Fragment 207 | „Dumnezeu este Domnul întregii creații”

Există în prezent unele persoane care încă nu înțeleg ce fel de nouă lucrare a lansat Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un nou început în națiunile neamurilor și a început o altă epocă și a lansat o altă lucrare și este la lucru printre descendenții lui Moab. Nu este aceasta cea mai nouă lucrare a Lui? Nimeni, de-a lungul veacurilor, nu a experimentat această lucrare, nici nu a auzit nimeni despre ea, și, cu atât mai puțin, nu a apreciat-o. Înțelepciunea lui Dumnezeu, minunăția lui Dumnezeu, nepătrunderea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și sfințenia Lui se bazează pe această etapă a lucrării din zilele de pe urmă, pentru a ieși la iveală în mod clar. Nu este aceasta o nouă lucrare care dărâmă concepțiile umane? Încă mai există unii care gândesc astfel: „De vreme ce Dumnezeu a blestemat Moabul și a spus că i-ar abandona descendenții lui, cum ar putea să-i mântuiască acum?” Ei sunt acei oameni din națiunile neamurilor care au fost blestemați și forțați să iasă afară din Israel; israeliții i-au numit „câinii neamurilor”. După părerea tuturor, nu sunt numai câinii neamurilor, ci, mai rău, fiii distrugerii; cu alte cuvinte, ei nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Deși s-au născut la început în interiorul zonei Israelului, ei nu fac parte din poporul lui Israel; aceștia au fost, de asemenea, expulzați la națiunile neamurilor. Ei sunt cei mai umili dintre oameni. Tocmai fiindcă sunt cei mai umili din umanitate, Dumnezeu Își desfășoară lucrarea Sa de a lansa o nouă epocă printre ei. Pentru că sunt reprezentanți ai omenirii corupte, iar lucrarea lui Dumnezeu nu este fără selectivitate sau scop, lucrarea pe care El o desfășoară astăzi printre acești oameni este, de asemenea, lucrarea desfășurată în creație. Noe era parte din creație, la fel ca și descendenții lui. Oricine din lume cu trup și sânge este parte din creație. Lucrarea lui Dumnezeu este îndreptată asupra întregii creații; aceasta nu este realizată în funcție de faptul dacă cineva a fost blestemat după ce a fost creat. Lucrarea Sa de mântuire este îndreptată asupra întregii creații, nu asupra poporului ales, care nu a fost blestemat. De vreme ce Dumnezeu dorește să-Și realizeze lucrarea în creația Sa, El o va duce, cu siguranță, la îndeplinire cu succes; El va lucra printre acei oameni care sunt folositori pentru lucrarea Sa. Prin urmare, El dărâmă toate convențiile în lucrul printre oameni; la Dumnezeu, cuvintele „blestemat”, „mustrat” și „binecuvântat” sunt lipsite de sens! Poporul evreu este destul de bun și oamenii aleși ai Israelului nu sunt nici ei răi; sunt oameni de calibru bun și de omenie. Iahve Și-a lansat inițial lucrarea printre ei și Și-a realizat lucrarea inițială, dar ar fi lipsit de sens dacă El i-ar folosi ca destinatari ai lucrării Sale de cucerire acum. Deși și ei fac parte din creație și au multe aspecte pozitive, ar fi lipsit de sens să realizeze această etapă a lucrării printre ei. El nu ar putea să cucerească pe nimeni, nici nu ar putea să convingă toată creația. Aceasta este semnificația transferului lucrării Sale la acești oameni ai națiunii marelui balaur roșu. Cea mai profundă semnificație aici este în lansarea de către El a unei epoci, în dărâmarea de către El a tuturor regulilor și a tuturor concepțiilor umane și, de asemenea, în încheierea lucrării din întreaga Epocă a Harului. Dacă lucrarea Lui actuală s-ar desfășura printre israeliți, până când planul Său de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani s-ar încheia, toți ar crede că Dumnezeu este numai Dumnezeul israeliților, că doar israeliții sunt poporul ales al lui Dumnezeu, că numai israeliții merită să moștenească binecuvântarea și promisiunea lui Dumnezeu. În timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu este întrupat printre națiunea neamurilor marelui balaur roșu; El a realizat lucrarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu al întregii creații; El a terminat întreaga lucrare de mântuire și va încheia partea centrală a lucrării Sale în națiunea marelui balaur roșu. Miezul acestor trei etape ale lucrării este mântuirea omului – și anume, făcând întreaga creație să se închine Domnului creației. Prin urmare, fiecare etapă a acestei lucrări este foarte semnificativă; Dumnezeu categoric nu va face ceva fără semnificație sau valoare. Pe de o parte, această etapă a lucrării constă în lansarea unei epoci și în încheierea celor două epoci anterioare; pe de altă parte, constă în spulberarea tuturor concepțiilor umane și a tuturor căilor vechi de credință și de cunoaștere umană. Lucrarea celor două epoci anterioare a fost efectuată potrivit diferitelor concepții umane; totuși, această etapă elimină complet concepțiile omenești, prin aceasta cucerind complet umanitatea. Folosindu-Se de cucerirea descendenților Moabului și folosindu-Se de lucrarea realizată printre descendenții Moabului, Dumnezeu va cuceri toate ale umanității, din întregul univers. Aceasta este cea mai profundă semnificație a acestei etape din lucrarea Sa, fiind și cel mai valoros aspect al acestei etape a lucrării Sale. Chiar dacă acum știi că statutul tău este inferior și că ai puțină valoare, vei simți, totuși, că ai cunoscut cel mai îmbucurător lucru: ai moștenit o mare binecuvântare, ai obținut o mare promisiune, poți să completezi această lucrare măreață a lui Dumnezeu, poți vedea chipul adevărat al lui Dumnezeu, poți cunoaște firea inerentă a lui Dumnezeu și poți face voia lui Dumnezeu. Cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu s-au desfășurat în Israel. Dacă această etapă a lucrării Sale, din timpul zilelor de pe urmă, s-ar realiza încă printre israeliți, nu numai că întreaga creație ar crede că numai israeliții au fost poporul ales al lui Dumnezeu, dar și întregul plan de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu nu și-ar atinge efectul dorit. În perioada în care cele două etape ale lucrării Lui s-au desfășurat în Israel, nu fusese niciodată realizată nicio lucrare nouă și nici una dintre lucrările de lansare ale epocii lui Dumnezeu nu fusese realizată în națiunile neamurilor. Această etapă a lucrării de lansare a epocii este mai întâi realizată în națiunile neamurilor și, în plus, este realizată mai întâi printre descendenții Moabului; acest lucru a lansat întreaga epocă. Dumnezeu a spulberat orice cunoștință conținută în concepțiile omenești și nu a mai permis ca vreuna dintre ele să continue să existe. În lucrarea Sa de cucerire, El a spulberat concepțiile umane, acele căi omenești învechite de cunoaștere, de mai demult. El permite oamenilor să vadă că la Dumnezeu nu există reguli, că nu este nimic vechi la Dumnezeu, că lucrarea pe care o face El este în întregime eliberată, în întregime liberă, că El are dreptate în tot ceea ce face. Tu trebuie să te supui pe deplin oricărei lucrări pe care o face El în creație. Orice lucrare pe care o face El este semnificativă și se face după voința și înțelepciunea Lui și nu potrivit alegerilor și concepțiilor omenești. El face acele lucruri care sunt benefice pentru lucrarea Lui; dacă ceva nu este benefic lucrării Sale, El nu va face acel lucru, indiferent cât de bun este! El lucrează și selectează destinatarul și locația pentru lucrarea Sa, în funcție de sensul și scopul lucrării Sale. El nu aderă la reguli trecute, nici nu urmează formule vechi; în schimb, El Își planifică lucrarea după semnificația lucrării; în cele din urmă El dorește să ajungă la adevăratul său efect și scopul ei anticipat. Dacă nu înțelegi aceste lucruri acum, această lucrare nu va avea nici un efect asupra ta.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar