Fragment 583 | „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Imnul Împărăției”

În lumina Mea, oamenii văd din nou lumina. În cuvântul Meu, oamenii găsesc lucrurile care îi bucură. Am venit din Răsărit, din Răsărit Mi-e originea. Când slava Mea strălucește, toate națiunile sunt luminate, totul este adus în lumină, nimic nu rămâne în beznă. În Împărăție, viața pe care poporul lui Dumnezeu o trăiește alături de Dumnezeu este peste măsură de fericită. Apele dansează de bucurie față de viețile binecuvântate ale oamenilor, munții se bucură de belșugul Meu împreună cu oamenii. Toți oamenii se străduiesc, muncesc din greu, dovedindu-și devotamentul în Împărăția Mea. În Împărăție, nu mai există rebeliune, nu mai există împotrivire; cerul și pământul depind unul de altul, Eu și omul ne apropiem în simțăminte profunde, prin dulcile beatitudini ale vieții, sprijinindu-ne unul pe altul… În acest moment, Îmi încep formal viața în ceruri. Tulburarea Satanei nu mai există, iar oamenii intră în odihnă. În întregul univers, aleșii Mei trăiesc în slava Mea, binecuvântați fără egal, nu ca oameni care trăiesc printre oameni, ci ca oameni care trăiesc cu Dumnezeu. Întreaga umanitate a trecut prin coruperea Satanei și a băut până la fund din amărăciunea și din dulceața vieții. Acum, trăind în lumina Mea, cum poate cineva să nu se veselească? Cum poate cineva să renunțe ușor la acest moment minunat și să-l lase să-i scape? Oamenilor! Cântați cântecul din inimile voastre și dansați de bucurie pentru Mine! Înălțați-vă inimile sincere și oferiți-Mi-le Mie! Bateți tobele și cântați plini de veselie pentru Mine! Îmi radiez încântarea peste întregul univers! Oamenilor le arăt chipul Meu splendid! Voi striga cu un glas puternic! Voi transcende universul! Deja domnesc printre oameni! Oamenii Mă preamăresc! Plutesc în cerurile albastre de deasupra și oamenii merg împreună cu Mine. Merg printre oameni și oamenii Mei Mă înconjoară! Inimile oamenilor sunt voioase, cântecele lor zguduie universul, făcând să trosnească bolțile cerești! Universul nu mai este învăluit în ceață; nu mai este noroi și nici reziduuri menajere nu mai sunt. Oameni sfinți ai universului! Sub examinarea Mea, vă arătați adevăratul chip. Nu sunteți oameni plini de scârnăvie, ci sfinți puri ca jadul, sunteți toți preaiubiții Mei, sunteți toți încântarea Mea! Toate lucrurile se reîntorc la viață! Toți sfinții s-au întors ca să Mă slujească în ceruri, intrând în îmbrățișarea Mea caldă, fără a mai plânge, fără a mai fi neliniștiți, oferindu-Mi-se, întorcându-se în casa Mea, și în patria lor Mă vor iubi fără încetare! Neschimbători de-a pururi! Unde este durerea! Unde sunt lacrimile! Unde este trupul! Pământul este trecător, dar cerul este etern. Eu apar în fața tuturor popoarelor și toate Mă slăvesc. Viața aceasta, frumusețea aceasta, din vremuri imemoriale și până la sfârșitul timpului, nu se va schimba. Aceasta este viața Împărăției.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Imnul Împărăției (III) Toți oamenii să strige de bucurie!

Lumina lui Dumnezeu dă lumină oamenilor.

În cuvântul Lui, bucuria-și găsesc.

Dumnezeu a venit din Est și, când gloria-I strălucește,

națiunile ies din întuneric la lumină.

Viața-mpărăției cu Dumnezeu e încântare.

Apele serbează binecuvântata omenire.

Munții-mpart cu oamenii abundența lui Dumnezeu.

În împărăție sunt loiali, lucrând din greu.

În împărăție nu există răzvrătire, nici împotrivire.

Dumnezeu Se bucură de viață alături de om.

Pământul și cerul depind unul de altul, Dumnezeu începe viața cerească.

Cu Satana absent, oamenii sunt liniștiți.

Prin univers, aleșii lui Dumnezeu trăiesc în gloria Lui.

Dumnezeu trăiește cu oamenii Lui și sunt nespus de binecuvântați.

Oamenii au îndurat corupția Satanei, gustând amarul și dulcele vieții.

Dar în lumina lui Dumnezeu, cine nu se bucură?

Cine poate lăsa așa moment frumos să treacă?

Oameni, cântați, dansați, bateți tobe-n cinstea Lui! Oferiți inimi sincere lui Dumnezeu!

El emite bucurie-n univers, arătându-le oamenilor chipul Lui glorios.

Dumnezeu va tuna și transcende universul.

El domnește printre oamenii Lui, înălțat,

plutește-n cerurile albastre, oamenii se mișcă cu El.

Dumnezeu merge cu oamenii Lui, ei Îl înconjoară.

Oamenii sunt bucuroși și cântecele lor zguduie universul, crapă cerurile.

Nu mai este ceață sau noroi prin univers, nici acumulări de apă murdară.

Oamenilor sfinți ai universului, inspecția lui Dumnezeu le arată fața reală.

Nu sunt oameni impuri, ci sfinți puri ca jadul.

Sunt iubiți de Dumnezeu, de toți El Se bucură.

Totul e viu. Sfinții-L servesc pe Dumnezeu, în îmbrățișarea Lui caldă, în cer.

Nu mai sunt plânsete și nici îngrijorări.

Se oferă pe ei înșiși lui Dumnezeu.

Cei sfinți, revenind la casa lui Dumnezeu, trăiesc acum în patria lor.

Fără nicio schimbare Îl vor iubi mereu.

Nu mai sunt tristeți, lacrimi, trupuri nu mai sunt.

Nu mai este pământul, cerurile sunt eterne.

Dumnezeu Se arată oamenilor, toți Îl laudă.

O viață și o frumusețe de neschimbat.

Aceasta-i viața-n împărăție, împărăție.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar