Fragment 348 | „Ce înseamnă să fii o persoană adevărată”

Gestionarea omului este slujba Mea și, mai mult, cucerirea lui de către Mine este ceva care a fost rânduit când am creat lumea. Oamenii s-ar putea să nu știe că îi voi cuceri complet în ultimele zile și s-ar putea ca ei să nu fie conştienţi că dovada înfrângerii lui Satan de către Mine este cucerirea răzvrătiților din rândul omenirii. Dar, când dușmanul Meu s-a alăturat luptei cu Mine, i-am spus deja că voi deveni cuceritorul acelora pe care Satana i-a luat captivi și i-a făcut copiii și slujitorii lui loiali, cei care îi supraveghează casa. Semnificația inițială a cuceririi este aceea de a învinge, de a supune umilirii. Exprimată în limba israeliților, înseamnă înfrângere completă, distrugere și neputința de rezistență împotriva Mea. Dar astăzi, așa cum este folosit între voi, sensul ei este de a cuceri. Voi ar trebui să știţi că intenția Mea este să nimicesc complet și să pun pe fugă pe cel rău al omenirii, ca să nu se mai poată răzvrăti împotriva Mea, şi nici să nu mai aibă curajul să-Mi întrerupă sau să-Mi deranjeze lucrarea. Astfel, în ceea ce-l privește pe om, a ajuns să însemne o cucerire. Oricare ar fi conotațiile termenului, lucrarea Mea este să înfrâng omenirea. Căci, deși este adevărat că omenirea este doar un adaos al gestionării Mele, să o spun mai precis, omenirea nu este altceva decât inamicul Meu. Omenirea este răul care Mi se opune și Mă disprețuiește. Omenirea nu este nimic altceva decât descendența celui rău care a fost blestemat de Mine. Omenirea nu este nimic altceva decât descendentul arhanghelului care M-a trădat. Omenirea nu este altceva decât moștenirea diavolului, care, disprețuit de Mine cu mult timp în urmă, este inamicul Meu ireconciliabil de atunci. Deasupra rasei umane, cerul coboară, neclintit și sumbru, fără nicio rază de claritate, iar umanitatea este aruncată în întuneric, astfel încât cineva care trăiește în ea să nu-și poată vedea nici mâna întinsă înaintea feței sau soarele când își înalță capul. Drumul de sub picioarele lui, noroios și plin de gropi, meandre şerpuitoare; întreaga țară este plină de cadavre. Colțurile întunecate sunt umplute cu rămășițele morților, iar în colțurile răcoroase și umbrite mulțimi de demoni şi-au construit locaşuri. Și peste tot în lumea oamenilor demonii vin și pleacă în hoarde. Urmaşii tuturor bestiilor, plini de murdărie, sunt aruncaţi în bătălii negre, iar sunetul lor loveşte cu teroare în inimă. În astfel de momente, într-o astfel de lume, într-un astfel de „paradis pământesc”, unde merge cineva să-şi caute împlinirile vieții? Unde s-ar duce cineva pentru a-şi găsi destinația vieții? Omenirea, călcată sub picioarele lui Satan cu mult timp în urmă, a fost de la început un actor care a preluat imaginea lui Satan – și, mai mult decât atât, întruparea lui Satana, servind ca dovadă care mărturisește pentru Satana, tare și clar. Cum poate o astfel de rasă umană, o grămadă de deșeuri degenerate și un astfel de descendent al acestei familii corupte omenești să dea mărturie pentru Dumnezeu? De unde vine slava Mea? De unde poate începe să vorbească cineva despre mărturia Mea? Căci vrăjmașul care, corupând omenirea, stă împotriva Mea, a luat deja omenirea – omenirea pe care am creat-o cu mult timp în urmă și care a fost plină de slava Mea și viața Mea – și a spurcat-o. Mi-a smuls gloria și tot ceea ce a umplut omul este o otravă strâns legată de urâciunea lui Satana și stoarsă din fructul pomului cunoașterii binelui și răului. La început am creat omenirea, adică l-am creat pe strămoșul omenirii, pe Adam. El era înzestrat cu formă și imagine, plin de vigoare, plin de vitalitate și, în plus, trăia înconjurat de slava Mea. A fost o zi slăvită când am creat omul. După aceea, Eva a fost făcută din trupul lui Adam şi ea a fost strămoșul omului, şi, astfel, poporul pe care l-am creat a fost umplut de suflul Meu și plin de slava Mea. Adam s-a născut inițial din mâna Mea și a fost reprezentarea imaginii Mele. Astfel, înțelesul original al lui „Adam” a fost o ființă creată de Mine, plin de energia Mea vitală, plin de slava Mea, având formă și imagine, având duh și suflare. El a fost singura ființă creată, având duh, capabilă să Mă reprezinte, să-Mi poarte imaginea și să primească suflul Meu. La început, Eva era cel de-al doilea om înzestrat cu suflu a cărei creație am orânduit-o, astfel încât sensul original al „Evei” era o ființă creată care să continue slava Mea, plină de vitalitatea Mea și chiar înzestrată cu slava Mea. Eva a ieșit din Adam, așa că și ea Mi-a purtat imaginea, căci ea a fost cea de-a doua ființă umană care a fost creată după chipul Meu. Semnificația inițială a „Evei” a fost un om viu, cu duh, carne și os, a doua mărturie a Mea, precum și a doua Mea imagine între oameni. Ei au fost strămoșii omenirii, comoara pură și prețioasă a omului și, de la începuturi, ființe vii înzestrate cu duh. Cu toate acestea, cel rău a luat urmașii strămoșilor omenirii și a călcat peste ei și i-a dus în captivitate, a scufundat lumea în întuneric și a făcut în aşa fel încât urmașii să nu mai creadă în existența Mea. Chiar mai abominabil este faptul că, chiar când cel rău îi corupe pe oameni și îi calcă pe ei, răstoarnă cu cruzime slava Mea, mărturia Mea, vitalitatea pe care le-am dat-o, suflarea și viața pe care le-am suflat în ei, toată slava Mea în lume și tot sângele inimii pe care l-am folosit pentru omenire. Omenirea nu mai este în lumină și a pierdut tot ce i-am dat, distrugând slava pe care i-am dăruit-o. Cum pot să recunoască ei faptul că Eu sunt Domnul tuturor ființelor create? Cum pot ei să continue să creadă în existența Mea în ceruri? Cum pot descoperi ei manifestările slavei Mele pe pământ? Cum pot acești nepoți și nepoate să-L accepte pe Dumnezeul venerat de proprii lor strămoși ca Domnul care i-a creat? Acești nepoți și nepoate demne de milă au „prezentat” cu generozitate celui rău slava, imaginea, precum și mărturia pe care le-am aşezat peste Adam și Eva, precum și viața pe care am acordat-o oamenilor și de care depind pentru a exista, și fără să Mă gândesc câtuşi de puţin la prezența celui rău, am dat toată slava Mea. Nu este aceasta originea denumirii de „gunoi”? Cum poate o astfel de omenire, asemenea demoni răi, astfel de cadavre umblătoare, astfel de imagini ale lui Satana și astfel de dușmani ai Mei să poarte slava Mea? Eu voi lua înapoi slava Mea, voi lua înapoi mărturia Mea care există între oameni și tot ceea ce Mi-a aparținut odată și pe care Eu am dat omenirii demult – voi cuceri complet omenirea. Cu toate acestea, tu ar trebui să știi, oamenii pe care i-am creat erau oameni sfinți care Îmi purtau chipul și slava. Ei nu au aparținut lui Satana și nu au fost supuși călcării sale, ci au fost pur și simplu o manifestare a Mea, fără nicio urmă de otravă de-a lui Satana. Și așa, am lăsat omenirea să știe că vreau numai ceea ce este creat de mâna Mea, sfinții pe care îi iubesc și care nu aparțin nici unei alte entități. Mai mult, Mă voi bucura de ei și îi voi considera ca fiind slava Mea. Totuși, ceea ce vreau nu este omenirea care a fost coruptă de Satana, care aparține astăzi lui Satana și care nu mai este creația Mea originală. Pentru că intenționez să-mi reiau slava Mea care există în lume, voi cuceri pe deplin supraviețuitorii rămași în întreaga omenire, ca o dovadă a slavei Mele în înfrângerea lui Satana. Eu iau numai mărturia Mea ca o cristalizare a Sinelui Meu, ca obiect al plăcerii Mele. Aceasta este voia Mea.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar