Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu | Fragment 52

septembrie 4, 2020

Dumnezeu Atotputernic! Trupul Său glorios se arată în mod deschis, corpul spiritual sfânt apare, și El este Însuși Dumnezeul complet! Atât lumea, cât și trupul sunt schimbate, iar schimbarea Sa la față, pe munte, este persoana lui Dumnezeu. Își poartă coroana aurită pe capul Lui, îmbrăcămintea Lui este alb pur, peste piept are un brâu de aur și toate lucrurile din lume sunt la picioarele Lui. Ochii Lui sunt ca flăcările, ține în gură o sabie ascuțită cu două tăișuri și are în mâna Sa dreaptă cele șapte stele. Calea către Împărăție este de o strălucire nemărginită, iar slava Lui apare și strălucește; munții sunt plini de bucurie și apele râd, soarele, luna și stelele se învârt toate în aranjamentul lor ordonat, întâmpinându-L pe Dumnezeul unic, adevărat, a cărui întoarcere triumfătoare vestește încheierea planului Său de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani. Săriți și dansați toți cu bucurie! Vivat! Dumnezeul atotputernic stă pe tronul Său slăvit! Cântați! Steagul învingător al Celui Atotputernic este ridicat pe mărețul și magnificul Munte Sion! Toate națiunile ovaționează, toate popoarele cântă, Muntele Sion râde cu bucurie și slava lui Dumnezeu a apărut! Nici în vise n-am crezut vreodată că voi vedea chipul lui Dumnezeu, dar astăzi, iată, l-am văzut. Față în față cu El, în fiecare zi, îmi dezvălui Lui inima. El oferă, cu mărinimie, mâncare și băutură. Viața, cuvintele, acțiunile, gândurile, ideile – lumina Lui slăvită le iluminează pe toate. El conduce fiecare pas din drum, iar judecata Lui se abate imediat asupra inimilor răzvrătite.

Să mâncați și să locuiți împreună, să trăiți împreună cu Dumnezeu, să fiți împreună cu El, să mergeți împreună, să vă bucurați împreună, să câștigați împreună slavă și binecuvântări, împărtășind cârmuirea cu El și fiind împreună în Împărăție – o, ce plăcere! O, cât de dulce! Suntem față în față cu El în fiecare zi, vorbind cu El în fiecare zi, discutând în mod constant, având o nouă luminare și o nouă înțelegere în fiecare zi. Ochii noștri spirituali sunt deschiși și vedem totul, toate tainele duhului ne sunt dezvăluite. Viața sfântă este atât de lipsită de griji; fugiți și nu vă opriți, avansați continuu – există o viață mai minunată înainte. Nu fiți mulțumiți doar cu un gust dulce; căutați întotdeauna să intrați în Dumnezeu. El este atotcuprinzător și mărinimos, și are tot felul de lucruri care nouă ne lipsesc. Cooperați proactiv, intrați în El și nimic nu va mai fi la fel din nou. Viața noastră va fi transcendentă și nicio persoană, chestiune sau lucru nu ne vor putea deranja.

Transcendență! Transcendență! Adevărata transcendență! Viața transcendentă a lui Dumnezeu este în interior și toate lucrurile devin cu adevărat relaxate! Transcendem lumea și lucrurile lumești, nu ne simțim atașați de soți sau de copii. Depășim controlul bolilor și al mediului. Satana nu îndrăznește să ne deranjeze. Depășim în mod complet toate dezastrele. Acest lucru Îi permite lui Dumnezeu să preia cârmuirea. Îl călcăm pe Satana în picioare, mărturisim ferm pentru Biserică și expunem cu desăvârșire fața urâtă a Satanei. Construirea Bisericii este în Hristos, corpul glorios a apărut – aceasta este trăirea în răpire!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Trupul spiritual sfânt al lui Dumnezeu Atotputernic a apărut

Dumnezeu Atotputernic Și-a revelat trupul glorios public. Trupul Său sfânt s-a arătat; e Dumnezeu Însuși: adevărat complet. Lumea-ntreagă s-a schimbat, la fel și trupul. Transformarea Lui e persoana lui Dumnezeu, o coroană de aur pe capul Lui, o haină albă pe trupul Său, un brâu de aur pe piept. Pământul e așternutul picioarelor Lui, ochii Lui sunt ca para focului, sabie cu două tăișuri din gura Lui, șapte stele-n mâna Lui dreaptă. Calea Împărăției, infinită, senină, gloria Lui se înalță, radiază. Munții aclamă, apele se bucură; soare, lună, stele gravitează îngrijit, întâmpinând adevăratul Dumnezeu, care-a împlinit un plan de 6.000 de ani și Se-ntoarce victorios!

Cu toții dansează și sar bucuroși, aclamând Dumnezeul adevărat! Dumnezeu Atotputernic stă pe tron! Cântați laude numelui Lui sfânt! Steagul victoriei Celui Atotputernic s-a ridicat sus, maiestuos, pe muntele Sion! Națiuni aclamă, toți oamenii cântă tare și clar! Muntele Sion se bucură, gloria Lui se arată! Niciodată n-am visat să-L întâlnesc, dar azi chiar L-am întâlnit. Față-n față cu El zilnic, vorbesc și îmi deschid inima Lui. El e sursa mea de hrană și apă, El îmi dă tot ce-am nevoie. Viața, cuvinte, acțiuni, idei, gloria Lui le luminează, El conduce orice pas. Dacă o inimă nu ascultă, judecata vine de îndată.

Mâncând și trăind, stând cu Dumnezeu, apreciind și umblând cu El. Primind gloria și binecuvântările, domnind cu El în Împărăția Sa. Ce bucurie! Ce multă bunătate! Față în față zilnic, ne vorbește. Vorbim cu El, ne luminează zi de zi și vedem ceva nou zilnic. Deschide-ne ochii spirituali, dezvăluite sunt misterele spirituale! Viața sfântă e cu-adevărat tihnită. Vino, nu te opri. Mergi tot înainte, avansează, o viață minunată e-nainte. Să guști doar puțin nu e de-ajuns, continuă s-alergi la Dumnezeu. Atotcuprinzător, îmbelșugat, tot ce ne lipsește e-n mâna Lui. Cooperează activ, pătrunde-L și nimic nu va mai fi la fel.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger