Dumnezeu Însuși, Unicul (VIII)

Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor (II) (Partea a doua)

Mediul de trai de bază pe care Dumnezeu îl creează pentru omenire

3. Sunetul

Care este cel de-al treilea lucru? Este ceva cu care un mediu de viață propice ființelor omenești trebuie să fie echipat. Mai este și ceva de care Dumnezeu a trebuit să se ocupe atunci când a creat totul. Este un lucru foarte important pentru Dumnezeu și, de asemenea, pentru toată lumea. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi ocupat de el, ar fi fost un obstacol imens în calea supraviețuirii omului. Adică, ar fi avut un impact foarte semnificativ asupra corpului și vieții omului, în așa măsură încât omenirea nu ar fi fost capabilă să supraviețuiască într-un asemenea mediu. Se poate spune și că nicio viețuitoare nu poate supraviețui într-un asemenea mediu. Deci, care este acest lucru? Este sunetul. Dumnezeu a creat totul și totul trăiește în mâinile lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, toate lucrurile se mișcă și trăiesc. Cu alte cuvinte, existența fiecăruia dintre lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu are valoare și sens. Adică, toate au o necesitate în spatele existenței lor. Fiecare lucru are o viață în ochii lui Dumnezeu; din moment ce toate trăiesc și se mișcă, vor produce sunete. De exemplu, pământul se învârtește în permanență, soarele se învârtește în permanență, și luna se învârtește și ea în permanență. Sunt constant produse sunete în propagarea, dezvoltările și mișcările tuturor lucrurilor. Lucrurile de pe pământ se propagă, se mișcă și se dezvoltă constant. De exemplu, poalele munților se mișcă și se reașază, în vreme ce toate viețuitoarele din adâncul mărilor se mișcă și înoată. Acest lucru înseamnă că aceste viețuitoare, toate lucrurile din ochii lui Dumnezeu, sunt în mișcare în mod constant, normal și regulat. Deci ce aduc propagarea furișă, dezvoltările și mișcările acestor lucruri? Sunete puternice. În afară de Pământ, tot felul de planete sunt și ele constant în mișcare, iar viețuitoarele și organismele de pe aceste planete se propagă și ele, se dezvoltă și sunt în mișcare. Adică, toate lucrurile cu și fără viață se mișcă permanent înainte în ochii lui Dumnezeu și, în același timp, scot sunete. Dumnezeu S-a ocupat și de aceste sunete. Ar trebui să cunoașteți motivul pentru care Se ocupă de aceste sunete, nu-i așa? Când te apropii de un avion, ce-ți va face sunetul lui asurzitor? (Este probabil ca urechile să fie asurzite.) Urechile vor fi asurzite pe măsură ce trece timpul. Vor fi inimile oamenilor în stare să reziste la acest lucru? (Nu.) Unii cu inimi mai slabe nu vor putea să suporte. Bineînțeles, nici aceia cu inimi tari nu vor putea să reziste dacă durează prea mult. Adică, impactul sunetului asupra corpului omenesc, indiferent dacă este vorba despre urechi sau despre inimă, este extrem de semnificativ pentru fiecare persoană în parte, iar sunetele care sunt prea puternice vor dăuna oamenilor. Așadar, atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile și după ce acestea au început să funcționeze normal, Dumnezeu a tratat corespunzător și aceste sunete – sunetele tuturor lucrurilor aflate în mișcare. Acesta este, de asemenea, unul dintre considerentele necesare pe care le-a avut Dumnezeu atunci când a creat un mediu înconjurător pentru omenire.

Mai întâi de toate, înălțimea atmosferei de la suprafața pământului va influența sunetele. De asemenea, dimensiunea golurilor din sol va manipula și influența sunetul. Apoi mai este și confluența diferitelor medii geografice, care va afecta și ea sunetul. Adică, Dumnezeu folosește anumite metode pentru a scăpa de unele sunete, ca oamenii să poată supraviețui într-un mediu înconjurător pe care urechile și inimile lor îl pot suporta. Altfel, sunetele vor aduce un obstacol imens în calea supraviețuirii oamenilor, vor crea probleme majore vieților lor. Aceasta va fi o mare problemă pentru ei. Vreau să spun că Dumnezeu a fost foarte atent în crearea pământului, a atmosferei și a diferitelor tipuri de medii geografice. Înțelepciunea lui Dumnezeu este inclusă în toate acestea. Înțelegerea de către omenire a acestui lucru nu trebuie să fie prea amănunțită. Tot ceea ce trebuie să știe oamenii este faptul că acțiunea lui Dumnezeu este inclusă. Acum, spuneți-Mi, a fost necesară lucrarea lui Dumnezeu de manipulare a sunetului? Puteți să nu simțiți necesitatea acestei acțiuni a lui Dumnezeu? Lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu efectua manipularea foarte precisă a sunetului pentru a menține mediul propice vieții și viețile normale ale omenirii. A fost necesară această lucrare? (Da.) Dacă această lucrare a fost necesară, atunci, din această perspectivă, se poate spune că Dumnezeu a folosit o asemenea metodă pentru a aproviziona toate lucrurile? Dumnezeu a furnizat omenirii și a creat un mediu înconjurător atât de liniștit astfel încât corpul omenesc să poată trăi foarte normal într-un asemenea mediu înconjurător fără nicio interferență, și astfel încât omenirea să fie capabilă să existe și să trăiască normal. Este aceasta una dintre modalitățile prin care Dumnezeu aprovizionează omenirea? A fost lucrul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu foarte important? (Da.) A fost foarte necesar. Deci cum apreciați acest lucru? Chiar dacă nu puteți simți că aceasta a fost acțiunea lui Dumnezeu, nici nu știți cum a procedat Dumnezeu în acel moment, puteți totuși simți necesitatea pentru care Dumnezeu a făcut acest lucru? Puteți simți înțelepciunea lui Dumnezeu sau grija și considerația pe care le-a pus în acest lucru? (Da.) Este în regulă doar să simțiți acest lucru. Este suficient. Sunt multe lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu între toate lucrurile pe care oamenii nu le pot simți și vedea. Scopul pentru care am menționat acest lucru aici este doar acela de a vă oferi câteva informații cu privire la acțiunile lui Dumnezeu și este ca voi să puteți ajunge să Îl cunoașteți pe Dumnezeu. Aceste indicii vă pot permite să Îl cunoașteți și să Îl înțelegeți mai bine pe Dumnezeu.

4. Lumina

Cel de-al patrulea lucru are legătură cu ochii oamenilor – adică, lumina. Aceasta este și ea foarte importantă. Atunci când vezi o lumină puternică și strălucirea acestei lumini ajunge la un anumit nivel, ochii îți vor fi orbiți. La urma urmelor, ochii oamenilor sunt ochi din carne. Nu sunt imuni în fața daunelor. Îndrăznește cineva să se uite fix la soare? (Nu.) A încercat cineva? Unii oameni au încercat. Poți să te uiți prin ochelarii de soare, nu-i așa? Acest lucru solicită asistența din partea unor instrumente. Fără instrumente, ochiul liber al omului nu are nicio abilitate să privească direct spre soare. Totuși, Dumnezeu a creat soarele ca să aducă lumină omenirii, și El a și manipulat această lumină. Dumnezeu nu a lăsat pur și simplu soarele și nu l-a ignorat după ce l-a creat. „Cui îi pasă dacă ochii oamenilor îl pot suporta!” Dumnezeu nu face asemenea lucruri. El face lucrurile cu delicatețe și ia în considerare toate aspectele. Dumnezeu a dat omenirii ochi ca să poată vedea, dar Dumnezeu a pregătit și intervalul de strălucire în care aceasta poate vedea. Nu va merge dacă nu este destulă lumină. Dacă este atât de întuneric încât oamenii nu-și pot vedea mâna în fața lor, atunci ochii lor își vor pierde funcția și nu vor fi de niciun folos. Un loc care este prea luminos va fi insuportabil pentru ochii oamenilor și aceștia nu vor putea vedea nimic. Așadar, în mediul înconjurător în care trăiește omenirea, Dumnezeu a dat cantitatea de lumină potrivită ochilor oamenilor. Această lumină nu va răni sau afecta ochii oamenilor. Mai mult, nu va face ca ochii oamenilor să-și piardă funcția. De aceea Dumnezeu a adăugat nori în jurul soarelui și al pământului, și densitatea aerului este, de asemenea, capabilă să filtreze în mod normal lumina care poate răni ochii sau pielea oamenilor. Aceste lucruri sunt corelate. În plus, culoarea pământului creat de către Dumnezeu reflectă și ea lumina soarelui și toate tipurile de lumină și scapă de partea de intensitate a luminii care face ca ochii omenești să simtă disconfort. În felul acesta, oamenii nu au nevoie să poarte mereu ochelari închiși la culoare pentru a putea umbla pe afară și a-și vedea de viețile lor. În condiții normale, ochii omenești pot vedea lucruri în sfera viziunii lor și lumina nu va interfera cu ei. Adică, lumina nu poate fi prea penetrantă, nici prea slabă. Dacă este prea slabă, ochii oamenilor vor fi afectați și ei nu-i vor mai putea folosi pentru foarte multă vreme înainte ca ochii lor să înceteze să mai funcționeze; dacă este prea puternică, ochii oamenilor nu vor în stare să o suporte și ochii lor devin de nefolosit în 30-40 de ani sau în 40 până la 50 de ani. Vreau să spun că lumina aceasta este potrivită ca ochii oamenilor să vadă, iar daunele produse ochilor oamenilor de lumină au fost minimalizate de către Dumnezeu prin diferite metode. Indiferent dacă lumina aduce beneficii sau dezavantaje ochilor oamenilor, este suficient să permită ochilor oamenilor să reziste până la sfârșitul vieții acestora. Nu S-a gândit Dumnezeu la acest lucru cu multă băgare de seamă? Dar când Satana, diavolul, face lucruri, el nu ia niciodată în considerare nimic din toate acestea. Lumina este fie prea strălucitoare, fie prea slabă. Așa procedează Satana.

Dumnezeu a făcut aceste lucruri pentru toate aspectele corpului omenesc – vedere, auz, gust, respirație, sentimente… pentru a maximiza adaptabilitatea de supraviețuire a omenirii astfel încât aceasta să poată trăi, să poată trăi normal și să continue să o facă. Adică, un asemenea mediu de viață existent, creat de către Dumnezeu, este mediul de viață cel mai potrivit și cel mai benefic pentru supraviețuirea umanității. Unii ar putea crede că nu este mare lucru și că e ceva foarte banal. Sunetele, lumina și aerul sunt lucruri cu care oamenii simt că s-au născut, lucruri de care se pot bucura din momentul nașterii. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu dincolo de faptul că ei se bucură de aceste lucruri este ceva ce ei trebuie să știe și să înțeleagă. Indiferent dacă simți că e nevoie să înțelegi sau să cunoști aceste lucruri, pe scurt, când Dumnezeu a creat aceste lucruri, El Și-a folosit gândirea, a avut un plan, a avut anumite idei. Nu a pus omenirea într-un asemenea mediu de viață simplu, la întâmplare sau fără nicio considerație. Ați putea crede că fiecare dintre aceste lucruri despre care am vorbit nu reprezintă mare lucru, dar în viziunea Mea, fiecare lucru pe care Dumnezeu l-a furnizat omenirii este necesar pentru supraviețuirea umanității. În aceasta este acțiunea lui Dumnezeu.

5. Curentul de aer

Care este cel de-al cincilea lucru? Acest lucru are foarte mare legătură cu viața de zi cu zi a fiecărei ființe omenești, iar această relație este puternică. Este un lucru fără de care corpul omenesc nu poate trăi în această lume materială. Acest lucru este curentul de aer. „Curent de aer” este o expresie pe care probabil o înțeleg toți oamenii. Deci, ce este curentul de aer? Încercați să explicați cu cuvintele voastre. (Curentul de aer este felul în care se mișcă aerul.) Ați putea spune așa. Felul în care se mișcă aerul se numește „curent de aer.” Curentul de aer este vântul pe care ochiul omenesc nu îl poate vedea. Este și o modalitate prin care se mișcă gazul. Dar care este curentul de aer despre care vorbim în primul rând aici? Veți înțelege de îndată ce o spun. Pământul duce munții, mările și toate lucrurile în timp ce se învârtește, iar când se învârtește, există viteză. Chiar dacă nu poți simți nicio rotație, rotația sa există cu adevărat. Ce aduce rotația sa? Ce se întâmplă atunci când o persoană aleargă? Este vânt pe la urechile tale atunci când alergi? (Da.) Dacă vântul poate fi generat atunci când alergi, cum să nu poată fi putere eoliană atunci când pământul se învârtește? Când pământul se învârtește, toate lucrurile sunt în mișcare. El este în mișcare și se învârtește cu o anumită viteză, în timp ce toate lucrurile de pe pământ se propagă și se dezvoltă, de asemenea. Așadar, mișcarea la o anumită viteză va aduce în mod natural curent de aer. Acesta este curentul de aer. Va afecta curentul de aer corpul omenesc într-o anumită măsură? Taiwan și Hong Kong au amândouă taifunuri. Aceste taifunuri nu sunt atât de puternice, dar, când lovesc, oamenii nu pot rămâne pe loc și li se pare dificil să meargă în bătaia vântului. Este dificil chiar și să facă un pas. Este atât de puternic încât unii oameni sunt împinși în ceva de vânt și nu se pot mișca. Acesta este unul dintre felurile în care curentul de aer poate afecta omenirea. Dacă pământul întreg ar fi plin de câmpii, i-ar fi extrem de dificil corpului omenesc să suporte curentul de aer care ar fi generat de rotația pământului și de mișcarea tuturor lucrurilor la o anumită viteză. Ar fi extrem de dificil de suportat. Dacă așa ar sta lucrurile, acest curent de aer nu doar ar afecta omenirea, ar distruge-o. Nimeni nu ar putea să supraviețuiască într-un asemenea mediu înconjurător. De aceea, Dumnezeu folosește diferite medii geografice pentru a rezolva asemenea curenți de aer, pentru a slăbi asemenea curenți de aer, schimbându-le direcția, viteza și forța prin diferite medii. De aceea oamenii pot vedea diferite medii înconjurătoare geografice, cum ar fi munții, lanțurile muntoase, câmpiile, dealurile, depresiunile, văile, platourile și râurile. Dumnezeu aplică aceste diferite medii geografice pentru a schimba viteza, direcția și forța unui curent de aer, folosind o asemenea metodă pentru a-l reduce sau manipula într-o viteză, direcție și forță potrivite ale vântului, astfel încât oamenii să poată avea un mediu de viață normal. Este necesar să facă acest lucru? (Da.) Să facă așa ceva pare dificil pentru oameni, dar este ușor pentru Dumnezeu, pentru că El observă toate lucrurile. Pentru El, să creeze un mediu înconjurător cu un curent de aer potrivit pentru omenire este prea simplu, prea ușor. Așadar, într-un astfel de mediu înconjurător creat de către Dumnezeu, fiecare lucru între lucruri este indispensabil. Există valoare și necesitate în întreaga lor existență. Cu toate acestea, Satana și omenirea coruptă nu înțeleg o asemenea filosofie. Ei continuă să distrugă și să se dezvolte, visând cu înfumurare să transforme munții în pământ plat, umplând canioanele și construind zgârie-nori pe pământ plat pentru a crea jungle de beton. Este speranța lui Dumnezeu că omenirea poate trăi fericită, poate crește fericită și poate petrece fiecare zi fericită în mediul înconjurător cel mai potrivit pe care El l-a pregătit pentru ea. De aceea Dumnezeu nu a fost niciodată nepăsător în ceea ce privește felul în care tratează mediul de viață al omenirii. De la temperatură la aer, de la sunet la lumină, Dumnezeu a făcut planuri și aranjamente complicate, astfel încât corpurile oamenilor și mediul lor înconjurător de viață să nu fie supuse niciunei interferențe din partea condițiilor naturale, și, în schimb, omenirea să fie capabilă să trăiască, să se înmulțească normal și să trăiască normal împreună cu toate lucrurile, într-o coexistență armonioasă. Toate acestea sunt furnizate de către Dumnezeu tuturor lucrurilor și omenirii.

Puteți vedea, din felul în care El S-a ocupat de aceste cinci condiții de bază pentru supraviețuirea omului, ceea ce furnizează Dumnezeu omenirii? (Da.) Vreau să spun că Dumnezeu a creat condițiile de bază pentru supraviețuirea omului. În același timp, Dumnezeu și gestionează și controlează aceste lucruri, și chiar și acum, când ființele omenești există de mii de ani, Dumnezeu încă le schimbă încontinuu mediul de viață, asigurând mediul de viață cel mai bun și cel mai propice pentru omenire, astfel încât viețile oamenilor să poată fi menținute normal. Până când va dura această menținere? Cu alte cuvinte, cât timp va continua Dumnezeu să asigure un astfel de mediu? Până când Dumnezeu Își finalizează cu totul lucrarea de gestionare. Atunci, Dumnezeu va schimba mediul de viață al omenirii. Ar putea face-o prin aceleași metode, sau ar putea face-o prin metode diferite, dar ceea ce oamenii trebuie să știe cu adevărat este că Dumnezeu împlinește încontinuu nevoile omenirii, ocupându-Se de mediul de viață al omenirii și păstrând, protejând și menținând mediul de viață al omenirii. Datorită unui asemenea mediu înconjurător, aleșii lui Dumnezeu pot trăi normal în acest fel și pot accepta mântuirea, mustrarea și judecata lui Dumnezeu. Toate lucrurile continuă să existe datorită stăpânirii lui Dumnezeu, în timp ce întreaga omenire continuă să avanseze datorită a ceea ce îi este asigurat de către Dumnezeu în acest fel.

V-a adus partea aceasta pe care tocmai v-am comunicat-o gânduri noi? Percepeți acum cea mai mare diferență între Dumnezeu și omenire? Cine este stăpânul tuturor lucrurilor? Este omul? (Nu.) Atunci, știți care este diferența între felul în care Dumnezeu și omenirea se ocupă de toate lucrurile? (Dumnezeu stăpânește și aranjează toate lucrurile, în timp ce omul se bucură de toate.) Sunteți de acord cu aceste cuvinte? (Da.) Cea mai mare diferență între Dumnezeu și omenire este aceea că Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile și asigură toate lucrurile. Dumnezeu este sursa a tot, și omenirea se bucură de toate lucrurile, în timp ce Dumnezeu le asigură. Adică, omul se bucură de toate lucrurile atunci când acceptă viața pe care Dumnezeu o conferă tuturor lucrurilor. Omenirea se bucură de rezultatele creării tuturor lucrurilor de către Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu este Stăpânul. Atunci, din perspectiva tuturor lucrurilor, care este diferența dintre Dumnezeu și omenire? Dumnezeu poate vedea limpede modelele de creștere ale tuturor lucrurilor și controlează și domină modelele de creștere ale tuturor lucrurilor. Adică, toate lucrurile sunt în ochii lui Dumnezeu și în aria inspectării Lui. Poate omenirea să vadă toate lucrurile? Ceea ce vede omenirea este limitat. Nu poți spune că „toate lucrurile” reprezintă doar ceea ce văd oamenii în fața ochilor lor. Dacă te urci pe muntele acesta, ceea ce vezi este muntele acesta. Nu poți vedea ce se află de partea cealaltă a muntelui. Dacă te duci la plajă, poți vedea partea aceasta de ocean, dar nu știi cum este cealaltă parte a oceanului. Dacă ajungi la această pădure, poți vedea plantele din fața ochilor tăi și din jurul tău, dar nu poți vedea ceea ce este mai departe. Oamenii nu pot vedea locurile mai înalte, mai îndepărtate și mai adânci. Tot ceea ce pot ei vedea se află în fața ochilor lor și în raza vederii lor. Chiar dacă oamenii cunosc sistemul celor patru anotimpuri dintr-un an și sistemul de creștere al tuturor lucrurilor, ei nu sunt în stare să gestioneze sau să domine toate lucrurile. Pe de altă parte, felul în care Dumnezeu vede toate lucrurile este ca și cum Dumnezeu ar vedea o mașinărie pe care a construit-o personal. Ar cunoaște extrem de bine fiecare piesă componentă. Care îi sunt principiile, care îi sunt sistemele și care îi este scopul – Dumnezeu cunoaște toate aceste lucruri, simplu și limpede. De aceea Dumnezeu este Dumnezeu și omul este om! Chiar dacă omul continuă să cerceteze știința și legile tuturor lucrurilor, aceasta se întâmplă într-o arie redusă, în vreme ce Dumnezeu controlează totul. Pentru om, acest lucru este infinit. Dacă omul cercetează un lucru foarte mărunt pe care l-a făcut Dumnezeu, și-ar putea petrece întreaga viață cercetându-l, fără a obține vreun rezultat real. De aceea, dacă folosești cunoașterea și ceea ce ai învățat ca să-L studiezi pe Dumnezeu, nu vei fi niciodată capabil să-L cunoști sau să-L înțelegi pe Dumnezeu. Dar dacă folosești calea de a căuta adevărul și de a-L căuta pe Dumnezeu, și Îl privești pe Dumnezeu din perspectiva dobândirii cunoașterii de Dumnezeu, atunci într-o zi vei recunoaște că acțiunile și înțelepciunea lui Dumnezeu sunt pretutindeni, și vei mai ști și exact de ce este Dumnezeu numit Stăpânul tuturor lucrurilor și sursa vieții tuturor lucrurilor. Cu cât ai mai mult dintr-o astfel de cunoaștere, cu atât vei înțelege de ce Dumnezeu este numit Stăpânul tuturor lucrurilor. Toate lucrurile și totul, inclusiv tu, primesc constant ciclul neîntrerupt de aprovizionare din partea lui Dumnezeu. Vei fi, de asemenea, în stare să simți clar că în această lume și în această omenire, nu există nimeni în afară de Dumnezeu care să poată avea o asemenea putere și o asemenea substanță pentru a stăpâni, a gestiona și a menține existența tuturor lucrurilor. Când obții o asemenea înțelegere, vei recunoaște cu adevărat că Dumnezeu este Dumnezeul tău. Când ajungi la acest punct, L-ai acceptat cu adevărat pe Dumnezeu și I-ai permis să fie Dumnezeul tău și Stăpânul tău. Când ai o asemenea înțelegere și când viața ta ajunge într-un asemenea punct, Dumnezeu nu te va mai pune la încercare și judeca, nici nu-ți va mai cere nimic, pentru că tu Îl înțelegi pe Dumnezeu, Îi cunoști inima și L-ai acceptat cu adevărat pe Dumnezeu în inima ta. Acesta este un motiv important pentru comunicarea acestor subiecte despre stăpânirea și gestionarea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu. Este pentru a le oferi oamenilor mai multă cunoaștere și înțelegere, nu doar pentru a te face să recunoști, ci și pentru a-ți da mai multă cunoaștere practică și înțelegere a acțiunilor lui Dumnezeu.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.