21. Ce înseamnă a-L urma pe Dumnezeu?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cel mai important aspect în urmarea lui Dumnezeu este ca totul să fie în conformitate cu cuvintele lui Dumnezeu de astăzi: indiferent dacă tu cauți pătrunderea în viață sau împlinirea voii lui Dumnezeu, totul ar trebui să fie centrat pe cuvintele lui Dumnezeu de astăzi. Dacă ceea ce comunici și cauți nu este centrat în jurul cuvintelor lui Dumnezeu de astăzi, atunci ești străin de cuvintele lui Dumnezeu și în totalitate lipsit de lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu dorește oameni care să-I calce pe urme. Indiferent cât de minunat și pur este ceea ce ai înțeles înainte, Dumnezeu nu dorește așa ceva și, dacă nu poți renunța la astfel de lucruri, atunci acestea vor fi un obstacol imens în calea pătrunderii tale în viitor. Toți cei care sunt capabili să urmeze lumina prezentă a Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Oamenii din veacurile trecute au călcat, de asemenea, pe urmele pașilor lui Dumnezeu, dar nu au putut să urmeze până astăzi; aceasta este binecuvântarea oamenilor din zilele de pe urmă.

Fragment din „Cunoaște cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu și urmează-I pașii” în Cuvântul Se arată în trup

Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, înălțându-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai înaltă decât cea de astăzi, avansând treptat tot mai mult. Astfel este lucrarea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om. Dacă omul nu poate ține pasul, atunci el poate fi lăsat în urmă oricând. Dacă omul nu are o inimă ascultătoare, atunci el nu poate urma până la sfârșit. Vechea epocă a trecut; aceasta este o epocă nouă. Iar într-o epocă nouă, trebuie făcută o nouă lucrare. În special, în epoca finală, în care omul va fi desăvârșit, Dumnezeu va face o lucrare nouă mult mai repede. Prin urmare, fără ascultare în inima sa, omului îi va fi greu să urmeze pașii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se supune niciunei reguli, nici nu consideră imutabil vreun stadiu al lucrării Sale. Mai degrabă, lucrarea pe care El o face este tot mai nouă și tot mai mare. Lucrarea Sa devine din ce în ce mai practică cu fiecare pas, tot mai conformă cu nevoile actuale ale omului. Numai după ce omul experimentează acest fel de lucrare, el poate obține transformarea totală a firii sale. […] Lucrarea făcută de Dumnezeu diferă de la o perioadă la alta. Dacă tu arăți multă ascultare într-o etapă, dar în etapa următoare o faci mai puțin sau deloc, atunci Dumnezeu te va părăsi. Dacă Îl urmezi pe Dumnezeu când El face acest pas, atunci tu trebuie să continui la fel atunci când El face următorul pas. Numai atunci te supui tu Duhului Sfânt. Din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să rămâi constant în ascultarea ta. Nu poți pur și simplu să asculți atunci când vrei și să fii neascultător atunci când nu vrei. Dumnezeu nu aprobă acest fel de ascultare. Dacă nu poți ține pasul cu lucrarea cea nouă pe care Eu o împărtășesc și continui să te ții de vechile pilde, atunci cum poate să existe progres în viața ta? Lucrarea lui Dumnezeu este ca tu să te hrănești prin cuvintele Sale. Când te supui și accepți cuvintele Lui, atunci Duhul Sfânt va lucra cu siguranță în tine. Duhul Sfânt lucrează exact așa cum spun Eu. Fă cum am spus Eu și Duhul Sfânt va lucra cu promptitudine în tine.

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Știi ce înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu? Fără viziuni, pe ce cale ai merge? În lucrarea de astăzi, dacă nu ai viziuni, nu vei fi capabil să fii făcut complet sub nicio formă. În cine crezi? De ce crezi în El? De ce Îl urmezi pe El? Îți consideri credința un fel de joc? Îți dirijezi viața ca pe un fel de jucărie? Dumnezeul de astăzi este cea mai măreață viziune. Cât de multe știi despre El? Cât de mult ai văzut din El? După ce L-ai văzut pe Dumnezeul de astăzi, s-a consolidat fundamentul credinței tale în Dumnezeu? Crezi că atât timp cât urmezi în felul acesta confuz vei atinge mântuirea? Crezi că poți pescui în ape tulburi? Este atât de simplu? La câte dintre noțiunile tale despre ceea ce spune Dumnezeul de astăzi ai renunțat? Ai o viziune a Dumnezeului de astăzi? Unde stă înțelegerea ta asupra Dumnezeului de astăzi? Crezi mereu că doar urmând-L și văzându-L, Îl poți obține pe El[a] și că nimeni nu va fi în stare să te dea deoparte. Să nu crezi că este atât de ușor să-L urmezi pe Dumnezeu. Cheia este că trebuie să-L cunoști, trebuie să-I cunoști lucrarea și trebuie să ai voința de a îndura greutăți pentru El, de a-ți sacrifica viața pentru El și de a fi desăvârșit de către El. Aceasta este viziunea pe care ar trebui să o ai. Nu va fi suficient dacă te gândești mereu să te bucuri de har. Să nu presupui că Dumnezeu este acolo doar pentru plăcerea oamenilor și doar ca să acorde har oamenilor. Ai greși! Dacă un om nu-și poate risca viața și abandona toate posesiunile lumești pentru a-L urma, atunci acel om nu va fi sub nicio formă capabil să-L urmeze până la sfârșit!

Fragment din „Trebuie să înțelegeți lucrarea – nu cercetați confuzi!” în Cuvântul Se arată în trup

Petru L-a urmat pe Isus câțiva ani și a văzut multe în El care nu erau în alți oameni. După ce L-a urmat un an, Petru a fost ales de Isus dintre cei doisprezece ucenici. (Desigur, Isus nu a rostit asta cu voce tare, iar ceilalți nu erau deloc la curent cu acest lucru.) În viață, Petru s-a măsurat cu Isus în tot ceea ce făcea. Îndeosebi, mesajele pe care le propovăduia Isus se întipăreau în inima sa. El I-a fost pe deplin dedicat și loial lui Isus și niciodată nu a dat glas vreunei plângeri împotriva Lui. Drept urmare, a devenit tovarășul credincios al lui Isus oriunde Acesta mergea. Petru lua aminte la învățăturile lui Isus, la cuvintele Lui blânde, la ce Își lua de mâncare, la îmbrăcămintea și adăpostul Lui și la cum călătorea. Îl imita pe Isus în toate privințele. Nu a fost niciodată neprihănit de sine, ci s-a lepădat de tot ce era învechit, urmând exemplul lui Isus atât cu ​​vorba, cât și cu fapta. Acela a fost momentul în care Petru a simțit că cerul, pământul și toate lucrurile sunt în mâinile Celui Atotputernic și că, din acest motiv, era lipsit de alegere personală. De asemenea, Petru asimila tot ceea ce era Isus și se folosea de acest lucru drept exemplu. Viața lui Isus arată că El nu era neprihănit de sine în ceea ce făcea; în loc să Se laude, El mișca oamenii prin dragoste. Diferite lucruri arătau ce era Isus și, din acest motiv, Petru imita tot ce avea legătură cu El.

Fragment din „Despre viața lui Petru” din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

Orice din viața lui Petru care nu satisfăcea dorința lui Dumnezeu, îl făcea să se simtă neliniștit. Dacă nu satisfăcea dorința lui Dumnezeu, atunci avea remușcări și căuta o modalitate potrivită prin care se putea strădui să mulțumească inima lui Dumnezeu. Chiar și în cele mai mici și mai neimportante aspecte ale vieții lui, el își impunea să satisfacă dorința lui Dumnezeu. Nu era mai puțin exigent când venea vorba de firea lui veche, ci era mai riguros în cerințele pe care le avea de la sine de a progresa mai adânc în adevăr. […] Petru, în credința lui în Dumnezeu, a căutat să-L mulțumească pe Dumnezeu în tot și a căutat să asculte de tot ceea ce venea de la Dumnezeu. Fără nici cea mai mică obiecție, el a putut să accepte atât mustrarea și judecata, cât și rafinarea, necazul și lipsa în viața lui, niciuna din acestea neputând să-i altereze dragostea pentru Dumnezeu. Nu este aceasta dragostea supremă pentru Dumnezeu? Nu este aceasta împlinirea datoriei unei creaturi a lui Dumnezeu? Fie că ești mustrat, judecat sau în necaz, ești mereu capabil să obții ascultare până la moarte, aceasta fiind ceea ce o făptură a lui Dumnezeu ar trebui să realizeze și aceasta fiind puritatea dragostei pentru Dumnezeu.

Fragment din „Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

A-L urma pe Dumnezeu se referă în primul rând la urmarea lucrării actuale a lui Dumnezeu, la supunerea și practicarea cuvintelor Lui actuale, capacitatea de a respecta poruncile lui Dumnezeu, căutarea voii Lui în toate chestiunile, practicarea în conformitate cu voia lui Dumnezeu și supunerea absolută față de lucrarea și de îndrumarea Duhului Sfânt. În cele din urmă, se referă la transformarea într-o persoană care practică adevărul și urmează voia lui Dumnezeu. Doar acest gen de persoană este un adept al lui Dumnezeu, cineva care dobândește mântuirea Lui. Dacă ne bazăm și slăvim în mod deschis Biblia în credința noastră, dar în realitate practica și experiența noastră sunt conform cu învățăturile și cuvintele oamenilor din Biblie în loc să ne supunem și să practicăm cuvântul lui Dumnezeu din Biblie și dacă nu sesizăm intențiile lui Dumnezeu, ci respectăm doar ceremoniile și regulile religioase, acest lucru înseamnă că-i urmăm pe oameni. Dacă urmăm și practicăm cuvintele oamenilor din Biblie ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu, considerându-L însă pe Domnul Isus o simplă marionetă, ignorându-I cuvintele și nefăcând nimic ca să-I urmăm poruncile, atunci vom fi cu siguranță respinși și blestemați de Domnul Isus, întocmai așa cum au fost fariseii ipocriți. Sunt mulți oameni care au credință în Domnul, dar venerează orbește celebrități spirituale sau pastori și prezbiteri – ei îi venerează pe fariseii ipocriți. Orice s-ar abate asupra lor, ei caută imediat îndrumare la pastori și prezbiteri, procedând la fel când vine vorba să investigheze adevărata cale. Ca urmare, sunt înșelați și îndrumați greșit de fariseii ipocriți și de conducătorii religioși și pășesc pe calea împotrivirii față de Dumnezeu – acestea sunt consecințele și concluziile urmării omului, și nu a lui Dumnezeu. Singura cale de a-L urma cu adevărat pe Dumnezeu este să ne bazăm credința doar pe urmarea lucrării Duhului Sfânt, urmărind cuvintele actuale ale lui Dumnezeu, pașii lucrării Duhului Sfânt și făcând tot ce ne stă în putință pentru a ne îndeplini îndatoririle. În special când Dumnezeu Își face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, lumea religioasă a pierdut lucrarea Duhului Sfânt și a devenit pustiită. Când suntem obligați să căutăm adevărata cale, trebuie să ne îndreptăm atenția chiar și mai mult spre căutarea cuvintelor Duhului Sfânt pentru biserici; trebuie să căutăm cuvintele și cuvântările lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. Dacă nu căutăm cuvintele și lucrarea Duhului Sfânt, dacă nu suntem capabili să auzim glasul lui Dumnezeu sau să dobândim hrana cuvintelor Lui actuale, atunci vom fi în schimb eliminați, izgoniți în timpul lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, căzând în întuneric, plângând și scrâșnind din dinți. Oamenii care Îl urmează și se supun cu adevărat lui Dumnezeu nu vor fi niciodată abandonați de El. Cei care îi venerează pe pastori și prezbiteri se supun omului și sunt adepții omului. Aceștia vor fi expuși în cele din urmă de lucrarea lui Dumnezeu – vor fi eliminați și dați deoparte.

Chiar dacă strigăm în gura mare că avem credință în Dumnezeu și că ar trebui să-L urmăm doar pe Dumnezeu și să ne supunem Lui, ce se întâmplă în realitate nu este, însă, același lucru. Putem vedea clar acest lucru din modul în care cei de credință iudaică din Epoca Harului L-au tratat pe Domnul Isus, spre deosebire de modul în care i-au tratat pe Petru, Ioan și ceilalți. Domnul Isus Și-a înfăptuit noua lucrare, a rostit adevărul și a adus calea spre căință, dar cea mai mare parte a poporului evreu din acele vremuri a ascultat doar învățăturile arhiereilor și ale fariseilor. Ei nu au acceptat lucrarea și cuvintele Domnului Isus și, drept urmare, au pierdut mântuirea Lui. În aparență, credeau în Dumnezeu, dar, în realitate, credeau în arhierei, scribi și farisei. Cu toate acestea, Petru, Ioan, Matei, Filip și alții au văzut că lucrarea și cuvintele Domnului Isus au autoritate și putere și că sunt adevărul. Ei au văzut că lucrarea și cuvintele Domnului Isus vin de la Dumnezeu, așa că L-au urmat îndeaproape. Nu au fost deloc controlați de către farisei, fiind cei care L-au urmat și L-au ascultat într-adevăr pe Dumnezeu. În zilele de pe urmă, singura cale de a-L urma și a ne supune lui Dumnezeu este să acceptăm și să ne supunem lucrării de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic, ceea ce împlinește profeția din Cartea Apocalipsei: „Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge” (Apocalipsa 14:4).

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Ce înseamnă a-L urma pe Dumnezeu? Şi cum pui acest lucru în practică? A-L urma pe Dumnezeu nu implică doar a te ruga Lui şi a-L slăvi; cel mai important este să mănânci şi să bei cuvintele lui Dumnezeu, să trăieşti potrivit cuvintelor lui Lui, să acţionezi potrivit adevărului, să găseşti calea către trăirea vieţii în mijlocul cuvintelor lui Dumnezu, să accepţi însărcinarea data de Dumnezeu, să-ți îndeplinești fiecare datorie cum se cuvine şi să mergi pe calea din faţa ta precum te călăuzește Duhul Sfânt. În special, în momente critice, când se abat asupra ta probleme mari, este o nevoie şi mai mare de a căuta semnificaţia lui Dumnezeu, de a avea grijă să nu fii înşelat de doctrinele omului şi de a nu cădea sub controlul nimănui. „Mă supun lucrului care vine de la Dumnezeu şi îl urmez, dar, dacă vine din voia omului, îl resping cu fermitate; când ceea ce este predicat de conducători sau lucrători este în conflict cu rânduielile lui Dumnezeu, atunci, categoric, Îl urmez pe Dumnezeu şi-i resping pe oameni. Dacă e în complet acord cu rânduielile şi voia lui Dumnezeu, atunci pot să ascult de el.” Oamenii care practică în felul acesta sunt cei care Îl urmează pe Dumnezeu.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Note de subsol:

a. Textul original nu include cuvintele „pe El.”

Anterior: 20. Ce este un necredincios?

Înainte: 22. Ce înseamnă a-l urma pe om?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte