Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

LECTURI
Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Categorii

recital-daily-words-of-God-passages
Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu
Recital-latest-expression
Cuvântări ale lui Dumnezeu Atotputernic (Calea cunoașterii lui Dumnezeu)
Cuvinte Clasice De La Dumnezeu (fragmente)
Cuvinte clasice de la Dumnezeu (fragmente)

Când revelațiile Mele vor ajunge la apogeu și când judecata Mea se va apropia de final, va fi momentul când toți oamenii Mei vor fi dezvăluiți și desăvârșiți. Pașii Mei calcă de la un capăt la celălalt al lumii universale într-o căutare perpetuă a celor care Îmi sunt pe plac și potriviți pentru folosul Meu. Cine se poate ridica și coopera cu Mine? Iubirea omului pentru Mine este prea slabă și încrederea sa în Mine este jalnic de mică. Dacă greutatea cuvintelor Mele nu ar fi îndreptată către slăbiciunile omului, el s-ar lăuda și ar exagera și ar pretinde că e infailibil și ar născoci teorii pretenţioase, ca și cum ar fi atotștiutor și atotcunoscător în privința chestiunilor de pe pământ. Dintre cei care Mi-au fost loiali în trecut, cine îndrăzneşte încă să se laude și cine stă astăzi neclintit înaintea Mea? Cine nu este încântat, în secret, de propriile perspective? Când nu am dezvăluit direct, omul nu a avut unde să se ascundă și a fost chinuit de rușine. Cu cât s-ar înrăutăți situația dacă aș vorbi prin alte mijloace? Oamenii s-ar simţi şi mai îndatoraţi, ei ar considera că nimic nu ar putea să îi vindece și ar fi legați fedeleș de pasivitatea lor. Când omul își pierde speranța, se aude oficial salutul împărăției, care este „momentul când Duhul meu intensificat de șapte ori începe să lucreze”, despre care vorbește omul, când, cu alte cuvinte, viața împărăției începe oficial pe pământ, adică, momentul când divinitatea Mea iese la iveală pentru a acționa direct (fără a fi procesată de creier). Toți oamenii devin ocupați ca albinele; pare că ar fi reînviat, de parcă se trezesc dintr-un vis și, de îndată ce sunt treji, sunt uimiți să descopere că se găsesc în astfel de circumstanțe. În trecut, am spus multe despre construirea bisericii, am dezvăluit multe mistere și, când construirea bisericii și-a atins apogeul, s-a terminat brusc. Construirea împărăției, însă, este diferită. Doar când lupta din ținutul spiritual ajunge la etapa finală încep să o iau Eu de la capăt pe pământ. Adică, doar când omul este pe cale să se retragă, încep Eu în mod oficial și Îmi ridic noua lucrare. Diferența dintre construirea împărăției și construirea bisericii este că, în construirea bisericii, am lucrat în omenirea care era guvernată de divinitate. M-am ocupat direct de vechea natură a omului, am dezvăluit direct sinele urât al omului și am arătat esența omului. Prin urmare, omul a ajuns să se cunoască pe această bază și, astfel, a fost convins în inima sa și prin cuvânt. În construirea împărăției, acționez direct prin divinitatea Mea și permit tuturor oamenilor să cunoască ceea ce am și Mă bazez pe cunoașterea cuvintelor Mele, în final permițându-le să obțină cunoașterea persoanei Mele în trup. Aşadar, aceasta aduce finalul căutării Dumnezeului nedesluşit de către întreaga omenire și pune sfârșit locului lui Dumnezeu din ceruri în inima omului, adică, îi permite omului să Îmi cunoască faptele în trupul Meu și, astfel, încheie timpul Meu pe pământ.

Construirea împărăției are ca scop direct tărâmul spiritual. Cu alte cuvinte, lupta tărâmului spiritual este făcută direct printre toți oamenii Mei și din aceasta se poate vedea că toți oamenii se războiesc continuu, nu doar în biserică, ci chiar mai mult în Epoca Împărăției și că, deși omul este în trup, tărâmul spiritual este dezvăluit direct, iar omul stabileşte o legătură cu viaţa tărâmului spiritual. Astfel, când începeți să fiți credincioși, trebuie să vă pregătiți cum se cuvine pentru următoarea parte a lucrării Mele. Ar trebui să vă dăruiți inima în întregime și doar atunci puteți să Îmi mulţumiţi inima. Nu îmi pasă ce a făcut mai înainte omul în biserică; astăzi, este în împărăție. În planul Meu, Satana a pândit mereu la fiecare pas și, ca termen de comparație al înțelepciunii Mele, a încercat întotdeauna să găsească mijloace de a Îmi întrerupe planul inițial. Dar puteam Eu să cedez în fața schemelor sale înșelătoare? Toate din cer și de pe pământ Îmi slujesc – uneltirile înșelătoare ale Satanei ar putea face altfel? Aceasta este exact răscrucea înțelepciunii Mele, este exact ceea ce este minunat în privința faptelor Mele și este principiul prin care întregul Meu plan de gestionare (planul mântuirii) este îndeplinit. În timpul construirii împărăției, tot nu evit uneltirile înșelătoare ale Satanei, ci continui să fac lucrarea pe care trebuie să o fac. Dintre toate lucrurile din univers, am ales faptele Satanei ca termenul Meu de comparație. Nu este aceasta înțelepciunea Mea? Nu este aceasta exact ceea ce este minunat în privința lucrării Mele? Cu ocazia intrării în Epoca Împărăției, se petrec schimbări uimitoare în toate lucrurile din cer și de pe pământ și acestea sărbătoresc și se bucură. Sunteți voi cu ceva diferiți? Cine nu se simte dulce ca mierea în inima sa? Cine nu tresaltă de bucurie în inima sa? Cine nu dansează de încântare? Cine nu rostește cuvinte de laudă?

În toate despre care am vorbit și pe care le-am menționat anterior, pricepi scopurile și originile cuvântărilor Mele sau nu? Dacă nu aş întreba aceasta, cei mai mulţi oameni ar crede că doar turui într-una și nu ar putea să localizeze sursa cuvintelor Mele. Dacă vă gândiți cu atenție la acestea, veți afla importanța cuvintelor Mele. Ai face bine să le citești cu atenție: care dintre acestea nu îți aduc beneficii? Care dintre acestea nu sunt de dragul creşterii vieții tale? Care dintre acestea nu vorbesc despre realitatea tărâmului spiritual? Cei mai mulţi oameni cred că ale Mele cuvinte nu au nicio noimă, că acestea nu au explicație și interpretare. Sunt cuvintele Mele chiar atât de abstracte și de nepătruns? Vă supuneți cu adevărat cuvintelor Mele? Acceptați cu adevărat cuvintele Mele? Nu le tratați ca pe niște jucării? Nu le foloseşti pe post de îmbrăcăminte pentru a-ți acoperi înfățișarea urâtă? În această lume vastă, cine a fost cercetat personal de Mine? Cine a auzit personal cuvintele Duhului Meu? Atât de mulți oameni bâjbâie în întuneric, atât de mulți se roagă în mijlocul greutăților, atât de mulți privesc cu speranță în timp ce le este foame şi frig, atât de mulți sunt legați de Satana, totuși, atât de mulți nu știu unde să apeleze, atât de mulți Mă trădează când sunt fericiți, atât de mulți sunt nerecunoscători și atât de mulți sunt loiali uneltirilor înșelătoare ale Satanei. Care dintre voi este Iov? Care este Petru? De ce l-am menționat în mod repetat pe Iov? Și de ce M-am referit la Petru de multe ori? Ați priceput vreodată speranțele Mele pentru voi? Ar trebui să vă petreceți mai mult timp gândindu-vă la astfel de lucruri.

Petru Mi-a fost credincios timp de mulți ani, totuși el nu s-a plâns niciodată și nici nu a avut o inimă nemulțumită și nici măcar Iov nu a fost egalul său. De-a lungul secolelor, şi sfinții au fost mai prejos ca el. El nu numai că a urmărit să Mă cunoască, ci a și ajuns să Mă cunoască în timpul în care Satana își realiza uneltirile înșelătoare. Aceasta a dus la mulți ani de slujire care au fost pe placul Meu, iar ca rezultat, el nu a fost niciodată exploatat de Satana. Petru a apelat la credința lui Iov, totuși el i-a perceput clar și lipsurile. Deși Iov era foarte credincios, îi lipseau cunoștințele despre chestiunile tărâmului spiritual și, astfel, a spus multe cuvinte care nu corespundeau cu realitatea; aceasta arată că a lui cunoaștere era încă superficială și incapabilă de a fi desăvârșită. Și, astfel, Petru a căutat întotdeauna să recunoască un simţ al Duhului și s-a concentrat mereu să observe dinamica tărâmului spiritual. Prin urmare, el nu numai că a putut să deslușească unele dintre dorințele Mele, ci, de asemenea, a înțeles ceva din uneltirile înșelătoare ale Satanei și, astfel, cunoașterea sa a fost mai mare decât oricare alta de-a lungul veacurilor.

Din experiențele lui Petru, nu este greu de văzut că, dacă omul dorește să Mă cunoască, el trebuie să se concentreze asupra cugetării atente în duh. Nu îți cer să Îmi dedici multe în exterior; aceasta este o preocupare secundară. Dacă nu Mă cunoști, atunci, toată credința, iubirea și loialitatea despre care vorbești nu sunt decât iluzii, sunt nimicuri, iar tu vei deveni cu siguranță cineva care se laudă grozav de mult înaintea Mea, dar care nu se cunoaște și, astfel, vei fi din nou prins în mreje de Satana și nu vei putea să scapi; vei deveni fiul pierzării și vei deveni obiectul distrugerii. Dar dacă ești rece și nepăsător față de cuvintele Mele, atunci, fără îndoială, Mi te vei opune. Acesta este un lucru sigur și ai face bine să privești prin poarta către tărâmul spiritual la multele și diferitele duhuri care sunt mustrate de Mine. Care dintre ele nu au fost pasive și nepăsătoare și nu Mi-au acceptat cuvintele? Care dintre ele nu au fost cinice față de cuvintele Mele? Care dintre ele nu au încercat să profite de cuvintele Mele? Care dintre ele nu Mi-au folosit cuvintele ca armă de apărare cu care să se protejeze? Ele nu au urmărit să Mă cunoască prin cuvintele Mele, ci doar le-au folosit ca pe jucării cu care să se joace. Prin aceasta, nu Mi s-au opus ele direct? Care sunt cuvintele Mele? Cine este Duhul Meu? De atât de multe ori v-am oferit astfel de cuvinte, totuși v-au devenit vederile mai înalte și mai clare? Au fost vreodată experiențele voastre adevărate? Vă mai aduc o dată aminte: dacă nu veţi cunoaşte cuvintele Mele, dacă nu le veţi accepta și dacă nu le veţi pune în practică, atunci veți deveni în mod inevitabil obiectul mustrării Mele! Veți deveni cu siguranță o victimă a Satanei!

29 februarie, 1992

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:A patra cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a cincea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a şasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a şaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a noua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: A zecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a treisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a paisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a șaptesprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:Cea de-a optsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A nouăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:Cea de-a douăzecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și una cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a douăzeci și doua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și șasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăzeci și șaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a două zeci și opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și noua cuvântare Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa Modul religios de slujire trebuie interzis În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți Păcătoșii trebuie pedepsiți Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui Cum să cunoşti realitatea Poruncile noii epoci Împărăția Milenară a sosit Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit” Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui Ai revenit la viață? Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu Cele două întrupări încheie semnificația întrupării ​ Oare există Treimea? Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea întâi Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a doua Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a treia Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu? Ce înseamnă să fii un om adevărat Ce știi despre credință? Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului Lucrarea în Epoca Legii Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea întâi Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea a doua Referitor la apelative și identitate Partea Întâi Referitor la apelative și identitate Partea a doua Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu? Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului Dumnezeu este Domnul întregii creații Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea întâi Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea a doua Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea întâi Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea a doua Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea întâi Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea a doua Esența trupului locuit de Dumnezeu Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea Întâi Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea a doua Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea întâi Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea a doua Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea întâi Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea a doua Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu? Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta Cui îi ești credincios? Trei avertismente Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre Dumnezeu este sursa vieții omului Suspinul Celui Atotputernic Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare? Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers Cea de-a șaisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers Cea de-a unsprezecea cuvântare Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea a doua Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea întâi Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu Despre Biblie (2) (Fragmente) Despre Biblie (3) Taina întrupării (1) Partea Întâi Despre Biblie (1) Taina întrupării (1) Partea a doua Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3) Partea a doua Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3) Partea Întâi Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii Taina întrupării (2) Taina întrupării (4) Partea Întâi Taina întrupării (4) Partea a doua Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii? Lucrarea și intrarea (1) Lucrarea și intrarea (7) Lucrarea și intrarea (10) Lucrarea și intrarea (3) Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu Despre destinație Lucrarea și intrarea (2) (Fragmente) Lucrarea și intrarea (5) (Fragmente) Lucrare și intrarea (4) (Fragmente) Lucrarea și intrarea (6) (Fragmente) Oare cei care nu învață și nu știu nimic nu sunt fiare? Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul Fărădelegile îl vor conduce pe om în iad Lucrarea și intrarea (8) (Fragmente) Viziunea lucrării lui Dumnezeu (1) Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (2) Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (1) Lucrarea și intrarea (9) Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 15 Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 23 Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 24 Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 25

0rezultat(e) de căutare

LECTURI