Dumnezeu Însuși, Unicul (VIII)

Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor (II) (Partea întâi)

Haideți să continuăm subiectul comunicării de data trecută. Puteți să vă amintiți ce subiect am comunicat data trecută? (Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.) Este „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor” un subiect care vi se pare foarte îndepărtat? Aveți o oarecare înțelegere de suprafață a acestuia? Poate cineva să-Mi spună ideea principală a acestui subiect pe care l-am comunicat data trecută? (Prin crearea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu, văd că Dumnezeu hrănește toate lucrurile și hrănește omenirea. În trecut, am crezut mereu că atunci când Dumnezeu oferă omului, nu Își oferă cuvântul decât aleșilor Săi, dar nu am înțeles niciodată, prin legile tuturor lucrurilor, că Dumnezeu hrănește omenirea. Numai prin comunicarea de către Dumnezeu a acestui aspect al adevărului am simțit că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor și am văzut că viața tuturor lucrurilor este asigurată de către Dumnezeu, că Dumnezeu manipulează aceste legi și că El hrănește toate lucrurile. Din crearea tuturor lucrurilor de către El văd iubirea lui Dumnezeu.) Data trecută, am comunicat în principal despre crearea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu și despre felul în care El a stabilit legile și principiile pentru acestea. Sub asemenea legi și asemenea principii, toate lucrurile trăiesc și mor împreună cu omul și coexistă cu omul sub stăpânirea lui Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu. Despre ce am vorbit prima dată? Dumnezeu a creat toate lucrurile și Și-a folosit propriile metode pentru a stabili legile creșterii pentru toate lucrurile, ca și traiectoria și modelele lor de creștere, și a stabilit și modurile în care toate lucrurile există pe acest pământ, ca acestea să poată trăi continuu și să depindă unele de altele. Cu asemenea metode și legi, toate lucrurile pot exista și pot crește cu succes și în pace pe acest pământ. Numai având un asemenea mediu înconjurător poate omul să aibă un cămin și un mediu de trai stabile, și sub călăuzirea lui Dumnezeu, poate continua să se dezvolte și să avanseze, să se dezvolte și să avanseze.

Data trecută am discutat conceptul de bază al lui Dumnezeu care asigură toate lucrurile. Mai întâi, Dumnezeu asigură toate lucrurile astfel încât toate lucrurile există și trăiesc pentru omenire. Cu alte cuvinte, un astfel de mediu înconjurător există datorită legilor stabilite de către Dumnezeu. Numai prin întreținerea și gestionarea de către Dumnezeu a unor asemenea legi are omenirea mediul de trai pe care îl are acum. Ceea ce am discutat data trecută reprezintă un mare salt de la cunoașterea lui Dumnezeu de care vorbeam înainte. De ce există un asemenea salt? Pentru că atunci când vorbeam, în trecut, despre a ajunge să-L cunoaștem pe Dumnezeu, discutam în sfera mântuirii și gestionării omenirii de către Dumnezeu – adică mântuirea și gestionarea aleșilor Săi – despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, faptele lui Dumnezeu, firea Lui, ce are El și ce este, intențiile Lui și felul în care asigură omului adevărul și viața. Dar subiectul despre care am discutat data trecută nu s-a mai limitat doar la Biblie și nu a mai fost doar în sfera lui Dumnezeu mântuindu-Și aleșii. Mai degrabă, a depășit această sferă, a ieșit din Biblie și din îngrădirea celor trei etape ale lucrării pe care Dumnezeu o face asupra aleșilor Săi, pentru a-L discuta pe Dumnezeu Însuși. Așa că, atunci când auziți această parte a comunicării Mele, nu trebuie să vă limitați cunoașterea lui Dumnezeu la Biblie și la cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu. În schimb, trebuie să vă păstrați perspectivele deschise; trebuie să vedeți faptele lui Dumnezeu și ceea ce are El și ce este între toate lucrurile, și felul în care Dumnezeu domină și gestionează toate lucrurile. Prin această metodă și pe această bază, poți vedea cum Dumnezeu asigură toate lucrurile. Acest lucru permite omenirii să înțeleagă faptul că Dumnezeu este adevărata sursă a vieții pentru toate lucrurile și că aceasta este adevărata identitate a lui Dumnezeu Însuși. Adică, identitatea, statutul, autoritatea lui Dumnezeu și tot ceea ce este nu sunt adresate numai acelora care Îl urmează în acest moment – nu vă sunt destinate doar vouă, acest grup de oameni – ci tuturor lucrurilor. Atunci, care este anvergura tuturor lucrurilor? Anvergura tuturor lucrurilor este foarte largă. Folosesc „toate lucrurile” pentru a descrie anvergura stăpânirii lui Dumnezeu asupra a tot pentru că vreau să vă spun că lucrurile stăpânite de către Dumnezeu nu sunt numai ceea ce puteți vedea cu ochii voștri, ci includ lumea materială pe care o pot vedea toți oamenii, precum și o altă lume, care nu poate fi văzută de ochi omenești în afara lumii materiale, și, mai mult, includ spațiul și planetele dincolo de locul în care locuiește în prezent omenirea. Aceasta este anvergura stăpânirii lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Anvergura stăpânirii lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor este foarte largă. În ceea ce vă privește, ceea ce ar trebui să înțelegeți, ceea ce ar trebui să vedeți și din ce lucruri ar trebui să obțineți cunoaștere – acestea sunt ceea fiecare dintre voi are nevoie și trebuie să înțeleagă, să vadă și să-i fie limpede. Chiar dacă anvergura acestui „toate lucrurile” este foarte largă, nu am să vă spun despre anvergura pe care nu o puteți vedea deloc sau cu care nu puteți lua contact. Nu am să vă spun decât despre anvergura cu care ființele omenești pot lua contact, pe care o pot înțelege și pricepe, astfel încât toată lumea să poată simți adevărata semnificație a expresiei „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.” Astfel, nimic din ceea ce vă comunic nu vor fi vorbe goale.

Data trecută, am folosit metode de povestire pentru a oferi o imagine de ansamblu simplă a subiectului „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor,” astfel încât să puteți avea o înțelegere de bază a felului în care Dumnezeu asigură toate lucrurile. Care este scopul întipăririi acestui concept de bază în voi? Este pentru a vă informa că, dincolo de Biblie și de cele trei etape ale lucrării Sale, Dumnezeu mai face și o altă lucrare pe care oamenii nu o pot vedea și cu care nu pot lua contact. O asemenea lucrare este efectuată personal de către Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar face decât să-Și ducă mai departe aleșii, fără această lucrare dincolo de lucrarea Sa de gestionare, atunci ar fi foarte dificil pentru această omenire, inclusiv pentru voi toți, să continue să avanseze și această omenire și această lume nu ar fi în stare să continue să se dezvolte. Aceasta este importanța expresiei „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor” despre care vă comunic astăzi.

Mediul de trai de bază pe care Dumnezeu îl creează pentru omenire

Am discutat o mulțime de subiecte și teme legate de expresia „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor,” dar știți în inimile voastre ce lucruri conferă Dumnezeu omenirii în afară de a vă furniza cuvântul Lui și de a-Și efectua lucrarea de mustrare și judecată asupra voastră? Unii oameni ar putea spune: „Dumnezeu îmi acordă har și binecuvântări și îmi dă disciplină, alinare, grijă și protecție în orice mod cu putință.” Alții vor spune: „Dumnezeu îmi oferă mâncarea și băutura de zi cu zi,” în timp ce alții vor spune chiar: „Dumnezeu îmi oferă totul.” Cu privire la aceste lucruri cu care oamenii pot lua contact în viețile lor de zi cu zi, ați putea avea cu toții câteva răspunsuri care au legătură cu propria voastră experiență de viață fizică. Dumnezeu acordă multe lucruri fiecărei persoane în parte, cu toate că ceea ce discutăm aici nu se limitează numai la sfera nevoilor zilnice ale oamenilor, ci permite fiecăruia dintre voi să privească mai departe. Din perspectivă macro, de vreme ce Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor, cum întreține El viața tuturor lucrurilor? Ca toate lucrurile să poată continua să existe, ce aduce Dumnezeu tuturor lucrurilor ca să le întrețină existența și să întrețină legile existenței lor? Acesta este ideea principală a ceea ce discutăm astăzi. Înțelegeți ce am spus? Subiectul acesta s-ar putea să vă fie foarte nefamiliar, dar nu voi vorbi despre doctrine prea profunde. Mă voi strădui să vă fac pe toți să înțelegeți după ce ascultați. Nu trebuie să simțiți nicio povară – tot ceea ce trebuie să faceți este să ascultați cu atenție. Cu toate acestea, tot trebuie să mai accentuez un pic: despre ce subiect vorbesc? Spuneți-Mi. (Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.) Atunci cum asigură Dumnezeu toate lucrurile? Ce oferă El tuturor lucrurilor astfel încât să se poată spune că „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor”? Aveți noțiuni sau gânduri în această privință? Se pare că subiectul acesta despre care vorbesc vă creează efectiv un vid absolut în inimi și minți. Dar sper că puteți conecta subiectul și lucrurile despre care am de gând să vorbesc cu faptele lui Dumnezeu și că nu le veți pune în legătură cu vreo cunoaștere sau lega de vreo cultură sau cercetare omenească. Nu vorbesc decât despre Dumnezeu și despre Dumnezeu Însuși. Aceasta este sugestia Mea pentru voi. Înțelegeți, nu-i așa?

Dumnezeu a acordat multe lucruri omenirii. Am să încep prin a vorbi despre ceea oamenii pot vedea, adică, despre ceea ce pot simți. Acestea sunt lucrurile pe care oamenii le pot înțelege înăuntrul lor și pe care le pot accepta. Așadar, haideți să începem cu lumea materială pentru a discuta despre ceea ce a oferit Dumnezeu omenirii.

1. Aerul

Mai întâi, Dumnezeu a creat aerul, ca omul să poată respira. Nu este acest „aer” aerul vieții de zi cu zi cu care oamenii sunt în contact în mod constant? Nu este acest aer lucrul pe care oamenii se bazează în orice clipă, chiar și atunci când dorm? Aerul pe care l-a creat Dumnezeu este de o importanță monumentală pentru omenire: este componenta esențială a fiecărei suflări a lor și a vieții înseși. Această substanță, care poate fi doar simțită, dar nu văzută, a fost primul dar al lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. După ce a creat aerul, a închis Dumnezeu prăvălia? După ce a creat aerul, S-a gândit Dumnezeu la densitatea aerului? S-a gândit Dumnezeu la conținutul aerului? (Da.) La ce se gândea Dumnezeu când a făcut aerul? De ce a făcut Dumnezeu aerul și care I-a fost raționamentul? Oamenii au nevoie de aer și au nevoie să respire. Înainte de toate, densitatea aerului trebuie să corespundă cu plămânul omenesc. Cunoaște cineva densitatea aerului? Nu este ceva ce trebuie să știe oamenii, nu au nevoie să știe acest lucru. Nu avem nevoie de un număr exact în legătură cu densitatea aerului, și este în regulă să avem o idee generală. Dumnezeu a făcut aerul cu o densitate care ar fi cea mai potrivită pentru ca plămânii omenești să respire. Adică, oamenii se simt confortabil și nu le va fi afectat corpul atunci când respiră. Aceasta este ideea din spatele densității aerului. Apoi vom discuta despre conținutul aerului. Mai întâi, ceea ce conține aerul nu este otrăvitor pentru oameni și, ca atare, nu le va afecta plămânul și corpul. Dumnezeu a trebuit să se gândească la toate acestea. Dumnezeu a trebuit să se gândească la faptul că aerul pe care îl respiră oamenii ar trebui să intre și să iasă ușor și că, după ce a fost inspirat, conținutul și cantitatea de aer ar trebui să fie în așa fel încât sângele, ca și aerul rezidual din plămân și din corp să fie corect metabolizat, și de asemenea, că aerul nu ar trebui să conțină nicio componentă otrăvitoare. Cu privire la aceste două standarde, nu vreau să vă îndes în cap o grămadă de cunoștințe, ci mai degrabă doar să vă informez că Dumnezeu a avut în minte un proces de gândire specific atunci când a creat fiecare lucru în parte – cel mai bun. În ceea ce privește cantitatea de praf din aer, cantitatea de praf, nisip și țărână de pe pământ, ca și praful care cade din cer, Dumnezeu are un plan și pentru aceste lucruri – o cale de a înlătura sau de a rezolva aceste lucruri. Deși există ceva praf, Dumnezeu a făcut în așa fel încât praful să nu afecteze trupul și respirația omului, și ca fragmentele de praf să aibă o dimensiune care să nu fie dăunătoare corpului. Nu a fost crearea aerului de către Dumnezeu misterioasă? A fost la fel de simplă ca și cum doar ar fi suflat aerul din gura Lui? (Nu.) Chiar și în crearea lucrurilor celor mai simple de către El, taina lui Dumnezeu, mințile Lui, gândurile Lui și înțelepciunea Lui sunt toate evidente. Este Dumnezeu realist? (Da.) Adică, până și în crearea a ceva simplu, Dumnezeu se gândea la omenire. Mai întâi de toate, aerul pe care îl respiră oamenii este curat, ceea ce conține este potrivit pentru respirația oamenilor, nu este toxic și nu dăunează oamenilor, iar densitatea este calibrată pentru respirația omenească. Acest aer pe care oamenii îl inspiră și îl expiră este esențial pentru corpul lor, pentru trupul lor. Așa că oamenii pot respira în voie, fără constrângeri sau griji. Pot respira normal. Aerul este ceea ce Dumnezeu a creat la început și ceea ce este indispensabil pentru respirația omenească.

2. Temperatura

Al doilea lucru este temperatura. Toată lumea știe ce este temperatura. Temperatura este ceva cu care un mediu înconjurător potrivit supraviețuirii umane trebuie să fie echipat. Dacă temperatura este prea ridicată, să spunem că temperatura este mai mare de 40 de grade Celsius, atunci nu ar fi epuizant pentru oameni să trăiască? Nu ar fi foarte istovitor? Dacă temperatura este prea scăzută și ajunge la minus 40 de grade Celsius? Oamenii nu ar fi în stare să o suporte nici în acest caz. Așadar, Dumnezeu a fost, de fapt, foarte atent în stabilirea acestui interval de temperatură. Intervalul de temperatură la care corpul omenesc se poate adapta este, în esență, de la minus 30 de grade Celsius la 40 de grade Celsius. Acesta este intervalul de temperatură de bază de la nord la sud. În regiunile reci, temperaturile pot scădea, probabil, până la minus 50 sau 60 de grade Celsius. O asemenea regiune nu este un loc în care Dumnezeu îi permite omului să trăiască. De ce există asemenea regiuni reci? Aici stau înțelepciunea și intențiile lui Dumnezeu. Nu-ți permite să te apropii de acele locuri. Dumnezeu protejează locurile care sunt prea fierbinți sau prea reci, ceea ce înseamnă că El nu este pregătit să-i permită omului să trăiască acolo. Nu este pentru omenire. De ce ar permite El ca asemenea locuri să existe pe pământ? Dacă Dumnezeu nu i-ar permite omului să trăiască acolo sau să existe acolo, atunci de ce le-ar fi creat Dumnezeu? Aici stă înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică, temperatura de bază a mediului înconjurător pentru supraviețuirea omului a fost, de asemenea, ajustată în mod rezonabil de către Dumnezeu. Există și o lege aici. Dumnezeu a creat unele lucruri care să ajute la menținerea unei astfel de temperaturi, să controleze această temperatură. Ce lucruri se folosesc pentru a menține această temperatură? În primul rând, soarele le poate aduce oamenilor căldură, dar vor putea oamenii să suporte dacă este prea cald? Este cineva care îndrăznește să se apropie de soare? Există vreun instrument pe pământ care să se poată apropia de soare? (Nu.) De ce nu? Este prea fierbinte. Se va topi. Așadar, Dumnezeu a efectuat o măsură specifică a distanței soarelui față de omenire. A făcut o lucrare atentă. Dumnezeu are un standard pentru această distanță. Mai sunt și Polul Sud și Polul Nord al pământului. Ce este la Polul Sud și la Polul Nord? Sunt numai ghețari. Poate omenirea să trăiască pe ghețari? Sunt potriviți pentru viața oamenilor? (Nu.) Nu, așa că n-ai să mergi acolo. Din moment ce nu mergi la Polul Sud și la Polul Nord, ghețarii vor fi păstrați și vor putea să-și joace rolul, care este acela de a controla temperatura. Înțelegi? Dacă nu există Polul Sud și Polul Nord și soarele strălucește mereu pe pământ, atunci toți oamenii de pe pământ vor muri de cald. Folosește Dumnezeu numai aceste două lucruri ca să controleze temperatura? Nu, nu folosește doar aceste două lucruri ca să controleze o temperatură potrivită supraviețuirii omenești. Mai sunt și tot felul de lucruri vii, cum ar fi iarba de pe câmp, diferite tipuri de copaci și toate soiurile de plante în păduri. Acestea absorb căldura soarelui și sintetizează energia termică a soarelui pentru a regla temperatura la care trăiesc oamenii. Mai sunt și sursele de apă, cum ar fi râurile și lacurile. Suprafața râurilor și a lacurilor nu este ceva ce poate fi decis de cineva. Nimeni nu poate controla câtă apă există pe pământ, unde curge apa, în ce direcție curge, volumul apei sau viteza curgerii. Numai Dumnezeu știe. Aceste surse diferite de apă, incluzând apele subterane și râurile și lacurile de la suprafață, pe care oamenii le pot vedea, pot, de asemenea, regla temperatura la care trăiesc oamenii. Pe deasupra, sunt tot felul de formațiuni geografice, cum ar fi munții, câmpiile, canioanele și mlaștinile; aceste diferite formațiuni geografice, suprafețele și dimensiunile lor joacă toate un rol în reglarea temperaturii. De exemplu, dacă un munte are raza de 100 de kilometri, acești 100 de kilometri vor avea un efect de 100 de kilometri. În privința numărului de lanțuri muntoase și canioane pe care Dumnezeu le-a creat pe pământ, acesta este un lucru la care Dumnezeu S-a gândit profund. Cu alte cuvinte, dincolo de existența fiecărui lucru creat de Dumnezeu este o poveste, și aceasta conține și înțelepciunea și planurile lui Dumnezeu. Să luăm, de exemplu, pădurile și toate felurile de vegetație – aria și dimensiunea spațiului în care cresc acestea nu pot fi controlate de niciun om, nici nu are vreun om ultimul cuvânt în această privință. Câtă apă absorb, câtă energie termică absorb din soare nu poate fi, de asemenea, controlat de nicio ființă omenească. Toate acestea sunt lucruri aflate în sfera a ceea ce a fost plănuit de către Dumnezeu atunci când a creat toate lucrurile.

Numai datorită planificării atente a lui Dumnezeu, a cumpănirii Sale și a aranjamentelor în toate privințele poate omul să trăiască într-un mediu înconjurător cu o temperatură atât de potrivită. Așadar, fiecare lucru în parte pe care omul îl vede cu ochii lui, cum ar fi soarele, Polul Sud și Polul Nord, despre care oamenii aud adesea, ca și diferitele viețuitoare de pe și de sub pământ și din apă, suprafețele pădurilor și a altor forme de vegetație, sursele de apă, diferitele întinderi de apă, câtă apă a mării și câtă apă dulce există, plus diferite medii înconjurătoare geografice – Dumnezeu folosește aceste lucruri pentru a menține temperaturi normale pentru supraviețuirea omului. Acest lucru este absolut. Numai pentru că Dumnezeu dă dovadă de atâta considerație este omul în stare să trăiască într-un mediu înconjurător cu asemenea temperaturi potrivite. Nu poate fi nici prea frig, nici prea cald: locurile care sunt prea călduroase și în care temperaturile depășesc nivelul la care se poate adapta corpul omenesc, cu siguranță, nu sunt pregătite pentru tine de către Dumnezeu. Locurile care sunt prea reci și în care temperaturile sunt prea scăzute; locuri care, imediat ce sosesc oamenii, îi vor îngheța în doar câteva minute încât nu vor mai fi în stare să vorbească, le va îngheța creierul, nu vor mai fi în stare să gândească și se vor sufoca în scurt timp – nici asemenea locuri nu sunt pregătite de către Dumnezeu pentru omenire. Indiferent de ce fel de cercetări vor oamenii să deruleze, sau dacă vor să inoveze sau să depășească asemenea limitări – indiferent de lucrurile la care se vor gândi oamenii, ei nu vor fi niciodată în stare să depășească limitele până la care se poate adapta corpul omenesc. Nu vor putea niciodată să scape de aceste limitări pe care Dumnezeu le-a creat pentru om. Aceasta se datorează faptului că Dumnezeu a creat ființele omenești și Dumnezeu știe cel mai bine la ce temperaturi se poate adapta corpul omenesc. Oamenii înșiși știu? (Nu.) De ce spuneți că oamenii nu știu? Ce fel de lucruri prostești au făcut oamenii? Nu au fost destui oameni care să vrea mereu să cucerească Polul Nord și Polul Sud? Ei vor mereu să meargă acolo, să ocupe pământul, ca să se stabilească acolo și să-l dezvolte. Nu este acesta un act de autodistrugere? Să spunem că ai cercetat intens Polul Sud și Polul Nord. Dar chiar dacă te poți adapta la asemenea temperaturi, poți trăi acolo și „îmbunătățești” mediul de trai și mediul de supraviețuire al Polului Sud și al Polului Nord, va avantaja acest lucru omenirea în vreun fel? Vei fi fericit dacă se topește toată gheața de la Polul Sud și de la Polul Nord? Este incredibil. Este un act absurd. Omenirea are un mediu înconjurător în care poate supraviețui, dar nu poate sta liniștită și conștiincioasă aici și trebuie să se ducă într-un loc în care nu poate supraviețui. De ce stau astfel lucrurile? Oamenii s-au plictisit să trăiască la temperaturi potrivite. S-au bucurat de prea multe binecuvântări. În plus, mediul normal de viață a fost destul de mult distrus de către omenire, așa că ar putea la fel de bine să meargă la Polul Sud sau la Polul Nord să mai provoace niște daune sau să se implice în vreo „cauză” ca să fie un soi de „pionieri.” Nu este acest lucru o prostie? Adică, sub conducerea strămoșului ei, Satana, această omenire continuă să facă absurdități, una după alta, distrugând în mod nesăbuit și nechibzuit căminul frumos pe care Dumnezeu l-a creat pentru omenire. Asta a făcut Satana. Mai mult, văzând că supraviețuirea omului pe pământ este un pic în pericol, o grămadă de oameni vor să găsească metode să locuiască pe lună, să caute o scăpare văzând dacă pot trăi acolo. Până la urmă, ce lipsește de acolo? (Oxigenul.) Pot ființele omenești să supraviețuiască fără oxigen? Din moment ce oxigenul lipsește de pe lună, nu este un loc în care poate sta omul, și totuși omul continuă să-și dorească să meargă acolo. De ce? Este autodistrugere, nu-i așa? Este un loc fără aer și temperatura nu este potrivită pentru supraviețuirea omului, deci nu este pregătită de Dumnezeu pentru om.

Temperatura despre care tocmai am vorbit este un lucru cu care oamenii pot lua contact în viețile lor de zi cu zi. Temperatura este un lucru pe care toate corpurile omenești îl pot simți, dar nimeni nu se gândește cum a apărut această temperatură sau cine este responsabil și controlează această temperatură care este potrivită pentru viața omenească. Aceasta este ceea ce ajungem să cunoaștem acum. Este înțelepciunea lui Dumnezeu în acest lucru? Este acțiunea lui Dumnezeu în acest lucru? (Da.) Având în vedere că Dumnezeu a creat un mediu înconjurător cu o temperatură potrivită pentru viața omenească, este aceasta una dintre metodele prin care Dumnezeu aprovizionează toate lucrurile? (Da.) Este.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.