Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu | Fragment 46

august 12, 2020

Slava a sosit la Sion, iar sălașul lui Dumnezeu s-a arătat. Gloriosul nume sfânt, preamărit de toate popoarele, se răspândește. Ah, Dumnezeu Atotputernic! Conducătorul universului, Hristos al zilelor de pe urmă – El este Soarele strălucitor care S-a înălțat peste Muntele Sion, ce se înalță ca un turn în măreție și grandoare peste întregul univers…

Dumnezeule Atotputernic! Strigăm către Tine sărbătorind; dansăm și cântăm. Ești cu adevărat Răscumpărătorul nostru, marele Împărat al universului! Ai făcut un grup de biruitori și ai îndeplinit planul de gestionare al lui Dumnezeu (planul mântuirii). Toate popoarele se vor revărsa spre acest munte. Toate popoarele vor îngenunchea înaintea tronului! Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și meriți slavă și onoare. Fie toată slava, lauda și autoritatea aduse tronului! Primăvara vieții curge din tron, udând și hrănind mulțimile oamenilor lui Dumnezeu. Viața se schimbă zi după zi; lumină nouă și revelații noi ne urmează, oferind necontenit noi perspective despre Dumnezeu. Prin experiențe, ajungem la deplina certitudine cu privință la Dumnezeu; Cuvintele Lui se manifestă neîncetat, se manifestă în cei care sunt drepți. Suntem într-adevăr atât de binecuvântați! Îl întâlnim pe Dumnezeu față în față în fiecare zi, comunicăm cu Dumnezeu în toate lucrurile și Îi dăm suveranitate peste toate. Cugetăm cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, inimile noastre se odihnesc liniștite întru Dumnezeu și, în acest fel, venim înaintea Lui, unde-I primim lumina. În fiecare zi, în viețile, acțiunile, cuvintele, gândurile și ideile noastre, trăim în cuvântul lui Dumnezeu, capabili întotdeauna să discernem. Cuvântul lui Dumnezeu ghidează ața prin ac; pe neașteptate, lucrurile ascunse în noi ies la lumină, unul după altul. Părtășia cu Dumnezeu nu suportă nicio amânare; gândurile și ideile noastre sunt descoperite de Dumnezeu. În fiecare moment, trăim înaintea scaunului lui Hristos, unde suntem supuși judecății. Fiecare loc din corpurile noastre rămâne ocupat de Satana. Astăzi, pentru a recupera suveranitatea lui Dumnezeu, templul Lui trebuie curățit. Pentru a fi în întregime în posesia lui Dumnezeu, trebuie să ne angajăm într-o luptă pe viață și pe moarte. Doar când vechiul nostru sine a fost răstignit, viața înviată a lui Hristos poate domni supremă.

Acum, Duhul Sfânt pregătește un atac în fiecare colț al nostru, ca să lupte pentru recuperarea noastră! Atât timp cât suntem gata să ne negăm pe noi înșine și suntem dispuși să cooperăm cu Dumnezeu, El ne va ilumina și ne va purifica cu siguranță din interior în orice moment și va revendica din nou ceea ce Satana a ocupat, pentru ca noi să putem fi făcuți compleți de Dumnezeu cât mai repede posibil. Nu pierde timpul, ci trăiește fiecare moment în cuvântul lui Dumnezeu. Fii zidit împreună cu sfinții, lasă-te adus în Împărăție și intră în slavă împreună cu Dumnezeu.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 1

Vino în Sion cu slavă

Vino în Sion cu slavă. Sălașul lui Dumnezeu a apărut deja. Vino în Sion cu slavă. Toți cântă laude numelui Său sfânt; se răspândește. Dumnezeu Atotputernic! Conducătorul universului, Ultimul Hristos, Soare strălucitor, ridicat din muntele măreț, Sion. Dumnezeu Atotputernic! Vino în Sion cu slavă. Toți ne bucurăm pentru Tine, cântăm și dansăm. Ești Salvatorul nostru și Stăpânul universului.

Ai făcut biruitori și ai finalizat planul de gestionare al lui Dumnezeu. Toți trebuie să revină la munte, să-ngenuncheze înaintea tronului Tău! Ești singurul Dumnezeu adevărat; ești glorios și onorabil. Toată gloria, lauda și autoritatea aparțin tronului Tău! Sursa vieții se revarsă din tron, udând, hrănind poporul Tău; viețile ni se schimbă zilnic. Lumina nouă ne luminează și ne urmărește, dezvăluind lucruri noi despre Dumnezeu. Vino în Sion cu slavă. Sălașul lui Dumnezeu a apărut deja. Vino în Sion cu slavă. Toți cântă laude numelui Său sfânt; se răspândește. Dumnezeu Atotputernic! Conducătorul universului, Ultimul Hristos, Soare strălucitor, ridicat din muntele măreț, Sion. Dumnezeu Atotputernic! Vino în Sion cu slavă. Toți ne bucurăm pentru Tine, cântăm și dansăm. Ești Salvatorul nostru și Stăpânul universului.

Confirmă-L pe Dumnezeu adevărat prin experiență. Cuvintele Lui Dumnezeu apar constant în oamenii potriviți. Suntem binecuvântați! Față în față cu Dumnezeu zilnic, comunicăm despre tot cu El. Îl lăsăm să decidă tot. Îi cântărim cuvintele. Inimile noastre sunt tăcute în El. Așa venim în fața Lui, primindu-I lumina înaintea Lui. Viețile, faptele, cuvintele și gândurile ni se bazează pe cuvântul Lui, ce ne dezvăluie binele de rău. Vino în Sion cu slavă. Sălașul lui Dumnezeu a apărut deja. Vino în Sion cu slavă. Toți cântă laude numelui Său sfânt; se răspândește. Dumnezeu Atotputernic! Conducătorul universului, Ultimul Hristos, Soare strălucitor, ridicat din muntele măreț, Sion. Dumnezeu Atotputernic! Vino în Sion cu slavă. Toți ne bucurăm pentru Tine, cântăm și dansăm. Ești Salvatorul nostru și Stăpânul universului.

Cuvintele lui Dumnezeu, ca un ac ce trage ața. Lucruri ascunse în interior vor apărea unul după altul. Comunică cu El, nu amâna. Gânduri și idei expuse de Dumnezeu. Trăind fiecare moment, experimentând judecata, toate înaintea tronului lui Hristos. Fiecare parte a corpului nostru e încă uzurpată de Satana. Pentru a recupera autoritatea lui Dumnezeu, trebuie să-I curățăm templul. A fi deținuți complet de Dumnezeu necesită o luptă pe viață și pe moarte. Să ne crucificăm sinele vechi, apoi viața reînviată a lui Hristos poate domni. Acum Duhul Sfânt împinge înainte fiecare parte a noastră, pornind o luptă! Cât suntem dispuși să ne sacrificăm și să cooperăm cu Dumnezeu, El va străluci mereu pentru a ne purifica-n interior și pentru a recâștiga tot ce e posedat de Satana, să putem fi întregiți de Dumnezeu. Nu irosi timp. Trăiește în cuvintele Lui. Fii consolidat cu toți sfinții, lasă-te adus în împărăția Lui și intră în glorie alături de Dumnezeu. Vino în Sion cu slavă. Sălașul lui Dumnezeu a apărut deja. Vino în Sion cu slavă. Toți cântă laude numelui Său sfânt; se răspândește. Dumnezeu Atotputernic! Conducătorul universului, Ultimul Hristos, Soare strălucitor, ridicat din muntele măreț, Sion. Dumnezeu Atotputernic! Vino în Sion cu slavă. Toți ne bucurăm pentru Tine, cântăm și dansăm. Ești Salvatorul nostru și Stăpânul universului.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger