Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu | Fragment 59

septembrie 22, 2020

Mulțimile Mă aplaudă, mulțimile Mă slăvesc; toate gurile Îl numesc pe singurul Dumnezeu adevărat, toți oamenii își ridică ochii pentru a privi faptele Mele. Împărăția se pogoară în lumea oamenilor, persoana Mea este bogată și îmbelșugată. Cine nu s-ar înveseli pentru asta? Cine nu ar dansa de bucurie? O, Sion! Ridică-ți stindardul triumfător pentru a Mă celebra! Cântă-ți cântecul triumfător al victoriei și răspândește-Mi numele sfânt! Toate lucrurile, de până la capătul pământului! Grăbiți-vă să vă curățiți pentru a putea fi făcuți jertfe pentru Mine! Constelații de pe cerul de deasupra! Grăbiți-vă la locurile voastre pentru a arăta pe bolta cerească măreața Mea putere! Îmi plec urechea înspre glasurile oamenilor de pe pământ, care își revarsă dragostea infinită și venerația pentru Mine în cântec! În această zi, când toate lucrurile se întorc la viață, Eu Mă pogor în lumea oamenilor. În acest moment, la această răscruce, florile se împodobesc însuflețite, păsările cântă într-un singur glas, toate lucrurile freamătă pline de bucurie! În sunetul salutului Împărăției, împărăția Satanei se năruiește, nimicită în tunetul răsunător al imnului Împărăției, pentru a nu se mai ridica vreodată!

Cine de pe pământ îndrăznește să se ridice și să se împotrivească? Pe când Mă pogor pe pământ, Eu aduc arderea, aduc mânia, aduc nenorociri de orice fel. Împărățiile lumești sunt acum Împărăția Mea! Sus, în cer, norii se rostogolesc și se umflă; sub cer, lacurile și râurile se umflă și deapănă vesele o melodie mișcătoare. Animalele care se odihnesc ies din bârlogurile lor și toate popoarele sunt trezite de Mine din somnul lor. Ziua pe care multitudinea de popoare o așteaptă a venit în sfârșit! Ei Îmi oferă cele mai frumoase cântece.

În acest moment frumos, în acest timp emoționant,

laudele răsună pretutindeni, în cer și pe pământ. Cine nu ar fi entuziasmat de asta?

A cui inimă nu s-ar lumina? Cine nu ar plânge la această scenă?

Cerul nu mai este cerul de odinioară, acum este cerul Împărăției.

Pământul nu mai este același pământ, acum este sfântul pământ.

După ce ploaia grea a trecut, lumea veche și murdară este total înnoită.

Munții se schimbă… apele se schimbă…

și oamenii se schimbă… toate lucrurile se schimbă…

Munți tăcuți! Ridicați-vă și dansați pentru Mine!

Ape inerte! Curgeți în continuare liber!

Oameni adânciți în vise! Treziți-vă și porniți în urmărire!

Eu am venit… și sunt Rege…

Toți Îmi vor vedea chipul cu proprii lor ochi, toți Îmi vor auzi glasul cu propriile lor urechi,

vor trăi pentru ei înșiși viața în Împărăție…

Atât de dulce… atât de frumoasă…

De neuitat… imposibil de dat uitării…

În arderea mâniei Mele, marele balaur roșu se zbate;

în judecata Mea măreață, diavolii își arată adevăratele forme;

la cuvintele Mele severe toți simt rușinea și nu au unde să se ascundă.

Își amintesc trecutul, cum M-au batjocorit și au râs.

N-a fost o clipă în care să nu se dea în spectacol, n-a fost o clipă în care să nu Mă sfideze.

Astăzi, cine nu plânge? Cine nu simte nicio remușcare?

Întregul univers-lume este plin de lacrimi…

Plin de sunetele bucuriei… plin de râsete…

Bucurie fără egal… Bucurie fără seamăn…

O ploaie ușoară răpăie… cade ninsoarea grea…

Oamenii amestecă mâhnire și bucurie… unii râd…

unii suspină… și unii aclamă…

Ca și cum oamenii ar fi uitat… dacă este o primăvară înnorată și ploioasă,

o vară a florilor înflorind, o toamnă a recoltei îmbelșugate,

o iarnă rece ca gheața și chiciura, nimeni nu știe…

În cer norii alunecă, pe pământ, mările se învolburează.

Fiii își flutură brațele… oamenii își mișcă picioarele în ritm de dans…

Îngerii sunt la lucru… îngerii păstoresc…

Oamenii pământului freamătă toți, toate lucrurile pe pământ sporesc.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Imnul Împărăției

Imnul Împărăției (I) Împărăția a coborât asupra lumii

Împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ; persoana Lui e deplină și bogată. Cine poate să nu se bucure? Cine poate să nu danseze? O, Sion, ridică steagul de biruință în cinstea lui Dumnezeu. Cântă victoria să răspândești numele Lui sfânt în toată lumea. Oamenii Îl laudă cu bucurie, nenumărate voci Îi slăvesc numele, privesc faptele Lui mărețe. Împărăția Lui a venit pe pământ.

Toate de pe pământ, curățați-vă; aduceți jertfe lui Dumnezeu. Stele, reveniți la locul vostru din cer, arătați puterea Lui sus în ceruri. Pe pământ, voci se ridică și cântă, revărsând dragoste infinită, adorare nesfârșită Lui. Dumnezeu le ascultă atent. Oamenii Îl laudă cu bucurie, nenumărate voci Îi slăvesc numele, privesc faptele Lui mărețe. Împărăția Lui a venit pe pământ.

În această zi, totul renaște, Dumnezeu în persoană vine pe pământ. Florile se deschid vesele, păsări cântă și totul se bucură. La-ntâmpinarea Împărăției lui Dumnezeu, cea a Satanei s-a dărâmat, călcată-n picioare, doborâtă veșnic, înăbușită de imnul de laudă. Oamenii Îl laudă cu bucurie, nenumărate voci Îi slăvesc numele, privesc faptele Lui mărețe. Împărăția Lui a venit pe pământ.

Cine îndrăznește să I se opună? Când Dumnezeu vine pe pământ, aduce dezastre și mânie. Lumea a devenit împărăția Lui. Norii se mișcă, se-agită în cer, lacuri și râuri stârnesc o melodie veselă. Animalele părăsesc peșterile, oamenii sunt treziți din visare. Ziua mult dorită a sosit, toți Îl laudă pe Dumnezeu cântând cel mai frumos cânt din toate vremurile. Oamenii Îl laudă cu bucurie, nenumărate voci Îi slăvesc numele, privesc faptele Lui mărețe. Împărăția Lui a venit pe pământ.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger