16. Ce este un antihrist? Cum poate fi identificat un antihrist?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Pe când Dumnezeu nu devenise încă trup, măsura împotrivirii oamenilor față de Dumnezeu se stabilea în funcție de faptul dacă oamenii se închinau și apelau la Dumnezeul invizibil din ceruri. Definiția împotrivirii față de Dumnezeu la acea vreme, nu era atât de reală, pentru că oamenii nu Îl puteau vedea pe Dumnezeu, nici nu puteau cunoaște imaginea lui Dumnezeu sau cum a lucrat sau a vorbit El. Oamenii nu aveau nicio concepție cu privire la Dumnezeu și credința lor în Dumnezeu era una nedeslușită, pentru că El nu Se arătase oamenilor. Prin urmare, Dumnezeu nu a condamnat oamenii și nu a cerut mult de la ei, indiferent cum credeau aceștia în Dumnezeu în imaginația lor, pentru că ei nu puteau să Îl vadă deloc pe Dumnezeu. Când Dumnezeu devine trup și vine să lucreze printre oameni, cu toții Îl văd pe Dumnezeu, Îi aud cuvintele și văd faptele lui Dumnezeu în trup. În acel moment, toate noțiunile oamenilor se transformă în spumă. Cât despre cei care Îl văd pe Dumnezeu arătându-Se în trup, toți cei care au supunere în inimi, nu vor fi condamnați, în timp ce aceia care se opun dinadins Lui vor fi considerați adversari ai lui Dumnezeu. Astfel de oameni sunt antihriști și sunt dușmani care se opun intenționat lui Dumnezeu.

Fragment din „Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Dacă ai crezut în Dumnezeu timp de mulți ani și totuși nu ai ascultat de El niciodată sau nu ai acceptat toate cuvintele Lui, ci în schimb I-ai cerut lui Dumnezeu să ți se supună ție și să acționeze conform concepțiilor tale, atunci tu ești cea mai neascultătoare ființă și ești un necredincios. Cum poate o astfel de persoană să se supună lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu care nu se conformează concepțiilor omului? Cea mai neascultătoare persoană este cea care Îl sfidează intenționat și se opune lui Dumnezeu. El este dușmanul lui Dumnezeu și antihristul. O astfel de persoană are în mod constant o atitudine ostilă față de noua lucrare a lui Dumnezeu, nu a arătat niciodată cea mai mică intenție de a se supune și nu s-a arătat niciodată, de bunăvoie, supus sau umil. El se înalță pe sine înaintea altora și nu se supune niciodată față de nimeni. Înaintea lui Dumnezeu, el se consideră cel mai competent în predicarea cuvântului și cel mai priceput în a modela pe alții. El nu renunță niciodată la averile pe care le are deja, ci le consideră ca pe niște moșteniri de familie pentru închinare, pentru a predica altora despre ele și le folosește pentru a ține prelegeri și acelor nesăbuiți care îl idolatrizează pe el. Există într-adevăr câțiva oameni ca aceștia în biserici. Se poate spune că ei sunt „eroi neîmblânziți”, care, generație după generație, fac popasuri în casa lui Dumnezeu. Ei pretind că predicarea cuvântului (doctrinei) este datoria lor supremă. An de an și generație după generație, aceștia își practică, impunând cu tărie, datoria lor „sacră și inviolabilă”. Nimeni nu îndrăznește să-i atingă și nici o singură persoană nu îndrăznește să le reproșeze deschis. Ei devin „împărați” în casa lui Dumnezeu, alergând frenetic de-a lungul timpului pe măsură ce îi tiranizează pe ceilalți. Această ceată de diavoli caută să se unească și să-Mi distrugă lucrarea; cum pot permite acestor diavoli vii să existe în fața ochilor Mei?

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Să știți că vă opuneți lucrării lui Dumnezeu sau vă folosiți propriile concepții pentru a măsura lucrarea de astăzi, pentru că nu cunoașteți principiile lucrării lui Dumnezeu și pentru că nu luați în serios suficient de mult lucrarea Duhului Sfânt. Opoziția voastră față de Dumnezeu și obstrucționarea lucrării Duhului Sfânt sunt cauzate de concepțiile și inerenta voastră aroganță. Nu pentru că lucrarea lui Dumnezeu este greșită, ci pentru că voi sunteți în mod natural prea nesupuși. După ce își găsesc credința în Dumnezeu, unii oameni nu pot nici măcar să spună cu siguranță de unde a venit omul, și totuși ei îndrăznesc să țină discursuri publice, evaluând bunele și relele lucrării Duhului Sfânt. Și chiar le țin predici apostolilor care au lucrarea cea nouă a Duhului Sfânt, făcând comentarii și vorbind când nu trebuie; umanitatea lor este prea josnică și nu au nici cea mai mică urmă de rațiune. Nu va veni ziua când asemenea oameni vor fi respinși de lucrarea Duhului Sfânt și vor fi arși de focurile iadului? Ei nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu, dar în schimb Îi critică lucrarea și încearcă și să-L învețe pe Dumnezeu cum să lucreze. Cum pot asemenea oameni lipsiți de rațiune să-L cunoască pe Dumnezeu? Omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu în timpul procesului de căutare și experimentare a Lui; nu prin criticarea Lui după bunul plac ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu prin luminarea Duhului Sfânt. Cu cât este mai precisă cunoașterea lui Dumnezeu de către oameni, cu atât mai puțin I se opun. Dimpotrivă, cu cât mai puțin Îl cunosc oamenii pe Dumnezeu, cu atât este mai probabil ca ei să I se opună. Concepțiile tale, vechea ta natură și umanitatea, caracterul și perspectiva ta morală sunt „capitalul” cu care Îi reziști lui Dumnezeu și, cu cât ești mai corupt, mai degradat și mai josnic, cu atât mai mult ești dușmanul lui Dumnezeu. Cei care dețin concepții deplorabile și au o fire ipocrită sunt încă și mai mult în vrăjmășie cu Dumnezeul întrupat și asemenea oameni sunt anticriști.

Fragment din „Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Aceia care nu înțeleg scopul lucrării lui Dumnezeu sunt aceia care se opun lui Dumnezeu și, chiar mai mult, aceia care sunt conștienți de scopul lucrării lui Dumnezeu, dar nu caută să-L mulțumească pe Dumnezeu. Cei care citesc Biblia în bisericile mari, recită Biblia în fiecare zi și, totuși, niciunul nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; mai mult, niciunul nu este în concordanță cu inima lui Dumnezeu. Toți sunt oameni netrebnici, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-L învețe pe Dumnezeu. Deși ei flutură numele lui Dumnezeu, ei I se opun voit. Cu toate că ei se denumesc credincioși ai lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți oamenii ca aceștia sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care intenționat stau în calea celor care încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole ce îi împiedică pe cei care Îl caută pe Dumnezeu. Cu toate că ei au „un trup robust”, cum vor ști adepții lor că ei sunt antihriști care îi conduc pe oameni contra lui Dumnezeu? Cum vor ști ei că aceștia sunt diavoli vii care caută, pentru un scop anume, suflete ca să le devoreze?

Fragment din „Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Deși părtășia antihriștilor pare, din exterior, să fie cuvintele lui Dumnezeu și ei chiar au părtășie despre o oarecare cunoaștere și experiență a adevărului, acest lucru nu înseamnă că au luminarea și iluminarea Duhului Sfânt, deoarece Duhul Sfânt nu lucrează în ei. Cu toate acestea, ei sunt în stare să fure cuvintele altora privind experiența și înțelegerea și să le folosească pentru a se deghiza și a se împăuna. Ei pot să plagieze înțelegerile altora, care sunt relativ în conformitate cu adevărul, pentru a-i înșela pe oameni și, când aud aceste cuvinte, aceștia cred: „Ceea ce spune această persoană este bun și corect. El chiar are luminarea și iluminarea Duhului Sfânt”. Oamenii îl vor adora. Dar adevărul este că acestea sunt toate furate de la alții. Spune-mi, folosește omenirea coruptă aceste trucuri? Toată omenirea coruptă știe cum să fure, cum să pretindă și cum să se deghizeze. Să furi cuvintele altcuiva este prea simplu. După ce ascultă părtășia altcuiva, ei își notează în secret cele mai puternice și bune cuvinte, le repetă de mai multe ori până le memorează și, apoi, se duc să le comunice altora. Uneori, se vor duce într-un loc să-i asculte pe alții, apoi în altă parte, pentru a vorbi. O fac atât de rapid încât, într-o clipă, și le însușesc. Se năpustesc asupra lor chiar în momentul în care le aud. Oamenii sunt capabili de asta – se știe foarte bine. De vreme ce antihriștii sunt pe calea greșită și le lipsește lucrarea Duhului Sfânt, le este imposibil să înțeleagă cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și adevărul. Totuși, sunt unii oameni care aud unele lucruri pe care le comunică un antihrist, simt că sunt admirabile și apoi gândesc: „Nu are el lucrarea Duhului Sfânt? Altfel, cum ar putea să înțeleagă astfel cuvintele lui Dumnezeu și adevărul?ˮ Acest tip de gândire este incorect, pentru că adevărul e că asemenea cuvinte pot fi furate. El poate imita cuvintele altora. În zilele noastre, în religie există un număr de pastori care își asumă cuvintele lui Dumnezeu și părtășia casei lui Dumnezeu. După ce le citesc, le predică adunărilor în zilele de duminică și, când oamenii le aud, gândesc: „O, a fost o predică atât de minunată. De data asta chiar a conținut adevărul”. Apoi, toți donează cu entuziasm și, astfel, mijloacele lor de trai sunt acum garantate. Sunt mulți astfel de predicatori în lumea religioasă? Când le arăți adevărata cale, ei refuză să o accepte, dar, după ce pun mâna pe cărțile din casa lui Dumnezeu, le folosesc în secret în predicile lor. Le folosesc pentru a face bani, a-i înșela pe oameni și a se preamări. Ei iau ceea ce, în mod clar, sunt cuvintele lui Dumnezeu și pretind că sunt cuvintele lor, propria experiență și cunoaștere. Aceasta este o tactică mârșavă a antihriștilor pentru a-i înșela pe alții.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Pentru a identifica demonii antihriști, trebuie să fii capabil să vezi cele șapte caracteristici ale naturii lor. Acest lucru este extrem de important pentru a recunoaște clar fața satanică adevărată a demonilor antihriști. O explicație a celor șapte caracteristici ale naturii diabolice a antihriștilor este prezentată mai jos:

În primul rând, toți antihriștii sunt aroganți și îngâmfați; ei refuză să se supună cuiva, se preamăresc numai pe ei înșiși, țin la propriile lor moduri de a face lucruri. Ei îi disprețuiesc pe alții, nu au niciun loc pentru Dumnezeu în inimile lor și nu au nicio teamă de Dumnezeu. Nimeni din biserici nu poate să-i facă pe antihriști să accepte lucrurile și nu există nimeni care să-i poată controla. Conducătorii și lucrătorii de la toate nivelurile bisericilor sunt ca niște dușmani pentru ei. De exemplu, unii spun: „Ascult doar de Dumnezeu și de nimeni altcineva”. Sau ei spun: „Ascult doar de cutare sau cutare, dar nu voi asculta de nimeni altcineva”. Și așa mai departe. Se poate observa din aceasta că astfel de oameni posedă toți natura diavolului Satana, motiv pentru care nu este deloc surprinzător faptul că ei sunt capabili să se mărească pe ei înșiși, sunt mulțumiți de sine și nu doresc să avanseze și abia așteaptă să mărturisească faptul că sunt fiii întâi născuți ai lui Dumnezeu, fiii Lui preaiubiți. Astfel de oameni răi devin toți demoni antihriști autentici de îndată ce ajung la putere. A refuza să asculte de cineva și a se mări pe ei înșiși – aceasta este prima caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

În al doilea rând, deoarece antihriștii au naturi diabolice, adică nu iubesc adevărul și chiar urăsc și se împotrivesc adevărului, și se împotrivesc lui Dumnezeu, ei nu iau niciodată în mod serios a mânca și a bea cuvintele lui Dumnezeu. Ei nu au mâncat sau nu au băut niciodată cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu și nici nu acceptă cuvintele și adevărul lui Dumnezeu. În consecință, ei nu au nicio luminare sau iluminare a Duhului Sfânt din cuvintele lui Dumnezeu și, mai mult, nu cunosc în mod autentic adevărul stricăciunii lor prin cuvintele lui Dumnezeu. Prin urmare, demonii antihriști nu vorbesc niciodată despre a se cunoaște pe ei înșiși, ca să nu mai vorbim de a se cerceta sau a se da pe față, ca și când nu ar avea stricăciune. Ei nu au avut niciodată părtășie despre adevărata cunoaștere a cuvintelor și adevărului lui Dumnezeu și, mai mult, nu pot să fie martori pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru ceea ce are Dumnezeu și ce este. Tot ce știu ei să facă este să se zidească pe ei înșiși și să fie martori pentru ei înșiși. Ei chiar îndrăznesc să depună mărturie că sunt fiii întâi născuți ai lui Dumnezeu, fiii preaiubiți, și că au fost desăvârșiți. Ei sunt cu adevărat detestabili și lipsiți complet de rușine. Aceasta este a doua caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

În al treilea rând, deoarece prin natura lor diabolică, antihriștii nu iubesc adevărul și chiar îl urăsc, se împotrivesc adevărului și lui Dumnezeu, nimeni nu va vedea vreodată pe antihriști să pună adevărul în practică. Demonii antihriști nu practică niciodată adevărul, iar principalele expresii ale acestora sunt următoarele: 1. Nu se supun niciodată judecății, mustrării, încercărilor și rafinării lui Dumnezeu; 2. Nu se supun niciodată cuvintelor lui Dumnezeu sau adevărului; 3. Nu acceptă niciodată adevărul; 4. Nu acceptă niciodată să fie emondați și tratați; 5. Nu ascultă niciodată de vreo persoană capabilă să aibă părtășie și să practice adevărul – ei nu ascultă de nimeni; 6. Vorbesc întotdeauna dintr-o poziție mai înaltă decât alții sau chiar din poziția lui Dumnezeu, întotdeauna ținând predici oamenilor. Ei sunt specialiști să interpreteze greșit cuvintele lui Dumnezeu, să distorsioneze adevărul, să răstoarne binele și răul, să facă acuzații false, să condamne fără motiv și să judece pe alții în mod arbitrar. Ei înșală frecvent, judecă, condamnă și acuză pe nedrept alți oameni. Mai mult, ei fierb de vrăjmășie față de aleșii lui Dumnezeu. Aceasta dovedește, așadar, că antihriștii sunt oameni care nu pot practica niciodată adevărul. Aceasta este a treia caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

În al patrulea rând, acțiunile și comportamentele antihriștilor sunt toate de dragul luptei pentru putere și profit și pentru a atinge obiectivul de a-i controla pe aleșii lui Dumnezeu și de a-și înființa propria lor împărăție independentă. Antihriștii urmăresc numai statutul și puterea și se închină forțelor satanice până în cel mai înalt grad. Statutul, puterea și banii sunt idolii antihriștilor și obiectivele pe care ei le urmăresc. Aceasta este esența naturii antihriștilor. Singurele lucruri pentru care antihriștii lucrează din greu și se străduiesc sunt statutul și puterea. Dacă ceva nu este în interesul statutului și al puterii, ei nu îl vor face. Ei sunt dispuși să facă orice lucru care va aduce beneficii în lupta lor pentru statut și putere. De dragul statutului, ei nu vor ezita să pedepsească, să acuze pe nedrept sau să facă rău altora în orice fel. În ochii antihriștilor, cu statut și putere pot câștiga totul, în timp ce a pierde statutul și puterea înseamnă a pierde totul. Aceasta este în întregime o manifestare a esenței naturii diabolice a marelui balaur roșu. Aceasta este a patra caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

În al cincilea rând, pe lângă urmărirea puterii și a statutului, antihriștii doresc să comploteze și să se asocieze cu toți oamenii răi. Ei sunt atrași de oricine împărtășește aceleași înclinații stricate ca ei și poate să le slujească; lor le place și se asociază cu oricine îi venerează și îi flatează. Toți cei prinși în capcană de antihriști sunt demoni și fiare, animale fără suflet. Demonilor antihriști nu le place niciodată să se asocieze cu oamenii cinstiți care merg pe calea cea dreaptă și urmăresc adevărul. Lor nu le plac niciodată oamenii buni și miloși și chiar sunt capabili să distorsioneze adevărul și să răsucească binele și răul pentru a susține că oamenii răi sunt buni și că oamenii buni sunt răi. Ei nu se dau înapoi de la nimic pentru a se răzbuna și a pedepsi, a calomnia cu rea-credință, a condamna pe nedrept pe alții, a-și acoperi propriile lor păcate acuzându-i pe alții, și a acționa sălbatic. Acest lucru produce haos pretutindeni în biserici. Aceasta este o dovadă suplimentară despre natura diabolică a antihriștilor. Ceea ce toți demonii antihriști disprețuiesc cel mai mult sunt oamenii buni care urmăresc adevărul, care susțin principiile și au simțul dreptății. Ceea ce urăsc ei cel mai mult sunt oamenii care îi identifică, nu suportă răul și posedă adevărul și umanitatea. Acesta este motivul pentru care antihriștii sunt capabili să persecute, să acuze pe nedrept și să facă rău oamenilor buni, precum și să se opună conducătorilor și lucrătorilor de toate nivelurile. Aceasta este a cincea caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

În al șaselea rând, toți demonii antihriști au o ură adânc înrădăcinată în oasele lor față de omul folosit de Duhul Sfânt și pun la cale să-l înlocuiască. Ei sunt înfuriați și cuprinși de frenezie. Când văd că bisericile efectuează alegeri democratice și văd că aleșii lui Dumnezeu încep să intre pe calea cea bună în credința lor, ei declanșează furios contraatacuri sălbatice, făcând tot posibilul să perturbe alegerile bisericești. Ei răspândesc tot felul de aberații și erezii pentru a-i induce în eroare pe aleșii lui Dumnezeu și merg până acolo încât să atace, să judece și să condamne conducătorii și lucrătorii de toate nivelurile din casa lui Dumnezeu ca fiind falși. Aceasta este pentru ca ei să poată semăna discordie printre aleșii lui Dumnezeu și printre conducătorii și lucrătorii de toate nivelurile. Cu scopul de a-i înșela și de a-i controla pe aleșii lui Dumnezeu, ei chiar merg până acolo încât să-i facă pe ceilalți, în mod nerușinat, să voteze pentru ei și să li se supună mai degrabă decât să-i aleagă pe aceia care urmăresc adevărul, care se supun cu adevărat lucrării lui Dumnezeu și care au intrat în realitatea adevărului pentru a deveni conducători și lucrători de orice nivel. Aceasta face ca ambițiile antihriștilor să domine bisericile și să-i controleze pe aleșii lui Dumnezeu fără echivoc. Putem concluziona din aceasta că toți demonii antihriști îl urăsc în mod deosebit pe omul folosit de Duhul Sfânt, precum și pe conducătorii și lucrătorii de toate nivelurile din casa lui Dumnezeu. Acest lucru expune la rândul său intențiile vrednice de dispreț ale demonilor antihriști, care se tem cel mai mult de domnia adevărului în casa lui Dumnezeu și de cei care urmăresc domnia adevărului în casa lui Dumnezeu. Aceasta deoarece ziua în care adevărul și oamenii ce urmăresc adevărul domnesc în casa lui Dumnezeu este ziua în care antihriștii își vor găsi sfârșitul. Evident, ceea ce demonii antihriști urăsc cel mai mult este omul folosit de Duhul Sfânt și conducătorii și lucrătorii de toate nivelurile care urmăresc adevărul. Aceasta este a șasea caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

În al șaptelea rând, niciun demon antihrist nu s-a pocăit vreodată cu adevărat indiferent de înfrângerea zdrobitoare sau respingerea de care a avut parte, și nici nu se va autoanaliza în mod autentic pentru a se cunoaște pe sine. În timp ce unii diavoli pot vărsa lacrimi, acestea nu sunt lacrimi de pocăință, ci sunt mai degrabă lacrimi de nedreptățire, de neascultare, de ură. Cu siguranță nu sunt lacrimi de regret sau de recunoștință. Acest lucru se datorează faptului că toți cei fără conștiință sau rațiune sunt diavoli, iar tuturor diavolilor le lipsește chiar și un strop de umanitate. Ei sunt toți din același neam cu Satana și categoric nu vor fi mântuiți de Dumnezeu. Demonii antihriști posedă cu toții natura diavolului Satana și nu pot fi mântuiți; astfel, ei nu se vor cunoaște niciodată pe ei înșiși și nu se vor pocăi cu adevărat. Ei nu vor accepta niciodată adevărul și nu se supun cu adevărat lui Dumnezeu. Aceasta este a șaptea caracteristică a naturii diabolice a antihriștilor.

Cele șapte caracteristici de mai sus reprezintă o imagine completă a esenței satanice și a naturii demonilor antihriști. Toți cei care posedă aceste șapte caracteristici ale antihriștilor sunt Satane și diavoli autentici. Ei sunt toți slugi ale Satanei reîntrupați din diavoli […].

Fragment din „Rânduielile de lucru”

Anterior: 15. Cum se face că bisericile pot să degenereze în religie?

Înainte: 17. Ce este un Hristos fals? Cum poate fi identificat un Hristos fals?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte