Fragment 194 | „Lucrarea și intrarea (7)”

I-a trebuit timp omului, până în această zi, să înțeleagă că ceea ce-i lipsește lui nu este numai alimentarea vieții spirituale și experiența cunoașterii lui Dumnezeu, ci, mai important, schimbările în firea lui. Din cauza ignorării complete a istoriei și a culturii antice a omenirii de către om, oamenii nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu câtuși de puțin. În adâncul inimii, omul speră că poate fi însoțit de Dumnezeu, dar din cauza corupției excesive a trupului omului, precum și a indiferenței și prostiei, omul este redus la a nu-L cunoaște câtuși de puțin pe Dumnezeu. Dumnezeu vine astăzi printre oameni pentru a le transforma gândurile și duhurile, precum și imaginea lui Dumnezeu din inimile lor, pe care au avut-o timp de mii de ani. Prin această șansă, El va face omul desăvârșit. Adică, prin cunoașterea omului, El va schimba modul în care oamenii ajung să-L cunoască și atitudinea lor față de El, astfel încât cunoașterea lor despre Dumnezeu să poată să înceapă de la zero, iar inimile lor să fie reînnoite și transformate prin aceasta. Tratarea și disciplina sunt mijloacele, în timp ce cucerirea și reînnoirea sunt obiectivele. Risipirea gândurilor superstițioase pe care omul le-a păstrat în legătură cu Dumnezeul nedeslușit a fost întotdeauna intenția lui Dumnezeu și, în ultimul timp, a devenit o chestiune urgentă pentru El. Îmi doresc ca toți oamenii să se poată gândi la această situație pe termen lung. Schimbați modul în care fiecare persoană experimentează, astfel încât această intenție urgentă a lui Dumnezeu să poată fi săvârșită în curând, iar ultima etapă a lucrării lui Dumnezeu pe pământ să poată fi adusă la o concluzie roditoare. Arătați-vă loialitatea așa cum ar trebui și mângâiați inima lui Dumnezeu pentru ultima oară. Sper că niciunul dintre frați și surori nu caută să scape de această responsabilitate sau nu face ceva numai de mântuială. Dumnezeu vine în trup, de această dată, invitat, și prin prisma situației omului. Adică, El vine să-i asigure omului ceea ce este necesar. El va permite fiecărui om, indiferent de calibru sau de rasă, să vadă cuvântul lui Dumnezeu și, din cuvântul Său, să vadă existența și manifestarea lui Dumnezeu și să accepte desăvârșirea lor de către Dumnezeu. Cuvântul Lui va schimba gândurile și concepțiile omului, astfel încât adevărata înfățișare a lui Dumnezeu să fie înrădăcinată ferm în adâncurile inimii omului. Aceasta este singura dorință a lui Dumnezeu pe pământ. Oricât de mare ar fi natura omului, cât de săracă esența lui sau modul în care omul a acționat în trecut, Dumnezeu nu ia în considerare aceste lucruri. El speră doar ca omul să reînnoiască în totalitate imaginea lui Dumnezeu pe care oamenii o au în inimile lor și să ajungă să cunoască esența omenirii, schimbând prin aceasta perspectiva ideologică a omului. El speră că omul este în stare să-L râvnească profund pe Dumnezeu și să fie veșnic atașaț de El. Aceasta este tot ceea ce Dumnezeu cere omului.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Singura dorință a lui Dumnezeu pe pământ

La chemarea făcută,

Dumnezeu Se reîntoarce în trup,

ținând cont de natura omului,

pentru a-i împlini nevoile.

El vine să-ngăduie omului,

de-orice calibru sau educație,

să vadă cuvântul lui Dumnezeu,

să vadă în el existența Lui

şi manifestarea lui Dumnezeu,

să-I accepte desăvârșirea prin cuvinte.

Dumnezeu speră la schimbarea

gândurilor și concepțiilor,

ca adevăratul Lui chip să fie ferm așezat

în adâncurile inimii omului.

E singura dorinţă a lui Dumnezeu.

Nu contează măreția omului,

nici esența-i săracă

sau orice fapte-ar fi făcut,

Dumnezeu nu ține cont de ele.

El speră ca omul să poată reînnoi

imaginea lui Dumnezeu în inima lui.

Dumnezeu speră la schimbarea

gândurilor și concepțiilor,

ca adevăratul Lui chip să fie ferm așezat

în adâncurile inimii omului.

E singura dorinţă a lui Dumnezeu.

El speră că oamenii vor ajunge

să cunoască esența omenirii,

schimbându-și perspectiva.

El speră să tânjească după El

și să aibă un atașament etern față de El.

Este tot ce Dumnezeu cere de la om.

Dumnezeu speră la schimbarea

gândurilor și concepțiilor,

ca adevăratul Lui chip să fie ferm așezat

în adâncurile inimii omului.

E singura dorinţă a lui Dumnezeu.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar