Fragment 53 | „Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 25”

Dumnezeule Atotputernic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii, Dumnezeul nostru este Rege! Dumnezeu Atotputernic pășește pe Muntele Măslinilor. Cât de minunat e acest lucru! Ascultați! Noi, veghetorii, ne înălțăm glasurile; cu vocile noastre cântăm laolaltă, pentru că Dumnezeu S-a întors în Sion. Vedem cu ochii noștri pustiirea Ierusalimului. Bucurați-vă și cântați la unison, pentru că Dumnezeu ne-a adus alinarea și a răscumpărat Ierusalimul. Dumnezeu Și-a dezvelit brațul sfânt sub privirile tuturor națiunilor, adevărata persoană a lui Dumnezeu S-a arătat! Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

O, Dumnezeule Atotputernic! Cele șapte duhuri au fost trimise de la tronul Tău către toate bisericile pentru a dezvălui toate tainele Tale. Tu stai pe tronul Tău de glorie și Ți-ai gestionat Împărăția și ai întemeiat-o și întărit-o cu dreptate și virtute și ai îngenuncheat toate neamurile înaintea Ta. O, Dumnezeule Atotputernic! Tu ai slăbit armura regilor, Tu ai făcut ca porțile orașului să se deschidă larg înaintea Ta, ca niciodată să nu se închidă. Căci lumina Ta s-a pogorât și harul Tău se înalță și radiază în strălucirea Sa. Întunericul acoperă pământul și negura densă cade peste popoare. O, Dumnezeule! Tu, însă, Te-ai arătat și ai făcut ca lumina Ta să strălucească peste noi, iar slava Ta se va vedea peste noi; toate națiunile vor veni la lumina Ta și regii la strălucirea Ta. Tu Îți ridici ochii și Te uiți în jur: fiii Tăi se adună înaintea Ta și vin de departe; fiicele Tale sunt purtate pe brațe. O, Dumnezeule Atotputernic! Iubirea Ta cea mare ne-a cuprins; Tu ești Cel care ne călăuzește înainte pe drumul către Împărăția Ta și cuvintele Tale sfinte sunt cele ce ne pătrund.

O, Dumnezeule Atotputernic! Ție Îți mulțumim și pe Tine Te slăvim! Lasă-ne să privim la Tine, să fim martori pentru Tine, să Te înălțăm și să-Ți cântăm cu o inimă sinceră, liniștită și neclintită. Să fim o singură minte și să fim clădiți împreună, și fie ca în curând Tu să ne transformi în cei ce sunt plăcuți inimii Tale ca să fim folosiți de Tine. Fie ca voia Ta să se împlinească nestingherită pretutindeni pe pământ.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Dumnezeu Atotputernic domnește ca Rege

Cât de frumos! El stă pe Muntele Măslinilor.

Ascultă, noi străjerii cântăm tare-mpreună,

căci Dumnezeu S-a-ntors în Sion.

Am văzut pustiirea Ierusalimului!

De bucurie cântăm pentru-alinările Lui

și salvarea Ierusalimul de către El.

În fața popoarelor, Și-arată brațu-I sfânt,

El Se-arată așa cum e cu-adevărat.

Toți cei de pe pâmânt văd a Sa mântuire.

Iubirea-Ți mare ne-a ținut strâns,

cuvântu-Ți sfânt ne străpunge tot mai mult,

tot mai mult.

Dumnezeu Atotputernic!

Mulțumiri și laude fie-Ți aduse!

Tată etern, Prinț al Păcii,

Dumnezeu e Rege peste toți!

Din tronul lui Dumnezeu Atotputernic,

cele șapte Duhuri sunt trimise bisericilor de pretutindeni.

Se-arată misterele Tale.

Tu conduci pe-al Tău tron de slavă.

Cu dreptate, neprihănire,

Îți întărești împărăția.

‘Naintea Ta se-apleacă popoarele.

Dumnezeu Atotputernic Se arată așa cum e El.

Toți cei de pe pâmânt văd a Sa mântuire.

Iubirea-Ți mare ne-a ținut strâns,

cuvântu-Ți sfânt ne străpunge tot mai mult,

tot mai mult.

Dumnezeu Atotputernic!

Mulțumiri și laude fie-Ți aduse!

Tată etern, Prinț al Păcii,

Dumnezeu e Rege peste toți!

Beznă-i peste tot, peste toți oamenii.

Dar Tu apari și-aduci lumina-Ți peste noi,

Se vede-n noi gloria Ta.

La lumina-Ți vin toate popoarele și regii.

Îți ridici privirile să Te uiți în jur.

Se strâng în juru-Ți fiii Tăi din depărtări.

Fiicele Tale vin pe brațele-Ți purtate.

Tu ne conduci pe drumul spre împărăția Ta.

Toți cei de pe pâmânt văd a Sa mântuire.

Iubirea-Ți mare ne-a ținut strâns,

cuvântu-Ți sfânt ne străpunge tot mai mult,

tot mai mult.

Dumnezeu Atotputernic!

Mulțumiri și laude fie-Ți aduse!

Tată etern, Prinț al Păcii,

Dumnezeu e Rege peste toți!

Cu o inimă sinceră, senină, credincioasă,

spre Tine privim, Te mărturisim,

Te preamărim, laude-Ți cântăm.

Ne zidim pe noi uniți în armonie.

Fie ca Ție să-Ți fim pe plac,

potriviți să ne folosești.

Pe pământ, facă-se voia Ta,

fără a fi oprită de nimic.

Tu ai dezlegat brâul împăraților,

să fie deschise porțile orașelor lor

și să nu-Ți mai fie închise.

Lumina gloriei Tale a venit strălucind.

Dumnezeu Atotputernic!

Mulțumiri și laude fie-Ți aduse!

Tată etern, Prinț al Păcii,

Dumnezeu e Rege peste toți!

Dumnezeu Atotputernic!

Mulțumiri și laude fie-Ți aduse!

Tată etern, Prinț al Păcii,

Dumnezeu e Rege peste toți!

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar