Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu

Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, desăvârșindu-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai mare decât cea de astăzi, desăvârșindu-se treptat tot mai mult. Aceasta este lucrarea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om. Dacă omul nu poate ține pasul, atunci el poate fi lăsat în urmă oricând. Dacă omul nu are o inimă ascultătoare, atunci el nu poate veni până la sfârșit. Vechea eră a trecut; aceasta este o eră nouă. Iar într-o eră nouă, trebuie făcută o nouă lucrare. În special în timpul din urmă, în care omul va fi desăvârșit, Dumnezeu va face lucrarea Sa mult mai repede. Prin urmare, fără ascultare în inima sa, omului îi va fi greu să-L urmeze pe Dumnezeu. Dumnezeu nu Se supune niciunei reguli, nici nu consideră imutabil vreun stadiu al lucrării Sale. Mai degrabă, lucrarea pe care El o face este tot mai nouă și tot mai mare. Lucrarea Sa devine din ce în ce mai reală cu fiecare pas, tot mai potrivită cu nevoile reale ale omului. Numai după ce omul a trăit această lucrare, el poate realiza schimbarea totală a firii sale. Cunoașterea omului despre viață se desăvârșește tot mai mult și, tot așa, și lucrarea lui Dumnezeu se desăvârșește tot mai mult. Numai în acest fel omul poate fi desăvârșit ca să devină folositor planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în acest fel, pe de o parte pentru a contracara și inversa gândurile omului și, pe de altă parte, pentru a duce omul într-o stare mai înaltă și mai realistă, pe cel mai înalt tărâm al credinței în Dumnezeu, astfel încât, în cele din urmă, voia lui Dumnezeu să se poată face. Toți cei neascultători din fire, care în mod voit se vor opune, vor fi lăsați în urmă în această etapă a lucrării lui Dumnezeu, care va face lucrarea Sa iute și cu mânie; doar cei ce vor asculta și se vor smeri de bună voie pot ajunge până la capătul drumului. În această lucrare, voi toți ar trebui să învățați cum să vă smeriți și cum să lăsați gândurile deoparte. Ar trebui să fiți cu băgare de seamă la fiecare pas pe care îl faceți. Dacă nu băgați de seamă, cu siguranță veți fi nesocotiți de Duhul Sfânt, veți fi cei ce Îl tulbură pe Dumnezeu în lucrarea Sa. Înainte de această lucrare, regulile și legile omului vechi au fost atât de multe încât el s-a pierdut pe sine și, ca rezultat, el a devenit mândru și a uitat de sine. Acestea toate sunt obstacole care împiedică omul să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu; ei se opun cunoașterii lui Dumnezeu de către om. Dacă omul nu are o inimă smerită și nici o dorință pentru adevăr, atunci el va fi în pericol. Dacă te dedai doar muncii și vorbelor fără esență și nu poți accepta vorbele pline de înțeles, atunci ești un om învechit care nu poate ține pasul cu lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea făcută de Dumnezeu diferă de la o perioadă la alta. Dacă tu arăți multă ascultare într-o singură etapă, dar în etapa următoare o faci mai puțin sau deloc, atunci Dumnezeu te va părăsi. Dacă Îl urmezi pe Dumnezeu când El face acest pas, atunci tu trebuie să continui la fel atunci când El face următorul pas. Numai atunci tu te supui Duhului Sfânt. Din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să rămâi constant în ascultarea ta. Nu poți pur și simplu să asculți atunci când vrei și să fii neascultător atunci când nu vrei. Acest fel de ascultare nu este pe placul lui Dumnezeu. Dacă nu poți să-Mi urmezi în lucrarea cea nouă pe care Eu o împărtășesc și continui să păstrezi vechile pilde, atunci cum poate să existe progres în viața ta? Lucrarea lui Dumnezeu este ca tu să te hrănești cu cuvintele Sale. Când te supui și accepți cuvintele Lui, atunci Duhul Sfânt va lucra cu siguranță în tine. Duhul Sfânt lucrează exact așa cum spun Eu. Fă cum am spus Eu și Duhul Sfânt va lucra fără tăgadă în tine. Voi slobozi o lumină nouă pentru ca voi să vedeți și pentru a vă aduce în lumina prezentului. Când mergi în această lumină, Duhul Sfânt va lucra imediat în tine. Există unii care pot cârti, spunând: „Pur și simplu nu voi îndeplini ceea ce tu spui.” Atunci îți spun că ai ajuns la capătul drumului, că ești secătuit și că nu mai ai viață. Prin urmare, experimentând transformarea firii tale, este foarte important să ții pasul cu lumina prezentă. Duhul Sfânt nu numai că lucrează prin anumiți oameni care sunt folosiți de Dumnezeu, dar și mai mult prin biserică. El ar putea să lucreze prin oricine. El poate lucra prin tine în prezent și, atunci când tu poți simți, El va putea apoi lucra prin altcineva. Grăbiți-vă să-I urmați; cu cât urmați mai îndeaproape lumina prezentă, cu atât viața voastră se poate maturiza și crește mai mult. Indiferent ce fel de om ar putea fi, atât timp cât Duhul Sfânt lucrează prin el, asigurați-vă că-l urmați. Primește experiențele sale în viața ta și vei primi lucruri chiar mai mari. Făcând acestea vei progresa mai repede. Aceasta este calea desăvârșirii pentru om și o cale prin care viața crește. Poți ajunge la calea spre desăvârșire prin supunerea la lucrarea Duhului Sfânt. Tu nu știi prin ce fel de persoană Dumnezeu va lucra pentru a te desăvârși, nici prin ce persoană, întâmplare sau lucru El îți va permite să capeți înțelegerea. Dacă ești în stare să mergi pe calea cea dreaptă, aceasta arată că există o mare speranță pentru ca tu să fii desăvârșit de Dumnezeu. Dacă nu ești în măsură să faci acest lucru, aceasta arată că viitorul tău este sumbru și lipsit de lumină. Odată ce ai ajuns pe calea cea dreaptă, ți se vor dezvălui toate lucrurile. Indiferent de ceea ce Duhul Sfânt le poate dezvălui altora, dacă tu te conduci după cunoștințele lor pentru a învăța de unul singur, atunci această învățătură va deveni o parte din viața ta și tu vei putea împărtăși altora din această experiență. Cei care împărtășesc altora cuvinte pe care doar le repetă sunt oameni care nu au avut nicio învățătură; trebuie să înveți să găsești, prin cunoașterea și iluminarea celorlalți, un mod de a practica înainte de a putea începe să vorbești despre propria ta experiență și cunoaștere. Acest lucru va fi extrem de folositor pentru viața ta. Ar trebui să simți în acest fel, ascultând tot ce vine de la Dumnezeu. Trebuie să cauți voia lui Dumnezeu în toate lucrurile și să înveți lecțiile din toate lucrurile, pentru ca viața ta să se maturizeze și să crească. Acest tip de practică oferă cel mai rapid progres.

Duhul Sfânt te luminează prin experiențele tale practice și te desăvârșește prin credința ta. Îți dorești cu adevărat să fii desăvârșit? Dacă îți dorești cu adevărat să fii desăvârșit de Dumnezeu, atunci vei avea curajul să-ți lepezi trupul și vei putea împlini cuvintele lui Dumnezeu și nu vei fi pasiv sau slab. Vei fi în stare să asculți tot ce vine de la Dumnezeu și toate acțiunile tale, publice sau personale, Îi vor fi dezvăluite lui Dumnezeu. Dacă ești o persoană cinstită și pui adevărul în toate lucrurile, atunci vei fi desăvârșit. Acei oameni înșelători care acționează într-un fel doar în fața altora și în alt fel în spatele lor, nu-și doresc să fie desăvârșiți. Toți sunt fii ai pierzării și distrugerii; ei nu-I aparțin lui Dumnezeu, ci Satanei. Ei nu sunt cei aleși de Dumnezeu! Dacă acțiunile și faptele tale nu pot fi dezvăluite înaintea lui Dumnezeu sau nu pot fi privite de Duhul lui Dumnezeu, aceasta este dovada că ceva nu este bine la tine. Numai dacă accepți judecata și osânda lui Dumnezeu și dai importanță transformării firii tale, vei putea să urmezi calea spre desăvârșire. Dacă îți dorești cu adevărat să fii desăvârșit de Dumnezeu și să faci voia lui Dumnezeu, atunci trebuie să te supui întregii lucrări a lui Dumnezeu, fără să te plângi deloc, fără să încerci să cântărești sau să judeci lucrarea lui Dumnezeu. Acestea sunt cerințele minime pentru a fi desăvârșit de Dumnezeu. Cerința necesară pentru cei ce caută să fie desăvârșiți de Dumnezeu este aceasta: faceți totul cu o inimă care Îl iubește pe Dumnezeu. Ce înseamnă „să faci lucruri cu o inimă care Îl iubește pe Dumnezeu”? Aceasta înseamnă că toate acțiunile și faptele tale pot fi arătate înaintea lui Dumnezeu. Cât timp intențiile tale sunt bune, fie că acțiunile tale sunt corecte sau greșite, nu-ți este frică să-I fie dezvăluite lui Dumnezeu sau fraților și surorilor tale; îndrăznești să faci un legământ înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca fiecare intenție, gând și idee să fie potrivite pentru a fi cântărite în prezența lui Dumnezeu: dacă faci totul astfel, atunci viața ta va spori rapid.

De vreme ce crezi în Dumnezeu, atunci trebuie să-ți pui credința în toate cuvintele lui Dumnezeu și în toată lucrarea Lui. Adică, din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să Îl asculți. Dacă nu ești în stare să faci acest lucru, atunci nu contează dacă ai sau nu credință în Dumnezeu. Dacă ai crezut în Dumnezeu timp de mulți ani și totuși nu L-ai ascultat niciodată sau nu ai acceptat toate cuvintele Lui, însă I-ai cerut lui Dumnezeu să ți se supună ție și să facă așa cum știai tu, atunci tu ești cea mai neascultătoare ființă, deci tu ești un necredincios. Cum poate cineva de acest fel să se supună lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu care nu se conformează cunoașterii omului? Cea mai neascultătoare persoană este cea care Îl sfidează intenționat și se opune lui Dumnezeu. El este dușmanul lui Dumnezeu și antihristul. O astfel de persoană are în mod constant o atitudine ostilă față de noua lucrare a lui Dumnezeu, nu a arătat niciodată cea mai mică intenție de a se smeri și nu s-a arătat niciodată, de bunăvoie, smerit sau umil. El se înalță pe sine înaintea altora și nu se smerește niciodată față de nimeni. Înaintea lui Dumnezeu, el se consideră cel mai competent în predicarea cuvântului și cel mai priceput în a modela pe alții. El nu renunță niciodată la averile pe care le are, ci le consideră ca pe niște moșteniri de familie pentru închinare, pentru a predica despre acestea și altora și le folosește pentru a ține prelegeri și acelor nesăbuiți care îl idolatrizează pe el. Există într-adevăr câțiva ca aceștia în biserici. Se poate spune că ei sunt „eroi neîmblânziți”, generație după generație locuind în casa lui Dumnezeu. Ei pretind că predicarea cuvântului (doctrinei) este datoria lor supremă. An de an și generație după generație, aceștia își practică, impunând cu tărie, datoria lor „sacră și inviolabilă”. Nimeni nu îndrăznește să-i atingă și nici o singură persoană nu îndrăznește să le reproșeze deschis. Ei devin „împărați” în casa lui Dumnezeu, alergând necontenit pe măsură ce îi tiranizează pe ceilalți de-a lungul timpului. Această ceată de diavoli caută să se unească și să-Mi distrugă lucrarea; cum pot permite acestor diavoli vii să existe în fața ochilor Mei? Chiar și cei care se supun doar pe jumătate nu pot să meargă până la capăt, cu atât mai puțin acești tirani fără cea mai neînsemnată urmă de ascultare în inimile lor! Lucrarea lui Dumnezeu nu este ușor câștigată de om. Chiar dacă omul își folosește toată puterea lui, el va putea să câștige doar o părticică și să ajungă la desăvârșire în cele din urmă. Ce se întâmplă atunci cu copiii arhanghelului care caută să distrugă lucrarea lui Dumnezeu? Nu mai au ei oare nici o speranță de a fi câștigați de Dumnezeu? Scopul Meu de a face lucrarea pentru a-i câștiga nu este numai de a câștiga de dragul cuceririi, ci de a câștiga pentru a descoperi neprihănirea și nelegiuirea, pentru a obține dovada pedepsirii omului, pentru a-i condamna pe cei păcătoși și, chiar mai mult, pentru a câștiga de dragul desăvârșirii celor care ascultă de bună voie. În cele din urmă, toate vor fi despărțite după felul lor, iar toți cei care sunt desăvârșiți au gândurile și ideile pline de ascultare. Aceasta este lucrarea care trebuie împlinită în cele din urmă. Dar cei ce sunt rătăciți pe căi greșite vor fi pedepsiți, trimiși să ardă în flăcări și vor fi pe vecie blestemați. Când va veni acel timp, acei „eroi măreți și neîmblânziți” din veacurile trecute vor deveni cei mai netrebnici și cei mai ocoliți „slabi și neputincioși fricoși.” Doar acest lucru poate arăta întreaga dreptate a lui Dumnezeu și poate dezvălui firea Lui care nu permite nicio ofensă de la om. Doar acest lucru poate calma mânia din inima Mea. Oare nu credeți voi că toate acestea sunt drepte?

Nu toți cei care trăiesc lucrarea Duhului Sfânt pot câștiga viața și nu toți oamenii care urmează această cale pot câștiga viață. Viața nu este o proprietate comună, împărtășită de întreaga omenire, iar transformarea firii nu este ceva ușor de atins de toți. Supunerea față de lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie reală și trebuie să fie trăită. Supunerea aparentă nu este plăcută lui Dumnezeu, doar pentru a se supune aspectelor superficiale ale cuvântului lui Dumnezeu, fără a căuta o transformare a propriei firi, nu vei putea să fii pe placul lui Dumnezeu. Ascultarea față de Dumnezeu și supunerea față de lucrarea lui Dumnezeu sunt una și aceeași. Cei ce se supun numai lui Dumnezeu, dar nu și lucrării Lui, nu pot fi considerați ascultători, cu atât mai puțin cei ce nu se supun cu adevărat, ci sunt lingușitori fățarnici. Cei ce se supun cu adevărat lui Dumnezeu pot dobândi folos din lucrarea Lui și pot dobândi înțelegea firii și lucrarea lui Dumnezeu. Numai acei oameni se supun cu adevărat lui Dumnezeu. Acești oameni pot ajunge să obțină o nouă cunoaștere de la lucrarea cea nouă și să dobândească o nouă transformare de la aceasta. Numai acei oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu; numai acest om va fi desăvârșit, cel care a trecut printr-o schimbare a firii sale. Cei ce primesc îngăduința lui Dumnezeu sunt cei care se supun cu bucurie lui Dumnezeu, precum și cuvântului și lucrării Sale. Numai acel om este la dreapta Sa; numai acel om Îl dorește sincer pe Dumnezeu și Îl caută cu sinceritate pe Dumnezeu. Cât despre cei ce doar vorbesc despre credința lor în Dumnezeu, dar în realitate Îl ocărăsc, aceia sunt cei ce se ascund, cei ce poartă veninul șerpilor, cei mai fățarnici dintre oameni. Mai devreme sau mai târziu, acești nelegiuiți vor fi demascați. Oare nu este aceasta lucrarea care se face astăzi? Cei păcătoși vor fi întotdeauna păcătoși și nu vor scăpa niciodată în ziua osândei. Cei buni vor fi întotdeauna buni și vor fi descoperiți când lucrarea se va sfârși. Niciunul dintre cei păcătoși nu va fi considerat drept, niciunul dintre cei drepți nu va fi considerat păcătos. Aș lăsa Eu pe vreunul dintre voi să fie învinuit pe nedrept?

Întrucât viața ta sporește, trebuie să înfăptuiești mereu ceva nou și să înțelegi din nou și mai mult, iar înțelegerea ta să devină tot mai profundă cu fiecare pas. Acest lucru ar trebuie să-l facă întreaga omenire. Prin comunicare, ascultarea unui mesaj, citirea cuvântului lui Dumnezeu sau îndeplinirea unei fapte, vei obține o nouă înțelegere și o nouă cunoaștere. Și să nu trăiești după regulile vechi și în timpurile vechi. Tu să trăiești mereu în lumina cea nouă și să nu te îndepărtezi de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce se numește a merge pe calea cea dreaptă. Nu se va putea să plătești doar superficial un preț. Zi după zi, cuvântul lui Dumnezeu este tot mai profund și lucruri noi apar în fiecare zi. De asemenea, trebuie ca omul să înfăptuiască ceva nou în fiecare zi. După cum spune Dumnezeu, așa cum El îndeplinește tot ceea ce a promis; dacă tu nu-I poți urma, atunci vei rămâne în urmă. Rugăciunile tale trebuie să pătrundă mai adânc; trebuie să mănânci și să bei mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, să aprofundezi descoperirile pe care le primești și să împuținezi răul. De asemenea, trebuie să îți sporești judecata astfel încât să poți pătrunde lucrurile și, înțelegând ceea ce este în duh, să înțelegi lucrurile exterioare și să înțelegi esența oricărei probleme. Dacă tu nu posezi aceste lucruri, cum oare vei putea conduce biserica? Dacă doar pomenești despre scrisori și doctrine, fără o dovadă și fără fapte, vei putea să reziști doar pentru o perioadă scurtă de timp. Poate fi acceptabil atunci când vorbim despre inițiați în credință, dar după un timp, când noii credincioși au avut o experiență reală, atunci tu nu vei mai avea ce să le oferi. Atunci cum Îi ești tu folositor lui Dumnezeu? Fără noua cunoaștere, tu nu poți lucra. Cei care nu au o cunoaștere nouă sunt cei care nu știu cum să trăiască și astfel de oameni nu dobândesc niciodată noi cunoștințe sau experiențe noi. Și, în ceea ce privește sursa vieții, aceștia nu-și pot face datoria și nici nu-I sunt de vreun folos lui Dumnezeu. Acel om este netrebnic, un simplu nesăbuit. Într-adevăr, acei oameni sunt în totalitate nevrednici să-și îndeplinească rolul în lucrare și sunt cu toții netrebnici. Nu numai că nu reușesc să-și îndeplinească rolul, dar de fapt ei dau multă trudă inutilă bisericii. Îi îndemn pe acești „venerabili bătrâni” să se grăbească și să părăsească biserica, astfel încât ceilalți să nu mai trebuiască să te caute pe tine. Acești oameni nu au nici o înțelegere a lucrării noi, ci sunt plini de cunoștințe nesfârșite. Ei nu au nici o funcție în biserică; mai degrabă, ei fac rău și răspândesc răul pretutindeni, până în punctul de a se amesteca în orice fel de abatere și tulburare în biserică și, prin urmare, le aduce celor nesăbuiți confuzie și dezordine. Acești diavoli vii, aceste duhuri rele ar trebui să părăsească biserica cât mai curând posibil, ca să nu fie blestemată biserica în locul tău. Tu poți să nu te temi de lucrarea de astăzi, dar nu te temi tu oare de pedeapsa dreaptă de mâine? Există un număr mare de oameni în biserică, care sunt paraziți, precum și un număr mare de lupi care încearcă să distrugă lucrarea firească a lui Dumnezeu. Aceste ființe sunt demoni trimiși de Diavol, lupi feroci care caută să sfâșie mieii nevinovați. Dacă acești așa-numiți oameni nu sunt îndepărtați, ei devin paraziți ai bisericii și molii ce devorează ofrandele. Acești viermi dezgustători, netrebnici, neștiutori și vrednici de dispreț își vor primi pedeapsa într-o zi!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.