Fragment 227 | „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers: Capitolul 28”

Urâți cu adevărat marele dragon roșu? Îl urâți cu adevărat, sincer? De ce v-am întrebat de atâtea ori? De ce vă pun această întrebare din nou și din nou? Ce imagine a marelui dragon roșu există în inima voastră? A fost într-adevăr eliminată? Cu adevărat nu-l considerați tatăl vostru? Toți oamenii ar trebui să perceapă intenția Mea din întrebările Mele. Fac asta nu ca să provoc mânia oamenilor, nici de a instiga răzvrătirea printre oameni și nici ca omul să-și găsească propria ieșire, ci de a permite tuturor oamenilor să se elibereze de robia marelui balaur roșu. Cu toate acestea, nimeni nu ar trebui să-și facă griji. Totul se va împlini prin cuvintele Mele; niciun om nu poate lua parte, și niciun om nu poate face lucrarea pe care o voi îndeplini Eu. Voi curăța aerul din toate ținuturile și voi eradica orice urmă a demonilor de pe pământ. Am început deja și voi iniția prima etapă a lucrării mele de mustrare în sălașul marelui dragon roșu. Astfel, se poate vedea că mustrarea Mea s-a abătut asupra întregului univers și că marele dragon roșu și toate felurile de spirite necurate vor fi neputincioase de a scăpa de mustrarea mea, căci Eu privesc asupra tuturor ținuturilor. Când lucrarea Mea pe pământ se va încheia, adică atunci când epoca judecății se va termina, voi mustra oficial pe marele dragon roșu. Poporul Meu va vedea mustrarea Mea dreaptă a marelui dragon roșu, va revărsa laudă din pricina neprihănirii Mele și va preamări pentru totdeauna Numele Meu cel sfânt din pricina neprihănirii Mele. Prin urmare, vă veți îndeplini în mod oficial datoria și Mă veți lăuda în mod oficial în toate ținuturile pentru totdeauna!

Când epoca judecății va atinge punctul culminant, nu Mă voi grăbi să închei lucrarea Mea, ci voi integra în ea dovezile epocii mustrării și voi permite ca aceste dovezi să fie văzute de tot poporul Meu; și prin acest lucru se vor da roade mai mari. Aceste dovezi sunt mijlocul prin care îl mustru pe marele dragon roșu și voi face ca al meu popor să-l vadă cu propriii lui ochi, pentru ca ei să cunoască mai mult firea Mea. Timpul în care poporul Meu se va bucura de Mine va fi când marele dragon roșu va fi mustrat. A face ca poporul marelui dragon roșu să se ridice și să se răzvrătească împotriva lui este planul Meu și metoda prin care Îmi fac poporul Meu desăvârșit și este o mare oportunitate pentru tot poporul Meu să crească în viață.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu

Totul se va împlini prin cuvintele lui Dumnezeu; niciun om nu poate lua parte

și niciun om nu poate face lucrarea pe care o va îndeplini El,

căci totul se-mplinește prin cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu va curăța aerul din toate ținuturile

și va eradica orice urmă a demonilor de pe pământ.

Mustrarea Lui a început în locuința marelui balaur roșu.

Astfel, se poate vedea că mustrarea Lui s-a abătut asupra întregului univers.

Nimeni nu scapă de pedeapsa Lui, nici balaurul roșu, nici duhurile necurate,

căci El veghează asupra tuturor ținuturilor.

Totul se va împlini prin cuvintele lui Dumnezeu; niciun om nu poate lua parte

și niciun om nu poate face lucrarea pe care o va îndeplini El,

căci totul se-mplinește prin cuvântul lui Dumnezeu.

Când lucrarea Lui pe pământ se va încheia,

când judecata se va termina,

El îl va mustra oficial pe marele balaur roșu.

Poporul Său va vedea atunci ce pedeapsă aduce El

și va revărsa laudă către Dumnezeu,

Îl va preamări pe veci datorită neprihănirii Sale.

Totul se va împlini prin cuvintele lui Dumnezeu; niciun om nu poate lua parte

și niciun om nu poate face lucrarea pe care o va îndeplini El,

căci totul se-mplinește prin cuvântul lui Dumnezeu.

Vă veți îndeplini în mod oficial datoria

și-L veți lăuda pe Dumnezeu în toate ținuturile pe veci!

Și vă veți îndeplini în mod oficial datoria

și-L veți lăuda pe Dumnezeu în toate ținuturile pe veci!

Totul se va împlini prin cuvintele lui Dumnezeu; niciun om nu poate lua parte

și niciun om nu poate face lucrarea pe care o va îndeplini El,

căci totul se-mplinește prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar