Fragment 48 | „Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 48”

Regele triumfător stă pe tronul Său glorios. A înfăptuit răscumpărarea și Și-a condus toți oamenii ca să apară în slavă. Ține universul în mâinile Sale, iar cu înțelepciunea și puterea Lui divină a construit și consolidat Sionul. Cu măreția Lui, El judecă lumea cea păcătoasă; a judecat toate națiunile și toate popoarele, pământul și mările și toate viețuitoarele din ele, cât și pe cei îmbătați de vinul promiscuității. Cu siguranță Dumnezeu îi va judeca și sigur va fi furios pe ei și astfel se va dezvălui măreția lui Dumnezeu, a cărui judecată este instantanee și oferită fără amânare. Focul mâniei Sale le va incinera cu siguranță crimele abominabile, iar calamitatea se va abate în orice clipă asupra lor; ei nu vor cunoaște nicio cale de scăpare și nu vor avea unde să se ascundă; vor plânge și vor scrâșni din dinți și vor atrage distrugerea asupra lor.

Fiii iubiți și triumfători ai lui Dumnezeu vor sta cu siguranță în Sion, ca să nu-l părăsească niciodată. Multele popoare Îi vor asculta cu atenție glasul, vor ține cu grijă seama de acțiunile Lui, iar sunetele laudelor acestora nu vor înceta niciodată. Singurul Dumnezeu adevărat S-a arătat! Vom fi siguri de El în spirit și Îl vom urma îndeaproape; ne vom grăbi înainte cu toată puterea noastră și nu vom mai ezita. Sfârșitul lumii se arată înaintea noastră; viața potrivită a bisericii, cât și oamenii, problemele și lucrurile care ne înconjoară ne intensifică instruirea chiar și acum. Haideți să ne grăbim să ne luăm înapoi inimile care iubesc lumea atât de mult! Haideți să ne grăbim să ne luăm înapoi viziunea atât de nedeslușită! Haideți să nu pășim mai departe, ca să nu depășim granițele. Să ne ținem gura ca să putem păși în cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne mai tăgăduim propriile câștiguri și pierderi. A, renunță la dragostea ta ahtiată după lumea laică și bogăție! A, eliberați-vă de atașamentul strâns față de soți, fiice și fii! Întoarce spatele opiniilor și prejudecăților tale! Trezește-te, timpul este scurt! Privește în sus, privește în sus dinlăuntrul duhului și lasă-L pe Dumnezeu să preia controlul. Orice s-ar întâmpla, nu deveni ca soția lui Lot. Cât de jalnic este să fii aruncat în lături! Cât de jalnic, într-adevăr! A, trezește-te!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Dumnezeu Atotputernic a fost așezat pe tronul glorios

Regele triumfător stă pe tron. Și-a răscumpărat oamenii.

Îi conduce să se-arate în slavă.

El ține universul în mâinile Sale.

Cu înțelepciune și putere, a zidit și a fortificat Sionul.

Prin măreția Sa, El judecă lumea rea,

toate națiunile, pământul, marea și toate viețuitoarele

și pe cei îmbătați de vinul imoralității.

Dumnezeu se va mânia și Își va arăta măreția.

Cu o judecată iminentă, mânia Lui le va mistui neleguirile.

Dezastrul va veni oricând.

Nu vor putea să scape sau să se ascundă.

Vor jeli, întâlnindu-și distrugerea.

Iubiții fii triumfători ai lui Dumnezeu

vor rămâne în Sion, nu vor pleca.

Toți Îi vor asculta glasul, atenți la faptele Lui.

Vocile care Îi aduc laudă nu vor înceta.

Singurul Dumnezeu adevărat S-a arătat!

Suntem siguri de El și-L urmăm îndeaproape.

Sfârșitul lumii a fost revelat înaintea noastră.

Renunță la iubirea pentru lumea laică!

Eliberează-te de atașamentul față de soțul și copiii tăi!

Renunță la concepțiile și prejudecățile tale!

Trezește-te, timpul e scurt!

Lasă-L pe Dumnezeu să preia controlul!

Nu deveni ca soția lui Lot. E jalnic să fii lepădat!

Trezește-te! Trezește-te! Trezește-te!

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar