Fragment 581 | „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers: Capitolul 19”

Împărăția se extinde în mijlocul umanității, se formează în mijlocul umanității, se ridică în mijlocul umanității; nu există nicio forță care poate distruge Împărăția Mea. Dintre oamenii Mei care sunt în Împărăția de astăzi, care dintre voi nu este o ființă umană între ființe umane? Care dintre voi se află în afara condiției umane? Când noul Meu punct de început este anunțat mulțimii, cum va reacționa umanitatea? Ați văzut cu proprii voștri ochi starea omenirii; sigur nu nutriți încă speranțe de a rezista pentru totdeauna în această lume? Acum merg în mijlocul poporului Meu, trăiesc în mijlocul poporului Meu. În prezent, cei care Îmi poartă o iubire sinceră sunt binecuvântați; binecuvântați sunt cei care Mi se supun, aceștia cu siguranță se vor afla în Împărăția Mea; binecuvântați sunt cei care Mă cunosc, aceștia cu siguranță își vor exercita putere în Împărăția Mea; binecuvântați sunt cei care Mă urmează, aceștia cu siguranță vor scăpa de robia Satanei și se vor bucura de binecuvântări în Mine; binecuvântați sunt cei capabili să se lepede de ei înșiși, cu siguranță, aceștia vor intra în posesiunea Mea și vor moșteni abundența Împărăției Mele. Pe cei care aleargă încoace și încolo de dragul Meu, îi voi comemora, pe cei care fac eforturi de dragul Meu, îi voi îmbrățișa cu bucurie, celor care Îmi aduc daruri, le voi oferi bucurii. Pe cei care găsesc fericirea în cuvintele Mele, îi voi binecuvânta; cu siguranță, ei vor fi stâlpii care vor susține acoperișul Împărăției Mele, cu siguranță ei vor avea o recompensă inegalabilă în casa Mea și nimeni nu se poate compara cu ei. Ați acceptat vreodată binecuvântările care v-au fost date? Ați căutat vreodată făgăduințele care v-au fost făcute? Voi, cu siguranță, sub îndrumarea luminii Mele, veți străpunge încleștarea forțelor întunericului. Cu siguranță, în mijlocul întunericului, nu veți pierde lumina care vă ghidează. Voi sigur veți fi stăpânii întregii creații. Veți fi desigur învingători înaintea Satanei. Cu siguranță, la căderea împărăției marelui balaur roșu, vă veți ridica în mijlocul nenumăratelor mulțimi ca să fiți martori biruinței Mele. Veți fi desigur hotărâți și de neclintit în țara Sinim. Prin suferințele pe care le îndurați, veți moșteni binecuvântarea care vine de la Mine și, cu siguranță, veți iradia în întregul univers cu slava Mea.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Cântecul biruitorilor

Împărăția crește în această lume. Se formează printre oameni. Se ridică printre oameni.

Nimic nu poate distruge Împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu umblă și locuiește printre oamenii Lui.

Toți cei ce-L iubesc cu adevărat cât de minunat sunt binecuvântați!

Ați acceptat binecuvântările Lui, ați căutat promisiunile date de El?

Îndrumați de lumina Lui, veți învinge forța întunericului, veți fi mântuiți.

În lumea învăluită de întuneric, nu veți pierde lumina care vă ghidează.

Veți fi stăpâni peste toată creația, biruitori în fața Satanei!

Binecuvântați sunt cei ce se supun lui Dumnezeu. Ei vor trăi-n Împărăția Lui.

Binecuvântați sunt cei ce Îl cunosc pe El. Lor le va da puterea Împărăției.

Binecuvântați sunt cei ce-L caută. Ei se vor elibera de Satana.

Cei ce renunță la sine vor fi ai lui Dumnezeu, bogăția Împărăției sigur o vor găsi.

Ați acceptat binecuvântările Lui, ați căutat promisiunile date de El?

Îndrumați de lumina Lui, veți învinge forța întunericului, veți fi mântuiți.

În lumea învăluită de întuneric, nu veți pierde lumina care vă ghidează.

Veți fi stăpâni peste toată creația, biruitori în fața Satanei!

La căderea marelui balaur, vă veți ridica

și veți mărturisi victoria lui Dumnezeu.

În țara lui Sinim, veți sta puternici și fermi,

veți moșteni binecuvântările lui Dumnezeu pentru că ați suferit.

Universul va vedea în voi slava mare a lui Dumnezeu!

Ați acceptat binecuvântările Lui, ați căutat promisiunile date de El?

Îndrumați de lumina Lui, veți învinge forța întunericului, veți fi mântuiți.

În lumea învăluită de întuneric, nu veți pierde lumina care vă ghidează.

Veți fi stăpâni peste toată creația, biruitori în fața Satanei!

Biruitori în fața Satanei! Biruitori în fața Satanei! Biruitori în fața Satanei!

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar