Fragment 178 | „Dumnezeu Însuși, Unicul (VIII)”

Dumnezeu nu este doar Dumnezeul aleșilor Lui. În prezent, Îl urmezi pe Dumnezeu și El este Dumnezeul tău, dar pentru cei în afară de oamenii care Îl urmează pe Dumnezeu, este Dumnezeu Dumnezeul lor? Este Dumnezeu Dumnezeul tuturor oamenilor în afară de aceia care Îl urmează? (Da.) Atunci este Dumnezeu Dumnezeul tuturor lucrurilor? (Da.) Atunci, Își face Dumnezeu lucrarea și Își efectuează acțiunile numai asupra acelora care Îl urmează? (Nu.) Sfera acesteia este întregul univers. Dintr-o perspectivă redusă, sfera acesteia este întreaga omenire și printre toate lucrurile. Din perspectivă lărgită, este întregul univers. Așa că putem spune că Dumnezeu Își face lucrarea și Își efectuează acțiunile asupra întregii omeniri. Acest lucru este suficient pentru a-i informa pe oameni despre Dumnezeu Însuși. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și vrei cu adevărat să-L cunoști și să-L înțelegi, atunci nu te limita numai la cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu și nu te limita numai la povestirile despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o odinioară. Dacă încerci să-L cunoști în acest fel, atunci Îl încadrezi pe Dumnezeu într-o anumită limită. Îl vezi pe Dumnezeu ca prea nesemnificativ. Ce influențe ar avea asemenea consecințe asupra ta? Nu ai fi niciodată capabil să cunoști minunăția și supremația lui Dumnezeu, și nu ai fi niciodată capabil să cunoști puterea, atotputernicia lui Dumnezeu și anvergura autorității Lui. O asemenea înțelegere ar afecta abilitatea ta de a accepta adevărul că Dumnezeu este Stăpânitorul tuturor lucrurilor, precum și cunoașterea ta cu privire la adevărata identitate și adevăratul statut al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă înțelegerea ta asupra lui Dumnezeu are o anvergură limitată, ceea ce poți primi este, de asemenea, limitat. De aceea, trebuie să-ți lărgești anvergura și să-ți deschizi orizonturile. Fie că este vorba despre anvergura lucrării lui Dumnezeu, despre gestionarea lui Dumnezeu și stăpânirea lui Dumnezeu sau despre toate lucrurile stăpânite și gestionate de către Dumnezeu, ar trebui să ajungi să cunoști totul și să ajungi să cunoști acțiunile lui Dumnezeu din acestea. Printr-o asemenea modalitate de înțelegere, vei simți în subconștient că Dumnezeu stăpânește, gestionează și aprovizionează toate lucrurile între ele. În același timp, vei percepe de asemenea cu adevărat faptul că ești o parte a tuturor lucrurilor și un membru al tuturor lucrurilor. Cum Dumnezeu aprovizionează toate lucrurile, trebuie ca și tu să accepți stăpânirea și aprovizionarea lui Dumnezeu. Acesta este un fapt pe care nimeni nu îl poate nega. Toate lucrurile sunt supuse propriilor lor legi, și anume, stăpânirii lui Dumnezeu, și toate lucrurile au propria lor regulă pentru supraviețuire, care este, la rândul ei, sub stăpânirea lui Dumnezeu, în vreme ce soarta oamenilor și lucrurile de care au ei nevoie sunt și ele în strânsă legătură cu stăpânirea lui Dumnezeu și cu aprovizionarea Lui. De aceea, sub stăpânirea și conducerea lui Dumnezeu, omenirea și toate lucrurile sunt interconectate, interdependente și împletite. Acesta este scopul și valoarea creării tuturor lucrurilor de către Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar