37. Ce este schimbarea firii?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

La ce se referă transformarea firii? Se referă la faptul că, atunci când iubitor al adevărului, în timp ce experimentează lucrarea lui Dumnezeu, acceptă judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu și este supus la tot felul de suferințe și rafinări. O astfel de persoană este curățită de otrăvurile satanice lăuntrice și scapă întru totul de firile sale corupte, astfel încât poate să se supună lui Dumnezeu și tuturor orchestrărilor și rânduielilor Lui, fără să se mai răzvrătească față de El sau să I se împotrivească. Aceasta este o transformare a firii. […] O transformare a firii înseamnă că o persoană, pentru că iubește și poate accepta adevărul, ajunge în sfârșit să-și cunoască natura neascultătoare care se împotrivește lui Dumnezeu; el înțelege că stricăciunea umană este prea adâncă și recunoaște absurditatea și înșelăciunea omului. El recunoaște că omul este sărac și merită compătimire și, în cele din urmă, înțelege natura și esența acestuia. Cunoscând toate acestea, el se poate nega și lepăda complet pe sine, poate trăi după cuvântul lui Dumnezeu și poate practica adevărul în toate. Aceasta este o persoană care Îl cunoaște pe Dumnezeu; acesta este o persoană a cărei fire s-a schimbat.

Fragment din „Cum să cunoști natura omului” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

O schimbare a firii se referă, în principal, la o transformare a naturii unei persoane. Lucrurile privitoare la natura unei persoane nu pot fi fi văzute din comportamentele exterioare; sunt direct legate de valoarea și semnificația existenței sale. Ele implică în mod direct valorile din viață, lucrurile din adâncul sufletului lor și esența lor. Adică, ele implică în mod direct viziunea unei persoane asupra vieții și valorile sale, lucrurile din profunzimile sufletului său și esența sa. Dacă o persoană nu poate accepta adevărul, aceste aspecte ale sale nu vor suferi o transformare. Numai prin experimentarea lucrării lui Dumnezeu, pătrunderea deplină în adevăr, schimbarea valorilor și a perspectivelor asupra existenței și asupra vieții sale, prin alinierea viziunilor proprii cu cele ale lui Dumnezeu și prin a deveni capabil de a se supune și de a fi devotat lui Dumnezeu în totalitate, se poate spune despre firea cuiva că s-a schimbat.

Fragment din „Ce ar trebui să știi despre transformarea firii tale” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

O schimbare în fire nu înseamnă a avea o umanitate matură și experimentată. Se referă mai ales la momentele în care unele otrăvuri satanice din natura oamenilor se schimbă ca rezultat al dobândirii cunoașterii despre Dumnezeu și al înțelegerii adevărului. Adică, aceste otrăvuri satanice sunt curățite, iar adevărul exprimat de Dumnezeu se înrădăcinează în acești oameni, devine viața lor și fundamentul existenței lor. Numai atunci ei devin oameni noi și, ca atare, firea lor se schimbă. O schimbare în fire nu înseamnă că firile exterioare ale oamenilor sunt mai umile decât înainte, că erau aroganți, dar acum vorbesc rezonabil sau că nu ascultau pe nimeni, dar acum îi pot asculta pe alții; astfel de modificări externe nu pot fi considerate transformări ale firii. Desigur, schimbările în fire includ aceste stări, dar cel mai important lucru este că viața lor interioară s-a schimbat. Adevărul exprimat de Dumnezeu devine chiar viața lor, otrăvurile satanice din interior au fost eliminate, perspectivele lor s-au schimbat complet și niciuna dintre ele nu este în concordanță cu perspectiva lumii. Ei văd clar planurile și otrăvurile marelui balaur roșu; ei au înțeles adevărata esență a vieții. Deci valorile vieții lor s-au schimbat – aceasta este cea mai fundamentală schimbare și esența unei schimbări în fire.

Fragment din „Diferența dintre schimbările exterioare și schimbările firii” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Ce este natura? Este esența omului. Firea unei persoane constă în lucrurile dezvăluite în natura acesteia și o fire schimbată înseamnă că lucrurile corupte care se aflau inițial în tine nu vor mai apărea niciodată și că au fost înlocuite cu adevărul. Nu lucrurile de la baza naturii unei persoane sunt cele care s-au schimbat, ci lucrurile corupte ce sunt dezvăluite sunt cele care s-au schimbat și s-au schimbat lucrurile ce țin de firea persoanei, care sunt dezvăluite în natura ei. Satana îl corupe pe om, iar omul a devenit întruchiparea Satanei, s-a transformat în ceva ce se opune lui Dumnezeu, fiind în întregime capabil să-L trădeze pe Dumnezeu. De ce li se cere oamenilor ca firile lor să se schimbe? La oamenii care sunt făcuți în cele din urmă compleți, există multă cunoaștere a lui Dumnezeu adăugată și multe lucruri care corespund voii Lui. În trecut, când oamenii aveau o fire coruptă, tot ce făceau era greșit și tot ce făceau I se opunea lui Dumnezeu. Acum ei au adevărul și sunt capabili să facă multe lucruri ce corespund voii lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că nu-L trădează pe Dumnezeu; ei sunt în continuare în stare să-L trădeze pe Dumnezeu. Este posibil să se schimbe o parte din ceea ce este dezvăluit de natura oamenilor, iar partea schimbată este partea din tine care poate să practice în conformitate cu adevărul. Dar a fi capabil să pui adevărul în practică în prezent nu înseamnă că natura ta s-a schimbat. […] Prin urmare, ce înseamnă „schimbarea”? Înseamnă că, atunci când înțelegi voia lui Dumnezeu, vei fi capabil să te supui. Dacă nu înțelegi voia lui Dumnezeu, te vei purta în continuare după propriile dorințe și vei crede în continuare că acțiunile tale se conformează voii lui Dumnezeu; aceasta este o trădare și este ceva în interiorul naturii tale. Desigur, nu există limite privind schimbările firii. Cu cât ai dobândit mai multe adevăruri – cu alte cuvinte, cu cât este mai profundă cunoașterea lui Dumnezeu de către tine – cu atât mai puțin te vei opune și Îl vei trăda pe Dumnezeu. Urmărirea schimbărilor firii se rezolvă îndeosebi prin urmărirea adevărului. Cunoașterea esenței naturii oamenilor se dobândește, de asemenea, prin înțelegerea adevărului. Când oamenii au dobândit în mod real adevărul, toate problemele sunt atunci rezolvate.

Fragment din „Oamenii fac prea multe cereri de la Dumnezeu” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Citate din predici și părtășii ca referință:

Rezumând, o schimbare în firea vieții pleacă de la a te împotrivi și a-L trăda pe Dumnezeu până la a deveni, în cele din urmă, ascultător și loial lui Dumnezeu și a te închina Lui – acesta este procesul. În momentul în care oamenii devin capabili să se supună și să se închine lui Dumnezeu, ei posedă atât adevărul, cât și umanitatea. Acesta este genul de persoană care a suferit o schimbare în firea vieții sale. Prin urmare, procesul unei schimbări în firea vieții este procesul de intrare în adevăr și de obținere a acestuia, procesul de acceptare a adevărului ca viață, precum și procesul cunoașterii lui Dumnezeu de către om. O persoană cu o cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu, a cărei inimă este stăpânită în întregime de cuvântul lui Dumnezeu, care poate să-L iubească și să fie loială lui Dumnezeu, care poate face totul pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu și poate fi în asentiment cu El este genul de persoană care este câștigată de Dumnezeu. Dacă cineva nu este în prezent în stare să-L iubească și să-L asculte din inimă pe Dumnezeu, aceasta arată că inima lui este încă stăpânită de Satana și că încă este controlată de otrava și filosofia Satanei. Când cineva a obținut tot adevărul pe care ar trebui să-l posede și l-a acceptat în inima sa, persoana va câștiga viață nouă. Cu viața nouă, vor urma supunerea persoanei față de Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu și închinarea la El; în acel moment, firea vițeii unei persoane se va fi transformat complet. Procesul unei schimbări în firea vieții este, de asemenea, procesul de reînnoire a acesteia. Inima acelei persoane a fost inițial controlată de Satana, iar viața și otrăvurile Satanei au devenit natura ei. Acum, aceste lucruri se prăbușesc datorită tuturor adevărurilor pe care le-a acceptat ea. Inima ei este stăpânită de adevăr, adevărul a devenit stăpânul inimii sale, astfel că firea sa exprimată în viață se schimbă; aceasta este o schimbare a firii vieții. Când Satana a deținut inițial puterea în voi, voi v-ați supus lui și ați vrut să-l mulțumiți în toate lucrurile; totul s-a făcut potrivit Satanei. Astăzi, adevărul este cel care deține puterea în voi; voi doar vă conformați adevărului și-L mulțumiți pe Dumnezeu. Procesul ca Dumnezeu să câștige o persoană este așa: inițial, v-a fost foarte ușor să-l iubiți pe Satana, dar greu să-L iubiți pe Dumnezeu, însă acum adevărul există în voi și iubiți adevărul, așa că a-L iubi pe Dumnezeu a devenit ușor. Când vi se cere să-l iubiți pe Satana, orice vi se spune pentru a vă convinge, nu o veți face. Astfel, odată ce adevărul pune stăpânire pe interiorul unei persoane, ea se schimbă complet și devine o persoană nouă. Așadar, se poate spune că firea vieții unei persoane se schimbă în principal prin urmărirea și câștigarea adevărului.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Anterior: 36. Câți dintre oamenii în cadrul religiei se vor întoarce la Dumnezeu în timpul dezastrelor?

Înainte: 38. Cum se manifestă schimbarea firii?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

22. Ce înseamnă a-l urma pe om?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:Unii oameni nu se bucură de adevăr, cu atât mai puțin de judecată. În schimb, se bucură de putere și...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte