Fragment 434 | „Cum să cunoşti realitatea”

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu, oamenii trebuie să ştie mai întâi că Dumnezeu este un Dumnezeu concret şi trebuie să ştie cuvintele Lui, arătarea concretă a lui Dumnezeu în trup şi lucrarea Lui concretă. Doar după ce ştii că toată lucrarea lui Dumnezeu e concretă vei putea efectiv să cooperezi cu Dumnezeu şi doar pe această cale vei putea obţine dezvoltarea vieţii tale. Toţi aceia care nu cunosc realitatea nu au niciun mijloc de a experimenta cuvintele lui Dumnezeu, sunt ademeniţi în concepţiile lor, trăiesc în imaginaţia lor și astfel, nu cunosc cuvintele lui Dumnezeu. Cu cât cunoşti mai bine realitatea, cu atât eşti mai aproape de Dumnezeu şi cu atât e mai strânsă relaţia pe care o ai cu El; cu cât mai mult cauţi neclaritatea, abstractismul şi doctrina, cu atât mai mult te vei îndepărta de Dumnezeu şi, astfel, cu atât mai mult vei considera că a experimenta cuvintele lui Dumnezeu este obositor şi dificil, că eşti incapabil de intrare. Dacă vrei să pătrunzi realitatea cuvintelor lui Dumnezeu şi să intri pe cărarea dreaptă a vieţii tale spirituale, trebuie, mai întâi, să cunoşti realitatea şi să te lepezi de lucrurile nedesluşite şi supranaturale – cu alte cuvinte, mai întâi, trebuie să înţelegi cum te luminează efectiv Duhul Sfânt şi cum te călăuzeşte din interior. În acest fel, dacă poţi înţelege cu adevărat lucrarea concretă a Duhului Sfânt din tine, vei fi intrat pe calea dreaptă, aceea de a fi desăvârşit de Dumnezeu.

Astăzi, totul începe de la realitate. Lucrarea lui Dumnezeu e cea mai reală şi poate fi atinsă de oameni; este ceea ce oamenii pot experimenta şi obţine. În oameni există multe lucruri nedesluşite şi supranaturale, care-i împiedică să cunoască lucrarea din prezent a lui Dumnezeu. Prin urmare, în experienţele lor, ei se abat mereu și întotdeauna se simt dificil, lucru cauzat în întregime de concepţiile lor. Oamenii sunt incapabili să înţeleagă principiile lucrării Duhului Sfânt, nu cunosc realitatea, fiind, astfel, mereu negativişti în drumul lor către intrare. Ei privesc de la depărtare cerinţele lui Dumnezeu, incapabili să le îndeplinească; ei văd doar că, într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu sunt bune, dar nu pot găsi calea spre intrare. Duhul Sfânt lucrează după acest principiu: prin cooperarea oamenilor, prin faptul că se roagă, caută şi se apropie de Dumnezeu în mod activ, se pot obţine rezultate, iar ei pot fi luminaţi şi iluminaţi de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu lucrează unilateral, aşa cum nici omul nu o face. Ambii sunt indispensabili şi, cu cât oamenii cooperează mai mult, cu cât mai mult caută să atingă standardele cerinţelor lui Dumnezeu, cu atât e mai mare lucrarea Duhului Sfânt. Doar cooperarea reală a oamenilor, în completarea lucrării Duhului Sfânt, poate produce experienţe reale şi cunoaşterea substanţială a cuvintelor lui Dumnezeu. Treptat, experimentând în felul acesta, se creează, în cele din urmă, o persoană desăvârșită. Dumnezeu nu face lucruri supranaturale; în concepţiile oamenilor, Dumnezeu este atotputernic şi totul este făcut de Dumnezeu – având drept rezultat faptul că oamenii aşteaptă pasiv, nu citesc cuvintele lui Dumnezeu, nu se roagă, și așteaptă doar atingerea Duhului Sfânt. Însă, aceia care înţeleg corect cred următorul lucru: acțiunile lui Dumnezeu se pot întinde doar până la nivelul cooperării mele, iar efectul pe care lucrarea lui Dumnezeu îl are asupra mea depinde de cum cooperez eu. Când Dumnezeu vorbește, ar trebui să fac tot ce pot pentru a căuta și a mă strădui să înțeleg cuvintele lui Dumnezeu; aceasta este ceea ce trebuie să realizez.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Principiul lucrării Duhului Sfânt

Duhul Sfânt nu lucrează unilateral, omul nu poate lucra singur.

Omul lucrează cu Duhul Sfânt. Ambii sunt vitali.

Efortul omului și lucrarea Duhului Sfânt produc înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu.

Un om poate fi făcut desăvârșit mergând zilnic pe această cale.

E nevoie de lucrarea Duhului Sfânt pentru a fi trezit, iluminat,

prin cooperare și rugăciune, căutând să fii mai aproape de Dumnezeu.

Dumnezeu nu face lucruri supranaturale,

dar omul crede că Dumnezeu face de toate.

El așteaptă, nu citește cuvântul lui Dumnezeu, și așteaptă atingerea Duhului.

Cei ce-nțeleg gândesc diferit: Dumnezeu lucrează după acțiunea mea.

Efectul lucrării Lui depinde de mine.

Mă străduiesc să-I împlinesc cuvântul.

E nevoie de lucrarea Duhului Sfânt pentru a fi trezit, iluminat,

prin cooperare și rugăciune, căutând să fii mai aproape de Dumnezeu.

Cu cât oamenii știu ce trebuie să facă,

cu cât se apropie de standardele cerințelor lui Dumnezeu,

cu atât mai măreață e lucrarea Duhului Sfânt.

E nevoie de lucrarea Duhului Sfânt pentru a fi trezit, iluminat,

prin cooperare și rugăciune, căutând să fii mai aproape de Dumnezeu.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar