Fragment 68 | „Cele șapte tunete răsună – prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”

Îmi răspândesc lucrarea printre neamuri. Slava Mea luminează în tot universul; voința Mea este întruchipată prin împrăștierea oamenilor, toți mânați de mâna Mea și apucându-se de sarcinile pe care le-am atribuit. Din acest moment, am intrat într-o epocă nouă, aducând pe toți oamenii într-o altă lume. Când m-am întors în „patria Mea”, am început o altă parte a lucrării din planul Meu original, astfel încât omul să ajungă să Mă cunoască mai profund. Eu privesc universul în întregimea lui și văd că este timpul potrivit pentru lucrarea Mea, așa că mă grăbesc înainte și înapoi, făcând noua Mea lucrare asupra omului. La urma urmei, aceasta este o epocă nouă, și am adus o nouă lucrare pentru a atrage mai mulți oameni noi în noua epocă și a lăsa la o parte mai mulți dintre cei pe care îi voi elimina. În poporul marelui balaur roșu, am realizat o etapă de lucru de nepătruns pentru oameni, făcându-i să se clatine în vânt, după care mulți se îndepărtează în liniște cu suflarea vântului. Într-adevăr, aceasta este „treapta” pe care o voi șterge; după aceasta tânjesc și acesta este planul Meu. Căci mulți dintre cei răi s-au strecurat înăuntru în timp ce lucrez, dar nu mă grăbesc să-i alung. Mai degrabă, îi voi împrăștia la timpul potrivit. Numai după aceea voi fi izvorul vieții, îngăduindu-le celor care Mă iubesc cu adevărat să primească de la Mine rodul smochinului și aroma crinului. În țara în care locuiește Satana, țara prafului, nu rămâne aur curat, ci doar nisip, și astfel, confruntându-mă cu aceste împrejurări, fac această lucrare. Ar trebui să știi că ceea ce câștig este aur curat, rafinat, nu nisip. Cum pot cei răi să rămână în Casa Mea? Cum le pot permite vulpilor să fie paraziți în Paradisul Meu? Folosesc orice metodă imaginabilă pentru a îndepărta aceste lucruri. Înainte ca voia Mea să fie dezvăluită, nimeni nu știe ce urmează să fac. Profitând de această ocazie, Îi îndepărtez pe cei răi și sunt forțați să plece din prezența Mea. Aceasta este ceea ce le fac celor răi, dar va mai fi o zi pentru ca ei să-Mi slujească. Dorința oamenilor pentru binecuvântări este mult prea puternică; de aceea Îmi întorc trupul și Îmi arăt neamurilor chipul plin de slavă, pentru ca toți oamenii să trăiască într-o lume a lor și să se judece pe ei înșiși, în timp ce Eu spun mai departe cuvintele pe care trebuie să le spun, dând oamenilor cele de trebuință. Când oamenii își vor veni în fire, Îmi voi fi răspândit de mult lucrarea. Atunci Îmi voi exprima voia în fața oamenilor și voi începe a doua parte a lucrării Mele asupra oamenilor, lăsând pe toți oamenii să Mă urmeze îndeaproape pentru a se potrivi cu lucrarea Mea și lăsându-i pe oameni să facă tot ce le stă în putință pentru a împlini împreună cu Mine lucrarea pe care trebuie să o fac.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Dumnezeu l-a adus pe om într-o nouă eră

Dumnezeu răspândește lucrarea Sa printre neamuri.

Gloria-i strălucește-n Univers.

Voința Sa e vie în oameni,

ghidați de mâna Lui, îndeplinind sarcini.

Acum El a intrat într-o nouă eră,

aducând omenirea într-o altă lume.

Aceasta e o eră nouă

și El a adus lucrări noi

să ia mai mulți oameni în era nouă

și sa-i alunge pe cei ce-i va elimina.

Aceasta e o eră nouă.

Când Dumnezeu s-a-ntors acasă,

a început o nouă etapă din planul Său,

ca omul să-L cunoască mai profund.

El vede Universu-n întregime.

El știe timpul potrivit pentru lucrarea Sa.

Se grăbește-aici și acol’ împlinindu-și lucrarea-n om.

Aceasta e o eră nouă

și El a adus lucrări noi

să ia mai mulți oameni în era nouă

și sa-i alunge pe cei ce-i va elimina.

Aceasta e o eră nouă.

La poporul marelui dragon roșu,

Dumnezeu a-mplinit lucrare de nepătruns,

punând oamenii-n bătaia vântului.

Oameni mulți se-ndepărtează tăcând.

Aceasta e trierea pe care o face El.

E planul Său, dorința Sa.

Aceasta e o eră nouă

și El a adus lucrări noi

să ia mai mulți oameni în era nouă

și sa-i alunge pe cei ce-i va elimina.

Aceasta e o eră nouă,

o eră nouă,

o eră nouă.

Aceasta e o eră nouă.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar