Fragment 255 | „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”

Dacă îți dorești cu adevărat să dobândești calea către viața veșnică și ești lacom în căutarea ei, atunci, pentru început, răspunde la această întrebare: Unde este Dumnezeu astăzi? Poate că vei răspunde că Dumnezeu locuiește în ceruri, bineînțeles – El nu ar locui în casa ta, nu-i așa? Poate că ai putea spune că Dumnezeu cu siguranță locuiește printre toate lucrurile. Sau ai putea spune că Dumnezeu locuiește în inima fiecărei persoane sau că Dumnezeu este în lumea spirituală. Nu neg nimic din toate acestea, dar trebuie să clarific situația. Nu este pe deplin corect să spui că Dumnezeu locuiește în inima omului, dar nici nu este total greșit. Acest lucru se întâmplă deoarece, printre cei ce cred în Dumnezeu, există cei a căror credință este adevărată și cei a căror credință este falsă, există cei pe care Dumnezeu îi aprobă și cei pe care Dumnezeu îi dezaprobă, există cei care Îl mulțumesc și cei pe care îi disprețuiește și există cei pe care El îi face desăvârșiți și cei pe care îi elimină. Și astfel spun că Dumnezeu locuiește doar în puține inimi și că acei oameni, fără îndoială, sunt cei care cred cu adevărat în Dumnezeu, cei pe care Dumnezeu îi aprobă, cei care Îl mulțumesc și cei pe care El îi face desăvârșiți. Ei sunt aceia care sunt conduși de Dumnezeu. Din moment ce ei sunt conduși de Dumnezeu, ei sunt oamenii care au auzit și au văzut deja calea vieții veșnice a lui Dumnezeu. Aceia a căror credință în Dumnezeu este falsă, cei care nu sunt aprobați de Dumnezeu, care sunt disprețuiți de Dumnezeu, cei care sunt eliminați de Dumnezeu – ei sunt destinați să fie respinși de Dumnezeu, sunt destinați să rămână fără calea vieții și sunt destinați să rămână neștiutori de locul în care se află Dumnezeu. În schimb, cei în ale căror inimi trăiește Dumnezeu știu unde se află El. Ei sunt oamenii asupra cărora Dumnezeu a revărsat calea vieții veșnice și ei sunt cei care Îl urmează pe Dumnezeu. Acum știi unde este Dumnezeu? Dumnezeu este și în inima omului, precum și alături de el. El nu este numai în lumea spirituală și mai presus de toate, ci mai mult pe pământul pe care există omul. Și astfel venirea zilelor de pe urmă a purtat pașii lucrării lui Dumnezeu pe un teritoriu nou. Dumnezeu deține suveranitatea asupra tuturor lucrurilor din univers și El este stâlpul în inima omului și, mai mult decât atât, El există printre oameni. Doar în felul acesta poate El să-i aducă omenirii calea vieții și să aducă omul pe calea vieții. Dumnezeu a venit pe pământ și trăiește printre oameni, astfel ca omul să poată dobândi calea vieții și astfel să poată exista. În același timp, Dumnezeu stăpânește, de asemenea, toate lucrurile în univers, astfel încât ele să poată coopera cu gestionarea Lui în rândul oamenilor. Astfel, dacă doar recunoști doctrina potrivit căreia Dumnezeu este în cer și în inima omului, dar nu recunoști adevărul existenței lui Dumnezeu printre oameni, nu vei dobândi niciodată viața și nu vei dobândi niciodată calea adevărului.

Dumnezeu Însuși este viața și adevărul, iar viața Lui și adevărul coexistă. Cei care sunt incapabili să dobândească adevărul nu vor câștiga niciodată viața. Fără îndrumare, sprijin și furnizarea adevărului, vei dobândi doar slove, doctrine și, mai mult decât atât, moartea. Viața lui Dumnezeu este mereu prezentă, iar adevărul și viața Lui coexistă. Dacă nu poți găsi sursa adevărului, atunci nu vei dobândi hrana vieții; dacă nu poți dobândi darul vieții, atunci, cu siguranță, nu vei avea adevărul și, astfel, în afară de imaginații și concepții, întregul tău corp nu va fi nimic altceva decât trup, trupul tău împuțit. Să știi, cuvintele din cărți nu sunt considerate viață, istoria scrisă nu poate fi considerată ca adevăr, iar doctrinele din trecut nu pot servi drept istorisire a cuvintelor rostite în prezent de Dumnezeu. Doar ceea ce este exprimat de Dumnezeu atunci când vine pe pământ și trăiește printre oameni este adevărul, viața, voia lui Dumnezeu și modul Său actual de a lucra. Dacă aplici consemnările cuvintelor rostite de Dumnezeu din veacurile trecute în prezent, atunci tu ești un arheolog și cel mai bun mod de a te descrie este ca pe un expert în patrimoniul istoric. Acest lucru se întâmplă deoarece tu ai crezut mereu în urmele lucrării pe care Dumnezeu a săvârșit-o în timpurile ce au trecut, crezi doar în umbra lui Dumnezeu lăsată de atunci când a lucrat mai înainte printre oameni și crezi doar în calea pe care a dăruit-o Dumnezeu discipolilor Lui în vremurile trecute. Tu nu crezi în direcția lucrării lui Dumnezeu de astăzi, nu crezi în chipul slăvit al lui Dumnezeu de astăzi și nu crezi în calea adevărului exprimat în prezent de către Dumnezeu. Și astfel ești, fără îndoială, un visător complet deconectat de realitate. Dacă încă te mai agăți de cuvinte care nu pot aduce viață omului, atunci ești o bucată de ramură uscată, fără speranță, deoarece ești prea conservator, prea refractar, prea insensibil în fața rațiunii!

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Un imn al cuvintelor lui Dumnezeu

Dumnezeu Însuși este adevărul și viața

Dumnezeu Însuși este viața și adevărul,

iar viața Lui și adevărul coexistă.

Cei care sunt incapabili să dobândească adevărul

nu vor câștiga niciodată viața.

Fără îndrumare, sprijin și furnizarea adevărului,

vei dobândi doar slove, doctrine și, mai mult decât atât, moartea.

Viața lui Dumnezeu este mereu prezentă,

iar adevărul și viața Lui coexistă.

Dacă nu poți găsi sursa adevărului,

atunci nu vei dobândi hrana vieții.

Hristos din zilele de pe urmă aduce viață

și aduce calea trainică și veșnică a adevărului.

Acest adevăr este cărarea prin care omul va dobândi viața

și singura cărare prin care omul Îl va cunoaște pe Dumnezeu

și va fi aprobat de Dumnezeu.

Dacă nu cauți calea vieții oferite de Hristos în zilele de pe urmă,

atunci nu vei obține niciodată aprobarea lui Isus

și nu te vei califica niciodată să pășești prin

porțile Împărăției cerurilor,

deoarece tu ești atât o marionetă, cât și un prizonier al istoriei.

Dacă nu poți dobândi darul vieții,

atunci, cu siguranță, nu vei avea adevărul

în afară de imaginații și concepții,

întregul tău corp nu va fi nimic altceva decât trup,

trupul tău împuțit.

Hristos din zilele de pe urmă aduce viață

și aduce calea trainică și veșnică a adevărului.

Acest adevăr este cărarea prin care omul va dobândi viața

și singura cărare prin care omul Îl va cunoaște pe Dumnezeu

și va fi aprobat de Dumnezeu.

Cuvintele din cărți nu sunt considerate viață,

istoria scrisă nu poate fi considerată ca adevăr,

iar doctrinele din trecut nu pot servi

drept istorisire a cuvintelor rostite în prezent de Dumnezeu.

Doar ceea ce este exprimat de Dumnezeu

atunci când vine pe pământ

și trăiește printre oameni este adevărul,

voia lui Dumnezeu și modul Său actual de a lucra.

Cei care sunt controlați de norme, de slove

și sunt încătușați de istorie,

nu vor fi niciodată capabili să dobândească viața

și nu vor putea niciodată să câștige calea veșnică a vieții.

Tot ceea ce au ei este o apă tulbure

de care s-au agățat timp de mii de ani,

spre deosebire de apa vieții, care se revarsă din tron.

Cei cărora nu li se dau provizii de apa vieții

vor rămâne pentru eternitate cadavre,

jucării ale Satanei și fiii iadului.

Hristos din zilele de pe urmă aduce viață

și aduce calea trainică și veșnică a adevărului.

Acest adevăr este cărarea prin care omul va dobândi viața

și singura cărare prin care omul Îl va cunoaște pe Dumnezeu

și va fi aprobat de Dumnezeu.

Hristos din zilele de pe urmă aduce calea vieții veșnice.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar