Fragment 51 | „Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 15”

Arătarea lui Dumnezeu s-a produs deja în toate bisericile. Duhul este Cel care vorbește; El este un foc înfricoșător, este măreț și judecă; El este Fiul Omului, îmbrăcat cu un veșmânt ce-I atârnă până la picioare, iar la piept e încins cu un brâu de aur. Capul și părul Lui sunt albe ca lâna și ochii Lui sunt ca para focului; picioarele Lui sunt ca arama curată, de parcă ar fi fost forjate într-un cuptor, iar glasul Lui e ca sunetul multor ape. El ține în mâna dreaptă șapte stele și în gură o sabie ascuțită cu două tăișuri, iar chipul Lui strălucește aprig ca soarele arzător!

Fiul Omului a fost mărturisit și Dumnezeu Însuși a fost dezvăluit în mod deschis. Slava lui Dumnezeu a sosit, strălucind aprig precum soarele arzător. Chipul Lui glorios strălucește cu lumină orbitoare; ai cui ochi îndrăznesc să-L trateze cu împotrivire? Împotrivirea duce la moarte! Nu există nici cea mai mică urmă de milă față de orice credeți în inimile voastre, orice cuvânt rostiți sau orice faceți. Voi toți veți ajunge să înțelegeți și să vedeți ce anume ați obținut – nimic altceva decât judecata Mea! Pot oare să îndur atunci când nu depuneți efortul de a mânca și de a-Mi bea cuvintele, ci întrerupeți construcția Mea în mod arbitrar și o distrugeți? Nu voi fi blând cu o astfel de persoană! Dacă purtarea ta se înrăutățește în mod mai serios, vei fi mistuit de flăcări! Dumnezeul atotputernic Se manifestă într-un corp spiritual, fără nici cea mai mică fărâmă de trup sau sânge care să conecteze capul de picioare. El transcende universul-lume, așezat pe tronul slăvit în cel de-al treilea Cer, administrând toate lucrurile! Universul și toate lucrurile sunt în mâinile Mele. Dacă Eu vorbesc, așa va fi. Dacă Eu poruncesc, așa va fi. Satana este sub picioarele Mele, este în Adânc! Atunci când vocea Mea răsună, cerul și pământul vor pieri și se vor reduce la zero! Toate lucrurile vor fi reînnoite; acesta este un adevăr care nu poate fi schimbat, care este absolut corect. Am biruit lumea și am biruit toate cele rele. Stau aici vorbind cu voi, și toți cei care au urechi ar trebui să asculte și toți cei care trăiesc ar trebui să accepte.

Zilele vor ajunge la sfârșit; toate lucrurile din lume se vor reduce la zero și toate lucrurile se vor naște din nou. Țineți minte asta! Să nu uitați! Nu poate exista nicio ambiguitate! Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele vor rămâne! Lăsați-Mă să vă îndemn din nou: nu fugiți în zadar! Treziți-vă! Pocăiți-vă, și mântuirea este la îndemână! M-am arătat deja printre voi și glasul Meu s-a înălțat. Glasul Meu s-a înălțat înaintea voastră; vă înfruntă zi de zi, față în față, și zi de zi este proaspătă și nouă. Tu Mă vezi și Eu te văd, îți vorbesc neîncetat și sunt față în față cu tine. Cu toate acestea, tu Mă respingi și nu Mă cunoști. Oile Mele pot auzi glasul Meu și, totuși, voi tot ezitați! Voi ezitați! Inima voastră s-a împietrit, ochii voștri au fost orbiți de Satana și nu puteți vedea chipul Meu glorios – ce jalnici sunteți! Ce jalnici!

Cele șapte Duhuri dinaintea tronului Meu sunt trimise în toate colțurile pământului, iar Eu Îmi voi trimite Mesagerul să vorbească bisericilor. Sunt drept și credincios; Eu sunt Dumnezeul care examinează cele mai profunde părți ale inimii omului. Duhul zice bisericilor, iar cuvintele Mele sunt cele care se revarsă din Fiul Meu; toți cei care au urechi ar trebui să asculte! Toți cei care trăiesc ar trebui să accepte! Pur și simplu, mâncați-le și beți-le și nu vă îndoiți! Toți cei care se supun și iau în seamă cuvintele Mele vor primi mari binecuvântări! Toți cei care Îmi caută cu sinceritate chipul vor avea, cu siguranță, o lumină nouă, o nouă luminare și o nouă înțelegere; toate vor fi proaspete și noi. Cuvintele Mele ți se vor arăta în orice moment și vor deschide ochii duhului tău, ca să poți vedea toate tainele ținutului spiritual și că Împărăția se află printre oameni. Intră în refugiu și tot harul și binecuvântările vor fi asupra ta; foametea și ciuma nu vor putea să te atingă, lupii, șerpii, tigrii și leoparzii nu vor putea să-ți facă rău. Tu vei păși cu Mine și vei merge cu Mine și vei intra împreună cu Mine în slavă!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Fiul Omului S-a arătat cu slavă

Dumnezeu S-a arătat deja,

a apărut în toate bisericile.

Duhul e cel ce vorbește,

e un foc furios,

maiestuos și judecă.

El este Fiul Omului

și poartă o haină până la pământ,

încins la piept cu un brâu de aur.

Capul și părul Lui sunt albe ca lâna.

Ochii Lui ard ca flacăra

și picioarele ca arama în cuptor.

Vocea Lui e ca sunetul apelor.

Are șapte stele în mână,

în gură o sabie cu două tăișuri,

chipul Îi strălucește ca soarele puternic.

Atotputernicul Dumnezeu Se-arată

în corp spiritual, fără trup

ori sânge care-I străbate corpul.

El transcende lumea universului,

pe tronul Lui glorios,

domnind asupra fiecărui lucru

de pe tron în cel de-al treilea Rai.

Fiul Omului a fost mărturisit,

iar Dumnezeu e revelat tuturor.

Slava Lui a sosit

ca soarele când strălucește cel mai tare.

Chipul lui Dumnezeu strălucește puternic,

orbindu-i pe toți.

Nimeni nu-ndrăznește să-L sfideze.

Cine se opune va muri.

El n-are milă pentru ce gândiți,

spuneți sau faceți,

El nu se va milostivi și veți vedea

că veți primi judecata Lui.

Toate lucrurile din Univers sunt în mâinile lui Dumnezeu.

El vorbește și comandă și așa va fi.

Satana-i sub tălpile Lui, în groapa fără fund!

Dumnezeu a biruit tot răul.

Când glasul lui Dumnezeu se aude,

toată lumea se va nărui,

la fel și cerul, pământul. Toate se vor reînnoi.

Asta nu se poate schimba.

Dumnezeu a cucerit lumea.

Și acum stă aici și vorbește cu voi.

Cei care au urechi, s-asculte.

Acum că El vorbește cu voi,

cei ce trăiesc trebuie să-I accepte cuvintele.

Atotputernicul Dumnezeu Se-arată

în corp spiritual, fără trup

ori sânge care-I străbate corpul.

El transcende lumea universului,

pe tronul Lui glorios,

domnind asupra fiecărui lucru

de pe tron în cel de-al treilea Rai.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar