Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu | Fragment 64

iulie 1, 2020

Când îngerii cântă cântece întru slava Mea, aceasta nu poate decât să-Mi stârnească mila pentru oameni. Numaidecât, inima Mea se umple de tristețe și Îmi este imposibil să Mă eliberez de această emoție dureroasă. În bucuriile și necazurile de a fi despărțit și apoi reunit cu oamenii, noi suntem incapabili să facem schimb de sentimente. Separați deasupra în cer și dedesubt pe pământ, Eu și oamenii nu putem să ne întâlnim în mod regulat. Cine se poate elibera de nostalgia pentru simțămintele trecutului? Cine poate să înceteze să se lase în voia amintirilor despre trecut? Cine nu ar spera într-o continuare a simțămintelor trecutului? Cine nu ar tânji după întoarcerea Mea? Cine nu și-ar dori mult reunirea Mea cu oamenii? Inima Mea este profund tulburată, iar spiritul oamenilor este profund îngrijorat. Deși asemănători în spirit, adesea nu putem să fim laolaltă și, adeseori nu putem să ne vedem unul pe celălalt. Astfel, viața întregii omeniri este încărcată de mâhnire și îi lipsește vitalitatea, căci oamenii au tânjit mereu după Mine. Este ca și când ființele omenești ar fi niște obiecte doborâte din cer: Îmi strigă numele pe pământ, ridicându-și privirea spre Mine de pe pământ – dar cum pot să scape din fălcile lupului hămesit? Cum pot să scape de amenințările și ispitirile lui? Cum pot ființele omenești să nu se sacrifice supunându-se rânduielilor planului Meu? Când se roagă fierbinte cu glas tare, Îmi întorc fața de la ei, nu pot să suport să mai privesc; și totuși, cum aș putea să nu le aud strigătele înlăcrimate? Voi îndrepta nedreptățile lumii omenești. Îmi voi face lucrarea Mea cu propriile mâini în întreaga lume, oprindu-l pe Satana să-i facă iarăși rău poporului Meu, oprindu-i pe dușmani să facă din nou orice le este pe plac. Voi deveni Împărat pe pământ și Îmi voi muta tronul acolo, făcându-i pe toți dușmanii Mei să cadă la pământ și să-și mărturisească fărădelegile înaintea Mea. În tristețea Mea, mânia este amestecată, voi călca în picioare întregul univers, fără să cruț pe nimeni și voi lovi cu groază în inimile dușmanilor Mei. Voi preface tot pământul în ruine și îi voi face pe dușmanii Mei să se prăbușească printre ruine, astfel încât de atunci încolo să nu mai poată să-i corupă pe oameni. Planul Meu este deja stabilit și nimeni, oricine ar fi, nu va putea să-l schimbe. În vreme ce Eu voi cutreiera cu o splendoare măreață deasupra universului, toată omenirea va fi înnoită și totul va reînvia. Omul nu va mai plânge și nu Mă va mai striga să-l ajut. Atunci inima Mea se va veseli, iar oamenii se vor întoarce spre a Mă celebra. Întregul univers, de sus până jos, va fremăta în triumf…

Azi, printre națiile lumii, Îmi fac lucrarea pe care am pornit să o înfăptuiesc. Mă mișc încoace și încolo printre oameni, făcând toată lucrarea cuprinsă în planul Meu, și întreaga omenire se destramă în diferitele nații ale lumii, potrivit voii Mele. Oamenii de pe pământ își au atenția fixată asupra propriei destinații, căci ziua se apropie și îngerii vor suna din trâmbițele lor. Nu vor mai exista amânări și toată creația va începe, după asta, să danseze jubilând. Cine poate să prelungească ziua Mea după placul său? Un muritor? Sau stelele de pe cer? Sau îngerii? Când voi rosti o cuvântare pentru a iniția salvarea poporului lui Israel, ziua Mea se va năpusti peste întreaga omenire. Toți oamenii se tem de întoarcerea lui Israel. Când Israel se va întoarce, aceea va fi ziua Mea de slavă și, de asemenea, va fi ziua când totul se va preface și va deveni reînnoit. Pe măsură ce o judecată dreaptă se apropie în mod iminent de întregul univers, toți oamenii devin sfioși și temători, deoarece în lumea oamenilor nu s-a auzit de dreptate. Când Soarele dreptății va apărea, Orientul va fi iluminat și atunci, la rându-i, va ilumina întregul univers, atingându-i pe toți. Dacă oamenii ar putea să ducă la bun sfârșit, într-adevăr, dreptatea Mea, atunci de ce ar avea a se teme? Poporul Meu așteaptă sosirea zilei Mele, cu toții tânjesc după venirea zilei Mele. Ei așteaptă ca Eu să aduc răsplată întregii omeniri și să aranjez destinația omenirii în calitatea Mea de Soare al dreptății. Împărăția Mea prinde contur deasupra întregului univers, iar tronul Meu stăpânește în inimile a sute de milioane de oameni. Cu ajutorul îngerilor, marea Mea realizare se va înfăptui în curând. Toți fiii Mei și poporul Meu așteaptă întoarcerea Mea cu răsuflarea tăiată, tânjind după reunirea Mea cu ei, fără a mai fi vreodată despărțiți. Cum ar putea populația diversă a Împărăției Mele să nu alerge unii spre alții în fericită celebrare datorită faptului că Eu voi fi împreună cu ei? Poate aceasta să fie o reunire pentru care să nu trebuiască plătit nici un preț? Eu sunt vrednic de respect în ochii tuturor oamenilor, Eu sunt proclamat în cuvintele tuturor. Când Mă voi întoarce, voi cuceri toate forțele dușmane și mai mult. A sosit vremea! Îmi voi pune lucrarea în mișcare, voi domni ca Împărat printre oameni! Sunt pe cale de a Mă întoarce! Și sunt gata să pornesc! Aceasta este ceea ce speră cu toții, este ceea ce își doresc. Voi lăsa ca întreaga omenire să vadă venirea zilei Mele și o voi lăsa să întâmpine venirea zilei Mele cu bucurie!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Dumnezeu va corecta nedreptățile lumii umane

Dumnezeu Își va muta tronul, va muta tronul pe pământ, Își va face lucrarea cu propriile Lui mâini, interzicându-i Satanei să-I rănească oamenii, interzicându-le dușmanilor să facă ce vor. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Dumnezeu îi va pune pe dușmanii Lui la pământ. Ei își vor mărturisi crimele-n fața Lui. Cu tristețe și mânie, El va călca în picioare universul, va inspira teroare în inima dușmanilor Lui. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Dumnezeu va reduce la ruină-ntregul pământ. Își va face dușmanii să cadă în ruină, să nu mai poată corupe omenirea. Dumnezeu va îndrepta nedreptățile lumii. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ.

Planul Lui e deja stabilit și nimeni nu va putea vreodată să-l schimbe, indiferent cine e. Când El merge peste univers în splendoare maiestuoasă, omenirea va fi înnoită, toți vor fi reînviați. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Inima Lui se va bucura când oamenii nu vor mai plânge și nu vor mai striga după ajutorul lui Dumnezeu. Oamenii se vor întoarce să-L sărbătorească, întregul univers se va tulbura jubilând. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Dumnezeu face lucrarea pe care Și-a propus s-o realizeze. El se mișcă printre oameni fâcându-Și lucrarea conform planului. Omul desparte felurite națiuni doar după dorința Lui. Dumnezeu va îndrepta nedreptățile lumii. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ.

Omenirea e atentă la propriile destinații, pentru că ziua se tot apropie și trompetele îngerilor sună. Nu vor fi întârzieri, iar tot ce există va începe să danseze jubilând. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Cine poate prelungi ziua lui Dumnezeu după propriul plac? Nici muritorii, nici îngerii, nici stelele pe cer. Când Dumnezeu vorbește pentru a salva poporul lui Israel, ziua lui Dumnezeu se apropie pentru întreaga omenire. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Omenirea se teme de întoarcerea lui Israel, aceea va fi ziua gloriei lui Dumnezeu, va fi ziua când toate sunt schimbate și reînviate. Dumnezeu va îndrepta nedreptățile lumii. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ. Dumnezeu va deveni Rege pe pământ, pe pământ.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger