Fragment 361 | „O problemă foarte serioasă: trădarea (2)”

Natura omului este destul de diferită de esența Mea, deoarece natura coruptă a omului provine în întregime de la Satana; natura omului a fost prelucrată și coruptă de către Satana. Adică, omul trăiește sub influența răutății și a urâțeniei acestuia. Omul nu crește într-o lume a adevărului sau într-un mediu sfânt și cu atât mai puțin trăiește el în lumină. De aceea, nu este posibil pentru nimeni să aibă adevărul în natura sa din momentul nașterii și cu atât mai puțin cineva se poate naște cu o esență care se teme de Dumnezeu și ascultă de El. Din contră, oamenii posedă o natură care se împotrivește lui Dumnezeu, nu-I dă ascultare lui Dumnezeu și nu are nicio dragoste de adevăr. Această natură este problema despre care vreau să discut – trădarea. Trădarea este sursa rezistenței față de Dumnezeu a fiecărei persoane. Aceasta este o problemă care există numai în om, nu și în Mine. Unii vor întreba: de vreme ce oamenii trăiesc în lume întocmai cum trăiește Hristos, de ce toți oamenii au naturi care Îl trădează pe Dumnezeu, dar Hristos nu are? Aceasta este o problemă care trebuie să vă fie explicată clar.

Baza existenței omenirii este reîntruparea repetată a sufletului. Cu alte cuvinte, fiecare persoană dobândește o viață omenească în trup când sufletul său este reîntrupat. După ce se naște trupul unei persoane, viața sa continuă până când trupul, în cele din urmă, își atinge limitele, care este momentul final, când sufletul își părăsește învelișul. Acest proces se repetă iar și iar, cu sufletul unei persoane venind și plecând de repetate ori și, astfel, existența întregii omeniri este menținută. Viața trupului este și viața sufletului omului, iar sufletul omului susține existența trupului omului. Adică, viața fiecărei persoane provine din sufletul ei, iar viața nu este inerentă trupului. Astfel, natura omului provine din suflet, nu din trup. Numai sufletul fiecărei persoane știe cum a experimentat ispitele, chinul și stricăciunea Satanei. Aceste lucruri nu pot fi cunoscute de către trupul omului. Prin urmare, omenirea devine, fără să știe, din ce în ce mai întunecată, mai murdară și din ce în ce mai rea, în timp ce distanța dintre om și Mine devine din ce în ce mai mare, iar viața devine din ce în ce mai întunecată pentru omenire. Satana ține sufletele omenirii în prinsoarea lui, așa că, desigur, și trupul omului a fost ocupat de Satana. Cum ar putea un asemenea trup și o asemenea omenire să nu I se împotrivească lui Dumnezeu? Cum ar putea ei să fie în mod înnăscut compatibili cu El? Motivul pentru care l-am azvârlit pe Satana în văzduh este că M-a trădat. Cum ar putea oamenii, atunci, să fie liberi de implicarea lor? De aceea trădarea este natura umană. Am încredere că, odată ce înțelegeți acest raționament, ar trebui și să aveți credință în esența lui Hristos. Trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu este însuși trupul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este suprem; El este atotputernic, sfânt și drept. În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept. Un astfel de trup poate doar să facă ceea ce este drept și benefic pentru omenire, ceea ce este sfânt, glorios și puternic; El este incapabil să facă ceva ce încalcă adevărul, ce încalcă moralitatea și justiția, și cu atât mai puțin este capabil să facă ceva ce ar trăda Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este sfânt, şi astfel trupul Lui este incoruptibil de către Satana; trupul Lui este de o esență diferită decât trupul omului. Căci este omul, nu Dumnezeu, cel care este corupt de către Satana; ar fi imposibil ca Satana să corupă trupul lui Dumnezeu. Astfel, în ciuda faptului că omul și Hristos locuiesc în același spațiu, doar omul este cel posedat, folosit și prins în capcană de Satana. Prin contrast, Hristos este veșnic impenetrabil la corupția Satanei, pentru că Satana nu va fi niciodată capabil să se ridice la locul cel mai înalt și niciodată nu va putea să se apropie de Dumnezeu. Astăzi, ar trebui să înțelegeți toți că numai omenirea, coruptă cum e ea de către Satana, este cea care Mă trădează. Trădarea nu va fi niciodată o problemă care să-L implice pe Hristos câtuși de puțin.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Trupul lui Dumnezeu și Duhul sunt identice în esență

Trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu este însuși trupul lui Dumnezeu.

Duhul lui Dumnezeu este suprem; El este atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

Un astfel de trup poate doar să facă ceea ce este drept și benefic pentru omenire,

ceea ce este sfânt, glorios și puternic;

și este incapabil să facă ceva ce încalcă adevărul sau moralitatea și justiția,

cu atât mai puțin ceva ce trădează Duhul lui Dumnezeu.

Duhul lui Dumnezeu este sfânt, şi astfel trupul Lui este incoruptibil;

trupul Lui este de o esență diferită decât trupul omului.

Trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu este însuși trupul lui Dumnezeu.

Duhul lui Dumnezeu este suprem; El este atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

Căci este omul, nu Dumnezeu, cel care este corupt de către Satana.

Astfel, în ciuda faptului că omul și Hristos locuiesc în același spațiu,

doar omul este cel dominat, ocupat și prins în capcană de Satana.

Prin contrast, Hristos este veșnic impenetrabil la corupția lui Satana,

pentru că Satana nu va fi niciodată capabil să se ridice la locul celui preaînalt

și niciodată nu va putea să se apropie de Dumnezeu.

Trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu este însuși trupul lui Dumnezeu.

Duhul lui Dumnezeu este suprem; El este atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

pentru că Satana nu va fi niciodată capabil să se ridice la locul celui preaînalt

și niciodată nu va putea să se apropie de Dumnezeu.

Trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu este însuși trupul lui Dumnezeu.

Duhul lui Dumnezeu este suprem; El este atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

În mod similar, și trupul Lui este suprem, atotputernic, sfânt și drept.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar