Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers Anexa: Capitolul 1

Ceea ce vă cer vouă să faceți nu este teoria vagă și goală despre care Eu vorbesc, și nici nu este de neimaginat de creierul omului sau de nerealizat de trupul omului. Cine este capabil de loialitate completă în interiorul casei Mele? Și cine poate să se ofere în întregime în Împărăția Mea? Dacă nu ar fi pentru revelarea voii Mele, ați pretinde într-adevăr de la voi înșivă să-Mi mulțumiți inima? Nimeni nu a putut vreodată să-Mi înțeleagă inima și nimeni nu Mi-a înțeles vreodată voia. Cine Mi-a văzut vreodată fața sau Mi-a auzit vocea? Oare Petru? Sau Pavel? Ori Ioan? Sau Iacov? Cine a fost vreodată îmbrăcat de Mine, sau stăpânit de Mine sau folosit de Mine? Chiar dacă prima oară când am devenit trup s-a întâmplat în divinitate, trupul cu care M-am îmbrăcat nu cunoștea suferințele omului, pentru că Eu nu M-am întrupat într-o formă și astfel, nu se putea spune că trupul Meu îndeplinea complet voia Mea. Numai când divinitatea Mea este capabilă să facă precum aș face Eu și să vorbească precum aș vorbi Eu într-o persoană cu umanitate normală, fără impedimente sau obstacole, se poate spune că voia Mea este făcută în trup. Pentru că umanitatea Mea normală este capabilă să protejeze divinitatea Mea, astfel, scopul Meu de a rămâne smerit și ascuns este atins. În timpul etapei de lucru în trup, chiar dacă divinitatea acționează direct, asemenea acțiuni nu sunt ușor de văzut de către oameni, lucru care se datorează pur și simplu vieții și acțiunilor umanității normale. Această întrupare nu poate posti timp de 40 de zile, cum a făcut prima întrupare, ci lucrează și vorbește normal; chiar dacă revelează taine, El este foarte normal; nu este cum își imaginează oamenii – vocea Sa nu este asemănătoare tunetului, fața Sa nu strălucește de lumină, iar cerurile nu se cutremură când El pășește. Dacă ar fi așa, atunci nimic din înțelepciunea Mea nu s-ar afla în asta și ar fi imposibil să-l fac de rușine pe Satana și să-l înfrâng.

Când Îmi arăt divinitatea din spatele scutului umanității normale, Eu dobândesc glorie deplină, lucrarea Mea minunată este îndeplinită și nimic nu prezintă dificultăți. Asta se datorează faptului că ținta întrupării Mele este în principal de a le permite tuturor celor care cred în Mine să privească la faptele divinității Mele în trup și să-L vadă pe Însuși Dumnezeul practic, îndepărtând, astfel, locul din inimile oamenilor care este ocupat de Dumnezeul invizibil și intangibil. Pentru că mănânc, Mă îmbrac, dorm, locuiesc și Mă comport ca o persoană normală, pentru că vorbesc și râd ca o persoană normală și am nevoile unei persoane normale, având în același timp și esența divinității depline, sunt numit „Dumnezeul practic.” Acest lucru nu este abstract, și e ușor de înțeles; în el se poate vedea în care parte stă nucleul lucrării Mele și în care fază a lucrării se află focalizarea Mea. Principala țintă a întrupării Mele este să-Mi revelez divinitatea prin umanitatea normală. Nu este dificil de văzut că centrul lucrării Mele este a doua parte a erei judecății.

În Mine nu a existat niciodată viață umană, nici vreo urmă de umanitate. Viața omenească nu a ocupat niciodată un loc în Mine și nu a împiedicat niciodată revelarea divinității Mele. Astfel că, cu cât glasul Meu în ceruri și voia Duhului Meu sunt exprimate mai mult, cu atât mai mult Satana poate fi făcut de rușine și, astfel, devine cu atât mai ușor să Îmi fac voia în umanitatea normală. Numai acest lucru l-a înfrânt pe Satana; Satana deja a fost total făcut de rușine. Chiar dacă sunt ascuns, acest lucru nu împiedică acțiunile și cuvântările divinității Mele – asta e suficient pentru a arăta că am fost victorios și am câștigat glorie deplină. Pentru că lucrarea Mea în trup este fără impedimente și pentru că Dumnezeul practic are acum un loc în inimile oamenilor și a format rădăcini în inimile lor, e dovedit pe deplin că Satana a fost învins de Mine. Și, pentru că Satana e incapabil să mai facă ceva printre oameni și pentru că este dificil să se insufle calitatea Satanei în trupul omului, voia Mea se face fără obstacole. Conținutul lucrării Mele este, în principal, acela de a-i determina pe toți oamenii să vadă faptele Mele nemaipomenite și să-Mi vadă adevărata față: nu sunt inaccesibil, nu stau într-un turn în cer și nu sunt fără formă și amorf. Nu sunt invizibil precum aerul, și nici nu sunt precum un nor plutitor, care este suflat ușor; în schimb, chiar dacă trăiesc printre oameni și experimentez dulceața, acreala, amărăciunea și pătimirea printre ei, totuși trupul Meu este diferit în mod substanțial de cel al omului. Majorității oamenilor le este greu să se conecteze cu Mine, cu toate că majoritatea tânjește să se conecteze cu Mine. E ca și cum există taine uriașe, de nepătruns, în Dumnezeul întrupat. Datorită revelației directe a divinității și datorită scutului dat de înfățișarea umană, oamenii păstrează o distanță respectabilă față de Mine, crezând că sunt un Dumnezeu milos și iubitor și, totuși, sunt temători față de maiestuozitatea și mânia Mea. Astfel că, în inimile lor, își doresc să vorbească sincer cu Mine, și, totuși, nu pot face precum doresc – le lipsește tăria pentru ceea ce inima lor își dorește. Acestea sunt stările tuturor celor aflați în aceste circumstanțe – și cu cât mai mult oamenii sunt așa, cu atât e mai mare dovada revelării diferitelor aspecte ale firii Mele, și astfel, scopul oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu este atins. Însă acest lucru este secundar; cheia este să-i fac pe oameni să-Mi cunoască faptele mărețe din faptele trupului Meu, determinându-i să cunoască esența lui Dumnezeu; Eu nu sunt anormal și supranatural, așa cum își imaginează oamenii. Mai degrabă, Eu sunt Dumnezeul practic, care este normal în toate lucrurile. Locul Meu în cadrul noțiunilor oamenilor este dispersat, și ajung să Mă cunoască în realitate. Doar atunci ocup adevăratul Meu loc în mințile oamenilor.

Înaintea tuturor oamenilor, Eu nu doar că nu am făcut nimic supranatural care să fi fost prețuit de oameni, ci sunt și extrem de obișnuit și normal; în mod deliberat nu le permit oamenilor să vadă nimic în trupul Meu încarnat care să aibă vreun indiciu despre Dumnezeu. Dar datorită cuvintelor Mele, oamenii sunt absolut cuceriți și se supun mărturiei Mele. Doar așa ajung oamenii să Mă cunoască pe Mine în trup, fără îndoieli și pe fundamentul credinței depline că Dumnezeu există cu adevărat. În felul acesta, cunoașterea oamenilor despre Mine devine mai reală, mai clară și în întregime neîntinată de purtarea lor frumoasă; totul este rezultatul divinității Mele care acționează direct, oferindu-le oamenilor o cunoaștere mai mare a divinității Mele, căci doar divinitatea este adevărata față a lui Dumnezeu și atributul inerent al lui Dumnezeu. Oamenii ar trebui să vadă asta. Ceea ce vreau sunt cuvinte, fapte și acțiuni care sunt în divinitate – nu Îmi pasă de cuvinte și acțiuni făcute în umanitate. Ținta Mea este să trăiesc și să acționez în divinitate – nu Îmi doresc să prind rădăcini și să înmuguresc în umanitate și nu Îmi doresc să locuiesc în umanitate. Înțelegeți ce spun? Chiar dacă sunt un oaspete în umanitate, nu Îmi doresc acest lucru; Eu acționez în divinitate completă, și doar în acest fel pot oamenii să-Mi înțeleagă mai bine adevărata față.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.