Cea Mai Frumoasa Muzica Crestina „Doar Creatorului Îi este milă de omenire”

ianuarie 17, 2020

Doar Creatorul e legat de omenire

cu milă și dragoste continuă.

Toată creația Lui o prețuiește.

Gândul Său e mereu pentru binele-omenirii.

Emoțiile Lui se-mpletesc cu existența ei.

Exprimare a tot ce este și ce are El

e totul pentru om.

E totul de dragul omului.

În inima Sa, El simte toate faptele omului.

Păcatele omului Îi aprind mânia și durerea.

Dar căința omului Îl face să ierte,

pocăința lui Îl bucură.

Neobosit și plin de-avânt,

e peste tot, mereu.

Îşi dedică tainic fiecare clipă din viață,

și-Și oferă întreaga suflare fără cârtire.

E totul de dragul omului.

El nu pune preț pe viața Lui,

dar iubește omenirea.

Cu mâinile Sale a făcut minunea omenirii.

Răbdare și milă El oferă,

fără condiții sau gând de răsplată,

ca omul să poată trăi sub privirea Lui,

ca, într-o zi,

el să se supună și să recunoască:

El este Unic

și tot El e Cel ca

E totul de dragul omului.

E totul de dragul omului.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Marturii video:

Cantare crestina 2020 „Voia lui Dumnezeu pentru omenire nu se va schimba niciodată”

https://ro.kingdomsalvation.org/videos/God-s-will-never-change-lrc.html

Cântec de laudă și închinare 2020

https://ro.kingdomsalvation.org/videos/singing-songs-of-love-for-God.html

Cea Mai Frumoasa Muzica Crestina „Iubirea lui Dumnezeu este cât se poate de reală”

https://ro.kingdomsalvation.org/videos/true-love-of-God-lrc.html

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare