Fragment 487 | „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu”

De vreme ce crezi în Dumnezeu, atunci trebuie să-ți pui credința în toate cuvintele lui Dumnezeu și în toată lucrarea Lui. Adică, din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să Îl asculți. Dacă nu ești în stare să faci acest lucru, atunci nu contează dacă ai sau nu credință în Dumnezeu. Dacă ai crezut în Dumnezeu timp de mulți ani și totuși nu L-ai ascultat niciodată sau nu ai acceptat toate cuvintele Lui, însă I-ai cerut lui Dumnezeu să ți se supună ție și să facă așa cum știai tu, atunci tu ești cea mai neascultătoare ființă, deci tu ești un necredincios. Cum poate cineva de acest fel să se supună lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu care nu se conformează cunoașterii omului? Cea mai neascultătoare persoană este cea care Îl sfidează intenționat și se opune lui Dumnezeu. El este dușmanul lui Dumnezeu și antihristul. O astfel de persoană are în mod constant o atitudine ostilă față de noua lucrare a lui Dumnezeu, nu a arătat niciodată cea mai mică intenție de a se smeri și nu s-a arătat niciodată, de bunăvoie, smerit sau umil. El se înalță pe sine înaintea altora și nu se smerește niciodată față de nimeni. Înaintea lui Dumnezeu, el se consideră cel mai competent în predicarea cuvântului și cel mai priceput în a modela pe alții. El nu renunță niciodată la averile pe care le are, ci le consideră ca pe niște moșteniri de familie pentru închinare, pentru a predica despre acestea și altora și le folosește pentru a ține prelegeri și acelor nesăbuiți care îl idolatrizează pe el. Există într-adevăr câțiva ca aceștia în biserici. Se poate spune că ei sunt „eroi neîmblânziți”, generație după generație locuind în casa lui Dumnezeu. Ei pretind că predicarea cuvântului (doctrinei) este datoria lor supremă. An de an și generație după generație, aceștia își practică, impunând cu tărie, datoria lor „sacră și inviolabilă”. Nimeni nu îndrăznește să-i atingă și nici o singură persoană nu îndrăznește să le reproșeze deschis. Ei devin „împărați” în casa lui Dumnezeu, alergând necontenit pe măsură ce îi tiranizează pe ceilalți de-a lungul timpului. Această ceată de diavoli caută să se unească și să-Mi distrugă lucrarea; cum pot permite acestor diavoli vii să existe în fața ochilor Mei? Chiar și cei care se supun doar pe jumătate nu pot să meargă până la capăt, cu atât mai puțin acești tirani fără cea mai neînsemnată urmă de ascultare în inimile lor! Lucrarea lui Dumnezeu nu este ușor câștigată de om. Chiar dacă omul își folosește toată puterea lui, el va putea să câștige doar o părticică și să ajungă la desăvârșire în cele din urmă. Ce se întâmplă atunci cu copiii arhanghelului care caută să distrugă lucrarea lui Dumnezeu? Nu mai au ei oare nici o speranță de a fi câștigați de Dumnezeu? Scopul Meu de a face lucrarea pentru a-i câștiga nu este numai de a câștiga de dragul cuceririi, ci de a câștiga pentru a descoperi neprihănirea și nelegiuirea, pentru a obține dovada pedepsirii omului, pentru a-i condamna pe cei păcătoși și, chiar mai mult, pentru a câștiga de dragul desăvârșirii celor care ascultă de bună voie. În cele din urmă, toate vor fi despărțite după felul lor, iar toți cei care sunt desăvârșiți au gândurile și ideile pline de ascultare. Aceasta este lucrarea care trebuie împlinită în cele din urmă. Dar cei ce sunt rătăciți pe căi greșite vor fi pedepsiți, trimiși să ardă în flăcări și vor fi pe vecie blestemați. Când va veni acel timp, acei „eroi măreți și neîmblânziți” din veacurile trecute vor deveni cei mai netrebnici și cei mai ocoliți „slabi și neputincioși fricoși.” Doar acest lucru poate arăta întreaga dreptate a lui Dumnezeu și poate dezvălui firea Lui care nu permite nicio ofensă de la om. Doar acest lucru poate calma mânia din inima Mea. Oare nu credeți voi că toate acestea sunt drepte?

Nu toți cei care trăiesc lucrarea Duhului Sfânt pot câștiga viața și nu toți oamenii care urmează această cale pot câștiga viață. Viața nu este o proprietate comună, împărtășită de întreaga omenire, iar transformarea firii nu este ceva ușor de atins de toți. Supunerea față de lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie reală și trebuie să fie trăită. Supunerea aparentă nu este plăcută lui Dumnezeu, doar pentru a se supune aspectelor superficiale ale cuvântului lui Dumnezeu, fără a căuta o transformare a propriei firi, nu vei putea să fii pe placul lui Dumnezeu. Ascultarea față de Dumnezeu și supunerea față de lucrarea lui Dumnezeu sunt una și aceeași. Cei ce se supun numai lui Dumnezeu, dar nu și lucrării Lui, nu pot fi considerați ascultători, cu atât mai puțin cei ce nu se supun cu adevărat, ci sunt lingușitori fățarnici. Cei ce se supun cu adevărat lui Dumnezeu pot dobândi folos din lucrarea Lui și pot dobândi înțelegea firii și lucrarea lui Dumnezeu. Numai acei oameni se supun cu adevărat lui Dumnezeu. Acești oameni pot ajunge să obțină o nouă cunoaștere de la lucrarea cea nouă și să dobândească o nouă transformare de la aceasta. Numai acei oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu; numai acest om va fi desăvârșit, cel care a trecut printr-o schimbare a firii sale. Cei ce primesc îngăduința lui Dumnezeu sunt cei care se supun cu bucurie lui Dumnezeu, precum și cuvântului și lucrării Sale. Numai acel om este la dreapta Sa; numai acel om Îl dorește sincer pe Dumnezeu și Îl caută cu sinceritate pe Dumnezeu. Cât despre cei ce doar vorbesc despre credința lor în Dumnezeu, dar în realitate Îl ocărăsc, aceia sunt cei ce se ascund, cei ce poartă veninul șerpilor, cei mai fățarnici dintre oameni. Mai devreme sau mai târziu, acești nelegiuiți vor fi demascați. Oare nu este aceasta lucrarea care se face astăzi? Cei păcătoși vor fi întotdeauna păcătoși și nu vor scăpa niciodată în ziua osândei. Cei buni vor fi întotdeauna buni și vor fi descoperiți când lucrarea se va sfârși. Niciunul dintre cei păcătoși nu va fi considerat drept, niciunul dintre cei drepți nu va fi considerat păcătos. Aș lăsa Eu pe vreunul dintre voi să fie învinuit pe nedrept?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar