Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Martori pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

31. Ce sunt fecioarele înțelepte? Ce sunt fecioarele nesăbuite?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

În trecut, unii oameni au făcut preziceri despre „cinci fecioare înţelepte, cinci fecioare nechibzuite”; deşi prezicerea nu este exactă, nu este întru totul greşită, deci pot să vă explic. Cele cinci fecioare înţelepte şi cele cinci fecioare nechibzuite nu reprezintă amândouă nici numărul oamenilor, nici un anume fel de oameni. Cele cinci fecioare înţelepte reprezintă numărul oamenilor, iar cele cinci fecioare nechibzuite reprezintă un fel de oameni, dar niciuna dintre cele două categorii nu se referă la fiii întâi născuţi, ci reprezintă creaţia. Acesta este motivul pentru care li s-a cerut să pregătească uleiul în zilele de pe urmă. (Creaţia nu are calitatea Mea; dacă vor să fie înţelepte, atunci trebuie să pregătească uleiul şi, astfel, trebuie să fie echipate cu cuvintele Mele.) Cele cinci fecioare înţelepte îi reprezintă pe fiii Mei şi poporul Meu printre oamenii pe care Eu i-am creat. Sunt numite „fecioare” pentru că, deşi s-au născut pe pământ, au fost, totuşi, câştigate de Mine; se poate spune că au devenit sfinte, deci sunt numite[a] „fecioare”. Cele „cinci”, menţionate mai sus, reprezintă numărul fiilor Mei şi al popoarelor pe care le-am predestinat. Cele „cinci fecioare nechibzuite” se referă la făcătorii de servicii. Ei Mă slujesc pe Mine fără să dea nici cea mai mică importanţă vieţii, urmărind doar lucruri exterioare (întrucât nu au calitatea Mea, orice ar face ei este un lucru exterior), şi nu sunt în stare să-Mi fie ajutoare de nădejde, astfel că sunt numite „fecioare nechibzuite”. Cele „cinci” menţionate mai sus îl reprezintă pe Satana şi numele de „fecioare” dat lor[b] înseamnă că au fost cucerite de Mine şi sunt în stare să Mă slujească, însă asemenea persoane nu sunt sfinte, aşa că li se spune făcători de servicii.

din „Capitolul 116” dintre „Cuvântări ale lui Hristos la început” aflată în „Cuvântul Se arată în trup”

Astăzi, toți cei care urmează cuvintele actuale ale lui Dumnezeu sunt în curentul Duhului Sfânt; cei care sunt străini cuvintelor lui Dumnezeu de astăzi sunt în afara curentului Duhului Sfânt și, astfel de oameni nu sunt lăudați de Dumnezeu. […] „Urmărirea lucrării Duhului Sfânt” înseamnă să înțelegi voința lui Dumnezeu astăzi, fiind capabil să acționezi în conformitate cu cerințele actuale ale lui Dumnezeu, fiind capabil să-L asculți și să-L urmezi pe Dumnezeul de astăzi și să pătrunzi în conformitate cu cele mai noi cuvântări ale lui Dumnezeu. Numai unul ca acesta este cineva care urmează lucrarea Duhului Sfânt și este în curentul Duhului Sfânt. Astfel de oameni nu numai că sunt capabili să primească lauda lui Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu, ci și pot cunoaște firea lui Dumnezeu din ultima lucrare a Sa și pot cunoaște concepțiile și neascultarea omului, natura și substanța omului din ultima Lui lucrare; în plus, ei sunt capabili să obțină în mod gradual schimbări în firea lor în timpul slujirii lor. Numai astfel de oameni sunt cei care sunt în stare să-L câștige pe Dumnezeu și care au găsit într-adevăr calea cea adevărată. Cei care sunt eliminați prin lucrarea Duhului Sfânt sunt oameni incapabili să urmeze ultima lucrare a lui Dumnezeu și care se răzvrătesc împotriva celei mai recente lucrări a lui Dumnezeu. Faptul că astfel de oameni se opun în mod deschis lui Dumnezeu este pentru că Dumnezeu a întreprins o lucrare nouă și pentru că chipul Său nu este același cu cel din concepțiile lor – din această cauză, ei se opun în mod deschis lui Dumnezeu și emit judecăți asupra lui Dumnezeu, conducând la disprețul și respingerea lor de către Dumnezeu. Deținerea cunoștințelor legate de lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu nu este un lucru ușor, dar dacă oamenii pot să se supună intenționat lucrării lui Dumnezeu și să caute lucrarea Lui, atunci vor avea șansa de a-L vedea pe Dumnezeu și vor avea șansa de a dobândi cea mai recentă îndrumare a Duhului Sfânt. Cei care se opun în mod intenționat lucrării lui Dumnezeu nu pot primi iluminarea Duhului Sfânt sau îndrumarea lui Dumnezeu; astfel, dacă oamenii pot primi sau nu cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu depinde de harul lui Dumnezeu, de căutarea lor și de intențiile lor.

Toți cei care sunt capabili să asculte de cuvântările prezente ale Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Nu contează cum obișnuiau să fie, sau cum obișnuia să lucreze Duhul Sfânt în ei – cei care au câștigat cea mai recentă lucrare sunt cei mai binecuvântați, iar cei care nu reușesc să urmeze cea mai recentă lucrare de astăzi sunt eliminați. Dumnezeu îi vrea pe cei care sunt capabili să accepte noua lumină și îi vrea pe cei care acceptă și cunosc ultima Sa lucrare. De ce se spune că trebuie să fii o fecioară pură? O fecioară pură este capabilă să caute lucrarea Duhului Sfânt și să înțeleagă lucrurile noi și, în plus, este capabilă să se lepede de concepțiile vechi și să se supună astăzi lucrării lui Dumnezeu. Acest grup de oameni, care acceptă cea mai nouă lucrare de astăzi, au fost predestinați de Dumnezeu înaintea veacurilor și sunt cei mai binecuvântați oameni. Auziți direct vocea lui Dumnezeu și zăriți înfățișarea lui Dumnezeu și astfel, prin cer și pe pământ și de-a lungul veacurilor, nimeni nu a fost mai binecuvântat decât voi, acest grup de oameni.

din „Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu” aflată în Cuvântul Se arată în trup

Cei care îi aparțin Satanei nu înțeleg cuvintele lui Dumnezeu și cei care Îi aparțin lui Dumnezeu pot auzi vocea lui Dumnezeu. Toți aceia care realizează și înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc sunt cei care vor fi mântuiți și vor depune mărturie pentru Dumnezeu; toți aceia care nu înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc nu pot depune mărturie pentru Dumnezeu și sunt cei care vor fi eliminați.

din „Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu” aflată în Cuvântul Se arată în trup

Nu sunteți sinceri în privința adevărului, cu atât mai puțin tânjiți după adevăr. Voi doar studiați orbește și așteptați nonșalant. Ce puteți câștiga din studierea și așteptarea asta? Puteți primi îndrumarea personală a lui Dumnezeu? Dacă tu nu poți discerne cuvântările lui Dumnezeu, cum ești calificat să asiști la arătarea lui Dumnezeu? Unde apare Dumnezeu, există expresia adevărului și există vocea lui Dumnezeu. Doar cei care pot accepta adevărul pot auzi vocea lui Dumnezeu, și numai astfel de oameni sunt calificați să asiste la arătarea lui Dumnezeu.

din „Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră” aflată în Cuvântul Se arată în trup

Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia. Vă sfătuiesc să umblați pe calea credinței în Dumnezeu, cu grijă. Nu trageți concluzii pripite; mai mult, nu fiți iresponsabili sau fără griji în credința voastră în Dumnezeu. Ar trebui să știți că, cel puțin, cei care cred în Dumnezeu ar trebui să fie smeriți și reverențioși. Cei care au auzit adevărul și totuși strâmbă din nas, sunt nesăbuiți și ignoranți. Cei care au auzit adevărul și totuși trag concluzii pripite fără grijă sau îl condamnă, sunt asaltați de aroganță. Nimeni dintre cei care cred în Isus nu este în măsură să blesteme sau să-i condamne pe alții. Ar trebui să fiți cu toții raționali și să acceptați adevărul. Poate că, auzind calea adevărului și citind cuvântul vieții, crezi că numai unul din 10000 dintre aceste cuvinte se aliniază convingerilor tale și Bibliei, și atunci ar trebui să continui să cauți în cel de-al 10000-lea dintre aceste cuvinte. Încă te sfătuiesc să fii smerit, să nu fi prea încrezător, și să nu te înalți pe tine însuți prea mult. Cu inima ta, care conține atât de puțină venerație pentru Dumnezeu, vei dobândi mai mare lumină. Dacă examinezi cu atenție și contempli în mod repetat aceste cuvinte, vei înțelege dacă ele reprezintă sau nu adevărul, și dacă sunt sau nu sunt viață. Poate că, citind numai câteva propoziții, unii oameni vor condamna orbește aceste cuvinte, spunând: „Aceasta este nimic mai mult decât o luminare din partea Duhului Sfânt” sau: „Acesta este un Hristos mincinos venit să înșele oameni”. Cei care spun asemenea lucruri sunt orbiți de ignoranță! Înțelegi prea puține din lucrarea și înțelepciunea lui Dumnezeu, iar eu te sfătuiesc să începi din nou, de la zero! Nu trebuie să condamnați orbește cuvintele exprimate de Dumnezeu din cauza arătării Hristoșilor mincinoși în zilele de pe urmă și nu trebuie să fiți unii care blasfemiază împotriva Duhului Sfânt, pentru că vă temeți de înșelăciune. Nu ar fi acela un mare păcat? Dacă, după multă examinare, tu totuși crezi că aceste cuvinte nu sunt adevărul, că nu sunt calea și că nu sunt exprimarea lui Dumnezeu, atunci vei fi în cele din urmă pedepsit și vei rămâne fără binecuvântări. Dacă nu poți accepta un asemenea adevăr spus atât de simplu și de clar, nu ești atunci nepotrivit pentru mântuirea de la Dumnezeu? Nu ești tu unul dintre aceia care nu este destul de norocos să se reîntoarcă în fața Tronului lui Dumnezeu?

din „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” aflată în Cuvântul Se arată în trup

Note de subsol:

a. Textul original omite „sunt numite”.

b. Textul original omite „numele… dat lor”.

Anterior:Ce înseamnă să te rogi cu adevărat?

Următorul:Cum anume ar trebui să discernem glasul lui Dumnezeu? Cum putem confirma că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr Domnul Isus reîntors?