Fragment 554 | „Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți”

Care este calea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om? Care sunt aspectele incluse în această desăvârșire? Ești dispus să fii desăvârșit de Dumnezeu? Ești dispus să accepți judecata și pedeapsa lui Dumnezeu? Știi la ce se referă aceste întrebări? Dacă nu poți vorbi despre astfel de cunoștințe, atunci aceasta arată că încă nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu și că nu ai fost deloc luminat de Duhul Sfânt. Un astfel de om nu poate fi desăvârșit. El poate primi doar puțin har pentru a se bucura scurt timp de acesta și nu poate fi lăsat omului pe termen lung. Dacă cineva doar folosește harul lui Dumnezeu, nu poate fi desăvârșit de Dumnezeu. Unii se pot mulțumi cu pacea și bucuria trupului, cu o viață ușoară fără necazuri sau nefericire, trăind în pace cu familiile, fără probleme sau certuri. Ei pot chiar să creadă că aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu, dar, de fapt, este doar harul lui Dumnezeu. Nu puteți fi mulțumiți doar bucurându-vă de harul lui Dumnezeu. Acest tip de gândire este prea vulgar. Chiar dacă citești zilnic cuvântul lui Dumnezeu, sau te rogi în fiecare zi, iar sufletul tău simte bucurie deosebită și pace, dar, în cele din urmă, nu poți spune că Îl cunoști pe Dumnezeu și lucrarea Sa, sau nu ai nicio experiență de acest fel și oricât de mult ai mâncat sau ai băut din cuvântul lui Dumnezeu, dacă simți doar pace și bucurie în sufletul tău și cuvântul lui Dumnezeu este nemăsurat de dulce de parcă nu te poți bucura îndeajuns de el, dar nu ai o experiență adevărată și nici nu trăiești în realitate cuvântul lui Dumnezeu, atunci ce poți primi în schimb de la o astfel de credință în Dumnezeu? Dacă nu poți trăi esența cuvântului lui Dumnezeu, mâncarea și băutura și rugăciunile tale sunt în întregime legate de religie. Atunci un astfel de om nu poate fi desăvârșit și nu poate fi câștigat de Dumnezeu. Toți cei câștigați de Dumnezeu sunt cei care urmăresc adevărul. Ceea ce Dumnezeu câștigă nu este trupul omului și nici bunurile lui, ci acea parte din el care aparține lui Dumnezeu. De aceea spun că Dumnezeu nu desăvârșește trupul omului, ci inima lui, pentru ca inima omului să poată fi câștigată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, esența afirmației că Dumnezeu îl desăvârșește pe om este că Dumnezeu desăvârșește inima omului astfel încât să se poată întoarce la Dumnezeu și să-L iubească.

Trupul omului este muritor. Nu servește la nimic ca Dumnezeu să câștige trupul omului, pentru că acesta va putrezi negreșit. Trupul nu poate primi moștenirea lui Dumnezeu sau binecuvântările Sale. Dacă Dumnezeu câștigă numai trupului omului și îl păstrează în această stare, omul ar fi în această stare doar cu numele, dar inima lui ar aparține Satanei. Apoi, nu numai că omul nu ar mai putea să devină expresia lui Dumnezeu, ci ar deveni povara Sa. Astfel, alegerea oamenilor de către Dumnezeu ar deveni un lucru lipsit de sens. Cei care vor fi desăvârșiți de Dumnezeu sunt cei care vor primi binecuvântările lui Dumnezeu și moștenirea Lui. Adică, ei acceptă ceea ce Dumnezeu are și este, astfel încât să devină ceea ce au în lăuntrul lor; ei au toate cuvintele lui Dumnezeu în ei; indiferent de ființa lui Dumnezeu, voi sunteți capabili să acceptați totul exact așa cum este, trăind, astfel, adevărul. Aceasta este tipologia omului desăvârșit de Dumnezeu și câștigat de Dumnezeu. Numai un astfel de om poate să moștenească aceste binecuvântări dăruite de Dumnezeu:

1. Primind întreaga dragoste a lui Dumnezeu.

2. Acționând în conformitate cu voința lui Dumnezeu în toate lucrurile.

3. Primind îndrumarea lui Dumnezeu, trăind sub lumina lui Dumnezeu și fiind luminat de Dumnezeu.

4. Trăind pe pământ chipul iubit de Dumnezeu; iubind pe Dumnezeu cu adevărat, așa cum a făcut Petru, răstignit pentru Dumnezeu și vrednic să moară, ca răsplată pentru dragostea lui Dumnezeu; având aceeași slavă ca și Petru.

5. Fiind iubit, respectat și admirat de toți pe pământ.

6. Depășind toată robia morții și a iadului, fără a da frâu liber lucrării Satanei, fiind sub acoperământul lui Dumnezeu, având un duh proaspăt și plin de viață și fără senzația de oboseală.

7. Având un simțământ nemaipomenit de emoție și entuziasm în tot timpul vieții, de parcă ar fi văzut venind ziua slavei lui Dumnezeu.

8. Primind slava lui Dumnezeu și asemănându-se cu sfinții preaiubiți ai lui Dumnezeu.

9. Devenind ceea ce Dumnezeu iubește pe pământ, adică fiul iubit al lui Dumnezeu.

10. Schimbând forma și înălțându-se cu Dumnezeu în al treilea rai, depășind condiția trupului.

Doar cei care pot moșteni binecuvântările lui Dumnezeu sunt cei desăvârșiți de Dumnezeu și câștigați de Dumnezeu. Ai câștigat ceva? În ce măsură te-a desăvârșit Dumnezeu? Dumnezeu nu desăvârșește omul la întâmplare. Există condiții și rezultate aparente care pot fi văzute de om. Nu este așa cum crede omul, că atâta timp cât are credință în Dumnezeu, el poate fi desăvârșit și câștigat de Dumnezeu și poate primi pe pământ binecuvântările și moștenirea lui Dumnezeu. Asemenea probleme sunt extrem de dificile, și cu atât mai mult atunci când vine vorba de schimbarea formei. În prezent, ceea ce voi ar trebui să căutați în primul rând este să fiți desăvârșiți de Dumnezeu în toate lucrurile, și să fiți desăvârșiți de Dumnezeu prin toți oamenii, problemele și lucrurile cu care vă confruntați, astfel încât să vă împărtășiți mai mult din ceea ce este Dumnezeu. Voi trebuie să primiți mai întâi moștenirea lui Dumnezeu pe pământ înainte să vă învredniciți să moșteniți binecuvântări mai multe și mai mari de la Dumnezeu. Toate aceste lucruri trebuie să le căutați și să le înțelegeți mai întâi. Cu cât veți căuta mai mult să fiți desăvârșiți de Dumnezeu în toate, cu atât mai mult veți putea vedea mâna lui Dumnezeu în toate, căutând cu stăruință să intrați în ființa cuvântului lui Dumnezeu și în realitatea cuvântului Său prin diferite perspective și în diferite moduri. Nu poți fi mulțumit cu astfel de stări negative, ca doar să nu comiți păcate sau să nu ai concepții sau filosofii de viață și nici voință omenească. Dumnezeu desăvârșește omul în moduri diferite și, ca urmare, este posibil ca toate lucrurile să îți fie desăvârșite. Nu poți fi desăvârșit numai în sens pozitiv, ci și negativ, îmbogățindu-te astfel. În fiecare zi există oportunități de desăvârșire și vremea de a fi câștigat de Dumnezeu. După o astfel de perioadă plină de experiență, vei fi foarte schimbat. Atunci vei fi în stare să înțelegi mai multe lucruri pe care nu le-ai înțeles înainte; fără a mai fi nevoie ca alții să te învețe, fără să îți dai seama, vei fi luminat de Dumnezeu, pentru ca să ai parte de iluminare în toate lucrurile și pentru ca toate experiențele tale să fie pătrunzătoare. Dumnezeu te va călăuzi, astfel încât să nu te clatini în nicio parte. Atunci El te va așeza pe calea spre desăvârșire.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ar trebui să căutați să fiți desăvârșiți de Dumnezeu în toate lucrurile

În prezent, ceea ce ar trebui să căutați în primul rând este să fiți desăvârșiți de Dumnezeu

prin toți oamenii, chestiunile și lucrurile cu care vă confruntați,

astfel încât să fie forjat în voi mai mult din ceea ce Dumnezeu este.

Voi trebuie să primiți mai întâi moștenirea lui Dumnezeu pe pământ;

numai atunci veți fi îndreptățiți să moșteniți binecuvântări mai multe și mai mari de la El.

Toate aceste lucruri trebuie să le căutați mai întâi.

Cu cât veți căuta mai mult să fiți desăvârșiți de Dumnezeu,

cu atât mai mult veți capabili să vedeți mâna lui Dumnezeu în toate,

căutând cu stăruință să intrați în realitatea cuvântului Său

prin diferite perspective și în diferite moduri.

Nu te poți mulțumi cu astfel de stări pasive, cum ar fi doar să nu comiți păcate,

să nu ai noțiuni sau filosofii de viață și nici voință omenească.

Dumnezeu desăvârșește omul în nenumărate feluri;

posibilitatea de a fi desăvârșit există în toate privințele.

El te poate desăvârși nu numai în aspectele pozitive, ci și în cele negative,

pentru a face mai îmbelșugat ceea ce câștigi.

Zi de zi există oportunități de a fi desăvârșit

și ocazii de a fi câștigat de Dumnezeu.

După ce ai experimentat astfel o perioadă, vei fi foarte schimbat

și vei fi înțelege multe lucruri pe care le ignorai înainte.

Nu va mai fi nevoie de învățăminte de la alții; Dumnezeu te va lumina

astfel încât să pătrunzi în detaliu în toate experiențele tale.

Dumnezeu te va călăuzi negreșit, astfel încât să nu cotești nici la stânga, nici la dreapta,

și așa vei păși pe calea de a fi desăvârșit de către El.

Dumnezeu desăvârșește omul în nenumărate feluri;

posibilitatea de a fi desăvârșit există în toate privințele.

El te poate desăvârși nu numai în aspectele pozitive, ci și în cele negative,

pentru a face mai îmbelșugat ceea ce câștigi.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar