Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu | Fragment 63

iunie 12, 2020

În împărăție, nenumăratele lucruri ale creației încep să se revigoreze și să-și recapete forța vieții. Datorită schimbărilor în starea pământului, granițele dintre un ținut și altul încep să se schimbe. Înainte, am proorocit: Când pământul se va separa de pământ și ținutul se va uni cu ținut, atunci va fi momentul în care voi face fărâme națiunile. În acel moment, voi reînnoi toată creația și voi repartiza întregul univers, punând astfel universul în ordine, transformând starea lui veche într-una nouă. Acesta este planul Meu. Acestea sunt lucrările Mele. Când națiunile și popoarele lumii se vor întoarce înaintea tronului Meu, apoi voi lua toată abundența cerului și o voi da omenirii, pentru ca, mulțumită Mie, să se umple de o nemaipomenită mărinimie. Dar atâta timp cât lumea veche continuă să existe, voi arunca furia Mea asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul, și dând mustrări asupra oricui le încalcă.

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea aude vocea Mea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care se opun Mie cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor fi făcute din nou – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost; nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi împărțite din nou și înlocuite de națiunea Mea, astfel încât națiunile de pe pământ vor dispărea pentru totdeauna și vor deveni o națiune care Mi se închină Mie; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați; toți cei care se închină lui Satana vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător, adică, cu excepția celor care se află acum în curent, restul vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în măsuri diferite, la împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toată omenirea va urma propriul său neam și va primi mustrări diferite în funcție de ceea ce a făcut. Cei care Mi s-au opus vor pieri cu toții; cât despre cei ale căror fapte de pe pământ nu M-au implicat pe Mine, ei vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta la o mulțime de popoare și nenumărate națiuni, sunând mai departe cu glasul Meu deasupra pământului pentru a proclama finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi.

Pe măsură ce vocea Mea se adâncește în intensitate, observ și starea universului. Prin cuvintele Mele, mulțimea de lucruri ale creației sunt toate făcute noi. Cerul se schimbă și pământul se schimbă și el. Omenirea este expusă în forma sa originală și, încet, fiecare după neamul său, oamenii își găsesc pe neașteptate drumul în sânul familiilor lor. În acest sens, voi fi foarte mulțumit. Eu sunt neîntrerupt și marea Mea lucrare devine dintr-o dată completă, nenumăratele lucruri ale creației sunt transformate, toate pe neașteptate. Când am creat lumea, am modelat toate lucrurile după felul lor, făcând tot ce are o formă vizibilă să se adune împreună cu felul ei. Pe măsură ce se apropie sfârșitul planului Meu de gestionare, voi restabili starea de creație anterioară, voi restaura totul așa cum a fost inițial, schimbând profund totul, astfel încât totul se va întoarce în sânul planului Meu. A sosit timpul! Ultima etapă a planului Meu urmează să fie realizată. Of, lume veche necurată! Vei cădea cu siguranță sub cuvintele Mele! Cu siguranță, vei fi redusă la nimic de planul Meu! Of, nenumăratele lucruri ale creației! Veți câștiga cu toții viață nouă în cuvintele Mele, aveți acum un Domn suveran! Of, lume nouă și pură! Cu siguranță vei reînvia în slava Mea! Of, Muntele Sion! Să nu mai taci. M-am întors în triumf! Din mijlocul creației, Eu cercetez întregul pământ. Pe pământ, omenirea a început o nouă viață, a câștigat o nouă speranță. Of, poporul meu! Cum nu vă puteți întoarce la viață în lumina Mea? Cum nu puteți sări de bucurie sub îndrumarea Mea? Țările strigă în triumf, apele sună cu râs vesel! Of, Israelule renăscut! Cum de nu te simți mândru în legătură cu predestinarea Mea? Cine a plâns? Cine a jelit? Israelul din vechime a încetat să mai fie, iar Israelul de astăzi s-a înălțat, drept și semeț în lume, s-a ridicat în inimile întregii omeniri. Israelul de astăzi va obține cu siguranță izvorul existenței prin poporul Meu! Of, nesuferitul Egipt! Cu siguranță nu stai încă împotriva Mea? Cum poți profita de mila Mea și să încerci să scapi de mustrarea mea? Cum de nu poți exista în mustrarea Mea? Toți cei pe care îi iubesc vor trăi cu siguranță pentru veșnicie și toți cei care se împotrivesc Mie vor fi cu siguranță mustrați de Mine pentru veșnicie. Pentru că Eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-i voi cruța cu ușurință pe oameni pentru tot ceea ce au făcut. Eu voi veghea asupra întregului pământ și, apărând în Răsăritul lumii cu dreptate, măreție, mânie și mustrare, Mă voi arăta nenumăratelor mulțimi de oameni!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Poruncile administrative deschise ale lui Dumnezeu pentru Univers

Când națiuni și popoare se-ntorc la tronul Lui, Dumnezeu va conferi lumii toată abundența cerului, să fie plină de-abundență datorită Lui, abundență fără pereche datorită Lui. O, stele, soare și lună din ceruri, Dumnezeu le va face noi, le va face noi. Cerurile nu vor mai fi cum au fost odată. Tot ce-i pe pământ se va înnoi, va fi desăvârșit prin cuvintele Lui. Dumnezeu îi va înnoi prin cuvântul Său.

Atât timp cât lumea veche rămâne-n existență, Dumnezeu Își va azvârli mânia peste națiuni și-Și va face cunoscute decretele în univers și va mustra pe oricine le încalcă. O, stele, soare și lună din ceruri, Dumnezeu le va face noi, le va face noi. Cerurile nu vor mai fi cum au fost odată. Tot ce-i pe pământ se va înnoi, va fi desăvârșit prin cuvintele Lui. Dumnezeu îi va înnoi prin cuvântul Său.

În timp ce Dumnezeu vorbește universului, toți Îi aud vocea și-I văd faptele în univers. Toți cei ce se-opun voii Lui prin faptele lor vor cădea toți sub mustrarea Lui. Națiuni din univers vor fi redivizate. Națiunea lui Dumnezeu le va lua locul. Națiunile pământești vor dispărea. O Împărăție ce se-nchină Lui vor deveni. Națiuni de pe pământ vor fi distruse, nu vor mai exista. Din ființele umane din univers, cele care-aparțin diavolului vor fi distruse. Închinătorii lui Satana vor încerca focul lui Dumnezeu. Toți ce nu sunt în acest curent vor deveni cenușă. O, stele, soare și lună din ceruri, Dumnezeu le va face noi, le va face noi. Cerurile nu vor mai fi cum au fost odată. Tot ce-i pe pământ se va înnoi, va fi desăvârșit prin cuvintele Lui. Dumnezeu îi va înnoi prin cuvântul Său.

Când Dumnezeu mustră toate popoarele, lumea religioasă se va-ntoarce la Împărăția Lui, vor fi cuceriți de acțiunile Lui, căci L-au văzut „pe Cel Sfânt pe un nor alb.” Ei L-au văzut. Toți oamenii își vor urma propriul fel, vor fi mustrați după ce-au făcut. Cine I se opune va pieri. Cine I se opune va pieri. Cei ale căror fapte n-au de-a face cu El vor continua să trăiască mulțumită purtării lor. Conduși vor fi de oamenii și fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu se va revela națiunilor și oamenilor și pe pământ vocea Lui va fi exprimarea Lui. Dumnezeu va proclama că lucrarea Lui e gata, cu ochii lor, toți oamenii vor vedea lucrarea Lui. O, stele, soare și lună din ceruri, Dumnezeu le va face noi, le va face noi. Cerurile nu vor mai fi cum au fost odată. Tot ce-i pe pământ se va înnoi, va fi desăvârșit prin cuvintele Lui. Dumnezeu îi va înnoi prin cuvântul Său.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger