Fragment 398 | „Cunoaște cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu și urmează-I pașii”

Toți cei care sunt capabili să asculte de cuvântările prezente ale Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Nu contează cum obișnuiau să fie, sau cum obișnuia să lucreze Duhul Sfânt în ei – cei care au câștigat cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu sunt cei mai binecuvântați, iar cei care nu reușesc să urmeze cea mai recentă lucrare de astăzi sunt eliminați. Dumnezeu îi vrea pe cei care sunt capabili să accepte noua lumină și îi vrea pe cei care acceptă și cunosc ultima Sa lucrare. De ce se spune că trebuie să fii o fecioară castă? O fecioară castă este capabilă să caute lucrarea Duhului Sfânt și să înțeleagă lucrurile noi și, în plus, este capabilă să se lepede de noțiuni vechi și să se supună astăzi lucrării lui Dumnezeu. Acest grup de oameni, care acceptă cea mai nouă lucrare de astăzi, au fost predestinați de Dumnezeu înaintea veacurilor și sunt cei mai binecuvântați oameni. Voi auziți direct glasul lui Dumnezeu și zăriți arătarea lui Dumnezeu și astfel, pretutindeni în ceruri și pe pământ și de-a lungul veacurilor, nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni. Toate acestea sunt datorită lucrării lui Dumnezeu, datorită predestinării și selecției de către Dumnezeu și datorită harului lui Dumnezeu; dacă Dumnezeu nu ar fi vorbit și nu Și-ar fi rostit cuvintele, ar putea condițiile voastre să fie așa cum sunt astăzi? Astfel, fie ca toată gloria și lauda să-I fie închinate lui Dumnezeu, pentru că toate acestea se datorează faptului că Dumnezeu te ridică. Având în minte aceste lucruri, ai putea fi în continuare pasiv? Oare puterea ta ar fi tot incapabilă să iasă la suprafață?

Faptul că poți să accepți judecata, mustrarea, lovirea și rafinarea cuvintelor lui Dumnezeu și, în plus, că poți să accepți însărcinările date de El, a fost predestinat de Dumnezeu dinainte de veacuri și astfel, nu trebuie să fii prea necăjit când ești mustrat. Nimeni nu poate lua lucrarea care a fost făcută în voi și binecuvântările care au fost pogorâte asupra voastră și nimeni nu poate lua tot ceea ce v-a fost dat. Oamenii religioși nu suportă nicio comparație cu voi. Nu aveți o expertiză biblică bogată și nu sunteți dotați cu teorie religioasă, dar, pentru că Dumnezeu a lucrat în voi, ați dobândit mai mult decât oricine altcineva pe parcursul veacurilor – și astfel, aceasta este cea mai mare binecuvântare a voastră. Datorită acesteia, trebuie să fiți și mai dăruiți lui Dumnezeu și chiar și mai loiali lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu te ridică, trebuie să-ți consolidezi eforturile și trebuie să-ți pregătești statura pentru a accepta însărcinările date de Dumnezeu. Trebuie să rămâi ferm în locul pe care ți l-a dat Dumnezeu, să urmărești să devii unul dintre oamenii lui Dumnezeu, să accepți ucenicia Împărăției, să fii câștigat de Dumnezeu și, în cele din urmă, să devii o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Ai tu aceste hotărâri? Dacă ai astfel de hotărâri, atunci, în cele din urmă, ești sigur că vei fi câștigat de Dumnezeu și vei deveni o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Ar trebui să înțelegi că principala însărcinare este să fii câștigat de Dumnezeu și să devii o mărturie glorioasă pentru El. Aceasta este voia lui Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Binecuvântați sunt aceia care acceptă noua lucrare a lui Dumnezeu

Binecuvântați sunt toți cei capabili să asculte rostirile actuale ale Duhului Sfânt.

Indiferent cum obișnuiau să fie, sau cum Duhul Sfânt,

cum Duhul Sfânt obișnuia să lucreze înăuntrul lor,

acei ce-au câștigat ultima lucrare sunt cei mai binecuvântați.

Ooo… Ooo… Acei ce-au câștigat ultima lucrare sunt cei mai binecuvântați.

Azi, cei ce nu pot urma cea mai nouă lucrare vor fi eliminați.

Dumnezeu îi vrea pe aceia ce pot accepta noua lumină și acei care acceptă și știu ultima Lui lucrare.

Ei pot să caute lucrarea Duhului Sfânt; ei pot să priceapă lucrurile noi

și să renunțe la vechile concepții, să se supună lucrării de azi a lui Dumnezeu.

Ooo… Ooo… Acești oameni, care acceptă cea mai nouă lucrare de azi,

au fost rânduiți de Dumnezeu înainte de vremuri și sunt cei mai binecuvântați.

Voi auziți vocea lui Dumnezeu și priviți apariția Lui.

Deci în toate timpurile și generațiile și peste tot cerul și pământul,

nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni.

Ooo… Ooo… Deci în toate timpurile și generațiile și peste tot cerul și pământul,

nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni.

Nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni.

Nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar