Fragment 260 | „Dumnezeu este sursa vieții omului”

Toți cei care vin pe această lume trebuie să experimenteze viața și moartea, iar mulți au experimentat ciclul morții și al renașterii. Cei care trăiesc vor muri în curând, iar cei morți se vor reîntoarce în curând. Toate acestea reprezintă cursul vieții planificate de Dumnezeu pentru fiecare ființă. Totuși, acest curs și ciclu sunt adevărul pe care Dumnezeu Își dorește ca omul să-l vadă, și anume că viața dăruită omului de către Dumnezeu este infinită și neîngrădită de trup, timp sau spațiu. Acesta este misterul vieții dăruite omului de către Dumnezeu și dovada că viața a venit de la El. Deși mulți ar putea să nu creadă că viața a venit de la Dumnezeu, omul se bucură inevitabil de tot ceea ce a venit de la Dumnezeu, fie că crede în El sau Îi neagă existența. Dacă Dumnezeu se va răzgândi într-o zi și va dori să revendice tot ceea ce există pe lume și să ia înapoi viața pe care El a dat-o, atunci nimic nu va mai exista. Dumnezeu Își folosește viața pentru a alimenta toate lucrurile, atât pe cele vii, cât și pe cele fără viață, aducându-le pe toate la o bună rânduială, în virtutea puterii și autorității Lui. Acesta este un adevăr pe care nimeni nu îl poate concepe sau înțelege cu ușurință, iar aceste adevăruri de neînțeles reprezintă însăși manifestarea și testamentul forței vieții lui Dumnezeu. Acum permite-Mi să îți spun un secret: Măreția și puterea vieții lui Dumnezeu nu pot fi aprofundate de nicio ființă. Așa este acum, așa a fost în trecut și așa va rămâne în timpul ce va veni. Al doilea secret pe care am să-l împărtășesc este acesta: sursa vieții vine de la Dumnezeu, pentru toată creația, indiferent de diferențele de formă sau structură. Indiferent de ce tip de ființă ești, nu te poți mișca împotriva căii vieții pe care Dumnezeu a stabilit-o. În orice caz, tot ceea ce Îmi doresc de la oameni este să înțeleagă că fără grija, paza și măsurile lui Dumnezeu, omul nu poate primi tot ceea ce i-a fost hărăzit să primească, indiferent cât de mari sunt efortul sau strădania lui. Fără alimentarea cu viață de la Dumnezeu, omul își pierde sensul valorii vieții, precum și sensul scopului vieții. Cum poate Dumnezeu să îi permită unui om care irosește valoarea vieții Lui să fie atât de lipsit de griji? Pe de altă parte, nu uita că Dumnezeu este sursa vieții tale. Dacă omul nu reușește să prețuiască tot ceea ce i-a dăruit Dumnezeu, nu numai că Dumnezeu îi va lua înapoi tot ceea ce a fost dăruit, dar mai mult decât atât, omul va plăti dublu pentru a remedia lucrurile pentru tot ceea ce a investit Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Viețile tuturor ființelor creației vin de la Dumnezeu

Viața dăruită omului de Dumnezeu e nesfârșită,

nestingherită de trup, spațiu sau timp.

Acesta-i misterul vieții,

servește ca dovadă a darului vieții dat de Dumnezeu.

Oamenii pot sau nu să creadă că sursa vieții e de la Dumnezeu,

dar ei se bucură de tot ce vine de la Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu S-ar răzgândi

și-ar revendica toată lumea și viața Lui,

atunci toată lumea și ființele vii,

toată creația ar dispărea pentru totdeauna.

Domnul Își folosește viața

pentru-a hrăni toate lucrurile vii și fără viață.

Puterea și autoritatea Lui aduc ordinea bună,

un adevăr de ne-nțeles

care e testamentul forței vieții lui Dumnezeu.

Acum Dumnezeu vrea să-ți spună un secret:

Măreția și puterea vieții Lui

sunt de neatins pentru toate creaturile Lui.

Așa e acum și pentru totdeauna.

Dumnezeu e sursa vieții

pentru toată creația în toate formele ei.

Toate ființele vii urmează calea trasată de Dumnezeu.

Doar prin grija și furnizarea lui Dumnezeu

omul primește darul vieții,

fără care omul își pierde sensul valorii și scopul în viață.

Dacă omul nu reușește să prețuiască tot ce dăruiește Dumnezeu,

Dumnezeu, Creatorul, va lua tot înapoi.

Despăgubirile vor fi grele pentru tot ce Dumnezeu a dat omului.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar