Fragment 67 | „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers: Capitolul 43”

Voi umple empireul cu manifestările acțiunilor Mele și voi face ca totul pe pământ să se prosterneze sub puterea Mea, punându-Mi astfel în aplicare planul pentru „unitatea globală” și aducând la îndeplinire această unică dorință a Mea, în așa fel încât omenirea să nu mai „umble de colo până colo” pe fața pământului, ci să găsească neîntârziat o destinație potrivită. Mă gândesc la specia umană în toate chipurile, făcând ca toată omenirea să ajungă curând să trăiască într-un ținut al păcii și fericirii, ca zilele vieții lor să nu mai fie triste și dezolate, iar planul Meu să nu eșueze pe pământ. Fiindcă omul există acolo, Îmi voi construi națiunea pe pământ, căci o parte a manifestării slavei Mele este pe pământ. Deasupra, în ceruri, Îmi voi rândui cetățile și, astfel, voi înnoi totul și deasupra, și dedesubt. Voi aduce tot ce există deasupra cerurilor și sub ceruri într-o singură unitate, astfel încât toate lucrurile de pe pământ să fie unite cu tot ce este în ceruri. Acesta este planul Meu; este ceea ce voi realiza în epoca finală – să nu se amestece nimeni în această parte a lucrării Mele! Răspândirea lucrării Mele printre națiunile neamurilor este ultima parte a lucrării Mele pe pământ. Nimeni nu este în stare să înțeleagă lucrarea pe care o voi face și, din acest motiv, oamenii sunt complet amețiți. Și, pentru că sunt activ ocupat cu lucrarea Mea pe pământ, oamenii se folosesc de această ocazie pentru „a-și face de cap”. Ca să-i împiedic să fie prea turbulenți, i-am plasat mai întâi sub mustrarea Mea ca să îndure disciplina iazului de foc. Aceasta este o etapă în lucrarea Mea și voi folosi puterea iazului de foc pentru a realiza această etapă din lucrarea Mea; altfel, ar fi imposibil să-Mi îndeplinesc lucrarea. Le voi face pe ființele omenești de peste tot din univers să se supună dinaintea tronului Meu, împărțindu-le în categorii diferite, în conformitate cu judecata Mea, clasificându-le conform acestor categorii și sortându-le mai departe în familiile lor, astfel încât întreaga omenire va înceta să nu-Mi dea ascultare, căzând, în schimb, într-o rânduială curată și ordonată, conform categoriilor pe care le-am numit – nimeni să nu se miște la întâmplare! Pretutindeni în univers, am făurit o nouă lucrare; pretutindeni în univers, toată omenirea este uluită și consternată de arătarea Mea bruscă, orizonturile lor s-au extins cu mult prin arătarea Mea în mod deschis. Nu e astăzi exact așa?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Dumnezeu a dat frâu liber unei noi lucrări în întregul univers

Dumnezeu va umple empireul

cu manifestările lucrării Lui,

pentru ca totul pe pământ

să se închine puterii Lui.

Planul Său de a uni lumea se va împlini,

oamenii nu vor mai rătăci pe pământ,

dar curând locul și-l vor găsi.

În tot universul, Dumnezeu

a dat frâu liber unei noi lucrări;

omenirea cade uluită,

de brusca Lui arătare.

Precum în cer, așa și pe pământ,

orizonturile ei au explodat,

largi ca niciodată.

Nu-i oare astăzi exact așa?

Dumnezeu se gândește deplin,

făcând ca toți s-ajungă curând să trăiască

într-un ținut al păcii și fericirii,

unde să nu mai simtă dezolare,

și planul Lui se va-mplini pe pământ.

Acolo sunt oamenii,

națiunea și-o va construi pe pământ,

unde-i parte-a exprimării slavei Lui.

În tot universul, Dumnezeu

a dat frâu liber unei noi lucrări;

omenirea cade uluită,

de brusca Lui arătare.

Precum în cer, așa și pe pământ,

orizonturile ei au explodat,

largi ca niciodată.

Nu-i oare astăzi exact așa?

El va rândui cetățile din cer,

El va înnoi totul pretutindeni.

Deasupra și dedesubt El totul va uni,

precum în cer, și pe pământ.

(Acesta) Planul lui Final ce se va realiza

(este) În epoca finală se va împlini.

În partea-aceasta a lucrării Lui să nu se intervină!

Dumnezeu va face-n univers

ca omul să se supună tronului Său.

El îi va judeca și categorisi

clasificându-i după familiile lor.

Astfel toți vor începe să I se supună

în rânduiala Lui ordonată

unde nimeni la-ntâmplare nu se va mișca.

În tot universul, Dumnezeu

a dat frâu liber unei noi lucrări;

omenirea cade uluită,

de brusca Lui arătare.

Precum în cer, așa și pe pământ,

orizonturile ei au explodat,

largi ca niciodată.

Nu-i oare astăzi exact așa?

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar