28. Care sunt diferențele dintre lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea duhurilor rele?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Trebuie să înțelegi ce lucruri vin de la Dumnezeu și ce lucruri vin de la Satana. Ceea ce vine de la Dumnezeu îți oferă viziuni din ce în ce mai clare și te apropie tot mai mult de Dumnezeu; împărtășești o dragoste sinceră cu frații și surorile tale, ești capabil să dai dovadă de apreciere față de povara lui Dumnezeu și să ai o inimă iubitoare de Dumnezeu, care nu se domolește. Există un drum înainte pe care să mergi. Ceea ce vine de la Satana te face să pierzi viziunile și tot ce ai avut înainte; te înstrăinezi de Dumnezeu, nu ai nicio dragoste pentru frații și surorile tale și ai o inimă plină de ură. Devii deznădăjduit, nu-ți mai dorești să trăiești viața bisericească, iar inima ta iubitoare de Dumnezeu nu mai există. Aceasta este lucrarea Satanei și, de asemenea, consecința provocată de lucrarea duhurilor rele.

Fragment din „Capitolul 22” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu nu Își repetă lucrarea, nu săvârșește o lucrare nerealistă, nu are cerințe excesive de la om și nu săvârșește o lucrare dincolo de simțul omului. Toată lucrarea pe care o săvârșește se află în sfera simțului normal al omului și nu depășește simțul umanității normale, iar lucrarea Lui este conform cerințelor normale ale omului. Dacă este lucrarea Duhului Sfânt, omul devine și mai normal, iar umanitatea lui devine și mai normală. Omul are tot mai multe cunoștințe în ceea ce privește firea lui satanică stricată și în ceea ce privește esența omului, având tot mai multă dorință pentru adevăr. Cu alte cuvinte, viața omului crește și crește, iar firea coruptă a omului devine capabilă de tot mai multe schimbări – toate fiind semnificația lui Dumnezeu care devine viața omului. Dacă o cale este incapabilă să dezvăluie acele lucruri care formează esența omului, este incapabilă să modifice firea omului și, mai mult, este incapabilă să-l aducă în fața lui Dumnezeu sau să-i ofere o înțelegere reală a lui Dumnezeu, înjosindu-i chiar umanitatea și făcându-i simțurile să fie și mai anormale, atunci această cale nu trebuie să fie calea adevărată și poate fi lucrarea unui spirit rău sau calea veche. Pe scurt, nu poate fi lucrarea prezentă a Duhului Sfânt.

Fragment din „Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi” în Cuvântul Se arată în trup

Lucrarea Duhului Sfânt este o formă de îndrumare proactivă și de luminare pozitivă. Nu permite oamenilor să fie pasivi. Le aduce mângâiere, le oferă credință și tărie sufletească și le permite să continue opera de desăvârșire a lor de către Dumnezeu. Când Duhul Sfânt lucrează, oamenii pot să pătrundă în mod activ; ei nu sunt pasivi sau forțați, ci proactivi. Când Duhul Sfânt lucrează, oamenii sunt bucuroși și harnici şi doritori să se supună și fericiți să se umilească și, chiar dacă sunt îndurerați și fragili înlăuntrul lor, ei iau decizia să coopereze, ei suferă cu bucurie, pot să se supună și nu sunt pătați de voinţa umană și, cu siguranță, nici de dorințele și motivațiile umane. Când oamenii experimentează lucrarea Duhului Sfânt, ei sunt mai ales sfinți în sinea lor. Cei care sunt înzestraţi cu lucrarea Duhului Sfânt trăiesc iubirea lui Dumnezeu, iubirea fraților și surorilor lor și se desfată cu lucrurile cu care Se desfată Dumnezeu și detestă lucrurile pe care le detestă Dumnezeu. Persoanele care sunt atinse de lucrarea Duhului Sfânt au o umanitate normală, urmăresc în mod constant adevărul și dispun de umanitate. Când Duhul Sfânt lucrează în oameni, starea lor sufletească devine din ce în ce mai bună, iar umanitatea lor devine din ce în ce mai normală și, deși o parte din cooperarea lor poate fi prostească, motivațiile lor sunt corecte, intrarea lor este pozitivă, ei nu încearcă să întrerupă și sunt lipsiţi de reavoinţă. Lucrarea Duhului Sfânt este normală și reală, Duhul Sfânt lucrează în om potrivit regulilor vieții normale a omului, iar El luminează și îndrumă oamenii potrivit scopurilor adevărate ale oamenilor obişnuiţi. Când Duhul Sfânt lucrează în oameni, El îi îndrumă și îi luminează potrivit nevoilor oamenilor obişnuiţi, El le oferă lucruri în funcție de nevoile lor și îi îndrumă și luminează pozitiv în funcție de ceea ce le lipsește. Lucrarea Duhului Sfânt este de a-i lumina și călăuzi pe oameni în viața reală; doar dacă experimentează cuvintele lui Dumnezeu în viața reală oamenii pot vedea lucrarea Duhului Sfânt. Dacă, în viața de zi cu zi, oamenii au o stare pozitivă și o viață duhovnicească normală, atunci sunt înzestraţi cu lucrarea Duhului Sfânt. Într-o asemenea stare, când mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu, ei au credință, când se roagă, sunt inspirați, când ceva li se întâmplă, nu sunt pasivi și, când li se întâmplă, ei pot vedea lecțiile pe care Dumnezeu cere să fie învățate și nu sunt pasivi sau slabi și, deși au dificultăți reale, ei sunt dornici să se supună tuturor aranjamentelor lui Dumnezeu.

[…]

Ce lucrare vine de la Satana? În lucrarea care vine de la Satana, viziunile pe care le au oamenii sunt vagi și abstracte și ei sunt lipsiţi de umanitatea normală, motivațiile din spatele acțiunilor lor sunt greșite și, deși îşi doresc să-L iubească pe Dumnezeu, în ei există mereu acuzații, iar aceste acuzații și gânduri se amestecă mereu în ei, constrângând creșterea vieții lor și oprindu-i din a avea o stare sufletească normală în fața lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că, de îndată ce lucrarea Satanei apare în oameni, inimile lor nu mai pot fi în pace în fața lui Dumnezeu, oamenii nu mai știu ce să facă cu ei, vederea unei adunări de oameni îi face să-și dorească să fugă și nu sunt capabili să-și închidă ochii când ceilalți se roagă. Lucrarea duhurilor rele distruge relațiile normale dintre om și Dumnezeu și tulbură viziunile anterioare ale oamenilor sau vechea lor cale de intrare în viață; în inimile lor, ei nu se mai pot apropia niciodată de Dumnezeu, se întâmplă lucruri care îi perturbă și îi înlănțuiesc, iar inimile lor nu-și pot găsi pacea, nelăsând putere deloc pentru iubirea lor pentru Dumnezeu și făcându-i să fie cuprinși de melancolie. Acestea sunt manifestările lucrării Satanei. Lucrarea Satanei se manifestă astfel: nu poți să te ții tare pe poziție, făcându-te să devii o persoană care Îi greșește lui Dumnezeu și care nu are deloc credință în El. Când Satana intervine, îți pierzi iubirea și credința în Dumnezeul din tine, ești despuiat de o relație normală cu Dumnezeu, nu cauți adevărul sau să te perfecţionezi, regresezi, şi devii pasiv, te complaci, dai frâu liber păcatului și nu urăști păcatul; în plus, amestecul Satanei te face să devii desfrânat, face ca atingerea lui Dumnezeu să dispară din tine, te face să te plângi de El și să I te opui, ceea ce face să te îndoiești de El și chiar există riscul să Îl părăsești. Toate acestea reprezintă lucrarea Satanei.

Fragment din „Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu lucrează într-un mod blând, iubitor, delicat și grijuliu, o modalitate care este în mod special măsurată și adecvată. Calea Lui nu te provoacă să simți emoții intense precum: „Dumnezeu trebuie să mă lase să fac aceasta” sau „Dumnezeu trebuie să mă lase să fac cealaltă”. Dumnezeu nu-ți dă niciodată acel fel de mentalitate intensă sau sentimente intense care fac lucrurile de nesuportat. Nu-i așa? Chiar și când accepți cuvintele de judecată și mustrare ale lui Dumnezeu, cum te simți atunci? Când simți autoritatea și puterea Lui, cum te simți atunci? Simți că Dumnezeu este divin și de neîncălcat? (Da.) Te simți departe de Dumnezeu în aceste vremuri? Te simți înspăimântat de Dumnezeu? Nu, simți, în schimb, respect înfricoșat față de El. Nu simt oamenii toate aceste lucruri numai ca urmare a lucrării lui Dumnezeu? […]

[…] Când vine vorba de lucrarea lui Satana asupra omului, am acum două fraze care pot descrie amănunțit natura răutăcioasă și rea a Satanei care vă permite cu adevărat să-i cunoașteți caracterul odios: în abordarea lui față de om, Satana vrea permanent să-l ocupe și să-l posede cu forța, pe fiecare în parte, astfel încât să poată ajunge până la punctul în care îl controlează complet pe om, rănindu-l, astfel încât să poată dobândi această ambiție obiectivă și sălbatică. Ce înseamnă „ocupă cu forța”? Se întâmplă cu sau fără consimțământul tău? Se întâmplă cu sau fără știrea ta? Este complet fără știrea ta! În situațiile în care nu ești conștient, eventual atunci când nu a spus nimic sau nu a făcut nimic, atunci când nu există nicio premisă, niciun context, el există în jurul tău, înconjurându-te. El caută o oportunitate de a exploata, apoi te ocupă forțat, te posedă, atingându-și obiectivul de a te controla și de a te răni în totalitate. Acestea sunt o intenție și un comportament tipic în lupta pentru omenire a Satanei împotriva lui Dumnezeu.

Fragment din „Dumnezeu Însuși, Unicul (IV)” în Cuvântul Se arată în trup

Unii oameni spun că Duhul Sfânt lucrează în ei în orice moment. Este imposibil. Dacă ar spune că Duhul Sfânt este întotdeauna cu ei, ar fi realist. Dacă ar spune că gândirea și simțul lor sunt normale în orice moment, ar fi de asemenea realist și ar arăta că Duhul Sfânt este cu ei. Dacă spun că Duhul Sfânt lucrează mereu în ei, că sunt luminați de Dumnezeu și atinși de Duhul Sfânt în fiecare clipă și că dobândesc cunoștințe noi tot timpul, atunci nu este în niciun caz normal! Este de-a dreptul supranatural! Fără o umbră de îndoială, astfel de oameni sunt spirite rele! Chiar și când Duhul lui Dumnezeu intră în trup, sunt momente când El trebuie să mănânce și să Se odihnească – ca să nu mai vorbim despre oameni. Cei care au fost posedați de spiritele rele par să fie lipsiți de slăbiciunea trupului. Ei sunt capabili să se lepede și să renunțe la tot, sunt lipsiți de emoție, în stare să reziste chinului și nu simt nici cea mai mică oboseală, ca și cum ar fi depășit trupul. Nu este acest lucru extrem de supranatural? Lucrarea spiritelor rele este supranaturală – niciun om nu ar putea atinge astfel de lucruri! Cei lipsiți de discernământ sunt invidioși când văd astfel de oameni: ei spun că au o astfel de vigoare în credința lor în Dumnezeu, că au o credință puternică și că nu arată niciodată nici cel mai mic semn de slăbiciune! De fapt, toate acestea sunt manifestări ale lucrării unui spirit rău. Deoarece oamenii normali au în mod inevitabil slăbiciuni umane; aceasta este starea normală a celor care au prezența Duhului Sfânt.

Fragment din „Practica (4)” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Mai jos, haideți să ne uităm la alte diferențe clare între lucrarea variată a duhurilor rele și lucrarea Duhului Sfânt și la modul în care se manifestă ele în mod specific. Duhul Sfânt alege oameni care urmăresc adevărul, care au conștiință și rațiune și care au integritate. Aceștia sunt genul de oameni în care El lucrează. Duhurile rele aleg oameni care sunt șireți și absurzi, care nu au nicio dragoste față de adevăr și care sunt fără conștiință sau rațiune. Astfel sunt oamenii în care lucrează duhurile rele. Ce vedem când îi comparăm pe cei care sunt aleși pentru lucrarea Duhului Sfânt și pe cei care sunt aleși pentru cea a duhurilor rele? Putem vedea că Dumnezeu este sfânt și drept, că cei care sunt aleși de Dumnezeu urmăresc adevărul și au conștiință și rațiune, că au integritate și iubesc ceea ce este drept. Cei care sunt aleși de duhurile rele sunt vicleni, sunt egoiști și vrednici de dispreț, nu au nicio dragoste față de adevăr, sunt fără conștiință și rațiune și nu urmăresc adevărul. Duhurile rele aleg numai lucruri negative și pe aceia care nu sunt oameni adevărați, de unde vedem că duhurile rele iubesc răutatea și întunericul, că sunt la o milă distanță de cei care urmăresc adevărul și se grăbesc să pună stăpânire pe cei care sunt strâmbi și vicleni, care sunt fermecați de nelegiuire și pot fi vrăjiți ușor. Cei în care duhurile rele aleg să lucreze nu pot fi mântuiți și ei sunt eliminați de Dumnezeu. Când și în ce context lucrează duhurile rele? Acestea lucrează când oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au răzvrătit împotriva Lui. Lucrarea duhurilor rele farmecă oamenii și face acest lucru profitând de ocazie când ei păcătuiesc. Atunci când oamenii sunt cei mai slabi, în special când suferă mult în inimile lor, când se simt zăpăciți și confuzi, duhul rău profită de această ocazie pentru a se furișa înăuntru și a-i fermeca și corupe, pentru a semăna discordie între ei și Dumnezeu. Există un timp pentru lucrarea Duhului Sfânt: când oamenii Îl cheamă pe Dumnezeu, când inimile lor se întorc la Dumnezeu, când au nevoie de Dumnezeu, când se căiesc înaintea lui Dumnezeu și când caută adevărul, atunci Duhul Sfânt începe să lucreze în ei. Vezi cum fiecare aspect al lucrării Duhului Sfânt este cu scopul de a mântui omul, cum caută El oportunități pentru a mântui omul, în timp ce duhurile rele caută ocazii de a corupe și de a ademeni oamenii. Duhurile rele sunt vrednice de dispreț și rele, sunt perfide și sinistre, tot ceea ce fac este menit să corupă omul, să-i facă rău și să-l devoreze. Când oamenii sunt în nevoie, când Îl cheamă disperați pe Dumnezeu, când cer mântuirea de la Dumnezeu și când doresc să se apropie de Dumnezeu în inimile lor, Duhul Sfânt li se arată și face lucrarea de mântuire. Dumnezeu este dragoste, iar duhurile rele sunt ură – este clar asta pentru tine, nu-i așa? Tot ceea ce fac duhurile rele este cu scopul de a devora și a corupe omul, iar tot ce face Duhul Sfânt este pentru dragostea și mântuirea omului. Efectele lucrării Duhului Sfânt sunt de a purifica oamenii, de a-i mântui din stricăciunea lor, de a le permite să se cunoască pe ei înșiși și pe Satana, de a se putea răzvrăti împotriva Satanei, de a fi capabili să urmărească adevărul și de a trăi în cele din urmă asemănarea omului. Duhurile rele corup, pângăresc și leagă oamenii, îi afundă și mai adânc în păcat și aduc dureri din ce în ce mai mari în viețile lor, și astfel că, atunci când duhurile rele lucrează în oameni, ei sunt terminați; în cele din urmă, ei sunt devorați de Satana, ceea ce este rezultatul lucrării duhurilor rele. Efectul lucrării Duhului Sfânt este de a mântui oamenii în cele din urmă, de a-i face să trăiască o viață reală, de a-i face complet liberi și eliberați și de a-i face să primească binecuvântările lui Dumnezeu. Iată: duhurile rele duc omul către întuneric, îl duc în abis; Duhul Sfânt scoate omul din întuneric, la lumină și la libertate. Lucrarea Duhului Sfânt luminează și îndrumă oamenii, El le dă ocazii, iar când sunt slabi și au păcate, El le aduce mângâiere. El le permite oamenilor să se cunoască pe ei înșiși, le permite să urmărească adevărul și El nu forțează oamenii să facă lucruri, ci îi lasă să-și aleagă singuri calea și, în cele din urmă, îi scoate la lumină. Duhurile rele îi forțează pe oameni să facă lucruri și îi comandă. Tot ceea ce spun ele este fals și îi farmecă pe oameni, îi înșală și îi leagă; duhurile rele nu dau libertate oamenilor, nu le dau posibilitatea să aleagă, îi forțează pe drumul către ruină și, în cele din urmă, îi cufundă mai adânc și mai adânc în păcat, ducându-i la moarte.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Anterior: 27. Care este lucrarea duhurilor rele? Cum se manifestă lucrarea duhurilor rele?

Înainte: 29. Ce este posedarea de către demoni? Cum se manifestă posedarea de către demoni?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte