Fragment 351 | „Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși”

Am căutat mulți oameni pe pământ să Mă urmeze. Printre toți acei care Mă urmează sunt cei care slujesc ca preoti, cei ce conduc, cei care sunt fiii, cei care constituie poporul și cei care fac serviciu. Îi împart în aceste categorii diferite în funcție de loialitatea pe care Mi-o arată. După ce toți oamenii vor fi fost ordonați după clasa lor, adică atunci când firea fiecărei clase de oameni se va fi revelat, voi socoti fiecare om în rândul clasei de care aparține de drept și voi pune fiecare clasă la locul potrivit ei, pentru ca să-Mi pot îndeplini scopul de a aduce mântuire omenirii. Eu voi chema, pe rând, grupuri de oameni din cei pe care doresc să-i mântuiesc să revină în casa Mea, apoi, în cursul zilelor celor de pe urmă, le voi da tuturor acestor oameni posibilitatea să accepte lucrarea Mea. În același timp, îl voi așeza pe om după clasa sa, apoi îl voi răsplăti sau pedepsi pe fiecare în funcție de faptele sale. Aceștia sunt pașii care alcătuiesc lucrarea Mea.

Acum, Eu trăiesc pe pământ și trăiesc printre oameni. Toți oamenii se confruntă cu lucrarea Mea și Îmi ascultă vorbele, iar odată cu aceasta Eu dau toate adevărurile fiecăruia dintre cei ce Mă urmează, pentru ca astfel să primească viață de la Mine și astfel să dobândească o cale pe care să poată merge. Căci Eu sunt Dumnezeul, de viață Dătătorul. În timpul mulților ani ai lucrării Mele, omul a primit multe și a renunțat la multe, totuși vă spun că omul nu crede cu adevărat în Mine. Aceasta pentru că omul nu face decât să recunoască din buze că Eu sunt Dumnezeul, neîmbrățișând însă adevărul pe care-l rostesc și practicând încă și mai puțin adevărul pe care-l cer de la ei. Cu alte cuvinte, omul recunoaște numai existența lui Dumnezeu, însă nu și pe cea a adevărului; omul recunoaște numai existența lui Dumnezeu, însă nu și pe cea a vieții; omul recunoaște numai numele lui Dumnezeu, însă nu și substanța Lui. Din pricina zelului său, omul Mi-a provocat scârbă. Căci omul nu face decât să folosească cuvinte plăcute urechii pentru a Mă amăgi și nimeni nu se închină la Mine cu adevărul în inimă. Vorbirea voastră cuprinde ispita șarpelui; mai mult, ea este cât se poate de semeață, o adevărată proclamație a arhanghelului. Mai mult, faptele voastre sunt atât de roase și sfâșiate încât sunt lucru de rușine; dorințele voastre deșănțate și intențiile hrăpărețe aduc ofensă auzului. Voi toți ați devenit ca niște molii în casa Mea, ca niște obiecte demne de a fi aruncate cu dezgust. Căci niciunul dintre voi nu este iubitor al adevărului, ci sunteți oameni care râvniți să primiți binecuvântări, să vă înălțați în Rai și să vedeți arătarea măreață a lui Hristos folosindu-Și puterea pe pământ. Dar v-ați gândit vreodată cum ar putea cineva ca voi, atât de adânc viciați și necunoscând câtuși de puțin ce este Dumnezeu, să se dovedească vrednici de a-L urma pe Dumnezeu? Cum ați putea voi să vă înălțați în Rai? Cum v-ați putea dovedi demni să vedeți acea măreție, fără precedent în splendoarea sa? Gurile voastre sunt pline de cuvinte mincinoase și obscene, trădătoare și arogante. Nu ați rostit niciodată cuvinte sincere către Mine, nici cuvinte sfinte, nici cuvinte prin care să vă arătați supunerea față de Mine, când ați auzit cuvântul Meu. Cum este credința voastră, la urma urmelor? Inimile voastre sunt pline de dorințe și bogății, mințile voastre sunt pline de lucruri materiale. Zilnic, calculați cum să obțineți ceva de la Mine, cât de multă bogăție și cât de multe lucruri materiale ați primit de la Mine. Zilnic, așteptați ca și mai multe binecuvântări să pogoare asupra voastră, ca să vă puteți bucura, și mai mult și mai bine, de acele lucruri care pot aduce bucurie. Ceea ce este în cugetul vostru în fiecare moment nu sunt Eu, nici adevărul care de la Mine purcede, ci soții (soțiile) voastre, fii, fiicele, ceea ce mâncați și îmbrăcați, și cum s-ar putea ca plăcerile voastre să fie chiar și mai numeroase, chiar și mai bune. Chiar și atunci când vă umpleți stomacurile până la refuz, oare nu sunteți doar cu puțin mai mult decât niște cadavre? Chiar și când vă împodobiți splendid înfățișarea exterioară, nu sunteți oare tot niște cadavre ambulante, fără viață? Vă spetiți de dragul stomacurilor voastre, până când părul vostru ajunge să fie presărat cu fire cărunte, dar niciunul dintre voi nu sacrifică un singur fir de păr pentru lucrarea Mea. Sunteți mereu pe fugă, solicitându-vă trupurile și storcându-vă creierii, de dragul trupurilor voastre și pentru fii și fiicele voastre, însă niciunul dintre voi nu arată vreo preocupare față de voia Mea. Oare ce mai sperați să obțineți de la Mine?

În decursul lucrării Mele, Eu nu mă grăbesc niciodată. Oricare ar fi modul în care omul Mă urmează, Eu Îmi fac lucrarea pas cu pas, în conformitate cu planul Meu. Prin urmare, oricât de mult v-ați revolta împotriva Mea, Eu tot nu opresc lucrarea Mea și continui să rostesc cuvintele pe care Eu vreau să le rostesc. Chem în casa Mea pe toți cei pe care i-am predestinat, ca să-i fac să-Mi asculte cuvântul, apoi îi așez înaintea tronului Meu pe toți cei care se supun cuvântului Meu și îl doresc. Cei care întorc spatele cuvântului Meu, care nu reușesc să Mi se supună și să asculte de Mine și cei care Mă sfidează pe față vor fi dați cu toții la o parte, să-și aștepte pedeapsa finală. Toți oamenii trăiesc în mijlocul stricăciunii și sub mâna celui necurat, astfel că nu mulți dintre cei care Mă urmează năzuiesc în mod real după adevăr. Altfel spus, mulți nu se închină la Mine cu inima curată sau cu adevărul, ci mai degrabă încearcă să-Mi obțină încrederea prin stricăciune, revoltă și amăgiri. Acesta este motivul pentru care spun: „Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.” Toți cei chemați sunt adânc atinși de stricăciune și trăiesc cu toții în aceeași epocă, însă cei care sunt aleși sunt numai acel grup care crede în adevăr și îl recunoaște și care practică adevărul. Acești oameni nu sunt decât o foarte mică parte din întreg, iar dinspre partea acestor oameni Eu voi primi mai multă slavă. Măsurându-vă pe voi cu aceste cuvinte, știți dacă sunteți printre cei aleși? Oare cum veți sfârși voi?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar