25. Care este lucrarea Duhului Sfânt? Cum se manifestă lucrarea Duhului Sfânt?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Lucrarea Duhului Sfânt este o formă de îndrumare proactivă și de luminare pozitivă. Nu permite oamenilor să fie pasivi. Le aduce mângâiere, le oferă credință și tărie sufletească și le permite să continue opera de desăvârșire a lor de către Dumnezeu. Când Duhul Sfânt lucrează, oamenii pot să pătrundă în mod activ; ei nu sunt pasivi sau forțați, ci proactivi. Când Duhul Sfânt lucrează, oamenii sunt bucuroși și harnici şi doritori să se supună și fericiți să se umilească și, chiar dacă sunt îndurerați și fragili înlăuntrul lor, ei iau decizia să coopereze, ei suferă cu bucurie, pot să se supună și nu sunt pătați de voinţa umană și, cu siguranță, nici de dorințele și motivațiile umane. Când oamenii experimentează lucrarea Duhului Sfânt, ei sunt mai ales sfinți în sinea lor. Cei care sunt înzestraţi cu lucrarea Duhului Sfânt trăiesc iubirea lui Dumnezeu, iubirea fraților și surorilor lor și se desfată cu lucrurile cu care se desfată Dumnezeu și detestă lucrurile pe care le detestă Dumnezeu. Persoanele care sunt atinse de lucrarea Duhului Sfânt au o umanitate normală, urmăresc în mod constant adevărul și dispun de umanitate. Când Duhul Sfânt lucrează în oameni, starea lor sufletească devine din ce în ce mai bună, iar umanitatea lor devine din ce în ce mai normală și, deși o parte din cooperarea lor poate fi prostească, motivațiile lor sunt corecte, intrarea lor este pozitivă, ei nu încearcă să întrerupă și sunt lipsiţi de reavoinţă. Lucrarea Duhului Sfânt este normală și reală, Duhul Sfânt lucrează în om potrivit regulilor vieții normale a omului, iar El luminează și îndrumă oamenii potrivit scopurilor adevărate ale oamenilor obişnuiţi. Când Duhul Sfânt lucrează în oameni, El îi îndrumă și îi luminează potrivit nevoilor oamenilor obişnuiţi, El le oferă lucruri în funcție de nevoile lor și îi îndrumă și luminează pozitiv în funcție de ceea ce le lipsește; când Duhul Sfânt lucrează, această lucrare este în acord cu cu regulile vieții normale a omului și doar în viața reală oamenii pot vedea lucrarea Duhului Sfânt. Dacă, în viața de zi cu zi, oamenii au o stare pozitivă și o viață duhovnicească normală, atunci sunt înzestraţi cu lucrarea Duhului Sfânt. Într-o asemenea stare, când mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu, ei au credință, când se roagă, sunt inspirați, când ceva li se întâmplă, nu sunt pasivi și, când li se întâmplă, ei pot vedea lecțiile pe care Dumnezeu cere să fie învățate și nu sunt pasivi sau slabi și, deși au dificultăți reale, ei sunt dornici să se supună tuturor aranjamentelor lui Dumnezeu.

Fragment din„Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei” în Cuvântul Se arată în trup

Când Duhul Sfânt lucrează pentru luminarea sau iluminarea oamenilor, El le oferă, în general, acestora, o cunoaștere a lucrării lui Dumnezeu și a adevăratei lor intrări și adevăratei lor stări și le mai oferă și hotărâre, le permite să înțeleagă intenția hotărâtă a lui Dumnezeu și cerințele Lui de astăzi față de oameni astăzi, El le dă hotărârea să deschidă fiecare cale. Chiar atunci când oamenii trec prin vărsare de sânge și sacrificiu, ei trebuie să acționeze pentru Dumnezeu și chiar când întâmpină persecuție și aversiune, ei trebuie să continue să-L iubească pe Dumnezeu și să nu aibă regrete și trebuie să depună mărturie pentru Dumnezeu. O asemenea hotărâre este stârnită de Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt – dar să știi că nu ești stăpânit de asemenea stârniri cu fiecare moment care trece. Uneori, la întruniri, poți să te simți extrem de mișcat și de inspirat și poți să preaslăvești și să dansezi. Simți că ai o înțelegere incredibilă a ceea ce împărtășesc ceilalți, te simți nou-nouț pe dinăuntru și inima ta este absolut clară, fără vreun sentiment de deșertăciune – toate acestea țin de lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ești un conducător și Duhul Sfânt îți oferă luminare și iluminare extraordinare atunci când te duci la biserică să lucrezi, făcându-te incredibil de zelos, responsabil și serios în munca ta, aceasta ține de lucrarea Duhului Sfânt.

Fragment din„Practica (1)” în Cuvântul Se arată în trup

Lucrarea Duhului Sfânt este îndeosebi normală și, pe măsură ce El lucrează în oameni, ei tot au necazuri, tot plâng, tot suferă, sunt tot slabi, și încă le sunt neclare multe lucruri; totuși, chiar și într-o asemenea stare, tot au puterea să se oprească din regres și pot să-L iubească pe Dumnezeu şi, deși plâng și sunt abătuți în sinea lor, pot încă să-L preamărească pe Dumnezeu; lucrarea Duhului Sfânt este îndeosebi normală și nici câtuşi de puţin supranaturală. Majoritatea oamenilor cred că, de îndată ce Duhul Sfânt începe să lucreze, apar schimbări în starea oamenilor și că lucrurile esențiale ce ţin de ei dispar. Astfel de idei sunt greşite. Când Duhul Sfânt lucrează în om, lucrurile pasive ale omului rămân tot acolo și statura sa e aceeaşi, dar apar iluminarea și luminarea date de Duhul Sfânt și, astfel, omul devine mai proactiv, starea sa sufletească este normală, iar omul se schimbă rapid.

Fragment din„Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei” în Cuvântul Se arată în trup

Întreaga lucrare a Duhului Sfânt e normală şi reală. Când citeşti cuvintele lui Dumnezeu şi te rogi, eşti luminos şi de neclintit pe dinăuntru, lumea exterioară nu te poate tulbura, în interiorul tău, eşti dispus să-L iubeşti pe Dumnezeu, să te implici în lucruri pozitive şi dispreţuieşti lumea malefică; aceasta înseamnă să trăiești întru Dumnezeu. Nu presupune, aşa cum se spune, că te bucuri prea mult – o asemenea discuţie nu e reală.

Fragment din„Cum să cunoşti realitatea” în Cuvântul Se arată în trup

Uneori, când te bucuri de cuvintele lui Dumnezeu, duhul tău este atins și simți că nu poți decât să-L iubești pe Dumnezeu, că există o mare putere în tine și că nu există nimic altceva pe care să nu-l poți lăsa la o parte. Dacă simți astfel, atunci ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu, iar inima ta s-a întors în totalitate la Dumnezeu și te vei ruga lui Dumnezeu și vei spune: „O, Dumnezeule! Noi am fost cu adevărat predestinați și aleși de Tine. Mă mândresc cu slava Ta și mă simt glorios pentru faptul că sunt unul din poporul Tău. Voi investi totul și voi da orice pentru a împlini voia Ta și Îți voi dedica toți anii mei și o viață întreagă de sacrificii.” Când te rogi așa, va exista în inima ta iubire nesfârșită și ascultare adevărată față de Dumnezeu. Ai avut vreodată o astfel de experiență ca aceasta? Dacă oamenii sunt adesea atinși de Duhul lui Dumnezeu, atunci sunt în mod special dispuși să se dedice lui Dumnezeu în rugăciunile lor: „O, Dumnezeule! Doresc să văd ziua Ta glorioasă și doresc să trăiesc pentru Tine – nimic nu este mai demn sau mai semnificativ decât să trăiesc pentru Tine, și nu am nici cea mai mică dorință de a trăi pentru Satana și pentru trup. Permițându-mi să trăiesc azi pentru Tine, Tu mă ridici.” Când te-ai rugat în acest fel, vei simți că nu poți să nu Îi dai inima ta lui Dumnezeu, că trebuie să-L câștigi pe Dumnezeu și că ai urî să mori fără să-L fi câștigat pe Dumnezeu cât timp ești în viață. După ce ai înălțat o astfel de rugăciune, va exista o putere inepuizabilă în tine și nu vei ști de unde vine; în inima ta va fi o putere nelimitată și vei avea un sentiment că Dumnezeu este atât de minunat și că merită să fie iubit. Acesta este momentul în care vei fi fost atins de Dumnezeu. Toți aceia care au avut o astfel de experiență au fost atinși de Dumnezeu. Pentru cei care sunt deseori atinși de Dumnezeu, au loc schimbări în viața lor, sunt capabili să ia o decizie și sunt dispuși să-L câștige pe Dumnezeu în mod complet, dragostea pentru Dumnezeu în inimile lor este mai puternică, inimile lor s-au întors complet la Dumnezeu, nu țin cont de familie, de lume, de situații complicate sau de viitorul lor, și sunt dispuși să-I dedice o viață plină de eforturi lui Dumnezeu. Toți cei care au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu sunt oameni care caută adevărul și care au speranța de a fi desăvârșiți de Dumnezeu.

Fragment din„Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Tu poți fi prostuț și nu se poate face nicio diferență în sinea ta, dar Duhul Sfânt trebuie să lucreze ca să existe credință în tine pentru ca tu să simți întotdeauna că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu îndeajuns, pentru ca tu să poți fi dispus să cooperezi, să fii dispus să cooperezi, indiferent de cât de mari sunt dificultățile. Lucrurile ți se vor întâmpla și nu îți va fi clar dacă vin de la Dumnezeu sau de la Satana, dar tu vei putea să aștepți și nici nu vei fi pasiv sau nepăsător. Aceasta este lucrarea normală a Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt lucrează în ei, oamenii tot întâmpină dificultăți reale, uneori plâng și uneori sunt lucruri pe care nu le pot depăși, dar acesta este doar un stadiu al lucrării obișnuite a Duhului Sfânt. Deși ei nu depășesc aceste lucruri și cu toate că în acel moment sunt slabi și se plâng, după aceea sunt totuși capabili să-L iubească pe Dumnezeu cu absolută credință. Pasivitatea lor nu îi poate opri din a avea experiențe normale și, indiferent de ceea ce spun alți oameni și de cum îi atacă, ei tot sunt capabili să-L iubească pe Dumnezeu. În timpul rugăciunii, ei simt întotdeauna că obişnuiau să fie atât de îndatorați lui Dumnezeu și decid să-L mulţumească pe Dumnezeu și să renunțe la cele trupești când vor întâlni aceste lucruri din nou. Această putere arată că în sinea lor se găsește lucrarea Duhului Sfânt și că aceasta este starea normală a lucrării Duhului Sfânt.

Fragment din„Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu nu Își repetă lucrarea, nu săvârșește o lucrare nerealistă, nu are cerințe excesive de la om și nu săvârșește o lucrare dincolo de simțul omului. Toată lucrarea pe care o săvârșește se află în sfera simțului normal al omului și nu depășește simțul umanității normale, iar lucrarea Lui este conform cerințelor normale ale omului. Dacă este lucrarea Duhului Sfânt, omul devine și mai normal, iar umanitatea lui devine și mai normală. Omul are tot mai multe cunoștințe în ceea ce privește firea sa, care a fost coruptă de Satana și în ceea ce privește esența omului, având tot mai multă dorință pentru adevăr. Cu alte cuvinte, viața omului crește și crește, iar firea coruptă a omului devine capabilă de tot mai multe schimbări – toate fiind semnificația lui Dumnezeu care devine viața omului.

Fragment din„Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi” în Cuvântul Se arată în trup

Sfântul Duh are o cale de parcurs în fiecare persoană și dă fiecărei persoane șanse de a fi desăvârșită. Prin negativitatea ta ești pus să îți cunoști propria corupție și atunci prin abandonarea negativității vei găsi o cale de a practica, iar aceasta este desăvârșirea ta. În plus, prin ghidarea continuă și iluminarea unor lucruri pozitive din interiorul tău, îți vei îndeplini în mod proactiv funcția și vei crește în înțelegere și vei câștiga discernământ. Când condițiile tale sunt bune, ești în special dornic să citești cuvântul lui Dumnezeu și ești în special dornic să te rogi lui Dumnezeu și poți face legătura între predicile pe care le auzi și propriile tale stări. În astfel de momente, Dumnezeu te luminează și te iluminează din interior, făcându-te să realizezi anumite lucruri ale aspectului pozitiv. Aceasta este desăvârșirea ta în aspectul pozitiv. În stări negative, ești slab și negativ și simți că nu Îl ai pe Dumnezeu în inima ta, totuși Dumnezeu te iluminează, ajutându-te să găsești o cale pentru a practica. Ieșirea din aceasta este dobândirea desăvârșirii în aspectul negativ.

Fragment din„Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți” în Cuvântul Se arată în trup

Uneori Dumnezeu îți dă un anumit tip de sentiment – îți pierzi bucuria interioară și pierzi prezența lui Dumnezeu și ești în întuneric. Acesta este un fel de rafinare. Ori de câte ori faci ceva, merge prost sau te lovești de un zid. Aceasta este disciplina lui Dumnezeu. Poate că faci ceva și nu ai niciun sentiment deosebit în legătură cu acest lucru, iar nici alții nu știu, dar Dumnezeu știe. El nu te va abandona, și El te va disciplina. Lucrarea Duhului Sfânt este foarte detaliată. El observă foarte atent fiecare cuvânt și acțiune ale oamenilor, fiecare act și mișcare, fiecare gând și idee, astfel încât oamenii să poată dobândi conștiința interioară a acestor lucruri. Faci ceva o dată și merge prost, o faci din nou și tot așa și vei ajunge treptat să înțelegi lucrarea Duhului Sfânt. După multe dăți în care ești disciplinat vei ști ce să faci pentru a fi în conformitate cu voia lui Dumnezeu și ce nu este în conformitate cu voia Lui. În final, vei avea răspunsuri precise la îndrumarea Duhului Sfânt din interiorul tău.

Fragment din„Cei ce vor fi desăvârșiți trebuie să treacă prin rafinare” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 24. Care este diferența dintre un slujitor bun și unul rău?

Înainte: 26. Cum poți să obții lucrarea Duhului Sfânt?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte