27. Care este lucrarea duhurilor rele? Cum se manifestă lucrarea duhurilor rele?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Ce lucrare vine de la Satana? În lucrarea care vine de la Satana, viziunile pe care le au oamenii sunt vagi și abstracte și ei sunt lipsiţi de umanitatea normală, motivațiile din spatele acțiunilor lor sunt greșite și, deși îşi doresc să-L iubească pe Dumnezeu, în ei există mereu acuzații, iar aceste acuzații și gânduri se amestecă mereu în ei, constrângând creșterea vieții lor și oprindu-i din a avea o stare sufletească normală în fața lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că, de îndată ce lucrarea Satanei apare în oameni, inimile lor nu mai pot fi în pace în fața lui Dumnezeu, oamenii nu mai știu ce să facă cu ei, vederea unei adunări de oameni îi face să-și dorească să fugă și nu sunt capabili să-și închidă ochii când ceilalți se roagă. Lucrarea duhurilor rele distruge relațiile normale dintre om și Dumnezeu și tulbură viziunile anterioare ale oamenilor sau vechea lor cale de intrare în viață; în inimile lor, ei nu se mai pot apropia niciodată de Dumnezeu, se întâmplă lucruri care îi perturbă și îi înlănțuiesc, iar inimile lor nu-și pot găsi pacea, nelăsând putere deloc pentru iubirea lor pentru Dumnezeu și făcându-i să fie cuprinși de melancolie. Acestea sunt manifestările lucrării Satanei. Lucrarea Satanei se manifestă astfel: nu poți să te ții tare pe poziție, făcându-te să devii o persoană care Îi greșește lui Dumnezeu și care nu are deloc credință în El. Când Satana intervine, îți pierzi iubirea și credința în Dumnezeul din tine, ești despuiat de o relație normală cu Dumnezeu, nu cauți adevărul sau să te perfecţionezi, regresezi, şi devii pasiv, te complaci, dai frâu liber păcatului și nu urăști păcatul; în plus, amestecul Satanei te face să devii desfrânat, face ca atingerea lui Dumnezeu să dispară din tine, te face să te plângi de El și să I te opui, ceea ce face să te îndoiești de El și chiar există riscul să Îl părăsești. Toate acestea reprezintă lucrarea Satanei.

Fragment din „Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei” în Cuvântul Se arată în trup

Astăzi există nişte duhuri rele care lucrează prin chestiuni supranaturale ca să-l înşele pe om; nu este decât o imitaţie din partea acestora pentru a înşela omul printr-o lucrare ce nu este făcută în prezent de Duhul Sfânt. Multe duhuri rele imită facerea minunilor şi vindecarea bolilor; acestea nu sunt decât lucrarea duhurilor rele, căci Duhul Sfânt nu mai face o astfel de lucrare în ziua de azi, şi toți aceia care imită lucrarea Duhului Sfânt din acel moment – sunt, într-adevăr, duhuri rele. Toată lucrarea desfăşurată în Israel pe atunci a fost o lucrare de natură supranaturală, numai că Duhul Sfânt nu lucrează acum astfel şi orice altă asemenea lucrare este fapta Satanei, tulburarea Satanei şi vine de la duhurile rele. Dar nu poţi spune că orice lucru supranatural vine de la duhurile rele – acest lucru ar depinde de epoca lucrării lui Dumnezeu.

Fragment din „Taina întrupării (1)” în Cuvântul Se arată în trup

Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării.

Fragment din „Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi” în Cuvântul Se arată în trup

Când oamenii au o oarecare înțelegere a lui Dumnezeu, pot să sufere de bunăvoie pentru El și să-I dedice viața lor. Totuși, Satana încă deține controlul asupra slăbiciunilor din ei și încă poate să le provoace suferință. Duhurile rele încă pot lucra în oameni, interferând cu ei și făcându-i să aibă o stare de spirit confuză, să-și piardă mințile, să nu se simtă în largul lor și să fie tulburați în toate privințele. În oameni, există unele lucruri ale minții sau ale sufletului care încă pot fi controlate și manipulate de Satana. De aceea te îmbolnăvești și este posibil să te sinucizi și, uneori, să simți, de asemenea, că lumea este pustie sau că viața nu are niciun sens. Cu alte cuvinte, aceste suferințe omenești sunt tot la comanda Satanei; ele includ una dintre slăbiciunile fatale ale omului. Satana este încă în stare să folosească acele lucruri pe care le-a corupt și călcat în picioare; sunt arme pe care Satana le poate folosi împotriva omenirii. […] Duhurile rele profită de orice ocazie pentru a-și face lucrarea; ele pot să-ți vorbească dinăuntrul tău sau să-ți șoptească la ureche sau îți pot zăpăci gândurile și mintea. Pot chiar să suprime atingerea Duhului Sfânt astfel încât să n-o poți simți. După asta, încep să interfereze cu tine, derutându-ți gândirea și zăpăcindu-ți creierul, lăsându-te neliniștit și instabil. Astfel este lucrarea pe care duhurile rele o fac asupra oamenilor. Dacă ei nu pot să o discearnă, se vor afla în mare pericol.

Fragment din „Însemnătatea experimentării de către Dumnezeu a suferinței din lume” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Unii oameni spun că Duhul Sfânt lucrează în ei în orice moment. Este imposibil. Dacă ar spune că Duhul Sfânt este întotdeauna cu ei, ar fi realist. Dacă ar spune că gândirea și simțul lor sunt normale în orice moment, ar fi de asemenea realist și ar arăta că Duhul Sfânt este cu ei. Dacă spun că Duhul Sfânt lucrează mereu în ei, că sunt luminați de Dumnezeu și atinși de Duhul Sfânt în fiecare clipă și că dobândesc cunoștințe noi tot timpul, atunci nu este în niciun caz normal! Este de-a dreptul supranatural! Fără o umbră de îndoială, astfel de oameni sunt spirite rele! Chiar și când Duhul lui Dumnezeu intră în trup, sunt momente când El trebuie să mănânce și să Se odihnească – ca să nu mai vorbim despre oameni. Cei care au fost posedați de spiritele rele par să fie lipsiți de slăbiciunea trupului. Ei sunt capabili să se lepede și să renunțe la tot, sunt lipsiți de emoție, în stare să reziste chinului și nu simt nici cea mai mică oboseală, ca și cum ar fi depășit trupul. Nu este acest lucru extrem de supranatural? Lucrarea spiritelor rele este supranaturală – niciun om nu ar putea atinge astfel de lucruri! Cei lipsiți de discernământ sunt invidioși când văd astfel de oameni: ei spun că au o astfel de vigoare în credința lor în Dumnezeu, că au o credință puternică și că nu arată niciodată nici cel mai mic semn de slăbiciune! De fapt, toate acestea sunt manifestări ale lucrării unui spirit rău. Deoarece oamenii normali au în mod inevitabil slăbiciuni umane; aceasta este starea normală a celor care au prezența Duhului Sfânt.

Fragment din „Practica (4)” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Cea mai evidentă caracteristică a lucrării duhurilor rele este că ea este supranaturală, că vorbele pe care le rostesc duhurile rele sau lucrurile pe care ele le cer oamenilor să le facă sunt anormale, ilogice și chiar trădează moralitatea de bază a umanității normale și a relațiilor umane și că ele sunt menite să facă nimic altceva decât să-i înșele pe oameni, să-i tulbure și să-i corupă. Când oamenii sunt posedați de duhuri rele, unii simt o mare frică, unii devin anormali, în timp ce alții cad în uluire, iar alții se trezesc incredibil de neliniștiți și incapabili să stea calmi. În orice caz, atunci când oamenii sunt posedați de duhuri rele, se schimbă, devin ceva care nu este nici uman, nici demon, și își pierd umanitatea normală. Acest lucru este suficient pentru a dovedi că esența duhurilor rele este rea și urâtă, ea fiind întocmai esența Satanei. Duhurile rele îi fac pe oameni să le fie silă de ei înșiși și să se disprețuiască și nu au absolut niciun beneficiu sau ajutor pentru oameni. Singurele lucruri pe care Satana și tot felul de duhuri rele sunt capabile să le facă sunt coruperea, rănirea și înghițirea oamenilor.

Principalele tipuri de manifestări ale celor care au lucrarea duhurilor rele (cei care sunt posedați de demoni) sunt:

Primul tip este că duhurile rele spun adeseori oamenilor să facă cutare și cutare lucru, sau să spună cuiva ceva, sau să îndrume pe oameni să spună profeții false.

Al doilea tip este că oamenii adesea vorbesc în așa-numitele „limbi” în rugăciune, pe care nu le înțelege nimeni, și nici chiar vorbitorii înșiși nu le înțeleg. Unii dintre vorbitori pot chiar „interpreta limbile” ei înșiși.

Al treilea tip este că o persoană primește adesea revelații, cu o frecvență foarte mare, când fiind îndrumată într-un fel, când fiind îndrumată în alt fel, într-o stare constantă de neliniște.

Al patrulea tip este că oamenii care au lucrarea duhurilor rele doresc să facă urgent cutare sau cutare lucru, prea nerăbdători să aștepte, nu iau în considerare dacă condițiile o permit, chiar se epuizează în mijlocul nopții, iar comportamentul lor este deosebit de anormal.

Al cincilea tip este că oamenii cu lucrarea duhurilor rele sunt grozav de aroganți, lipsiți de rațiune, și tot discursul lor este condescendent și vine dintr-o poziție de comandă. Ei zăpăcesc oamenii și, ca niște demoni, îi forțează pe oameni să facă lucruri.

Al șaselea tip este că oamenii care au lucrarea duhurilor rele nu sunt în stare să comunice adevărul, cu atât mai puțin să acorde atenție lucrării lui Dumnezeu, Îl sfidează pe Dumnezeu și acționează în mod arbitrar, comițând tot felul de încălcări pentru a distruge ordinea obișnuită a Bisericii.

Al șaptelea tip este că o persoană care are lucrarea duhurilor rele se dă drept altcineva fără niciun motiv sau susține că a fost trimisă de cineva și că oamenii ar trebui s-o asculte. Nimeni nu poate să-și dă seama de unde a venit.

Al optulea tip este că oamenii care au lucrarea duhurilor rele nu au, de obicei, o rațiune normală, și nici nu înțeleg vreun adevăr; ei nu au nicio capacitate de a primi și, de asemenea, nu sunt luminați de Duhul Sfânt, iar ceea ce oamenii văd este că, atunci când primesc lucruri, acești oameni sunt excepțional de absurzi și nu au deloc dreptate.

Al nouălea tip este că oamenii care au lucrarea duhurilor rele acordă o atenție deosebită învățării celorlalți în timpul lucrării, se comportă mereu sălbatic și întotdeauna provoacă perturbări și tulburări; tot ceea ce fac și spun atacă, leagă și corup alte persoane și merg până într-acolo încât să rupă hotărârea oamenilor și să-i facă să devină negativi, astfel încât aceștia să nu se poată ridica înapoi. Ei sunt, pur și simplu, diavoli, care fac rău altora, jucându-se cu unii și devorând pe alții și sunt fericiți în taină atunci când fac ceea ce vor. Acesta este scopul principal al lucrării duhurilor rele.

A zecelea tip este că oamenii care au lucrarea duhurilor rele trăiesc o viață total anormală. Ochii lor radiază o licărire ucigașă, iar cuvintele pe care le rostesc sunt extrem de înspăimântătoare, ca și cum un demon ar fi coborât în lume. Nu există nicio ordine în viața acestui tip de persoane, ele sunt foarte instabile și sunt la fel de imprevizibile ca un animal sălbatic care nu a fost dresat. Ele sunt extrem de repulsive și odioase față de ceilalți. Exact așa arată o persoană pe care au legat-o demonii.

Cele zece tipuri de mai sus sunt expresiile principale ale lucrării duhurilor rele. Orice persoană care afișează una dintre aceste expresii va avea cu siguranță lucrarea duhurilor rele. Mai exact, toți cei care afișează expresiile de mai sus ale lucrării duhurilor rele, indiferent de tipul pe care-l au, sunt oameni care au lucrarea duhurilor rele. O persoană care are lucrarea duhurilor rele deseori îi urăște și se păstrează la distanță de oamenii în care lucrează Duhul Sfânt și care pot avea părtășie despre adevăr. Deseori, cu cât cineva este mai bun, cu atât mai mult vrea să îl atace sau să îl condamne. Cu cât cineva este mai nechibzuit, cu atât mai mult încearcă să se gudure pe lângă el și să îl lingușească, dorind în mod deosebit să intre în contact cu el. Când duhurile rele lucrează, ele confundă întotdeauna adevărul cu falsitatea, spunând că pozitivul este negativ și că negativul este pozitiv. Acestea sunt întocmai faptele duhurilor rele.

Fragment din „Rânduielile de lucru”

Orice duh a cărui lucrare este în mod evident supranaturală este un duh malefic, iar lucrarea și cuvântările oricărui duh care îndeplinește o lucrare supranaturală în oameni este lucrarea unui duh malefic; toate mijloacele prin care lucrează duhurile rele sunt anormale și supranaturale și se manifestă în principal în următoarele șase moduri:

1. Controlul direct al vorbirii oamenilor, ceea ce arată în mod clar că duhul rău vorbește, nu oamenii înșiși vorbesc în mod normal;

2. Sentimentul că duhul rău îi instruiește pe oameni și le ordonă să facă cutare sau cutare lucru;

3. Oamenii care, atunci când sunt într-o cameră, pot spune când cineva urmează să intre;

4. Oamenii care aud adesea voci care vorbesc cu ei pe care alții nu le pot auzi;

5. Oamenii care sunt capabili să vadă și să audă lucruri pe care alții nu pot;

6. Oamenii care sunt mereu agitați, vorbesc cu ei înșiși, și sunt incapabili de o conversație sau interacțiune normală cu oamenii.

Toți cei în care lucrează un duh rău au în mod inevitabil aceste șase manifestări. Ei sunt iraționali, stau ca pe ace, incapabili de o interacțiune normală cu oamenii; e ca și cum ar fi neînduplecați în rațiune și există ceva impersonal și supranatural în ceea ce-i privește. Astfel de oameni au fost posedați de un duh rău sau au un duh rău care lucrează în ei și toată lucrarea duhurilor rele este evidentă și supranaturală. Aceasta este lucrarea cea mai ușor de distins a duhurilor rele. Atunci când cineva este posedat de un duh rău, acesta se joacă cu persoana respectivă, astfel încât ea este complet dată peste cap. Ea devine irațională, ca un zombi, ceea ce demonstrează că, în esență, duhurile rele sunt duhuri rele care corup și devorează oameni. Cuvântările duhurilor rele sunt ușor de distins: cuvântările lor rezumă în totalitate esența lor rea, sunt stagnante, tulburi și rău mirositoare, emană duhoarea morții. Pentru oamenii care sunt de un bun calibru, cuvintele duhurilor rele se simt goale și neinteresante, needificatoare, ca nimic altceva decât minciuni și vorbe goale, se simt vagi și complicate, ca o încărcătură de absurdități. Acesta este unul din cel mai ușor de distins nonsens al duhurilor rele. Pentru a fermeca oamenii, unele dintre duhurile rele „de grad înalt” pretind a fi Dumnezeu sau Hristos când vorbesc, în timp ce altele pretind a fi îngeri sau figuri celebre. Atunci când vorbesc, aceste duhuri rele sunt specialiste în a imita anumite cuvinte sau expresii ale lui Dumnezeu sau ale tonului lui Dumnezeu, iar oamenii care nu înțeleg adevărul sunt ușor înșelați de astfel de duhuri rele de „grad înalt”. Poporului ales al lui Dumnezeu trebuie să-i fie clar că, în esență, duhurile rele sunt rele și nerușinate și că, chiar dacă sunt duhuri rele de „grad înalt”, ele sunt complet lipsite de adevăr. Duhurile rele, la urma urmei, sunt duhuri malefice, esența duhurilor rele este rea și de același fel cu Satana.

Fragment din „Rânduielile de lucru”

Anterior: 26. Cum poți să obții lucrarea Duhului Sfânt?

Înainte: 28. Care sunt diferențele dintre lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea duhurilor rele?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte