Fragment 29 | „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (1)”

Omenirea, prea coruptă de Satana, nu știe că există un Dumnezeu și s-a oprit din a se închina lui Dumnezeu. La început, când Adam și Eva au fost creați, slava și mărturia lui Iahve au fost mereu prezente. Dar, după ce a fost corupt, omul și-a pierdut slava și mărturia pentru că toți s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și s-au oprit cu totul din a-L slăvi. Lucrarea de cucerire de astăzi este de a recupera toate mărturiile și toată gloria și de a face ca toți oamenii să se închine lui Dumnezeu, astfel încât să existe mărturie printre cei creați. Acest lucru trebuie făcut în această etapă a lucrării. Cum anume va fi cucerită omenirea? Se va face prin folosirea acestei lucrări a cuvintelor pentru a-l convinge pe om pe deplin; prin folosirea dezvăluirii, a judecății, a mustrării și a blestemului nemilos pentru a-l subjuga complet; și prin dezvăluirea răzvrătirii omului și a judecării opoziţiei sale, astfel încât să poată cunoaște nedreptatea și ticăloşia omenirii, care vor fi folosite pentru a releva firea dreaptă a lui Dumnezeu. În special, folosirea acestor cuvinte va cuceri omul și îl va convinge pe deplin. Cuvintele sunt mijloacele pentru cucerirea finală a omenirii, iar toți cei care acceptă cucerirea trebuie să accepte lovitura puternică și judecata cuvintelor. Procesul actual de vorbire este procesul de cucerire. Cum anume ar trebui oamenii să coopereze? Prin a mânca și a bea aceste cuvinte în mod eficient și a le înţelege. Oamenii nu pot deveni cuceriți de unii singuri. Tu trebuie, prin a mânca și a bea aceste cuvinte, să ajungi să-ți cunoști stricăciunea și murdăria, răzvrătirea și nedreptatea ta, și să cazi înaintea lui Dumnezeu. Dacă poţi să înţelegi voia lui Dumnezeu și apoi să o pui în practică și, mai mult, dacă ai viziunea și poţi să asculţi în întregime aceste cuvinte și să nu îţi exerciţi niciuna dintre alegerile proprii, atunci vei fi cucerit. Și aceste cuvinte vor fi cele care te-au cucerit. De ce a pierdut omenirea mărturia? Pentru că nimeni nu are încredere în Dumnezeu și nu-L mai păstrează deloc pe Dumnezeu în inima lui. Cucerirea omenirii înseamnă a le reda oamenilor această credinţă. Oamenii tind mereu spre lume, nutrind prea multe speranțe, dorind prea multe pentru viitorul lor, și având prea multe cereri extravagante. Ei întotdeauna se gândesc la trupul lor și fac planuri pentru acesta și nu sunt niciodată interesați să caute calea credinței în Dumnezeu. Inimile lor au fost capturate de Satana, și-au pierdut respectul față de Dumnezeu și își dedică inima Satanei. Dar omul a fost creat de Dumnezeu. Astfel, omul a pierdut mărturia, adică a pierdut slava lui Dumnezeu. Scopul cuceririi omenirii este de a folosi din nou gloria respectului omului faţă de Dumnezeu. Poate fi formulat în felul acesta: există mulți oameni care nu urmăresc viața; chiar dacă există unii, pot fi număraţi pe degete. Viitorul e cel care îi preocupă cel mai mult pe oameni și nu acordă nicio atenție vieții. Unii oameni se răzvrătesc și se împotrivesc lui Dumnezeu, Îl judecă pe la spate și nu practică adevărul. Deocamdată, îi ignor pe acești oameni și Mă abțin de la a Mă ocupa de această clasă de fii ai răzvrătirii, pentru moment. În viitor, veți trăi în întuneric, plângând și scrâșnind din dinți. Nu simți prețioasa lumină atunci când trăieşti în aceasta, dar vei fi conștient de cât de prețioasă este odată ce vei trăi în noaptea întunecată. Atunci îţi va părea rău. Acum te simţi bine, dar va veni ziua când îţi va părea rău. Când ziua aceea va veni și întunericul va coborî, și lumina nu va mai fi, regretele tale vor fi prea târzii. Deoarece încă nu înţelegi lucrarea prezentă nu reuşeşti să-ţi preţuieşti acum timpul. Odată cu începerea lucrării întregului univers, adică atunci când tot ce spun Eu astăzi se va împlini, mulți oameni vor plânge amarnic. Nu ţine aceasta de întuneric, cu plânsul și scrâșnirea dinților? Toți oamenii care urmăresc viața cu adevărat și sunt împliniți vor putea fi folosiți, în timp ce toți fiii răzvrătirii, care nu sunt potriviți pentru a fi folosiți, vor cădea în întuneric, fără să primească nicio lucrare a Duhului Sfânt, și fără să fie în stare să înţeleagă nimic. Astfel, vor ajunge să fie pedepsiţi, pentru a jeli și a plânge. Dacă eşti bine înzestrat în această fază a lucrării și viața ta s-a maturizat, atunci eşti o persoană potrivită pentru a fi folosită. Dacă eşti prea puţin înzestrat, atunci chiar dacă vei fi folosit pentru următoarea fază a lucrării, vei fi nepotrivit. În acel moment, chiar dacă îţi vei dori să te înzestrezi, oportunitatea va fi trecut. Dumnezeu va fi plecat; unde ar trebui apoi să găseşti acea ocazie care este în fața ta acum, și unde te-ai duce apoi să primeşti practica pe care Dumnezeu o oferă personal? În acel moment, nu Dumnezeu va fi cel care vă va vorbi personal sau cel care își va face vocea auzită. Vei putea citi doar ceea ce se spune astăzi; cum ai putea să înțelegi cu ușurință? Cum ar putea viața ulterioară să fie egală cu cea de astăzi? În acel moment, plânsul tău și scrâșnirea dinților nu vor fi suferința unei morți vii? Binecuvântarea ţi se acordă acum, dar nu ştii cum să te bucuri de aceasta; trăieşti în binecuvântare, dar nu îţi dai seama. Acest lucru dovedește că eşti sortit să suferi. În prezent, unii oameni se împotrivesc, unii se răzvrătesc, unii fac una sau alta. Pur și simplu vă ignor; să nu credeți că sunt surprins de acele activități ale voastre. Nu înțeleg esența voastră? De ce continui împotriva Mea? Nu pentru binele tău urmăreşti viața și binecuvântarea? Nu este pentru binele tău să ai credință? În momentul de față Eu doar fac lucrarea de cucerire cu ale Mele cuvinte. Odată ce această lucrare de cucerire se va încheia, sfârșitul tău va fi evident. Trebuie să fiu mai clar?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Un imn al cuvintelor lui Dumnezeu

Adevărul privind lucrarea de cucerire din zilele de pe urmă

Omul corupt nu-L cunoaște pe Dumnezeu,

nici nu I se închină.

La creație, slava lui Iahve

a fost cu Adam și Eva.

Dar oamenii au devenit corupți,

au pierdut slava și mărturia

când toți s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu

și-au încetat să-L venereze.

Lucrarea de azi e de-a recupera

toată gloria,

încât toți să I se-nchine lui Dumnezeu,

să fie martori între cele create.

Trebuie făcută în această etap-a lucrării,

lucrarea de cucerire din zilele de pe urmă.

Cum poate fi cucerit omul?

Lucrarea cuvintelor convinge omul

cu judecată și mustrare

și blesteme ce-i subjugă,

expunând răzvrătirea omului,

judecându-i împotrivirea,

arătându-i nedreptatea și murdăria

pentru-a revela dreptatea lui Dumnezeu.

Lucrarea de azi e de-a recupera

toată gloria,

încât toți să I se-nchine lui Dumnezeu,

să fie martori între cele create.

Trebuie făcută în această etap-a lucrării,

lucrarea de cucerire din zilele de pe urmă.

Cuvintele lui Dumnezeu vor cuceri

și vor convinge omul.

Cei ce primesc cucerirea lui Dumnezeu acceptă

judecata cuvintelor Sale.

Dacă te supui acestor cuvinte,

neurmându-ți propriile căi,

atunci vei fi fost cucerit

de cuvintele lui Dumnezeu.

Lucrarea de azi e de-a recupera

toată gloria,

încât toți să I se-nchine lui Dumnezeu,

să fie martori între cele create.

Trebuie făcută în această etap-a lucrării,

lucrarea de cucerire din zilele de pe urmă,

lucrarea de cucerire din zilele de pe urmă.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar