Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu

Astăzi, pe măsură ce căutați să-L iubiți și să Îl cunoașteți pe Dumnezeu, într-o privință trebuie să îndurați greutăți și rafinament, iar într-o alta, să plătiți un preț. Nicio lecție nu este mai profundă decât lecția de a-L iubi pe Dumnezeu și se poate spune că lecția pe care oamenii o învață dintr-o viață de credință este cum să-L iubească pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că, dacă voi credeți în Dumnezeu, trebuie să-L iubiți pe Dumnezeu. Dacă numai credeți în Dumnezeu, dar nu-L iubiți, nu ați dobândit cunoașterea despre Dumnezeu și nu L-ați iubit niciodată cu o iubire adevărată care vine din inima voastră, atunci credința voastră în Dumnezeu este inutilă; dacă, în credința voastră în Dumnezeu, nu-L iubiți, atunci trăiți în zadar și toată viața voastră este cea mai slabă dintre toate viețile. Dacă, de-a lungul întregii voastre vieți, nu L-ați iubit sau nu L-ați mulțumit niciodată pe Dumnezeu, atunci ce rost are să trăiți? Și care este scopul credinței voastre în Dumnezeu? Nu este o risipă de efort? Adică, dacă oamenii trebuie să creadă și să-L iubească pe Dumnezeu, atunci trebuie să plătească un preț. Decât să încerce să acționeze într-un anumit mod din exterior, ar trebui să caute o înțelegere adevărată în adâncul inimii lor. Dacă sunteți entuziasmați în ceea ce privește cântatul și dansul, dar incapabili de a pune în practică adevărul, se poate spune că-L iubiți pe Dumnezeu? Iubirea față de Dumnezeu necesită să căutați voința lui Dumnezeu în toate lucrurile și să cercetați profund atunci când vi se întâmplă ceva, încercând să înțelegeți voința lui Dumnezeu și încercând să vedeți ce este voința lui Dumnezeu în această chestiune, ceea ce El dorește să realizați și cum ar trebui să țineți cont de voința Lui. De exemplu: se întâmplă ceva ce necesită să îndurați greutăți, moment în care ar trebui să înțelegeți care este voința lui Dumnezeu și cum să fiți atenți la voința Lui. Nu trebuie să vă mulțumiți: mai întâi lăsați-vă deoparte. Nimic nu este mai josnic decât trupul. Trebuie să căutați să-L mulțumiți pe Dumnezeu și să vă faceți datoria. Cu astfel de gânduri, Dumnezeu vă va aduce iluminare specială în această chestiune și inima voastră va găsi, de asemenea, și mângâiere. Fie că este mare sau mic, când vi se întâmplă ceva, trebuie mai întâi să vă lăsați deoparte și să considerați trupul ca fiind cel mai de jos dintre toate lucrurile. Cu cât mulțumiți mai mult trupul, cu atât aveți mai multe libertăți; dacă-l mulțumiți de data aceasta, data viitoare va cere mai mult și, pe măsură ce acest lucru va continua, veți ajunge să iubiți trupul și mai mult. Trupul are mereu dorințe extravagante, întotdeauna vă cere să-l satisfaceți și să-l mulțumiți în interiorul lui, fie că este vorba despre lucrurile pe care le mâncați, pe care le purtați sau dacă vă mâniați sau vă plângeți de propriile voastre slăbiciuni și de lenevie… Cu cât mulțumiți mai mult trupul și cu cât mai desfrânat devine, cu atât mai mult crește dorința acestuia, până când ajunge în punctul în care trupul oamenilor găzduiește concepții și mai profunde și nu se supune lui Dumnezeu și se slăvește și se îndoiește de lucrarea lui Dumnezeu. Cu cât mulțumiți mai mult trupul, cu atât sunt mai mari slăbiciunile acestuia; veți simți întotdeauna că nimeni nu vă înțelege slăbiciunile, veți crede mereu că Dumnezeu a mers prea departe și veți spune: cum poate Dumnezeu să fie așa de aspru? De ce nu le dă oamenilor o pauză? Când oamenii sunt prea indulgenți cu trupul și îl prețuiesc prea mult, atunci se înfruntă pe ei înșiși. Dacă Îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu și nu mulțumiți trupul, atunci veți vedea că tot ceea ce face Dumnezeu este atât de corect și atât de bun și că blestemul Lui asupra răzvrătirii voastre și judecata Lui asupra nelegiuirii voastre sunt justificate. Vor fi momente când Dumnezeu vă va pedepsi și vă va disciplina și va ridica un mediu care vă va tempera, forțându-vă să apăreți înaintea Lui – și veți simți întotdeauna că ceea ce face Dumnezeu este minunat. Astfel, veți simți ca și cum nu va fi prea multă durere și că Dumnezeu este atât de minunat. Dacă vă aplecați spre slăbiciunile trupului și spuneți că Dumnezeu merge prea departe, atunci veți simți întotdeauna durerea și veți fi mereu deprimați și nelămuriți în legătură cu toată lucrarea lui Dumnezeu și vi se va părea că Dumnezeu nu are nicio simpatie față de slăbiciunea omului și nu cunoaște dificultățile omului. Și, astfel, vă veți simți mizerabili și singuri, ca și cum ați fi suferit o mare nedreptate și în acest moment veți începe să vă plângeți. Cu cât vă îndreptați mai mult spre slăbiciunile trupului în acest fel, cu atât mai mult veți simți că Dumnezeu merge prea departe, până când situația se va înrăutăți într-atât încât veți nega lucrarea lui Dumnezeu și veți începe să vă opuneți lui Dumnezeu și să deveniți foarte neascultători. Astfel, trebuie să vă răzvrătiți împotriva trupului și să nu vă îndreptați spre acesta: soțul, soția, copiii, perspectivele, căsătoria, familia – nimic din toate acestea nu contează! Trebuie să aveți această hotărâre: „În inima mea este numai Dumnezeu și trebuie să-mi dau toată silința pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu, și nu trupul.” Dacă sunteți întotdeauna stăpânit de o astfel de hotărâre, atunci când veți pune adevărul în practică și vă veți lăsa deoparte, veți putea face acest lucru cu puțin efort. Se spune că, odată, a existat un fermier care a văzut pe drum un șarpe care era nemișcat. Fermierul l-a luat și l-a ținut la pieptul său, iar după ce șarpele și-a revenit, l-a mușcat mortal pe fermier. Trupul omului este ca șarpele: esența acestuia este să le facă rău vieților lor – și atunci când toate îi reușesc pe deplin, viața voastră devine confiscată. Trupul aparține Satanei. În interiorul acestuia sunt dorințe extravagante, se gândește doar la sine, își dorește să se bucure de confort și de timpul liber, să se desfețe în lene și în trândăvie și, satisfăcându-l până la un anumit punct, în cele din urmă, veți termina prin a fi mâncați de acesta. Adică, dacă îl satisfaceți de data aceasta, data viitoare vă va cere mai mult. Acesta are întotdeauna dorințe extravagante și noi cerințe și profită de înclinația voastră spre trup pentru a vă face să-l prețuiți și mai mult și să trăiți în confortul acestuia – și, dacă nu-l stăpâniți, în cele din urmă vă veți pierde. Fie că puteți să câștigați viață înaintea lui Dumnezeu și indiferent care va fi finalul vostru depinde de modul în care vă desfășurați răzvrătirea împotriva trupului. Dumnezeu v-a mântuit și v-a ales și v-a predestinat, dar dacă astăzi nu sunteți dispuși să-L mulțumiți, să puneți adevărul în practică și să vă răzvrătiți împotriva propriului trup cu o inimă care-L iubește cu adevărat pe Dumnezeu, în cele din urmă veți sfârși prin a vă ruina și veți suferi amarnic. Dacă sunteți mereu înclinați spre trup, Satana vă va înfuleca treptat sinele și vă va lăsa fără viață sau atingerea Duhului, până când va veni ziua când în voi nu va fi decât întuneric. Când veți trăi în întuneric, înseamnă că veți fi fost luați captivi de Satana, nu veți mai avea pe Dumnezeu, iar în acel moment Îi veți nega existența și Îl veți părăsi. Astfel, dacă doriți să iubiți pe Dumnezeu, trebuie să plătiți prețul durerii și să îndurați greutăți. Nu este nevoie de fervoare exterioară și de greutăți, nu este nevoie să citiți mai mult sau să alergați de colo până colo mai mult; în schimb, ar trebui să renunțați la lucrurile din interiorul vostru: la gândurile extravagante, interesele personale și propriile considerații, concepții și motivații. Aceasta este voia lui Dumnezeu.

Lucrarea lui Dumnezeu cu privire la firea externă a oamenilor este, de asemenea, o parte a lucrării Sale, care se ocupă, de exemplu, de umanitatea externă, anormală a oamenilor, de stilul lor de viață și de obiceiurile, de căile și de practicile lor, precum și de practicile lor externe și de fervoarea lor. Dar când El cere ca oamenii să pună adevărul în practică și să-și schimbe firile, cele de care se ocupă în primul rând sunt motivațiile și concepțiile din sinea lor. A se ocupa numai de firea voastră exterioară nu este greu; este ca și cum vi s-ar cere să nu mâncați ceea ce vă place, ceea ce este ușor. Cu toate acestea, nu este ușor de renunțat la ceea ce atinge concepțiile din interiorul vostru: este nevoie să vă răzvrătiți împotriva trupului, să plătiți un preț și să suferiți înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru este valabil mai ales în cazul motivațiilor oamenilor. Din momentul credinței lor în Dumnezeu până astăzi, oamenii au nutrit în ei multe motivații incorecte. Când nu puneți adevărul în practică, simțiți că toate motivațiile voastre sunt corecte, dar când vi se va întâmpla ceva, veți vedea că există multe motivații incorecte în sinea voastră. Astfel, când Dumnezeu îi desăvârșește pe oameni, El îi determină să înțeleagă că în ei există multe concepții care le fac dificilă cunoașterea lui Dumnezeu. Când recunoașteți că motivațiile voastre sunt greșite, dacă sunteți capabili să nu mai practicați conform concepțiilor și motivațiilor voastre și dacă sunteți capabili să fiți martorii lui Dumnezeu și să rămâneți fermi pe poziția voastră în tot ceea ce vi se întâmplă, acest lucru dovedește că v-ați răzvrătit împotriva trupului. Când vă răzvrătiți împotriva trupului atunci, inevitabil, se va da o luptă în interiorul vostru. Satana va încerca să vă facă să-l urmați, va încerca să vă facă să urmați concepțiile despre trup și să susțineți interesele trupului – dar cuvintele lui Dumnezeu vă vor lumina și lămuri în sinea voastră și în acest moment va depinde de voi dacă Îl urmați pe Dumnezeu sau pe Satana. Dumnezeu le cere oamenilor să pună adevărul în practică, în primul rând, pentru a face față lucrurilor din sinea lor, pentru a face față gândurilor și concepțiilor lor care nu sunt după placul inimii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt atinge oamenii înăuntru și Își desfășoară lucrarea înlăuntru lor și, astfel, în ​​spatele a tot ceea ce se întâmplă este o luptă: de fiecare dată când oamenii pun în practică adevărul sau dragostea lui Dumnezeu, există o mare luptă și, deși totul poate părea în regulă cu trupul lor, în adâncul inimii lor se duce o luptă pe viață și pe moarte, de fapt – și numai după această bătălie intensă, după foarte multă gândire, se poate decide victoria sau înfrângerea. Nu știe nimeni dacă să plângă sau să râdă. Deoarece multe dintre motivațiile interne ale oamenilor sunt greșite sau pentru că o mare parte din lucrarea lui Dumnezeu este în contradicție cu concepțiile lor, când oamenii pun adevărul în practică, o mare luptă se dă în spatele scenei. După ce acest adevăr va fi fost pus în practică, în spatele scenei, oamenii vor fi vărsat nenumărate lacrimi de tristețe înainte de a se hotărî, în cele din urmă, să-L mulțumească pe Dumnezeu. Din cauza acestei bătălii îndură oamenii suferință și rafinare; aceasta este suferința adevărată. Când bătălia va veni asupra voastră, dacă veți fi în stare să stați cu adevărat de partea lui Dumnezeu, veți putea să-L mulțumiți pe Dumnezeu. Suferința pe durata practicării adevărului este inevitabilă; dacă, atunci când au pus adevărul în practică, totul în ei ar fi fost corect, atunci nu ar fi avut nevoie să fie desăvârșiți de Dumnezeu și nu ar mai fi fost nicio bătălie și nu ar mai fi suferit. Din cauza faptului că în oameni există multe lucruri care nu sunt potrivite pentru a fi folosite de Dumnezeu și a trupului, răzvrătit în mare parte, ei trebuie să învețe mai temeinic lecția de răzvrătire împotriva trupului. Aceasta este ceea ce Dumnezeu numește suferința pe care l-a rugat pe om să o îndure cu El. Când întâmpinați dificultăți, grăbiți-vă și rugați-vă lui Dumnezeu: „Doamne! Vreau să Te mulțumesc, vreau să îndur greutățile finale pentru a-Ți mulțumi inima și, indiferent de cât de mari sunt obstacolele pe care le întâlnesc, tot trebuie să Te mulțumesc. Chiar dacă trebuie să renunț la întreaga mea viață, trebuie să Te mulțumesc!” Cu această hotărâre, când vă veți ruga astfel, veți fi capabili să rămâneți fermi în mărturia voastră. De fiecare dată când pun adevărul în practică, de fiecare dată când se supun rafinării, de fiecare dată când sunt judecați și de fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu vine asupra lor, oamenii suferă o durere extremă. Toate acestea sunt un test pentru oameni, așa că în toți este o bătălie. Acesta este prețul real pe care îl plătesc. A citi mai mult din cuvintele lui Dumnezeu și a alerga de colo până colo mai mult este oarecum un preț. Este ceea ce trebuie să facă oamenii, este datoria lor și responsabilitatea pe care ar trebui să o îndeplinească, dar oamenii trebuie să lase deoparte ceea ce trebuie să fie lăsat deoparte din ei. Dacă nu, atunci, indiferent de intensitatea suferinței voastre exterioare și de cât de mult veți alerga, totul va fi în zadar! Ceea ce înseamnă că numai schimbările din voi pot determina dacă greutățile voastre exterioare sunt de valoare. Când firea voastră interioară s-a schimbat și ați pus în practică adevărul, atunci toată suferința voastră exterioară va obține aprobarea lui Dumnezeu; dacă nu există nicio schimbare în firea voastră interioară, atunci indiferent de cât de mult suferiți sau de cât de mult alergați de colo până colo pe afară, nu va exista nicio aprobare din partea lui Dumnezeu – iar greutățile care nu sunt confirmate de Dumnezeu sunt în zadar. Astfel, dacă prețul pe care l-ați plătit contează sau nu este determinat de faptul dacă a existat sau nu o schimbare în voi și dacă ați pus sau nu adevărul în practică și v-ați răzvrătit împotriva propriilor motivații și concepții pentru a obține mulțumirea voii lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu și loialitatea față de Dumnezeu. Indiferent de cât de mult alergați de colo până colo, dacă nu v-ați răzvrătit niciodată împotriva propriilor motivații, ci ați căutat doar acțiuni exterioare și fervoare și nu ați acordat niciodată atenție vieții voastre, atunci greutățile voastre vor fi fost în zadar. Dacă într-un anumit mediu aveți ceva de spus, dar în sinea voastră nu simțiți că este corect, că nu este în folosul fraților și surorilor voastre și că îi puteți răni, atunci nu veți spune acel lucru, preferând să suferiți înăuntru, căci aceste cuvinte nu sunt capabile să mulțumească voia lui Dumnezeu. În acest moment, se va da o luptă în sinea ta, dar vei fi dispus să suporți durerea și să renunți la ceea ce iubești, vei fi dispus să înduri această greutate pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu și, deși vei suferi de durere în interior, nu te vei lăsa pradă trupului, și inima lui Dumnezeu va fi mulțumită și tu, de asemenea vei fi mângâiat în sinea ta. Aceasta înseamnă să plătiți cu adevărat un preț și este prețul dorit de Dumnezeu. Dacă faceți acest lucru, Dumnezeu vă va binecuvânta cu siguranță; dacă nu puteți realiza acest lucru, atunci indiferent de cât de mult înțelegeți sau de cât de bine vorbiți, totul va fi în zadar! Dacă, pe calea spre a-L iubi pe Dumnezeu, vei fi în stare să rămâi de partea lui Dumnezeu atunci când El se va lupta cu Satana și nu te vei întoarce la Satana, atunci vei fi obținut dragostea lui Dumnezeu și vei fi rămas ferm în mărturia ta.

În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior apare ca fiind interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă este un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost judecat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărei etape pe care Dumnezeu o face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. De exemplu, dacă ai idei preconcepute față de frații și de surorile tale, vei avea cuvinte pe care vei vrea să le spui – cuvinte despre care simți că I-ar displăcea lui Dumnezeu – dar în sinea ta îți va fi greu și în acest moment o luptă va începe să se dea în tine: să vorbesc sau nu? Aceasta este bătălia. Astfel, în toate lucrurile se dă o luptă și, când există o luptă înăuntrul tău, datorită cooperării și suferinței tale reale, Dumnezeu lucrează în tine. În cele din urmă, în sinea ta poți lăsa problema deoparte și mânia se stinge în mod natural. Acesta este efectul cooperării tale cu Dumnezeu. Tot ceea ce faci îți cere să plătești un anumit preț pentru eforturile tale. Fără greutăți reale, nu Îl poți mulțumi pe Dumnezeu, și nici măcar nu ești aproape de a-L mulțumi pe Dumnezeu și spui doar sloganuri goale! Pot aceste sloganuri goale să-L mulțumească pe Dumnezeu? Când Dumnezeu și Satana se luptă în regatul spiritual, cum ar trebui să-L mulțumești pe Dumnezeu și cum ar trebui să rămâi ferm în mărturia față de El? Ar trebui să știi că tot ceea ce ți se întâmplă este o mare încercare și timpul când Dumnezeu are nevoie de tine pentru a da mărturie. Din afară, s-ar putea să nu pară mare lucru, dar când aceste lucruri se întâmplă, arată dacă Îl iubești sau nu pe Dumnezeu. Dacă Îl iubești, vei fi capabil să rămâi ferm în mărturia ta față de El și, dacă nu ai pus în practică dragostea pentru El, acest lucru arată că nu ești cineva care pune adevărul în practică, că ești lipsit de adevăr și viață, că ești pleavă! Tot ceea ce se întâmplă oamenilor este atunci când Dumnezeu are nevoie ca ei să rămână fermi în mărturia lor față de El. În momentul de față nu ți s-a întâmplat nimic important și nu depui mare mărturie, dar fiecare detaliu al vieții tale de zi cu zi are legătură cu mărturia adresată lui Dumnezeu. Dacă poți câștiga admirația fraților și surorilor tale, a membrilor familiei tale și a tuturor celor din jurul tău; dacă, într-o zi, cei necredincioși vor veni și vor admira tot ceea ce faci și vei vedea că tot ce face Dumnezeu este minunat, atunci vei fi depus mărturie. Deși nu ai discernământ și calibrul tău este mic, prin desăvârșirea ta de către Dumnezeu, ești capabil să-L mulțumești și să fii atent la voința Lui. Alții vor vedea ce mare lucrare a făcut în oamenii de cel mai mic calibru. Oamenii vin să-L cunoască pe Dumnezeu și devin biruitori înaintea Satanei și loiali lui Dumnezeu într-o oarecare măsură. Deci niciunul nu va avea mai multă coloană vertebrală decât acest grup de oameni. Aceasta va fi cea mai importantă mărturie. Deși ești incapabil să faci o mare lucrare, ești capabil să-L mulțumești pe Dumnezeu. Alții nu pot să-și lase la o parte concepțiile, dar tu poți; alții nu pot să dea mărturie lui Dumnezeu în timpul experiențelor lor reale, dar tu îți poți folosi statura și acțiunile reale pentru a răsplăti dragostea lui Dumnezeu și Îi poți depune mărturie răsunătoare lui Dumnezeu. Doar acest lucru contează ca fiind de fapt iubirea față de Dumnezeu. Dacă ești incapabil de acest lucru, atunci nu depui mărturie printre membrii familiei tale, printre frații și surorile tale sau în fața popoarelor lumii. Dacă nu poți depune mărturie înaintea Satanei, Satana va râde de tine, te va trata ca pe o glumă, ca pe o jucărie, adesea te va prosti și te va scoate din minți. Pe viitor, nenumărate încercări pot să se abată asupra ta – dar astăzi, dacă Îl iubești pe Dumnezeu cu o inimă adevărată și dacă, indiferent de cât de mari vor fi încercările viitoare, indiferent de ceea ce ți se întâmplă, ești capabil să rămâi ferm în mărturia ta și să-L mulțumești pe Dumnezeu, atunci inima ta va fi mângâiată și nu-ți va fi frică, indiferent de cât de mari vor fi încercările pe care le vei întâlni pe viitor. Nu puteți vedea ce se va întâmpla în viitor; nu puteți decât să-L mulțumiți pe Dumnezeu în situațiile actuale. Nu sunteți capabili să faceți nicio mare lucrare și ar trebui să vă concentrați în a-L mulțumi pe Dumnezeu prin trăirea cuvintelor Lui în viața reală și dând mărturie puternică și răsunătoare, care aduce rușine asupra Satanei. Cu toate că trupul tău va rămâne nemulțumit și că ai suferit, Îl vei fi mulțumit pe Dumnezeu și rușinat pe Satana. Dacă practici întotdeauna în acest fel, Dumnezeu va deschide o cale înaintea ta. Când, într-o bună zi, va veni o încercare mare, alții vor cădea, dar tu vei fi în continuare în stare să rămâi ferm: datorită prețului pe care l-ai plătit, Dumnezeu te va proteja pentru a te putea menține ferm și a nu cădea. Dacă, de regulă, ești capabil să pui adevărul în practică și să-L mulțumești pe Dumnezeu cu o inimă care Îl iubește cu adevărat, atunci Dumnezeu te va proteja cu siguranță pe durata încercărilor ce vor veni. Chiar dacă ești nesăbuit și de statură și calibru mic, Dumnezeu nu va face discriminări împotriva ta. Aceasta depinde de faptul dacă motivațiile tale sunt drepte sau nu. Astăzi, ești capabil să-L mulțumești pe Dumnezeu, lucru la care ești atent în cel mai mic detaliu, Îl mulțumești pe Dumnezeu în toate lucrurile, ai o inimă care Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, îți dăruiești inima adevărată lui Dumnezeu și, deși există unele lucruri pe care nu poți să le înțelegi, poți veni înaintea lui Dumnezeu pentru a-ți îndrepta motivațiile și a căuta voința lui Dumnezeu și a face tot ceea ce este necesar pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. Poate că frații și surorile tale te vor părăsi, dar inima ta va mulțumi pe Dumnezeu și nu vei râvni la plăcerile trupului. Dacă vei practica întotdeauna în acest fel, vei fi protejat atunci când asupra ta vor veni mari încercări.

Ce stare internă din oameni țintesc aceste încercări? Acestea sunt orientate spre firea rebelă a oamenilor, care nu este în stare să-L mulțumească pe Dumnezeu. Există multe lucruri care sunt impure în sinea oamenilor și multe care sunt ipocrite și, astfel, Dumnezeu îi supune încercărilor pentru a-i purifica. Dar dacă astăzi ești în stare să-L mulțumești pe Dumnezeu, atunci încercările viitoare vor fi o desăvârșire pentru tine. Dacă astăzi nu ești în stare să-L mulțumești pe Dumnezeu, atunci încercările viitoare te vor ispiti și vei cădea pe neștiute, iar în acel moment nu vei putea să te ajuți, pentru că nu poți ține pasul cu lucrarea lui Dumnezeu și nu ești înzestrat cu statură reală. Așadar, dacă dorești să rămâi ferm pe viitor, e mai bine să-L mulțumești pe Dumnezeu, și dacă dorești să-L urmezi până la sfârșit, astăzi trebuie să construiești o fundație solidă, trebuie să-L mulțumești pe Dumnezeu punând adevărul în practică în toate lucrurile și fiind atent la voia Lui. Dacă practica ta va fi mereu aceasta, va exista o bază în tine și Dumnezeu va inspira în tine o inimă care Îl iubește și El îți va da credință. Într-o zi, când o încercare se va abate cu adevărat asupra ta, s-ar putea să suferi o oarecare durere și să fii profund îndurerat la moment dat și să pătimești o durere zdrobitoare, ca și cum ai fi murit – dar dragostea ta față de Dumnezeu nu se va schimba și va deveni chiar mai profundă. Acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă ești în stare să accepți tot ceea ce Dumnezeu spune și face astăzi cu o inimă ascultătoare, atunci cu siguranță vei fi binecuvântat de Dumnezeu și astfel vei fi cineva care este binecuvântat de Dumnezeu și primește promisiunea Lui. Dacă astăzi nu practici, atunci când într-o zi se vor abate încercări asupra ta, vei lipsit de credință sau de o inimă iubitoare, iar în acel moment încercarea va deveni ispită; vei fi aruncat în mijlocul ispitei Satanei și nu vei avea nicio cale de scăpare. Astăzi, poate că ești capabil să rămâi ferm atunci când o mică încercare se abate asupra ta, dar nu vei fi neapărat în măsură să rămâi ferm atunci când, într-o zi, o mare încercare se va abate asupra ta. Unii oameni sunt îngâmfați și cred că sunt deja aproape perfecți. Dacă nu vei căuta mai în profunzime în acele vremuri și vei rămâne mulțumit, atunci vei fi în pericol. Astăzi, Dumnezeu nu face lucrarea unor încercări mai mari, totul pare a fi bine, dar când Dumnezeu te va pune la încercare, vei descoperi că îți lipsesc multe lucruri, căci statura ta este prea mică și ești incapabil să reziști la încercări mari. Dacă astăzi nu te îndrepți înainte, dacă rămâi în același loc, atunci când vântul cel mare va sufla, vei cădea. Ar trebui să vă uitați adesea la cât de mică este statura voastră; numai în acest fel veți face progrese. Dacă doar în timpul încercărilor vezi că statura ta este atât de mică, că voința ta este atât de slabă încât prea puțin din tine este real și că nu ești potrivit pentru voia lui Dumnezeu – și dacă îți dai seama doar de aceste lucruri abia în acel moment, atunci va fi prea târziu.

Dacă nu cunoști firea lui Dumnezeu, atunci vei cădea în mod inevitabil în timpul încercărilor, pentru că nu ești conștient de modul și de metodele prin care Dumnezeu îi desăvârșește pe oameni și când încercările lui Dumnezeu se vor abate asupra ta și acestea nu vor corespunde concepțiilor tale, nu vei putea rămâne ferm. Adevărata dragoste a lui Dumnezeu este întreaga Lui fire, și atunci când întreaga Lui fire ți se arată, ce aduce acest lucru trupului tău? Când firea dreaptă a lui Dumnezeu ți se arată, trupul tău va suferi în mod inevitabil multă durere. Dacă nu suferi această durere, atunci nu poți fi desăvârșit de Dumnezeu și nici nu vei putea să-I dedici dragoste adevărată lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te va desăvârși, El îți va arăta cu siguranță întreaga Sa fire. Din momentul facerii până în ziua de astăzi, Dumnezeu nu Și-a arătat niciodată întreaga Sa fire – dar, în zilele de pe urmă, Își va dezvălui firea în fața acestui grup de oameni pe care El i-a predestinat și i-a ales și, făcându-i pe oameni desăvârșiți, Își dezvăluie firile prin intermediul cărora desăvârșește un grup de oameni. Aceasta este dragostea adevărată a lui Dumnezeu față de oameni. A trăi dragostea adevărată a lui Dumnezeu pentru oameni necesită ca oamenii să sufere dureri extreme și să plătească un preț ridicat. Doar după aceasta ei vor fi câștigați de Dumnezeu și vor putea să-I înapoieze lui Dumnezeu dragostea lor și numai atunci inima lui Dumnezeu va fi mulțumită. Dacă oamenii doresc să fie desăvârșiți de Dumnezeu și, dacă doresc să-I facă voia și să-și dea pe deplin dragostea adevărată lui Dumnezeu, atunci trebuie să îndure multe suferințe și multe chinuri din încercări, să sufere o durere mai rea decât moartea, și în cele din urmă vor fi nevoiți să-și dea inima adevărată înapoi lui Dumnezeu. Dacă cineva iubește sau nu cu adevărat pe Dumnezeu se va vedea în timpul greutăților și al rafinamentului. Dumnezeu purifică dragostea oamenilor, iar acest lucru se realizează numai în mijlocul greutăților și al rafinamentului.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.