Fragment 282 | „Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu”

În credința ta în Dumnezeu, cum ar trebui să Îl cunoști pe Dumnezeu? Trebuie să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu pe baza cuvintelor și a lucrării Lui de astăzi, fără abatere sau eroare și, înainte de toate, trebuie să cunoști lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este temelia cunoașterii lui Dumnezeu. Toate acele diferite erori care nu au o acceptare pură a cuvintelor lui Dumnezeu sunt concepții religioase, ele sunt o acceptare deviantă și eronată. Cea mai mare abilitate a personalităților religioase este luarea cuvintelor lui Dumnezeu care au fost acceptate în trecut și compararea lor cu cuvintele lui Dumnezeu de astăzi. Dacă, în slujirea Dumnezeului de astăzi, te agăți de lucrurile iluminate de Duhul Sfânt în trecut, atunci slujirea ta va cauza o întrerupere, iar practica ta va fi depășită și nu va fi nimic altceva decât ceremonie religioasă. Dacă tu crezi că cei care slujesc lui Dumnezeu trebuie să fie umili și răbdători în exterior… și dacă pui în practică acest tip de cunoaștere astăzi, atunci această cunoaștere este o concepție religioasă și o astfel de practică a devenit o performanță fariseică. „Concepțiile religioase” se referă la lucruri care sunt depășite și învechite (inclusiv acceptarea cuvintelor spuse anterior de Dumnezeu și a luminii direct revelate de Duhul Sfânt), și dacă sunt puse în practică astăzi, atunci ele sunt întreruperea lucrării lui Dumnezeu și nu aduc niciun beneficiu omului. Dacă omul nu poate să curețe acele lucruri din el care aparțin concepțiilor religioase, atunci ele vor deveni o mare piedică pentru slujirea lui Dumnezeu de către om. Persoanele cu concepții religioase nu au sub nicio formă cum să țină pasul cu lucrarea Duhului Sfânt, ele se află în urmă cu un pas, apoi doi – pentru că aceste concepții religioase determină omul să devină extraordinar de fariseic și arogant. Dumnezeu nu simte nostalgie pentru ceea ce a vorbit și a făcut în trecut; dacă sunt depășite, atunci El le elimină. Cu siguranță poți renunța la concepțiile tale? Dacă te agăți de cuvintele pe care Dumnezeu le-a rostit în trecut, dovedește aceasta că tu cunoști lucrarea lui Dumnezeu? Dacă nu poți să accepți astăzi lumina Duhului Sfânt și, în schimb, te agăți de lumina trecutului, poate asta dovedi că urmezi pașii lui Dumnezeu? Încă nu poți renunța la concepțiile religioase? În acest caz, vei deveni cineva care se opune lui Dumnezeu.

Dacă omul poate renunța la concepțiile religioase, atunci nu își va folosi mintea pentru a măsura cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu astăzi, și în schimb se va supune direct. Chiar dacă lucrarea lui Dumnezeu este astăzi în mod evident diferită de cea a trecutului, tu ești în stare să renunți la concepțiile din trecut și să te supui direct lucrării lui Dumnezeu de astăzi. Dacă ești capabil de o astfel de cunoaștere și ții la loc de cinste lucrarea lui Dumnezeu de astăzi, indiferent de modul în care El a lucrat în trecut, atunci ești cineva care a renunțat la concepțiile lui, care ascultă de Dumnezeu și care este în stare să se supună lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu și să urmeze pașii lui Dumnezeu. Prin aceasta, vei fi cineva care se supune cu adevărat lui Dumnezeu. Tu nu analizezi sau studiezi lucrarea lui Dumnezeu; este ca și cum Dumnezeu Și-ar fi uitat lucrarea Lui anterioară și tu ai fi uitat-o, de asemenea. Prezentul este prezent, iar trecutul este trecut și, întrucât de astăzi, Dumnezeu a lăsat la o parte ceea ce a făcut în trecut, nu trebuie să te preocupi în continuare de acestea. Numai atunci vei deveni cineva care ascultă pe deplin de Dumnezeu și care a renunțat complet la concepțiile sale religioase.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Renunță la concepțiile religioase ca să urmezi pașii lui Dumnezeu

În credința ta în Dumnezeu,

cunoaște-L prin cuvintele și lucrarea Lui de azi,

fără abateri.

Ca să-L cunoști pe Dumnezeu,

mai întâi, trebuie să-I cunoști lucrarea.

Aceasta e temelia.

Toate abaterile fără acceptarea pură a cuvintelor lui Dumnezeu

sunt concepții religioase eronate și deviante.

Oricum ar fi lucrat Dumnezeu înainte,

azi trebuie să-I prețuiești lucrarea.

Astfel, renunți la concepțiile tale și asculți de Dumnezeu.

Te supui lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu

și Îi urmezi pașii.

Așa te vei supune cu adevărat lui Dumnezeu, lui Dumnezeu.

Personalitățile religioase compară

cuvintele spuse de Dumnezeu astăzi

cu cele ce-au fost acceptate în trecut.

De-L slujești pe Dumnezeul de astăzi,

dar te agăți de ce e vechi,

slujirea ta va fi un obstacol;

practica, un ritual vechi.

Cei cu concepții religioase

nu țin pasul cu lucrarea Duhului Sfânt.

Rămân în urmă, pas cu pas,

devin neprihăniți de sine și aroganți.

Oricum ar fi lucrat Dumnezeu înainte,

azi trebuie să-I prețuiești lucrarea.

Astfel, renunți la concepțiile tale și asculți de Dumnezeu.

Te supui lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu

și Îi urmezi pașii.

Așa te vei supune cu adevărat lui Dumnezeu, lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu tânjește după ce-a spus sau făcut în trecut.

El elimină ce-i depășit.

Oare nu poți renunța la noțiunile tale?

De te agăți de ce-a spus Dumnezeu în trecut,

oare înseamnă că Îi cunoști lucrarea?

De nu poți accepta azi lumina Duhului Sfânt

și te agăți de trecut,

nu urmezi pașii lui Dumnezeu.

Dacă asta alegi, I te opui lui Dumnezeu.

Dacă omul renunță la noțiunile religioase,

mintea lui nu va mai măsura cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu.

Deși lucrarea Lui de azi e diferită de cea din trecut,

poți renunța la concepțiile vechi

și te poți supune lucrării Lui de azi.

Oricum ar fi lucrat Dumnezeu înainte,

azi trebuie să-I prețuiești lucrarea.

Astfel, renunți la concepțiile tale și asculți de Dumnezeu.

Te supui lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu

și Îi urmezi pașii.

Așa te vei supune cu adevărat lui Dumnezeu.

Te vei supune lui Dumnezeu.

Cu sinceritate, cu sinceritate.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar