Împărăția Milenară a sosit

Ați văzut ce lucrare va îndeplini Dumnezeu în acest grup de oameni? Dumnezeu a spus că, chiar și în Împărăția Milenară, oamenii încă trebuie să continue să Îi urmeze cuvântările, iar în viitor, cuvântările lui Dumnezeu vor îndruma viața oamenilor direct în țara cea bună a Canaanului. Când Moise se afla în pustie, Dumnezeu i-a dat învățătură și i-a vorbit direct. Din ceruri, Dumnezeu a trimis mâncare, apă și mană pentru ca oamenii să se bucure, iar astăzi este tot la fel: Dumnezeu, personal, a trimis jos lucruri pentru a fi mâncate și băute pentru ca oamenii să se bucure și tot El, personal, a trimis blesteme pentru a mustra oamenii. Și astfel, fiecare pas al lucrării Sale este făcut personal de către Dumnezeu. Astăzi, oamenii tânjesc după realizarea faptelor, ei încearcă să vadă semne și minuni și este posibil ca toți astfel de oameni vor fi abandonați, pentru că lucrarea lui Dumnezeu începe să devină tot mai reală. Nimeni nu știe că Dumnezeu a coborât din cer, ei încă nu sunt conștienți că Dumnezeu a trimis jos mâncare și tonice din cer – și totuși, Dumnezeu există cu adevărat, iar peisajele pline de viață ale Împărăției Milenare pe care oamenii și le imaginează sunt, de asemenea, cuvântările personale ale lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea și doar aceasta înseamnă cârmuirea împreună cu Dumnezeu pe pământ. Cârmuirea cu Dumnezeu pe pământ se referă la trup. Ceea ce nu este din trup nu este pe pământ și astfel toți cei care se concentrează pe a merge la al treilea cer fac acest lucru în zadar. Într-o zi, când tot universul se întoarce la Dumnezeu, centrul lucrării Sale prin cosmos va urma vocea lui Dumnezeu; altundeva, oamenii vor telefona, unii vor lua avionul, unii se vor îmbarca pe un vapor pe mare, iar alții vor folosi lasere pentru a primi cuvântările lui Dumnezeu. Toți Îl vor admira și vor tânji după El, ei vor veni cu toții aproape de Dumnezeu și se vor aduna la El și toți se vor închina Lui – și toate acestea vor fi faptele lui Dumnezeu. Țineți minte aceasta! Dumnezeu nu va mai reîncepe niciodată în altă parte. El va împlini acest fapt: va face ca toți oamenii din univers să vină înaintea Lui și să I se închine Dumnezeului de pe pământ, iar lucrarea Lui din alte locuri va înceta, iar oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Va fi ca și cu Iosif: toți au venit la el pentru hrană și i s-au închinat, pentru că el avea hrana. Pentru a evita foametea, oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Întreaga comunitate religioasă suferă o foamete teribilă și numai Dumnezeul de astăzi este izvorul nesecat de apă vie, deținut de izvorul nesecat care curge în etern oferit pentru bucuria omului, iar oamenii vor veni și vor depinde de El. Aceea va fi vremea când faptele lui Dumnezeu sunt dezvăluite iar Dumnezeu este slăvit; toți oamenii din tot universul se vor închina acestui „om” obișnuit. Nu aceasta va fi ziua slavei lui Dumnezeu? Într-o zi, pastori bătrâni vor trimite telegrame căutând apa din izvorul nesecat al apei vii. Ei vor fi în vârstă, dar cu toate acestea, vor veni să I se închine acestui om, pe care L-au disprețuit. Vor recunoaște cu gurile lor și din inimile lor se vor încrede – și nu este acesta un semn și o minune? Atunci când întreaga Împărăție se bucură, este ziua slavei lui Dumnezeu și oricine vine la voi și primește vestea bună a lui Dumnezeu va fi binecuvântat de El, iar aceste țări și acești oameni vor fi binecuvântați și li se va purta de grijă de către Dumnezeu. Îndrumarea viitoare va fi astfel: cei care dobândesc cuvântările din gura lui Dumnezeu vor avea o cărare pe care să umble pe pământ și, fie ei oameni de afaceri sau oameni de știință, educatori ori industriași, celor care sunt fără cuvintele lui Dumnezeu le va fi foarte greu să facă chiar și un singur pas și vor fi forțați să caute adevărata cale. Aceasta este ceea ce se numește: „Cu adevărul vei străbate întreaga lume; fără adevăr, nu vei ajunge nicăieri.” Faptele sunt acestea: Dumnezeu va folosi Calea (care înseamnă toate cuvintele Sale) pentru a stăpâni întregul Univers și pentru a conduce și a cuceri omenirea. Oamenii speră întotdeauna la o schimbare majoră a mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează. Pentru a vorbi sincer, prin cuvinte controlează Dumnezeu oamenii, iar tu trebuie să faci ceea ce spune El,[a] fie că vrei, fie că nu vrei; acesta este un fapt obiectiv și trebuie ascultat de toți și, astfel, este inexorabil și cunoscut tuturor.

Duhul Sfânt le dă oamenilor un sentiment. După citirea cuvintelor lui Dumnezeu, în inimile lor ei sunt fermi și în pace, pe când cei ce nu obțin cuvintele lui Dumnezeu se simt goi. Astfel este puterea cuvintelor lui Dumnezeu – oamenii trebuie să le citească, după citirea lor sunt hrăniți și nu mai pot fără ele. Este ca atunci când oamenii iau opiu: le dă putere și fără acesta se simt disperați și nu au nicio putere. Așa este și tendința printre oamenii din zilele noastre. Citirea cuvintelor lui Dumnezeu le dă oamenilor tărie. Dacă nu le citesc, se simt apatici, iar după citirea lor, se ridică imediat de pe patul de suferință. Acesta este înțelesul domniei lui Dumnezeu (Cuvântul) pe pământ. Unii oameni vor să plece sau au obosit de lucrarea lui Dumnezeu. Indiferent de caz, ei nu se pot îndepărta de cuvintele lui Dumnezeu; indiferent cât de slabi sunt, tot trebuie să se bazeze pe cuvintele lui Dumnezeu pentru a trăi și, indiferent cât de răzvrătiți sunt, ei tot nu îndrăznesc să părăsească cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu Își manifestă cu adevărat puterea atunci când Dumnezeu conduce și își exercită puterea și acesta este modul în care El lucrează. Acesta este, până la urmă, mijlocul prin care Dumnezeu lucrează și nimeni nu are dreptul să îl părăsească. Cuvintele lui Dumnezeu se vor răspândi prin nenumărate case, ele vor deveni cunoscute tuturor și numai atunci lucrarea Lui se va răspândi în univers. Ceea ce înseamnă că, dacă lucrarea lui Dumnezeu urmează să se răspândească în întregul univers, atunci cuvintele Lui trebuie să fie răspândite. În ziua slavei lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu își vor arăta puterea și autoritatea. Fiecare dintre cuvintele Sale, din vremuri străvechi până astăzi, se vor îndeplini și vor fi reale. În acest fel, slava va fi a lui Dumnezeu pe pământ – care înseamnă, cuvintele Sale vor domni pe pământ. Toți cei ce sunt răi vor fi mustrați de cuvintele din gura lui Dumnezeu, toți cei ce sunt drepți vor fi binecuvântați de cuvintele din gura Lui și toate vor fi stabilite și făcute întregi de cuvintele din gura Lui. El nu va arăta nici semne, nici minuni; toate se vor realiza prin cuvintele Sale, iar cuvintele Sale vor produce fapte. Toți cei de pe pământ vor sărbători cuvintele lui Dumnezeu, fie ei adulți sau copii, bărbați, femei, bătrâni sau tineri, toți oamenii se vor supune cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu vor apărea în trup și vor fi reale și pline de viață pentru oamenii de pe pământ. Aceasta este ceea ce înseamnă Cuvântul să devină trup. Dumnezeu a venit pe pământ în primul rând pentru a realiza faptul: „Cuvântul S-a făcut trup”, ceea ce înseamnă că El a venit pentru ca ale Sale cuvinte să poată fi rostite din trup (nu ca în vremea lui Moise din Vechiul Testament, când Dumnezeu a vorbit direct din cer). După aceea, fiecare dintre cuvintele Sale vor fi îndeplinite în timpul Epocii Împărăției Milenare, ele vor deveni fapte vizibile înaintea ochilor oamenilor, iar oamenii le vor privi folosindu-și propriii ochi, fără cea mai mică deosebire. Aceasta este semnificația supremă a întrupării lui Dumnezeu. Adică, lucrarea Duhului este îndeplinită prin trup și prin cuvinte. Acesta este adevăratul înțeles al: „Cuvântul S-a făcut trup” și „Cuvântul Se arătă în trup”. Numai Dumnezeu poate rosti voia Duhului și numai Dumnezeul întrupat poate vorbi în numele Duhului; cuvintele lui Dumnezeu devin clare în Dumnezeu întrupat și toți ceilalți sunt conduși de ele. Nimeni nu este scutit, toți există în această sferă. Numai prin aceste cuvântări pot oamenii să ajungă să cunoască; cei care nu dobândesc în acest fel visează cu ochii deschiși dacă ei cred că pot obține cuvântările din ceruri. Astfel este autoritatea demonstrată în întruparea lui Dumnezeu: îi face pe toți să creadă. Chiar și cei mai venerabili experți și pastori religioși nu pot vorbi aceste cuvinte. Ei trebuie cu toții să se supună lor și nimeni nu va mai putea să facă un alt început. Dumnezeu va folosi cuvinte pentru a cuceri universul. El va face aceasta nu prin întruparea Sa, ci prin folosirea cuvântărilor din gura Dumnezeului devenit trup, pentru a cuceri toți oamenii din întregul univers; numai acesta este Cuvântul devenit trup și numai aceasta este arătarea Cuvântului în trup. Poate pentru oameni pare ca și cum Dumnezeu nu a făcut o lucrare mare – dar Dumnezeu trebuie doar să-Și rostească cuvintele, pentru ca oamenii să fie convinși cu adevărat și profund uluiți. Fără fapte, oamenii strigă și țipă; având cuvintele lui Dumnezeu, ei tac. Dumnezeu va realiza, cu siguranță, acest lucru, pentru că acesta este planul de demult stabilit al lui Dumnezeu: îndeplinirea sosirii Cuvântului pe pământ. De fapt, nu este nevoie ca Eu să explic – sosirea Împărăției Milenare pe pământ este sosirea cuvintelor lui Dumnezeu pe pământ. Coborârea Noului Ierusalim din ceruri este sosirea cuvintelor lui Dumnezeu pentru a locui printre oameni, pentru a însoți fiecare acțiune a omului și toate gândurile lui cele mai intime. Acesta este, de asemenea, faptul pe care Dumnezeu îl va aduce la îndeplinire și minunata scenă a Împărăției Milenare. Acesta este planul stabilit de Dumnezeu: cuvintele Sale vor apărea pe pământ pentru o mie de ani și ele vor manifesta toate faptele Lui și vor întregi toată lucrarea Lui pe pământ, după care această etapă a omenirii va ajunge la final.

Note de subsol:

a. Textul original omite „ceea ce spune El”.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.