Înțelegerea faptului că mesajul răspândit de Domnul Isus în Epoca Harului era că numai calea pocăinței este esențială

Versete din Biblie pentru referințe: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” (Matei 4:17). „Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelo…

2019-07-10 00:58:03

Înțelegerea faptului că toate adevărurile exprimate de Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt calea vieții veșnice este esențială

Versete din Biblie pentru referințe: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi to…

2019-07-10 00:57:59

Recunoașterea diferențelor dintre calea pocăinței din Epoca Harului și calea vieții veșnice în zilele de pe urmă este esențială

Versete din Biblie pentru referințe: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele…

2019-07-10 00:57:54

Înțelegerea faptului că mesajul răspândit de Domnul Isus în Epoca Harului era că numai calea pocăinței este esențială

Versete din Biblie pentru referințe: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” (Matei 4:17). „Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelo…

2019-07-10 00:58:03

Înțelegerea faptului că toate adevărurile exprimate de Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt calea vieții veșnice este esențială

Versete din Biblie pentru referințe: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi to…

2019-07-10 00:57:59

Recunoașterea diferențelor dintre calea pocăinței din Epoca Harului și calea vieții veșnice în zilele de pe urmă este esențială

Versete din Biblie pentru referințe: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele…

2019-07-10 00:57:54