Fragment 223 | „Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 108”

În lume, cutremurele sunt începutul dezastrului. Mai întâi, Eu fac lumea – adică pământul – să se schimbe și, apoi, urmează năpastele și foametea. Acesta este planul Meu și aceștia sunt pașii Mei, iar Eu voi mobiliza totul ca să Mă slujească, pentru a-Mi încheia planul de gestionare. Astfel, întregul univers-lume va fi distrus, chiar și fără intervenția Mea directă. Când am devenit trup pentru prima dată și am fost pironit pe cruce, pământul s-a cutremurat îngrozitor, și la fel va fi când va veni sfârșitul. Cutremurele vor începe chiar în momentul în care Eu voi intra, din trup, în tărâmul spiritual. Așadar, indiscutabil, fiii întâi născuți nu vor suferi din cauza dezastrului, în vreme ce oamenii care nu sunt fii întâi născuți vor fi lăsați să sufere în toiul dezastrelor. Deci, dintr-o perspectivă umană, toată lumea este dornică să fie un fiu întâi născut. În premonițiile oamenilor, lucrul acesta nu se întâmplă pentru a se bucura de binecuvântări, ci pentru a scăpa de suferințele cauzate de dezastru. Acesta este complotul marelui balaur roșu. Totuși, Eu nu-l voi lăsa niciodată să scape; îl voi face să-Mi îndure pedeapsa severă și, apoi, să se ridice și să-Mi facă servicii (aceasta se referă la a-Mi face fiii și poporul compleți), ca să fie înșelat mereu de propriile lui intrigi și să accepte pe vecie judecata Mea și arderea Mea. Acesta este adevăratul înțeles al faptului că făcătorii de servicii Mă preamăresc (adică îi folosesc pentru a-Mi dezvălui marea putere). Nu-i voi permite marelui balaur roșu să se strecoare în Împărăția Mea, și nici nu-i voi acorda acestuia dreptul să Mă preamărească! (Pentru că nu este vrednic; niciodată nu va fi vrednic!) Pe marele balaur roșu îl voi obliga doar să-Mi facă servicii în veci! Îl voi lăsa doar să se prosterneze înaintea Mea. (Celor care sunt distruși le este mai bine decât celor ce sunt în pierzanie; distrugerea este doar o formă temporară de pedeapsă severă, dar oamenii care sunt în pierzanie vor îndura în veci pedepse aspre. Din acest motiv folosesc Eu cuvintele „să se prosterneze”. Folosesc pedepse aspre deoarece acești oameni se strecoară în casa Mea și se bucură de o mare parte din harul Meu și au o oarecare cunoaștere despre Mine. Cât despre cei din afara casei Mele, ai putea spune că neștiutorii nu vor suferi.) În noțiunile lor, oamenii cred că aceia care sunt distruși o duc mai rău decât cei în pierzanie, dar, dimpotrivă, aceștia din urmă trebuie să fie întotdeauna aspru pedepsiți, iar cei distruși se vor întoarce în neant pentru totdeauna.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar