Fragment 433 | „Cum să cunoşti realitatea”

Dumnezeu e un Dumnezeu concret: întreaga Lui lucrare este concretă, toate cuvintele pe care le spune sunt concrete şi toate adevărurile pe care le exprimă sunt concrete. În afara cuvintelor Lui, totul e gol, neexistent şi greșit. Astăzi, Duhul Sfânt trebuie să-i călăuzească pe oameni spre cuvintele lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor să caute intrarea în realitate, atunci trebuie să caute şi să cunoască realitatea, după care trebuie să experimenteze realitatea şi s-o trăiască. Cu cât oamenii cunosc mai bine realitatea, cu atât pot înţelege mai bine dacă sunt reale cuvintele altora; cu cât oamenii cunosc mai bine realitatea, cu atât au mai puţine concepţii; cu cât oamenii experimentează mai mult realitatea, cu atât cunosc mai bine faptele Dumnezeului realităţii şi cu atât le e mai uşor să se lepede de firile lor corupte şi satanice; cu cât oamenii au mai multă realitate, cu atât Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu şi cu atât mai mult urăsc trupul şi iubesc adevărul; şi cu cât oamenii au mai multă realitate, cu atât se apropie mai mult de standardele cerinţelor lui Dumnezeu. Oamenii care sunt câştigaţi de Dumnezeu sunt cei care sunt stăpâniți de realitate şi care cunosc realitatea; cei care sunt câştigaţi de Dumnezeu au ajuns să cunoască faptele reale ale lui Dumnezeu, experimentând realitatea. Cu cât cooperezi mai mult cu Dumnezeu, disciplinându-ţi corpul, cu cât vei obține mai mult lucrarea Duhului Sfânt, cu atât vei câştiga mai multă realitate şi cu atât vei fi mai luminat de Dumnezeu – și, prin urmare, cu atât va fi mai mare cunoaşterea de către tine a faptelor reale ale lui Dumnezeu. Dacă poţi trăi în lumina din prezent a Duhului Sfânt, calea actuală spre practică îţi va deveni mai clară şi vei putea să te detaşezi mai bine de concepţiile religioase şi de practicile vechi ale trecutului. Astăzi, realitatea e punctul central: cu cât oamenii au mai multă realitate, cu atât mai clară le este cunoașterea adevărului şi cu atât mai mare înțelegerea voii lui Dumnezeu. Realitatea poate birui toate scrierile şi doctrinele, poate birui toate teoriile şi competenţele şi, cu cât oamenii se concentrează pe mai multă realitate, cu atât mai mult Îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat şi cu atât înfometează și însetează mai mult după cuvintele Lui. Dacă te concentrezi mereu asupra realităţii, filosofia ta de viaţă, concepţiile tale religioase şi caracterul tău natural vor fi îndepărate în mod firesc, urmând lucrarea lui Dumnezeu. Cei care nu urmăresc realitatea şi nu o cunosc au tendinţa de a urmări ceea ce e supranatural şi vor fi înşelaţi cu uşurinţă. Duhul Sfânt nu are nicio modalitate pentru a lucra în astfel de oameni, astfel încât ei se simt goi, iar vieţile lor nu au niciun rost.

Duhul Sfânt poate lucra în tine doar când te pregătești realmente, cauți și te rogi efectiv și ești dispus să suferi de dragul căutării adevărului. Aceia care nu caută adevărul nu au decât slove și doctrine și teorii goale, iar cei care nu dețin adevărul, în mod firesc, au multe concepții despre Dumnezeu. Astfel de oameni tânjesc doar ca Dumnezeu să le transforme trupul fizic într-unul spiritual, astfel încât să se poată întoarce în al treilea Cer. Cât de nesăbuiţi sunt aceşti oameni! Toţi aceia care spun asemenea lucruri nu Îl cunosc nici pe Dumnezeu, nici realitatea; astfel de oameni nu pot nicidecum să coopereze cu Dumnezeu și pot doar să aştepte într-un mod pasiv. Pentru ca oamenii să înţeleagă adevărul, să-l vadă clar şi, mai mult, să pătrundă adevărul şi să-l pună în practică, ei trebuie să se pregătească efectiv, să caute şi să simtă în mod efectiv foame şi sete. Când eşti înfometat şi însetat, când cooperezi în mod efectiv cu Dumnezeu, Duhul Lui te va atinge negreşit şi va lucra în tine, ceea ce îţi va aduce mai multă luminare şi-ţi va da mai multă cunoaştere a realităţii, fiindu-ți de mai mare ajutor în viaţă.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Un imn al cuvintelor lui Dumnezeu

Oamenii câștigați de Dumnezeu au deținut realitatea

Dumnezeu e practic.

Toată lucrarea Sa, fiecare cuvânt,

adevărurile spuse de El sunt practice.

Orice altceva e gol și nefondat.

Duhul Sfânt va călăuzi omul

în cuvintele lui Dumnezeu.

Pentru a intra în realitate, omul trebuie

să o caute, cunoască și experimenteze.

Aceia care au și cunosc realitatea

sunt aceia câștigați de Dumnezeu.

Ei Îi cunosc faptele prin experimentarea realității.

Cu cât cooperezi mai mult cu El,

și-ți disciplinezi mai mult trupul,

cu-atât mai mult Dumnezeu va lucra și te va lumina

și vei dobândi realitatea și vei cunoaște faptele Lui.

Cel ce cunoaște mai multă realitate poate vedea

cuvintele reale, are mai puține noțiuni.

Prin experiență cunoaște mai mult faptele lui Dumnezeu

și își înlătură depravarea.

Cu cât are mai multă realitate,

cu-atât mai mult cunoaște pe Dumnezeu,

urăște trupul și iubește adevărul,

mai aproape de standardele lui Dumnezeu.

Aceia care au și cunosc realitatea

sunt aceia câștigați de Dumnezeu.

Ei Îi cunosc faptele prin experimentarea realității.

Cu cât cooperezi mai mult cu El,

și-ți disciplinezi mai mult trupul,

cu-atât mai mult Dumnezeu va lucra și te va lumina

și vei dobândi realitatea și vei cunoaște faptele Lui.

Trăiește în lumina Lui prezentă,

calea ta de practică va fi clară.

Te poți elibera de practicile vechi

și de concepțiile vechi religioase.

În prim-plan e-acum realitatea.

Cu cât mai mult o deține omul,

cu atât îi e mai clară cunoștința adevărului

și înțelegerea voii lui Dumnezeu.

Aceia care au și cunosc realitatea

sunt aceia câștigați de Dumnezeu.

Ei Îi cunosc faptele prin experimentarea realității.

Cu cât cooperezi mai mult cu El,

și-ți disciplinezi mai mult trupul,

cu-atât mai mult Dumnezeu va lucra și te va lumina

și vei dobândi realitatea și vei cunoaște faptele Lui.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar