Fragment 92 | „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (4)”

Lucrarea de cucerire făcută asupra voastră, a oamenilor, este de cea mai profundă însemnătate: pe de o parte, scopul acestei lucrări este de a desăvârşi un grup de oameni, şi anume, de a-i desăvârşi astfel încât să poată deveni un grup de biruitori – ca primul grup de oameni făcuţi compleți, adică primele roade. Pe de altă parte, este de a le permite fiinţelor create să se bucure de iubirea lui Dumnezeu, să primească cea mai mare şi deplină mântuire a lui Dumnezeu, de a-i permite omului să se bucure nu doar de milă şi bunătate iubitoare ci, mai important, de mustrare şi de judecată. De la facerea lumii şi până acum, tot ce a făcut Dumnezeu este iubire, fără ură faţă de om. Chiar şi mustrarea şi judecata pe care le-ai văzut sunt iubire, o iubire mai adevărată şi mai reală, o iubire care îi conduce pe oameni pe calea dreaptă a vieţii omeneşti. Totuși, într-o altă privință, este de a depune mărturie înaintea Satanei. Şi, într-o alta, de a pune o bază în vederea răspândirii viitoarei lucrări a Evangheliei. Toată lucrarea pe care a făcut-o El are ca scop îndrumarea oamenilor pe calea dreaptă a vieţii omeneşti, astfel încât ei să poată trăi ca niște oameni normali, pentru că omul nu ştie cum să trăiască și, fără această îndrumare, n-ai trăi decât o viață deșartă; viața ta va fi lipsită de valoare şi de sens, şi nu ai putea deloc să fii o persoană normală. Aceasta este cea mai profundă semnificaţie a cuceririi omului. Voi toţi sunteți urmașii lui Moab; când lucrarea de cucerire se săvârșește asupra voastră, este o mare mântuire. Voi toţi trăiţi într-un tărâm al păcatului şi al imoralităţii și toţi sunteţi păcătoşi şi imorali. Astăzi, nu numai că puteţi să-L priviți pe Dumnezeu, dar, mai important, aţi primit mustrarea şi judecata, aţi primit mântuirea cu adevărat profundă, aţi primit cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. În tot ceea ce face El, Dumnezeu e cu adevărat iubitor față de voi. El nu are nicio intenţie rea. El vă judecă din cauza păcatelor voastre, ca să vă analizaţi şi să primiţi această extraordinară mântuire. Toate acestea au scopul de a-l face complet pe om. De la început până la sfârşit, Dumnezeu a făcut totul pentru a-l salva pe om şi nu-Şi doreşte să-i distrugă pe deplin pe oamenii pe care i-a creat cu propriile Sale mâini. Astăzi, El a venit printre voi ca să lucreze, și nu este aceasta o şi mai mare mântuire? Dacă v-ar urî, ar mai face El o lucrare atât de amplă ca să vă îndrume personal? De ce să sufere aşa? Dumnezeu nu vă urăşte şi nu are nicio intenţie rea faţă de voi. Ar trebui să ştiţi că iubirea lui Dumnezeu este cea mai sinceră iubire. Numai din cauza neascultării oamenilor trebuie să îi mântuiască El prin judecată; altfel, mântuirea lor ar fi imposibilă. Pentru că nu ştiţi cum să trăiți și nici măcar nu sunteți conștienți de modul în care să trăiţi şi pentru că trăiţi în acest tărâm păcătos şi imoral şi voi înșivă sunteţi niște diavoli imorali şi murdari, pe El nu-L lasă inima să vă lase să deveniţi şi mai depravaţi, nu-L lasă inima să vă vadă trăind în acest ținut mizerabil, așa cum trăiți acum, călcaţi în picioare de Satana după bunul plac sau să vă lase să cădeţi în Infern. El vrea doar să câştige acest grup de oameni şi să vă mântuiască pe deplin. Acesta este principalul scop al săvârșirii lucrării de cucerire asupra voastră – doar pentru mântuire. Dacă nu vezi că tot ceea ce se face asupra ta este iubire şi mântuire, dacă tu crezi că este doar o metodă, o cale de a-l chinui pe om şi ceva îndoielnic, atunci ai putea foarte bine să te întorci în lumea ta şi să rabzi dureri şi greutăţi! Dacă eşti dispus să te afli în acest curent şi să te bucuri de această judecată şi de această mântuire imensă, să te bucuri de toate aceste binecuvântări, binecuvântări care nu pot fi găsite nicăieri în lumea umană, şi să te bucuri de iubirea aceasta, atunci fii bun: rămâi în acest curent pentru a accepta lucrarea de cucerire astfel încât să poţi fi desăvârşit. Astăzi, se poate să înduri un strop de durere şi rafinare din cauza judecăţii lui Dumnezeu, dar durerea aceasta este valoroasă şi semnificativă. Deși oamenii sunt rafinați și dezvăluiți fără milă de mustrarea şi judecata lui Dumnezeu – cu scopul de a-i pedepsi pentru păcatele lor, de a le pedepsi trupul – nimic din această lucrare nu este menit să le condamne trupul la pieire. Severele dezvăluiri prin cuvânt sunt toate în scopul de a te conduce pe calea cea dreaptă. Ați experimentat personal atât de mult din lucrarea aceasta şi, în mod clar, nu v-a condus pe o cale rea! Totul este cu scopul de a vă face să trăiţi o umanitate normală și totul este ceva ce umanitatea voastră normală poate să obţină. Fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu se face pe baza nevoilor voastre, în funcţie de slăbiciunile voastre şi de statura voastră reală, şi nicio povară de nesuportat nu vă este pusă pe umeri. Lucrul acesta nu-ți este clar astăzi şi ţi se pare că sunt dur cu tine și, într-adevăr, crezi mereu că motivul pentru care te mustru, te judec şi îţi fac zilnic reproşuri este pentru că te urăsc. Dar, cu toate că ceea ce înduri este mustrare şi judecată, în realitate, este iubire pentru tine şi cea mai mare protecție. Dacă nu poţi să înţelegi sensul mai profund al acestei lucrări, îți va fi imposibil să experimentezi în continuare. Mântuirea aceasta ar trebui să te mângâie. Nu refuza să îţi vii în fire. Pentru că ai ajuns atât de departe, ar trebui să vezi clar importanţa lucrării de cucerire și nu ar mai trebui să ai tot felul de păreri în privința acesteia!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Iubirea lui Dumnezeu este cât se poate de reală

Lucrarea Lui de-a vă cuceri ce mântuire măreață e.

Fiecare dintre voi e plin de păcate și desfrâu.

Acum, în fața voastră stă Dumnezeu, mustră și judecă.

Și primiți mântuirea Lui.

Cea mai mare iubire a Lui.

Tot ce face e din iubirea Sa.

Vă judecă păcatele.

Ca să vă cercetați.

Și mântuire s-aveți.

Tot ce face e din iubirea Sa.

Vă judecă păcatele.

Ca să vă cercetați.

Și mântuire s-aveți.

Dumnezeu nu vrea să distrugă omenirea creată de El.

Face totul spre a mântui.

El lucrează și vorbește printre voi.

Tot ce face e din iubirea Sa.

Vă judecă păcatele.

Ca să vă cercetați.

Și mântuire s-aveți.

Dumnezeu de fapt nu vă urăște.

E sinceră iubirea Lui.

El judecă fiindcă omul n-ascultă.

Doar așa poate mântui.

Fiindcă voi nu știți să trăiți

și locuiți într-un mediu rău,

murdar și plin de păcate:

să vă salveze, trebuie să judece.

Să decădeți El nu vrea,

nici să trăiți în acest loc murdar,

răniți de Satana sau căzând în iad.

Cucerirea Lui e spre-a mântui.

Tot ce face e din iubirea Sa.

Vă judecă păcatele.

Ca să vă cercetați.

Și mântuire s-aveți.

Tot ce face e din iubirea Sa.

Vă judecă păcatele.

Ca să vă cercetați.

Și mântuire s-aveți.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar