Mântuirea și mântuirea deplină
  • 1 Întrebare 4: Oamenii sunt păcătoși, dar jertfa de păcat a Domnului Isus este în vigoare pentru totdeauna. Câtă vreme ne mărturisim păcatele în fața Domnului, El ne va ierta. Suntem fără de păcat în ochii Domnului, așa că, putem intra în Împărăția cerurilor!
  • 2 Întrebarea 14: Biblia spune: „Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea” (Romani 10:10). Noi credem că Domnul Isus ne-a iertat păcatele și că ne-a făcut drepți prin credință. În plus, credem că, dacă o persoană e mântuită o dată, atunci e mântuită pentru vecie și că, atunci când Domnul Se va întoarce, vom fi imediat răpiți și vom intra în Împărăția cerurilor. Așadar, de ce mărturisești că trebuie să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată din zilele de pe urmă înainte să putem fi mântuiți și aduși în Împărăția cerurilor?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp