Fragment 505 | „Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu”

Cât de mult Îl iubești pe Dumnezeu astăzi? Și cât de mult știi din tot ceea ce Dumnezeu a făcut în tine? Acestea sunt lucrurile pe care ar trebui să le înveți. Când Dumnezeu ajunge pe pământ, tot ceea ce El a făcut în om și l-a lăsat pe om să vadă este astfel încât omul să-L iubească și să-L cunoască cu adevărat. Faptul că omul e capabil să sufere pentru Dumnezeu și a reușit să ajungă atât de departe este, pe de-o parte, datorită dragostei lui Dumnezeu și, pe de altă parte, datorită mântuirii lui Dumnezeu; mai mult, este datorită judecății și lucrării de mustrare pe care Dumnezeu a îndeplinit-o în om. Dacă sunteți fără judecata, mustrarea și încercările lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu v-a făcut să suferiți, atunci, să fim cinstiți, voi nu-L iubiți cu adevărat pe Dumnezeu. Cu cât este mai mare lucrarea lui Dumnezeu în om și cu cât este mai mare suferința omului, cu atât este mai evident cât de importantă este lucrarea lui Dumnezeu și cu atât mai mult inima omului este capabilă să-L iubească cu adevărat pe Dumnezeu. Cum înveți cum să-L iubești pe Dumnezeu? Fără chin și rafinare, fără încercări dureroase – și dacă, în plus, tot ceea ce Dumnezeu i-a dat omului era har, iubire și milă – ai fi tu capabil să atingi punctul în care Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu? Pe de o parte, în timpul încercărilor de la Dumnezeu, omul ajunge să-și cunoască lipsurile și să vadă că este neînsemnat, vrednic de dispreț și umil, că nu are nimic și nu este nimic; pe de altă parte, în timpul încercărilor Sale, Dumnezeu creează medii diferite pentru om, care fac omul mai capabil să experimenteze frumusețea lui Dumnezeu. Deși durerea este mare și, uneori, insurmontabilă – ajungând chiar la nivelul suferinței devastatoare – după ce a experimentat-o, omul vede cât de încântătoare este lucrarea lui Dumnezeu în el și numai pe această fundație se naște în om dragostea adevărată pentru Dumnezeu. Astăzi omul vede că, doar cu harul, dragostea și mila lui Dumnezeu, el este incapabil să se cunoască cu adevărat pe sine însuși și e cu atât mai puțin capabil să cunoască esența omului. Doar prin rafinarea și, deopotrivă, judecata lui Dumnezeu și în timpul procesului de rafinare omul poate să-și cunoască lipsurile și să știe că nu are nimic. Astfel, dragostea omului față de Dumnezeu este construită pe fundația rafinării și judecății lui Dumnezeu. Dacă doar te bucuri de harul lui Dumnezeu, având o viață de familie liniștită sau binecuvântări materiale, atunci nu L-ai câștigat pe Dumnezeu, iar credința ta în Dumnezeu nu poate fi considerată de succes. Dumnezeu a desfășurat deja o fază a lucrării harului în trup și a revărsat deja binecuvântări materiale asupra omului, dar omul nu poate fi desăvârșit numai cu har, dragoste și îndurare. În experiențele sale, omul întâlnește o parte din dragostea lui Dumnezeu și vede dragostea și mila lui Dumnezeu, însă, după ce a experimentat pentru o perioadă, el vede că harul lui Dumnezeu și dragostea și mila Lui sunt incapabile de a-l desăvârși pe om, incapabile de a dezvălui ceea ce e corupt în om și incapabile de a-l scăpa pe om de firea sa coruptă sau a-i desăvârși dragostea și credința. Lucrarea harului lui Dumnezeu a fost lucrarea unei perioade, iar omul nu se poate baza pe faptul de a se bucura de harul lui Dumnezeu pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Doar prin greutăți și încercări poți să-L iubești cu adevărat pe Dumnezeu

Cât de mult Îl iubești pe Dumnezeu azi?

Cât de mult știi din tot ce a făcut El în tine?

Învață aceste lucruri.

Când Dumnezeu ajunge pe pământ, tot ce a făcut El în om și l-a lăsat pe om să vadă

e ca omul cu-adevărat să Îl iubească și să-L cunoască.

Faptul că omul e capabil să sufere pentru Dumnezeu și să ajungă atât de departe,

se datorează dragostei lui Dumnezeu și mântuirii Lui.

Se datorează și judecății și lucrării de mustrare pe care El a îndeplinit-o în om.

Dacă n-aveți judecata, încercările și mustrarea Lui

și dacă El nu v-a făcut să treceți prin suferințe, nu-L iubiți cu adevărat pe Dumnezeu.

Cu cât sunt mai mari lucrarea Lui în om și suferința omului,

cu-atât mai mult vedeți cât de importantă-I e lucrarea

și cu-atât mai mult Îl poate omul iubi.

Cum să învățați să-L iubiți pe Dumnezeu fără rafinare și încercări dureroase?

Dacă El i-ar da omului doar har, iubire și milă, oare l-ați iubi cu adevărat?

Pe de o parte, când Dumnezeu îi dă încercări, omul își cunoaște propriile lipsuri;

el vede că e vrednic de dispreț, neînsemnat și umil, că nu are nimic și nu este nimic.

Pe de altă parte, când Dumnezeu îi dă aceste încercări,

El creează medii pentru om pentru ca omul să Îi poată experimenta frumusețea.

Deși durerea e mare, uneori insuportabilă

chiar aproape de suferința copleșitoare,

după ce a experimentat-o, omul vede cât de minunată e lucrarea lui Dumnezeu în el.

Numai pe-această fundație se naște-n om dragostea adevărată pentru Dumnezeu.

Dacă n-aveți judecata, încercările și mustrarea Lui

și dacă El nu v-a făcut să treceți prin suferințe, nu-L iubiți cu adevărat pe Dumnezeu.

Cu cât sunt mai mari lucrarea Lui în om și suferința omului,

cu-atât mai mult vedeți cât de importantă-I e lucrarea

și cu-atât mai mult Îl poate omul iubi.

Cum să învățați să-L iubiți pe Dumnezeu fără rafinare și încercări dureroase?

Dacă El i-ar da omului doar har, iubire și milă, oare l-ați iubi cu adevărat?

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar