Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 108

În Mine, toți puteți să găsiți odihna și toți puteți să dobândiți libertatea. Cei care sunt în afara Mea nu pot dobândi nici libertatea, și nici fericirea, pentru că Duhul Meu nu este cu ei. Astfel de oameni sunt numiți morții fără duh, însă, pe cei care sunt în Mine, Eu îi numesc „ființe vii înzestrate cu duh.” Ei Îmi aparțin și sunt obligați să se întoarcă la tronul Meu. Cei care fac servicii și cei care-i aparțin diavolului sunt morții fără duh, iar ei toți trebuie să fie zdrobiți și transformați în nimic. Aceasta este o taină a planului Meu de gestionare (a planului mântuirii) și o parte a gestionării Mele pe care omenirea nu o poate înțelege; însă, totodată, am făcut public acest lucru tuturor. Cei care nu-Mi aparțin sunt împotriva Mea; cei care-Mi aparțin sunt cei compatibili cu Mine. Acest lucru este absolut indiscutabil și acesta este principiul judecății Mele asupra Satanei. Acest principiu ar trebui să fie cunoscut tuturor, pentru ca ei să-Mi poată vedea dreptatea și justețea. Toți cei care vin de la Satana vor fi judecați, arși și transformați în cenușă. Și aceasta este mânia Mea, iar acest lucru face firea Mea să fie și mai evidentă. De acum înainte, firea Mea va fi anunțată în mod public; va fi treptat dezvăluită tuturor popoarelor, tuturor națiunilor, tuturor religiilor și confesiunilor și tuturor categoriilor sociale. Nimic nu va fi ascuns; totul va fi dezvăluit. Eu trebuie să fac acest lucru deoarece firea Mea și principiul din spatele acțiunilor Mele sunt cele mai ascunse taine pentru omenire (pentru ca fiii Mei întâi născuți să nu-Mi ofenseze decretele administrative și, de asemenea, pentru a-Mi folosi firea revelată ca să judec toate popoarele și națiunile). Acesta este planul Meu de gestionare, iar aceștia sunt pașii lucrării Mele. Nimeni nu va schimba cu ușurință acest lucru. Am trăit deja întreaga fire a divinității Mele în umanitatea Mea, așa că nu permit nimănui să-Mi ofenseze umanitatea. (Tot ceea ce trăiesc este firea divină; de aceea am spus mai înainte că Eu sunt Dumnezeu Însuși care a depășit umanitatea normală.) Cu siguranță nu voi ierta pe nimeni care Mă jignește și îl voi lăsa să piară pentru totdeauna! Țineți minte! Asta este ceea ce am hotărât; cu alte cuvinte, este o parte indispensabilă a decretelor Mele administrative. Toată lumea ar trebui să vadă lucrul acesta: persoana care sunt Eu este Dumnezeu și, mai mult, Dumnezeu Însuși. Acest lucru ar trebui să fie clar acum! Eu nu spun nimic cu nepăsare. Spun și subliniez totul în mod clar, până vei dobândi o înțelegere deplină.

Situația este foarte tensionată; nu doar în casa Mea, dar, chiar mai mult în afara acesteia, vă cer să-Mi mărturisiți numele, să Mă trăiți și să Mă mărturisiți în toate privințele. Deoarece acestea sunt vremurile de pe urmă, totul este gata acum și totul își păstrează înfățișarea originală și nimic nu se va schimba niciodată. Cei care ar trebui să fie aruncați vor fi aruncați, iar cei care ar trebui păstrați vor fi păstrați. Nu încercați să rezistați cu forță sau să vă îndepărtați; nu încercați să-Mi întrerupeți gestionarea sau să-Mi distrugeți planul. Din perspectiva oamenilor, Eu sunt tot timpul iubitor și milostiv față de omenire, dar, din perspectiva Mea, firea Mea este diferențiată în funcție de stadiile lucrării Mele, pentru că Eu sunt Însuși Dumnezeu cel real! Sunt Însuși Dumnezeul unic! Sunt atât neschimbător, cât și veșnic schimbător. Acesta este un lucru pe care nimeni nu-l poate înțelege. Numai atunci când vi-l voi spune și vi-l voi explica veți avea o înțelegere clară și veți fi în stare să-l pricepeți. Pentru fiii Mei, sunt iubitor, milostiv, drept și Cel ce disciplinează, dar nu critic (și, prin aceasta, vreau să spun că nu-i distrug pe fiii întâi născuți). Pentru alții decât fiii Mei, Mă schimb în orice moment, în funcție de schimbarea epocilor: pot să fiu iubitor, milostiv, drept, măreț, critic, plin de mânie, să aduc blesteme, să îi ard, și, în cele din urmă, să le distrug trupul. Cei distruși vor pieri odată cu duhurile și sufletele lor. Totuși, în cazul celor care fac servicii, doar duhurile și sufletele lor vor fi păstrate (despre modul specific în care pun în practică acest lucru vă voi spune mai târziu, ca să puteți înțelege). Cu toate acestea, ei nu vor avea niciodată libertate și nu vor fi eliberați vreodată, deoarece sunt sub poporul Meu și sub controlul acestuia. Motivul pentru care i-am detestat atât pe făcătorii de servicii este că toți sunt descendenții marelui balaur roșu, iar cei care nu sunt făcători de servicii sunt, de asemenea, urmașii lui. Cu alte cuvinte, toți cei care nu sunt fii întâi născuți sunt urmași ai marelui balaur roșu. Când spun că cei în pierzanie Îmi oferă preamărire eternă, Mă refer la faptul că ei Îmi vor face servicii pentru totdeauna. Acest lucru este bătut în cuie. Acei oameni vor fi întotdeauna sclavi, vite și cai. Îi pot sacrifica în orice moment și-i pot stăpâni după cum doresc, pentru că sunt urmași ai marelui balaur roșu și nu au firea Mea. Și fiindcă sunt urmașii acestuia, au firea lui, adică firea fiarelor. Acest lucru este absolut adevărat și veșnic neschimbător! Este așa pentru că totul a fost predestinat de către Mine. Nimeni nu poate schimba acest lucru (adică nu voi permite nimănui să acționeze împotriva acestei reguli); dacă încerci, te voi răpune!

Ca să vedeți în ce etapă au ajuns planul Meu de gestionare și lucrarea Mea, ar trebui să vă uitați la tainele pe care Eu le-am dezvăluit. Să vedeți ce fac cu mâinile Mele și să vedeți asupra căror oameni se abat judecățile Mele și mânia Mea. Aceasta este dreptatea Mea. Îmi expun lucrarea și-Mi gestionez planul potrivit tainelor pe care le-am dezvăluit. Nimeni nu poate schimba acest lucru; trebuie făcut pas cu pas, potrivit dorinței Mele. Tainele sunt cărarea de-a lungul căreia acționează lucrarea Mea și semnele pașilor din planul Meu de gestionare. Nimeni nu va adăuga ceva tainelor Mele, și nici nu va scădea nimic din acestea, pentru că, dacă taina este greșită, atunci și cărarea este greștită. De ce vă dezvălui acum tainele Mele? Care este motivul? Care dintre voi poate spune clar? În plus, am zis că tainele sunt cărarea, deci la ce se referă această cale? Este procesul prin care treceți din trup în corp, iar aceasta este o etapă importantă. După ce-Mi dezvălui tainele, noțiunile oamenilor sunt îndepărtate treptat, iar gândurile lor sunt slăbite treptat. Acesta este procesul de intrare în tărâmul spiritual. Așadar, spun că lucrarea Mea se desfășoară pe etape și că nu este nedeslușită; aceasta este realitatea și acesta este modul Meu de a lucra. Nimeni nu poate să schimbe sau să facă acest lucru pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși, Unicul! Lucrarea Mea este încheiată de Mine personal. Eu singur controlez și rânduiesc întregul univers-lume. Cine îndrăznește să nu Mă asculte? (Prin „Eu singur”, Mă refer la Dumnezeu Însuși, pentru că persoana care sunt Eu este Dumnezeu Însuși – deci nu vă agățați atât de strâns de noțiunile voastre.) Cine îndrăznește să Mi se împotrivească? Aceia vor fi aspru pedepsiți! Ați văzut sfârșitul marelui balaur roșu! Acesta este sfârșitul său, dar este și un lucru inevitabil. Lucrarea trebuie să fie făcută de Mine Însumi, astfel încât marele balaur roșu să fie rușinat. Nu se va putea ridica vreodată și va fi distrus pe veci! Acum, Eu încep să dezvălui taine. (Țineți minte! Cele mai multe dintre tainele dezvăluite sunt lucruri cărora le dați glas deseori, dar pe care nu le înțelege nimeni.) Am spus că toate lucrurile pe care oamenii le văd ca fiind neterminate au fost, în ochii Mei, deja încheiate, iar lucrurile pe care le văd ca abia începând, oamenilor li se par a fi deja încheiate. Este paradoxal acest lucru? Nu este. Oamenii gândesc astfel pentru că au propriile lor noțiuni și gânduri. Lucrurile pe care Eu le plănuiesc se desăvârșesc prin cuvintele Mele (acestea sunt stabilite și se încheie atunci când spun Eu). Totuși, nu Mi se pare că lucrurile pe care le-am spus au fost finalizate. Asta se întâmplă deoarece există o limită de timp pentru lucrurile pe care le fac. Așadar, văd aceste lucruri ca fiind incomplete, dar, în ochii lumești ai oamenilor (din cauză că ei percep diferit conceptul de timp), acestea au fost deja îndeplinite. Astăzi, majoritatea oamenilor sunt bănuitori în privința Mea din cauza tainelor pe care le dezvălui. Datorită sosirii realității și pentru că intențiile Mele nu se potrivesc cu noțiunile oamenilor, ei Mi se împotrivesc și Mă tăgăduiesc. Acesta este Satana care se prinde singur în propriile comploturi. (Ei vor să primească binecuvântări, dar nu s-au așteptat ca Dumnezeu să Se abată de la propriile lor noțiuni într-o asemenea măsură, așa că se retrag.) Și acesta este un efect al lucrării Mele. Toți oamenii ar trebui să Mă preamărească, să Mă aclame și să-Mi ofere glorie. Absolut totul este în mâinile Mele și totul este în judecata Mea. Când toate popoarele vor veni spre muntele Meu și când fiii întâi născuți se vor întoarce învingători, acela va fi punctul final al planului Meu de gestionare. Va fi momentul încheierii planului Meu de gestionare de șase mii de ani. Totul este aranjat de Mine personal; deja am spus acest lucru de multe ori. De vreme ce încă trăiți în noțiunile voastre, Eu trebuie să subliniez acest lucru în mod repetat, ca să nu faceți aici greșeli care să-Mi tulbure planul. Oamenii nu pot să Mă ajute și nici nu pot să participe la gestionarea Mea, pentru că, acum, sunteți încă trup și sânge (deși Îmi aparțineți Mie, tot mai trăiți în trup). Astfel, Eu spun că aceia care sunt făcuți din trup și sânge nu pot primi moștenirea Mea. Acesta este, de asemenea, principalul motiv pentru care vă permit să intrați pe tărâmul spiritual.

În lume, cutremurele sunt începutul dezastrului. Mai întâi, Eu fac lumea – adică pământul – să se schimbe și, apoi, urmează năpastele și foametea. Acesta este planul Meu și aceștia sunt pașii Mei, iar Eu voi mobiliza totul ca să Mă slujească, pentru a-Mi încheia planul de gestionare. Astfel, întregul univers-lume va fi distrus, chiar și fără intervenția Mea directă. Când am devenit trup pentru prima dată și am fost pironit pe cruce, pământul s-a cutremurat îngrozitor, și la fel va fi când va veni sfârșitul. Cutremurele vor începe chiar în momentul în care Eu voi intra, din trup, în tărâmul spiritual. Așadar, indiscutabil, fiii întâi născuți nu vor suferi din cauza dezastrului, în vreme ce oamenii care nu sunt fii întâi născuți vor fi lăsați să sufere în toiul dezastrelor. Deci, dintr-o perspectivă umană, toată lumea este dornică să fie un fiu întâi născut. În premonițiile oamenilor, lucrul acesta nu se întâmplă pentru a se bucura de binecuvântări, ci pentru a scăpa de suferințele cauzate de dezastru. Acesta este complotul marelui balaur roșu. Totuși, Eu nu-l voi lăsa niciodată să scape; îl voi face să-Mi îndure pedeapsa severă și, apoi, să se ridice și să-Mi facă servicii (aceasta se referă la a-Mi face fiii și poporul compleți), ca să fie înșelat mereu de propriile lui intrigi și să accepte pe vecie judecata Mea și arderea Mea. Acesta este adevăratul înțeles al faptului că făcătorii de servicii Mă preamăresc (adică îi folosesc pentru a-Mi dezvălui marea putere). Nu-i voi permite marelui balaur roșu să se strecoare în Împărăția Mea, și nici nu-i voi acorda acestuia dreptul să Mă preamărească! (Pentru că nu este vrednic; niciodată nu va fi vrednic!) Pe marele balaur roșu îl voi obliga doar să-Mi facă servicii în veci! Îl voi lăsa doar să se prosterneze înaintea Mea. (Celor care sunt distruși le este mai bine decât celor ce sunt în pierzanie; distrugerea este doar o formă temporară de pedeapsă severă, dar oamenii care sunt în pierzanie vor îndura în veci pedepse aspre. Din acest motiv folosesc Eu cuvintele „să se prosterneze”. Folosesc pedepse aspre deoarece acești oameni se strecoară în casa Mea și se bucură de o mare parte din harul Meu și au o oarecare cunoaștere despre Mine. Cât despre cei din afara casei Mele, ai putea spune că neștiutorii nu vor suferi.) În noțiunile lor, oamenii cred că aceia care sunt distruși o duc mai rău decât cei în pierzanie, dar, dimpotrivă, aceștia din urmă trebuie să fie întotdeauna aspru pedepsiți, iar cei distruși se vor întoarce în neant pentru totdeauna.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.