Fragment 169 | „Taina întrupării (1)”

Unii ar putea să se întrebe: De ce trebuie să fie epoca inaugurată de Dumnezeu Însuşi? O fiinţă creată nu poate sta în locul Său? Voi toţi sunteţi conştienţi că Dumnezeu Se întrupează doar în scopul explicit de a introduce o nouă epocă şi, desigur, când va introduce o nouă epocă, o va fi încheiat pe cea anterioară, în acelaşi timp. Dumnezeu este Începutul şi Sfârşitul; El Însuşi e Cel care-Şi pune lucrarea în mişcare şi, astfel, El Însuşi trebuie să fie Cel care încheie epoca anterioară. Aceasta este dovada că El îl învinge pe Satana şi cucereşte lumea. De fiecare dată când El Însuși lucrează printre oameni, e începutul unei noi bătălii. Fără începutul noii lucrări, o încheiere a celei vechi, în mod natural, nu ar exista. Şi atunci când nu există nicio încheiere a celei vechi, aceasta e dovada că lupta cu Satana încă nu s-a sfârşit. Omul poate să se elibereze complet de sub domeniul Satanei şi să dobândească o nouă viaţă şi un nou început, numai dacă Dumnezeu Însuşi vine şi îndeplinește o nouă lucrare în mijlocul oamenilor. În caz contrar, omul va trăi pentru totdeauna în epoca veche şi sub vechea influenţă a Satanei. Cu fiecare epocă condusă de Dumnezeu, o parte a omului este eliberată şi, astfel, omul avansează împreună cu lucrarea lui Dumnezeu spre o nouă epocă. Biruinţa lui Dumnezeu înseamnă o biruință pentru toţi cei care Îl urmează. Dacă rasa fiinţelor omeneşti create ar fi însărcinată cu încheierea epocii atunci, fie din punctul de vedere al omului sau al Satanei, aceasta nu ar fi decât un act de împotrivire sau trădare faţă de Dumnezeu, nu unul de ascultare de Dumnezeu, iar lucrarea omului ar deveni o unealtă pentru Satana. Satana poate fi pe deplin convins, doar dacă omul Îl ascultă şi-L urmează pe Dumnezeu, într-o epocă introdusă de Dumnezeu Însuși, căci aceea este datoria unei fiinţe create. Şi astfel Eu spun că voi trebuie doar să ascultaţi şi să urmaţi şi că nimic în plus nu vi se cere. Aceasta este ceea ce se înţelege prin faptul că fiecare se ține de datoria lui şi îşi îndeplineşte rolul respectiv. Dumnezeu Îşi face singur lucrarea şi nu are nevoie ca omul să o facă în locul Său, şi nici nu participă la lucrarea fiinţelor create. Omul îşi îndeplineşte datoria şi nu participă la lucrarea lui Dumnezeu. Numai aceasta este ascultare şi dovada înfrângerii Satanei. După ce Dumnezeu Însuşi termină de introdus noua epocă, nu mai coboară să lucreze El Însuși în mijlocul omenirii. Doar atunci va păşi omul în mod oficial în noua epocă pentru a-şi face datoria şi a-şi îndeplini misiunea ca fiinţă creată. Acestea sunt principiile care guvernează lucrarea, pe care nimeni nu poate să le încalce. Doar lucrul în acest mod e logic şi rațional. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută de Dumnezeu Însuşi. El este Cel care-Şi pune lucrarea în mişcare şi Cel care Şi-o încheie. El este Cel care plănuieşte lucrarea şi Cel care o gestionează şi, mai mult, El este Cel care aduce lucrarea la îndeplinire. Aşa cum se spune în Biblie, „Eu sunt Începutul și Sfârșitul; sunt Semănătorul și Secerătorul.” Tot ceea ce ţine de lucrarea gestionării Sale e făcut de Dumnezeu Însuşi. El este Conducătorul planului de gestionare (planul mântuirii) de şase mii de ani; nimeni nu poate să facă lucrarea Lui în locul Său şi nimeni nu poate să-I încheie lucrarea, căci El este Cel care ţine totul în mâna Sa. De vreme ce a făcut lumea, El va conduce întreaga lume să trăiască în lumina Sa şi El va încheia, de asemenea, întreaga epocă, aducând astfel întregul Său plan la îndeplinire!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Un imn al cuvintelor lui Dumnezeu

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul

De ce devine Dumnezeu trup?

Care este scopul Lui?

Să-ncheie o epocă și să înceapă-o alta.

Fiind Începutul și Sfârșitul,

Dumnezeu Însuși începe lucrarea,

încheie-o epocă veche;

arată că a cucerit lumea și pe Satana.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

De câte ori Dumnezeu lucrează-n trup,

o nouă bătălie-ncepe.

Fără lucrarea Lui nouă, vechea nu poate-nceta.

Vechea lucrare ce nu se încheie

arată că războiul cu Satan nu se termină.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

Doar când Dumnezeu Însuși vine cu o lucrare nouă,

omenirea se poate elibera de sub controlul lui Satan.

Dacă Dumnezeu n-ar veni să lucreze,

n-ar exista un nou început, o viață nouă.

Omul ar fi osândit în vechea epocă sub influența lui Satan.

În orice epocă condusă de Dumnezeu,

o parte din om e eliberată.

Lucrarea Lui îi duce înspre o nouă epocă unde sunt liberi.

Toți cei ce-L urmează sunt părtași victoriei Sale.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul,

Semănătorul și Secerătorul.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar