Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

LECTURI
Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Categorii

Recital-latest-expression
Cuvântări ale lui Dumnezeu Atotputernic (Calea cunoașterii lui Dumnezeu)

Ați văzut ce lucrare va îndeplini Dumnezeu în acest grup de oameni? Dumnezeu a spus că, chiar și în Împărăția Milenară, oamenii încă trebuie să continue să Îi urmeze cuvântările, iar în viitor, cuvântările lui Dumnezeu vor îndruma viața oamenilor direct în țara cea bună a Canaanului. Când Moise se afla în pustie, Dumnezeu i-a dat învățătură și i-a vorbit direct. Din ceruri, Dumnezeu a trimis mâncare, apă și mană pentru ca oamenii să se bucure, iar astăzi este tot la fel: Dumnezeu, personal, a trimis jos lucruri pentru a fi mâncate și băute pentru ca oamenii să se bucure și tot El, personal, a trimis blesteme pentru a mustra oamenii. Și astfel, fiecare pas al lucrării Sale este făcut personal de către Dumnezeu. Astăzi, oamenii tânjesc după realizarea faptelor, ei încearcă să vadă semne și minuni și este posibil că toți astfel de oameni vor fi abandonați, pentru că lucrarea lui Dumnezeu începe să devină tot mai reală. Nimeni nu știe că Dumnezeu a coborât din cer, ei încă nu sunt conștienți că Dumnezeu a trimis jos mâncare și tonice din cer – și totuși, Dumnezeu există cu adevărat, iar peisajele pline de viață ale Împărăției Milenare pe care oamenii și le imaginează sunt, de asemenea, cuvântările personale ale lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea și doar aceasta înseamnă cârmuirea împreună cu Dumnezeu pe pământ. Cârmuirea cu Dumnezeu pe pământ se referă la trup. Ceea ce nu este din trup nu este pe pământ și astfel toți cei care se concentrează pe a merge la al treilea cer fac acest lucru în zadar. Într-o zi, când tot universul se întoarce la Dumnezeu, centrul lucrării Sale prin cosmos va urma vocea lui Dumnezeu; altundeva, oamenii vor telefona, unii vor lua avionul, unii se vor îmbarca pe un vapor pe mare, iar alții vor folosi lasere pentru a primi cuvântările lui Dumnezeu. Toți Îl vor admira și vor tânji după El, ei vor veni cu toții aproape de Dumnezeu și se vor aduna la El și toți se vor închina Lui – și toate acestea vor fi faptele lui Dumnezeu. Țineți minte aceasta! Dumnezeu nu va mai reîncepe niciodată în altă parte. El va împlini acest fapt: va face ca toți oamenii din univers să vină înaintea Lui și să I se închine Dumnezeului de pe pământ, iar lucrarea Lui din alte locuri va înceta, iar oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Va fi ca și cu Iosif: toți au venit la el pentru hrană și i s-au închinat, pentru că el avea hrana. Pentru a evita foametea, oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Întreaga comunitate religioasă suferă o foamete teribilă și numai Dumnezeul de astăzi este izvorul nesecat de apă vie, deținut de izvorul nesecat care curge în etern oferit pentru bucuria omului, iar oamenii vor veni și vor depinde de El. Aceea va fi vremea când faptele lui Dumnezeu sunt dezvăluite iar Dumnezeu este slăvit; toți oamenii din tot universul se vor închina acestui „om” obișnuit. Nu aceasta va fi ziua slavei lui Dumnezeu? Într-o zi, pastori bătrâni vor trimite telegrame căutând apa din izvorul nesecat al apei vii. Ei vor fi în vârstă, dar cu toate acestea, vor veni să I se închine acestui om, pe care L-au disprețuit. Vor recunoaște cu gurile lor și din inimile lor se vor încrede – și nu este acesta un semn și o minune? Atunci când întreaga Împărăție se bucură, este ziua slavei lui Dumnezeu și oricine vine la voi și primește vestea bună a lui Dumnezeu va fi binecuvântat de El, iar aceste țări și acești oameni vor fi binecuvântați și li se va purta de grijă de către Dumnezeu. Îndrumarea viitoare va fi astfel: cei care dobândesc cuvântările din gura lui Dumnezeu vor avea o cărare pe care să umble pe pământ și, fie ei oameni de afaceri sau oameni de știință, educatori ori industriași, celor care sunt fără cuvintele lui Dumnezeu le va fi foarte greu să facă chiar și un singur pas și vor fi forțați să caute adevărata cale. Aceasta este ceea ce se numește: „Cu adevărul vei străbate întreaga lume; fără adevăr, nu vei ajunge nicăieri.” Faptele sunt acestea: Dumnezeu va folosi Calea (care înseamnă toate cuvintele Sale) pentru a stăpâni întregul Univers și pentru a conduce și a cuceri omenirea. Oamenii speră întotdeauna la o schimbare majoră a mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează. Pentru a vorbi sincer, prin cuvinte controlează Dumnezeu oamenii, iar tu trebuie să faci ceea ce spune El,[a] fie că vrei, fie că nu vrei; acesta este un fapt obiectiv și trebuie ascultat de toți și, astfel, este inexorabil și cunoscut tuturor.

Duhul Sfânt le dă oamenilor un sentiment. După citirea cuvintelor lui Dumnezeu, în inimile lor ei sunt fermi și în pace, pe când cei ce nu obțin cuvintele lui Dumnezeu se simt goi. Astfel este puterea cuvintelor lui Dumnezeu – oamenii trebuie să le citească, după citirea lor sunt hrăniți și nu mai pot fără ele. Este ca atunci când oamenii iau opiu: le dă putere și fără acesta se simt disperați și nu au nicio putere. Așa este și tendința printre oamenii din zilele noastre. Citirea cuvintelor lui Dumnezeu le dă oamenilor tărie. Dacă nu le citesc, se simt apatici, dar după citirea lor, se ridică imediat de pe patul de suferință. Acesta este înțelesul domniei lui Dumnezeu (Cuvântul) pe pământ. Unii oameni vor să plece sau au obosit de lucrarea lui Dumnezeu. Indiferent de caz, ei nu se pot îndepărta de cuvintele lui Dumnezeu; indiferent cât de slabi sunt, tot trebuie să se bazeze pe cuvintele lui Dumnezeu pentru a trăi și, indiferent cât de răzvrătiți sunt, ei tot nu îndrăznesc să părăsească cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu Își manifestă cu adevărat puterea atunci când Dumnezeu conduce și își exercită puterea și acesta este modul în care El lucrează. Acesta este, până la urmă, mijlocul prin care Dumnezeu lucrează și nimeni nu are dreptul să îl părăsească. Cuvintele lui Dumnezeu se vor răspândi prin nenumărate case, ele vor deveni cunoscute tuturor și numai atunci lucrarea Lui se va răspândi în univers. Ceea ce înseamnă că, dacă lucrarea lui Dumnezeu urmează să se răspândească în întregul univers, atunci cuvintele Lui trebuie să fie răspândite. În ziua slavei lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu își vor arăta puterea și autoritatea. Fiecare dintre cuvintele Sale, din vremuri străvechi până astăzi, se vor îndeplini și vor fi reale. În acest fel, slava va fi a lui Dumnezeu pe pământ – care înseamnă, cuvintele Sale vor domni pe pământ. Toți cei ce sunt răi vor fi mustrați de cuvintele din gura lui Dumnezeu, toți cei ce sunt drepți vor fi binecuvântați de cuvintele din gura Lui și toate vor fi stabilite și făcute întregi de cuvintele din gura Lui. El nu va arăta nici semne, nici minuni; toate se vor realiza prin cuvintele Sale, iar cuvintele Sale vor produce fapte. Toți cei de pe pământ vor sărbători cuvintele lui Dumnezeu, fie ei adulți sau copii, bărbați, femei, bătrâni sau tineri, toți oamenii se vor supune cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu vor apărea în trup și vor fi reale și pline de viață pentru oamenii de pe pământ. Aceasta este ceea ce înseamnă Cuvântul să devină trup. Dumnezeu a venit pe pământ în primul rând pentru a realiza faptul: „Cuvântul S-a făcut trup”, ceea ce înseamnă că El a venit pentru ca ale Sale cuvinte să poată fi rostite din trup (nu ca în vremea lui Moise din Vechiul Testament, când Dumnezeu a vorbit direct din cer). După aceea, fiecare dintre cuvintele Sale vor fi îndeplinite în timpul Epocii Împărăției Milenare, ele vor deveni fapte vizibile înaintea ochilor oamenilor, iar oamenii le vor privi folosindu-și propriii ochi, fără cea mai mică deosebire. Aceasta este semnificația supremă a întrupării lui Dumnezeu. Adică, lucrarea Duhului este îndeplinită prin trup și prin cuvinte. Acesta este adevăratul înțeles al: „Cuvântul S-a făcut trup” și „Cuvântul Se arătă în trup”. Numai Dumnezeu poate rosti voia Duhului și numai Dumnezeul întrupat poate vorbi în numele Duhului; cuvintele lui Dumnezeu devin clare în Dumnezeu întrupat și toți ceilalți sunt conduși de ele. Nimeni nu este scutit, toți există în această sferă. Numai prin aceste cuvântări pot oamenii să ajungă să cunoască; cei care nu dobândesc în acest fel visează cu ochii deschiși dacă ei cred că pot obține cuvântările din ceruri. Astfel este autoritatea demonstrată în întruparea lui Dumnezeu: îi face pe toți să creadă. Chiar și cei mai venerabili experți și pastori religioși nu pot vorbi aceste cuvinte. Ei trebuie cu toții să se supună lor și nimeni nu va mai putea să facă un alt început. Dumnezeu va folosi cuvinte pentru a cuceri universul. El va face aceasta nu prin întruparea Sa, ci prin folosirea cuvântărilor din gura Dumnezeului devenit trup, pentru a cuceri toți oamenii din întregul univers; numai acesta este Cuvântul devenit trup și numai aceasta este arătarea Cuvântului în trup. Poate pentru oameni pare ca și cum Dumnezeu nu a făcut o lucrare mare – dar Dumnezeu trebuie doar să-Și rostească cuvintele, pentru ca oamenii să fie convinși cu adevărat și profund uluiți. Fără fapte, oamenii strigă și țipă; având cuvintele lui Dumnezeu, ei tac. Dumnezeu va realiza, cu siguranță, acest lucru, pentru că acesta este planul de demult stabilit al lui Dumnezeu: îndeplinirea sosirii Cuvântului pe pământ. De fapt, nu este nevoie ca Eu să explic – sosirea Împărăției Milenare pe pământ este sosirea cuvintelor lui Dumnezeu pe pământ. Coborârea Noului Ierusalim din ceruri este sosirea cuvintelor lui Dumnezeu pentru a locui printre oameni, pentru a însoți fiecare acțiune a omului și toate gândurile lui cele mai intime. Acesta este, de asemenea, faptul pe care Dumnezeu îl va aduce la îndeplinire și minunata scenă a Împărăției Milenare. Acesta este planul stabilit de Dumnezeu: cuvintele Sale vor apărea pe pământ pentru o mie de ani și ele vor manifesta toate faptele Lui și vor întregi toată lucrarea Lui pe pământ, după care această etapă a omenirii va ajunge la final.

Note de subsol:

a. Textul original omite „ceea ce spune El”.

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:A patra cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a cincea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a şasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a şaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a noua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: A zecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a treisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a paisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a șaptesprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:Cea de-a optsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A nouăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:Cea de-a douăzecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și una cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a douăzeci și doua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și șasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăzeci și șaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a două zeci și opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și noua cuvântare Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu Modul religios de slujire trebuie interzis În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți Păcătoșii trebuie pedepsiți Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui Cum să cunoşti realitatea Poruncile noii epoci Împărăția Milenară a sosit Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit” Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui Ai revenit la viață? Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu Cele două întrupări încheie semnificația întrupării ​ Oare există Treimea? Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea întâi Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a doua Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a treia Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu? Ce înseamnă să fii un om adevărat Ce știi despre credință? Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului Lucrarea în Epoca Legii Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Mântuirii Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea întâi Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea a doua Referitor la apelative și identitate Partea Întâi Referitor la apelative și identitate Partea a doua Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu? Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului Dumnezeu este Domnul întregii creații Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea întâi Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea a doua Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea întâi Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea a doua Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea întâi Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea a doua Esența trupului locuit de Dumnezeu Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea Întâi Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea a doua Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea întâi Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea a doua Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea întâi Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea a doua Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu? Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta Cui îi ești credincios? Trei avertismente Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre Dumnezeu este sursa vieții omului Suspinul Celui Atotputernic Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare? Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers Cea de-a șaisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers Cea de-a unsprezecea cuvântare Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea a doua Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea întâi Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu

0rezultat(e) de căutare